StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse

Surse de finantare si cheltuieli. personalul comisieiSurse de finantare si cheltuieli. Personalul Comisiei


Surse de finantare si cheltuieli


Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare se finanteaza integral din venituri extrabugetare.


Veniturile Comsiei provin din:

a)      cota de cel mult 0,08% din valoarea tr 131j91b anzactiilor derulate pe orice piata reglementata, suportate de catre cumparator, cu exceptia pietelor reglementate de instrumente financiare derivate;

b)      cota de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare;

c)      cota de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vanzare;

d)      cota de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumparare-preluare;

e)      tarife sau comisioane pentru tranzactiile derulate pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate;

f)        tarife si comisioane percepute la activitati pentru care se emite de catre C.N.V.M. un act individual;

g)      tarife percepute pentru prestarea de servicii catre entitati supravegheate sau terte persoane;

h)      penalitati stabilite prin reglementari proprii ca sanctiuni patrimoniale;

i)        donatii;

j)        activitati de editura, publicitate, multiplicare;

k)      orice alte surse legale.


Cuantumul tarifelor, comisioanelor si veniturilor prevazute la lit. e) si k) se stabilesc prin anexa la bugetul Comisiei, care se aproba de Parlamentul Romaniei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Cheltuieli


Pentru a permite Comisiei Nationale aValorilor Mobiliare si reprezentantelor acesteia sa isi desfasoare activitatea, Guvernul sau consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, ori consiliile locale vor incredinta prin hotarare acesteia administrarea bunurilor imobiliare necesare (terenuri si cladiri) apartinand domeniului public sau privat al statului, de interes national sau local, in termen de 60 de zile de la cererea temeinic justificata a Comisiei.


In cazul in care autoritatile de mai sus nu pun la dispozitia Comisiei, in termenele stabilite, imobilele respective, aceasta este in drept sa cumpere, sa inchirieze sau sa dobandeasca in proprietate ori in folosinta in orice alt mod prevazut de lege imobilele necesare desfasurarii activitatii sale din sursele de finantare mentionate mai sus.


Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al Comisiei in conformitate cu obiectivele si sarcinile acesteia, fiind aprobate de Parlamentul Romaniei


Excedentul din bugetul de venituri si cheltuieli inregistrat la sfarsitul anului se reporteaza ca sursa de finantare in anul urmator, iar deficitul se acopera din sursele anului urmator, inclusiv din imprumuturi bancare si de trezorerie..


Personalul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare


Personalul C.N.V.M. va fi angajat conform prevederilor Codului muncii.

Angajatii C.N.V.M. nu pot exercita alte activitati profesionale remunerate, cu exceptia cu exceptia celor de cadru didactic universitar si de consultant sau expert al organismelor internationale

Membrii personalului pot fi detasati in conditiile legii la alte autoritati de reglementare din tara sau din strainatate, respectiv la entitati supravegheate. In timpul detasarii acestia raman angajati ai Comisiei si semneaza un contract de confidentialitate cu entitatea la care au fost detasati.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact