StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Conditii de autorizare a agentilor pentru servicii de investitii financiare : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Conditii de autorizare a agentilor pentru servicii de investitii financiareConditii de autorizare a agentilor pentru servicii de investitii financiare

a) sa fie angajat cu contract de munca si reprezentant exclusiv al SSIF;

b) sa aiba cel putin studii medii;

c) sa fi promovat un curs de pregatire pe piata de capital, recunoscut de C.N.V.M.;

d) sa nu detina actiuni intr-o alta SSIF decat daca este o societate detinuta public si ar 525j94f e actiunile tranzactionate pe o piata reglementata si numai cu conditia ca detinerile individuale si cumulate sa nu depaseasca 10% si respectiv 20% din capitalul social si drepturile de vot ale unei astfel de SSIF, precum si cu conditia sa nu fie alesi ca membri ai conducerii unei astfel de SSIF ;

e) sa nu fie membru al consiliului de administratie, al conducerii executive, cenzor/auditor financiar al altei SSIF sau al unei societati comerciale care se afla in procedura de reorganizare judiciara sau faliment;

f) sa nu se afle sub interdictia unei sanctiuni date de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A., referitoare la interzicerea exercitarii oricarei activitati profesionale reglementate de O.U.G. 28/2002, aprobata si modificata prin Legea 525/2002;

g) sa nu aiba antecedente penale si fiscale.


Proceduri de autorizare a agentilor pentru servicii de investitii financiare

In vederea autorizarii unei persoane fizice ca agent pentru servicii de investitii financiare, SSIF va depune la C.N.V.M. o cerere insotita de urmatoarele documente:
a) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al SSIF, sub semnatura olografa, ca persoana pentru care solicita autorizarea este angajata cu contract de munca;
b) copii autentificate ale actului de identitate si ale actelor de studii;
c) declaratie pe propria raspundere a persoanei fizice, sub semnatura olografa, de indeplinire a conditiilor mentionate mai sus, de respectare a prevederilor O.U.G. 28/2002, aprobata si modificata prin Legea 525/2002, ale regulamentelor si instructiunilor C.N.V.M., precum si ale OAR si pietelor reglementate, avizata de Compartimentul de control intern al SSIF;d) certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 3 luni anterior depunerii cererii de autorizare si certificat fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, in original sau in copie legalizata;

e) dovada promovarii cursului de pregatire pe piata de capital, recunoscut de C.N.V.M.; f) dovada achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei de agent pentru servicii de investitii financiare.


C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea agentilor pentru servicii de investitii financiare in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii si a tuturor documentelor prevazute.


Dupa autorizarea de catre C.N.V.M., agentii pentru servicii de investitii financiare vor participa la pregatirea profesionala continua, in forma si structurile de pregatire si testare recunoscute de C.N.V.M.


C.N.V.M. va coordona organizarea de stagii de pregatire profesionala pentru agentii pentru servicii de investitii financiare o data pe an, prin care se vor verifica cunostintele privind legislatia specifica pietei de capital.


Reatestarea agentilor pentru servicii de investitii financiare se va face conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. de organizare si desfasurare a activitatii de pregatire profesionala a specialistilor din pietele reglementate. Nepromovarea testului duce la retragerea autorizatiei de agent pentru servicii de investitii financiare.

Dupa autorizarea de catre C.N.V.M. agentul pentru servicii de investitii financiare si SSIF au obligatia sa raporteze C.N.V.M., in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice incalcare a conditiilor autorizarii.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact