StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Evidente contabile specifice : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Evidente contabile specificeEvidente contabile specifice


1 Prevederi legale generale


SSIF trebuie sa intocmeasca si sa tina la zi cel putin urmatoarele evidente:
a) evidente ale operatiunilor referitoare la

     313d38d ;  tranzactiile cu valori mobiliare/instrumente financiare,     313d38d ;  ale intrarilor/iesirilor de numerar si valori mobiliare/instrumente financiare

     313d38d ;  alte avansuri sau debite ale clientilor,

     313d38d ;  documentele primare care au stat la baza lor.

Evidentele aduse la zi, vor reflecta:

     313d38d ;  contul in care tranzactia a fost efectuata,

     313d38d ;  denumirea si numarul valorilor mobiliare/instrumentelor financiare,

     313d38d ;  pretul unitar si cel total de vanzare sau cumparare,

     313d38d ;  data tranzactiei

b) evidentele detinerilor clientilor, care sa reflecte, in contul de numerar al fiecarui client, toate vanzarile/cumpararile, primirile/livrarile de valori mobiliare/instrumente financiare, actualizate cel putin zilnic;

c) situatii privind activele si pasivele, conturile de venituri, de cheltuieli si de capital, actualizate cel putin zilnic;

d) documente care sa reflecte, separat pentru fiecare valoare mobiliara/instrument financiar, la data compensarii, toate pozitiile pe care SSIF le detine in conturile personale si ale clientilor sai, precum si localizarea lor;

e) evidente ale valorilor mobiliare/instrumentelor financiare in curs de transfer, ale dividendelor si dobanzilor primite, ale imprumuturilor acordate sau primite, precum si ale valorilor mobiliare/instrumentelor financiare ce nu au fost primite sau nu au fost livrate, actualizate cel putin zilnic;

f) un formular pentru fiecare ordin de tranzactionare, care va cuprinde cel putin elementele prevazute de reglementari

g) copii ale confirmarilor tuturor cumpararilor sau vanzarilor de valori mobiliare/instrumente financiare, precum si ale notelor privind alte debite si credite ale clientilor SSIF;

h) fisele conturilor de clienti;

i) situatii privind gradul de indatorare si capitalul net ale SSIF;

j) fisele angajatilor SSIF, cu mentionarea sanctiunilor si a situatiilor de punere sub acuzare in legatura cu activitatea de intermediere, pentru perioada in care acestia au fost angajatii SSIF.


SSIF trebuie sa intocmeasca si sa pastreze la zi toate documentele prevazute, in scopul de a reflecta cu exactitate situatia financiara si de a permite verificarea si copierea acestor evidente, in orice moment, de catre inspectorii sau alti reprezentanti ai C.N.V.M.

De asemenea, C.N.V.M. are dreptul de a solicita si de a verifica in orice moment orice evidente pe care SSIF le intocmeste in baza regulamentelor pietelor reglementate si ale OAR.
La cererea C.N.V.M., SSIF are obligatia de a furniza in orice moment copii ale documentelor solicitate.

Toate documentele prevazute trebuie sa fie pastrate pentru o perioada de minimum 5 ani intr-un loc accesibil si sa poata fi puse la dispozitia C.N.V.M., la cerere, in cel mult 4 zile lucratoare.
Dupa incetarea activitatii SSIF va informa C.N.V.M. cu privire la locul unde se gaseste arhiva acestor documente, precum si despre identitatea si datele de contact ale persoanei responsabile cu administrarea acestei arhive.

SSIF are obligatia sa tina evidenta stricta a operatiunilor pe care le executa si sa isi organizeze evidenta contabila in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ale normelor si instructiunilor elaborate in scopul aplicarii acesteia, precum si cu reglementarile specifice ale C.N.V.M. si ale pietelor pe care sunt autorizate sa tranzactioneze.


Cerinte prudentiale

Capitalul net reprezinta diferenta dintre suma valorilor curente de piata ale activelor financiare proprii, ponderate cu coeficientii de risc corespunzatori, si datoriile totale ale SSIF.

Activele financiare detinute de SSIF care pot fi luate in considerare la calcularea capitalului net sunt :

     313d38d ;   numerar in casierie;

     313d38d ;   sume in conturi curente, certificate de depozit, depozite la termen, si alte instrumente care evidentiaza depuneri la banci comerciale autorizate de BNR

     313d38d ;   titluri de stat si titluri emise de autoritati ale administratiei publice locale, care se tranzactioneaza pe o piata reglementata

     313d38d ;   valori mobiliare care au facut obiectul uneioferte publice, tranzactionate pe piete reglementate autorizate de CNVM

     313d38d ;   valori mobiliare pentru care oferta publica este in derulare pe durata prevazuta in prospectul de emisiune aprobat de CNVM

     313d38d ;   titluri de participare la organisme de plasament colectiv in valori mobiliare

     313d38d ;   sume datorate de clienti pentru valorile mobiliare si instrumentele financiare cumparate in numele lor

     313d38d ;   fonduri de garantare constituite conform reglementarilor specifice fiecarei piete

     313d38d ;   contributia la Fondul de compensare a investitorilor

     313d38d ;   instrumente financiare derivate     313d38d ;   alte instrumente financiare si alte active pe care CNVM le poate include in aceasta categorie prin reglementarile sale.


 Pe toata perioada desfasurarii activitatii SSIF trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

     313d38d ;  sa mentina un nivel minim al capitalului net reprezentand 25% din capitalul social integral varsat (500 mil.lei, 1 miliard lei si 2 miliarde lei);

     313d38d ;  sa mentina un grad de indatorare de maximum 8 la 1 (raportul dintre datoriile totale, din care se scad fondurile clientilor si capitalul net al SSIF).


Coeficientii de risc care se aplica activelor financiare in scopul calcularii capitalului net, sunt:

     313d38d ;  sumele in cont curent la bancile comerciale, 0%;

     313d38d ;  certificate de depozit, 20%;

     313d38d ;  depozite la termen constituite la bancile comerciale si alte instrumente care evidentiaza depuneri la banci comerciale, 5%; depozite constituite la bancile comerciale aflate sub supravegherea BNR, 95%;

     313d38d ;  valoarea actualizata a titlurilor de stat, 2%; valoarea actualizata a titlurilor emise de autoritati ale administratiei publice locale, 10%;

     313d38d ;  valoarea actualizata a valorilor mobiliare emise de societatile comerciale care au facut obiectul unei oferte publice, tranzactionate pe piete recunoscute de CNVM si pentru care exista o piata lichida, 30%; daca valoarea actualizata a actiunilor sau obligatiunilor unei singure societati comerciale reprezinta mai mult de 20% din totalul activelor pietei de valori mobiliare ale societatii de valori mobiliare respective, 50%;

     313d38d ;  valoarea actualizata a actiunilor si obligatiunilor apartinand societatilor comerciale pentru care societatea de valori mobiliare desfasoara activitatea de formator de piata - 20%;

     313d38d ;  valoarea actualizata a valorilor mobiliare pentru care oferta publica este in derulare, 40%; Dupa aplicarea coeficientului de risc, din suma obtinuta se scade marja de intermediere in cazul plasamentului garantat;

     313d38d ;  actiuni ale Societatii Nationale de Compensare Decontare Depozitare si ale Registrelor Independente ale Actionarilor, 30%;

     313d38d ;  titluri de participare la fondurile mutuale, 25%; daca valoarea totala a titlurilor de participare la un singur fond mutual reprezinta mai mult de 20% din totalul activelor pietei de valori mobiliare ale societatii de valori mobiliare, 50%;

     313d38d ;  sume datorate de clienti pentru valorile mobiliare cumparate in numele lor:

     313d38d ;  in termen de 3 zile lucratoare de la data tranzactionarii - 0%;

     313d38d ;  dupa cele 3 zile, valorile mobiliare cumparate in numele clientului pot trece in contul societatii, aplicandu-li-se coeficientul de risc corespunzator (conform art.12 lit.e);

     313d38d ;  depozite la o societate depozitara inregistrata la CNVM, 8%;

     313d38d ;  fonduri de garantare constituite conform reglementarilor specifice fiecarei piete, 8%;

     313d38d ;  depozite la o alta societate de valori mobiliare, in baza unui contract de compensare aprobat de CNVM, 2%;

     313d38d ;  alte active pe care CNVM le poate include in aceasta categorie - coeficientii de risc care vor fi determinati de catre CNVM prin reglementari ulterioare.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact