StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Societatea detinuta public : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Societatea detinuta publicSOCIETATEA DETINUTA PUBLIC. OFERTA PUBLICA INITIALA DE VANZARE (PRIMARA SAU SECUNDARA)


Infiintare


Legea nr.31/1990, republicata completata cu prevederile OUG nr.28/2002
Capital social: minim. 1 miliard lei;

Nr. actionari: minim 100

Actul de infiintare: Contract si Statut sau Act Constitutiv al societatii


Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot f 141j93b i: nominative sau la purtator.

Felul actiunilor poate fi determinat prin Actul constitutiv; in caz contrar, ele vor fi la purtator.

Actiunile neplatite in intregime sunt intotdeauna nominative.

Actiunile nu pot fi emise pentru o valoare nominala mai mica de 1000 lei.

Capitalul social nu poate fi majorat, printr-o noua emisiune de actiuni, pana cand actiunile emise anterior nu au fost platite integral.


Majorarea si reducerea capitalului social


Toate prevederile Legii nr.31/1990 republicata referitoare la majorarea capitalului social se aplica si in cazul societatilor detinute public.

OUG nr. 28/2002 aduce, pe langa prevederile generale, unele particularitati, cum ar fi:

Majorarea capitalului social prin noi aporturi se face numai dupa actualizarea valorii imobilizarilor aflate in patrimoniul societatii comerciale.

Majorarea capitalului social prin noi aporturi se face cu acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor societatii.

Pretul de subscriere a actiunilor emise pentru majorarea capitalului social se va calcula obligatoriu prin adaugarea unei prime de emisiune cel putin egala cu diferenta de valoare dintre activul net pe actiune si valoarea nominala inregistrata a actiunii.

Valoarea activului net pe actiune se determina luand in considerare valoarea activelor imobilizate, actualizata la data convocarii adunarii generale a actionarilor de majorare a capitalului social.

La actualizarea valorii activelor imobilizate se vor lua in calcul rata inflatiei inregistrata intre data ultimei lor evaluari sau actualizari si data convocarii adunarii generale a actionarilor de majorare a capitalului social, precum si valoarea de piata a bunurilor respective.


Sunt interzise aporturile in natura la majorarea capitalului social al societatilor detinute public, cu exceptia:

aporturilor constand din terenurile de incinta pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor si pentru care majorarea de capital social se efectueaza de drept, conform O.U.G. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

aporturilor in natura, stabilite concret prin contractele de privatizare, si a celor hotarate de catre adunarea generala a actionarilor;

aporturilor in natura aduse la majorarea capitalului social ca urmare a unor obligatii asumate in contractele de privatizare, respectiv de postprivatizare;

investitiei directe constand in aport in natura, realizata in conditiile stabilite prin O.U.G. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, aprobata cu modificari prin Legea 241/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

oricaror alte aporturi in natura prevazute in legi speciale.


Actiunile emise la majorarea capitalului social prin aport in numerar vor trebui platite integral la data subscrierii acestora.


Organele de conducere ale societatii:

Adunarea Generala a Actionarilor

Consiliul de Administratie;

Comitetul de directie;
I. Adunarea Generala a Actionarilor: organul suprem de conducere intr-o societate comerciala pe actiuni. Adunarea Generala a Actionarilor este formata din detinatorii de actiuni care si-au platit integral actiunile.

Adunarea generala a actionarilor poate fi: ordinara si extraordinara.


Convocarea


In cazul societatilor detinute public convocarea se va face prin publicarea convocatorului si prin transmiterea unei instiintari CNVM si pietei de tranzactionare.

Prevederile Legii nr.31/1990 republicata referitoare la Convocarea AGA se aplica si societatilor detinute public.


Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Prevederile Legii nr.31/1990 republicata referitoare la Adunarea Generala Ordinara se aplica si societatilor detinute public.


Adunarea Generala Extraordinara.

Prevederile Legii nr.31/1990 republicata referitoare la Adunarea Generala Extraordinara se aplica si societatilor detinute public.


Participantii in Adunarile Generale ale Actionarilor


La Adunarea Generala a Actionarilor participa toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta.

In cazul societatilor detinute public, reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala autentificata.

Celelalte prevederi legale referitoare la participantii la Adunarile Generale ale Actionarilor stipulate in Legea nr.31/1990 republicata se aplica si societatilor detinute public.


Validitatea deliberarilor in Adunarea Generala a Actionarilor

Prevederile Legii nr.31/1990 se aplica si la societatile detinute public.II.Consiliul de Administratie


Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori, temporari si revocabili.

Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie.

Unicul administrator sau presedintele consiliului de administratie si cel putin jumatate din numarul administratorilor vor fi cetateni romani, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Numirea si inlocuirea administratorilor se fac exclusiv de catre adunarea generala.

In cazul societatilor detinute public, cel putin un administrator poate fi ales prin metoda votului cumulativ.

Suplimentar fata de prevederile Legii nr.31/1990, hotararile luate de consiliul de administratie al unei societati detinute public, in exercitiul atributiilor delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, vor fi depuse la oficiul registrului comertului si vor fi publicate atat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua ziare de difuzare nationala timp de 3 zile consecutiv si se vor transmite C.N.V.M. si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii.


Celelalte prevederi din Legea nr.31/1990 republicata referitoare la Consiliul de Administratie sunt valabile si pentru societatile detinute public.


Garantia administratorilor

Legea aplicabila este Legea nr.31/1990 republicata.


Validitatea deliberarilor

Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul administratorilor, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare.

Deciziile in consiliul de administratie se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.III. Comitetul de Directie


Societatile detinute public trebuie sa respecte prevederile Legii nr.31/1990 republicata referitoare la acest capitol.Modalitati de "deschidere a societatii


In mod direct: O societate comerciala se considera a fi detinuta public in momentul in care face o oferta publica primara initiala de vanzare de valori mobiliare sau in cazul infiintarii prin subscriptie publica.
In mod indirect Deschiderea societatii se poate face si de catre un actionar care detine mai mult de 10% din capitalul social al emitentului si care doreste sa-si vanda actiunile printr-o oferta publica secundara initiala de vanzare de actiuni.


Direct


Infiintarea prin subscriptie publica trebuie avizata de CNVM.

Intocmirea prospectului de oferta publica se va face in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata;

Acesta se intocmeste de catre membrii fondatori;

Societatea se poate constitui numai daca intregul capital social a fost subscris si fiecare acceptant a varsat in numerar cel putin jumatate din valoarea actiunilor subscrise;

Restul din capitalul social subscris trebuie varsat in termen de 12 luni de la inmatricularea societatii.


Oferta publica primara initiala de vanzare de actiuni reprezinta oferta facuta de un emitent, in scopul plasarii acesteia pe piata, difuzata prin mijloacele de difuzare in masa. In urma inchiderii cu succes a ofertei publice, societatea emitenta va deveni o societate detinuta public.


Oferta publica initiala de vanzare de obligatiuni convertibile in actiuni regulat promovata si incheiata cu succes are ca efect transformarea societatii in societate detinuta public. Aceasta se realizeaza numai dupa ce conversia s-a incheiat in conditiile prevazute de Regulamentul CNVM nr.5/2003.


Indirect


Oferta publica initiala secundara de vanzare de actiuni


Daca o persoana care detine mai mult de 10% din actiunile unui emitent doreste sa-si vanda actiunile printr-o oferta publica secundara initiala de vanzare, atunci in urma incheierii cu succes a ofertei, societatea comerciala respectiva devine "societate detinuta public" (cu voia sau fara voia ei).Avantajele deschiderii societatii


Asigurarea atragerii continue de resurse banesti de pe piata de capital;

Cresterea lichiditatilor valorilor mobiliare;

Existenta unei valori de piata recunoscute;

Simplificarea inregistrarilor in Registrele actionarilor si Registrul de obligatiuni.


Dezavantajele deschiderii societatii


Control suplimentar asupra personalului de conducere al societatii;

Costuri suplimentare.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact