StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse

Cota bursei de valori bucuresti

COTA BURSEI DE VALORI BUCURESTIEfecte si eforturi ale admiterii valorilor mobiliare la B.V.B.


Efecte ale admiterii valorilor mobiliare la B.V.B.
a. Asigurarea atragerii continue de resurse banesti de pe piata de capital


Societatile comerciale pe actiuni au doua surse externe de finantare a activitatii: bancile comerciale si piata de capital. Participarea pe piata de capital are ca prima etapa transformarea societatii comerciale pe actiuni din "societate inchisa", in "societate detinuta public", prin realizarea unei oferte publice primare initiale autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.28/2002 aprobata prin Legea nr.525/2002, coroborate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2003. Obiectivul cel mai important al unei oferte publice realizata de o societate comerciala este atragerea de resurse banesti de pe piata de capital, prin emisiuni de valori mobiliare noi (actiuni, obligatiuni, etc.).


Pentru a beneficia in totalitate de avantajele participarii sale pe piata de capital, societatea comerciala detinuta public va mentiona in Prospectul de oferta publica ca in urma incheierii cu succes a ofertei publice de vanzare de valori mobiliare, societatea va face demersuri la Bursa de Valori Bucuresti in vederea admiterii la Cota sau pentru admiterea la tranzactionare. Admiterea la B.V.B. faciliteaza orice operatiune ulteri 858b11i oara de atragere de capital de pe piata de capital, emitentul gasind astfel resursele necesare dezvoltarii in continuare a activitatii sale.


Emitentii admisi la cota BVB trebuie sa indeplineasca cerintele minime prevazute de regulamentele si procedurile acesteia (transparenta prin furnizarea continua de informatii, cerinte financiare, etc.). Din punct de vedere al indeplinirii acestor cerinte minime, investitorii realizeaza care sunt diferentele dintre societatile comerciale emitente admise la B.V.B. (admise la Cota sau admise la tranzactionare) si cele neadmise la B.V.B. Ei vor fi tentati sa cumpere mai degraba actiuni ale emitentilor admisi la B.V.B., sau care urmeaza a fi admisi, decat ale societatilor comerciale inchise. Aceasta tendinta va facilita societatilor detinute public admise la Bursa de Valori Bucuresti, incheierea cu succes a unei viitoare emisiuni de valori mobiliare si atragerea de resurse banesti importante de pe piata de capital.


b. Cresterea alternativelor de finantare


Admiterea la cota BVB aduce cu sine modalitati mai practice de finantare, materializate prin existenta unei game variate de instrumente specifice pietei de capital. In aceasta categorie se situeaza emisiunile de obligatiuni convertibile sau de actiuni avand atasate "warrante". Aceste instrumente acorda un drept de cumparare ulterioara de actiuni ale emitentului, la un pret prestabilit. Investitorii vor fi mai repede atrasi in cumpararea unor astfel de instrumente ce dau drept de cumparare ulterioara de actiuni admise la Bursa de Valori Bucuresti decat neadmise, datorita transparentei si accesibilitatii pe aceasta piata bursiera.


c. Publicitatea gratuita


Sumarul tranzactiilor din fiecare sedinta de tranzactionare, in care apar si denumirile societatilor comerciale care au valori mobiliare admise la Bursa de Valori Bucuresti, este transmis agentiilor de presa interne si internationale, principalelor ziare si posturi de radio si televiziune din tara.


Toate societatile comerciale care au valori mobiliare admise la cota BVB beneficiaza de publicitate gratuita in tara si strainatate, prin urmatoarele modalitati:

aparitia denumirii fiecarei societati comerciale in paginile principalelor ziare si la posturile de televiziune din tara, dupa fiecare sedinta de tranzactionare;

aparitia denumirii emitentilor admisi la B.V.B. pe reteaua internationala Down Jones Telerate si Reuters.


d. Cresterea reputatiei


Reputatia de care se bucura societatile comerciale detinute public, care au valori mobiliare admise la cota BVB, poate duce la cresterea segmentului de piata comerciala pe care actioneaza aceste societati, aceasta fiind un atuu al acestora vis-à-vis de societatile concurente.


Marirea reputatiei se poate manifesta direct prin facilitatile comerciale, de creditare si de plata pe care emitentul le poate obtine din partea furnizorilor si clientilor sai.


Statistica internationala arata ca admiterea la Cota unei burse de valori a valorilor mobiliare emise de o societate detinuta public, mareste reputatia acesteia si are loc o crestere a pretului actiunilor acesteia cu o medie de aproximativ 20%.


e. Marirea fondului comercial


Fondul comercial reprezinta partea din fondul de comert care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului unitatii. Fondul comercial cuprinde: clientela, vadul comercial, reputatia si alte elemente necorporale.


Cresterea reputatiei societatilor comerciale prin admitereaa valorilor mobiliare emise la Bursa de Valori Bucuresti poate fi cuantificabila si valoarea acesteia se poate inregistra in contabilitate in contul 207 'Fond comercial', sporind astfel valoarea activelor sale.


Fondul comercial se determina ca diferenta intre valoarea de aport (de utilitate) sau costul de achizitie, dupa caz, a fondului de comert si valoarea elementelor de activ inregistrate in conturile corespunzatoare. Fondul comercial, de regula, nu este supus amortizarii, dar daca se constata o depreciere ireversibila valoarea aceastuia poate fi amortizata.


f. Cresterea lichiditatii valorilor mobiliare


BVB impune societatilor comerciale 'detinute public', admise la B.V.B., transparenta catre publicul larg. Aceste informatii ajung la investitorul final, persoana fizica sau juridica, atat direct, cat si prin intermediul studiilor realizate de analistii si consultantii specializati.


Transparenta emitentilor, care au valori mobiliare admise la Bursa de Valori Bucuresti, prin intermediul informatiilor oferite public, contribuie la urmarirea cu usurinta a tranzactiilor si cotatiilor de pe piata bursiera si atrage investitorii prin accesul facil si echitabil pe aceasta piata de capital, crescand astfel lichiditatea valorilor mobiliare.


Investitorii doresc sa aiba posibilitatea ca in orice moment sa-si poata vinde valorile mobiliare detinute, cu un cost cat mai mic si intr-un timp cat mai scurt, deci ca valorile mobiliare sa posede lichiditate. Acest lucru este realizat de BVB ca piata reglementata si organizata de tranzactionare a valorilor mobiliare admise la Cota si admise la tranzactionare.


In aceste conditii, investitorii isi focalizeaza mai rapid atentia asupra societatilor comerciale 'detinute public' admise la Cota in primul rand si admise la tranzactionare in al doilea rand.


Aceste aspecte sunt si mai importante in situatia de tranzitie in care se afla economia romaneasca. Transferul proprietatii actiunilor detinute de stat catre investitori, efectuat prin procesul de privatizare, trebuie sa fie realizat in asa fel incat sa asigure accesul echitabil al acestora pe piata de capital. Daca piata acestor actiuni este organizata si daca transferul de proprietate asupra actiunilor se face prin intermediul unor mecanisme rapide, riguroase, sigure si cu un cost redus, atunci scopul este atins. Astfel, mecanismul bursier are aceste caracteristici, distributia actiunilor catre investitori putandu-se derula in conditii optime. Statul poate gasi in acest mod, pentru majoritatea societatilor in care este actionar, lichiditatea necesara incheierii procesului de privatizare.


g. Existenta unei valori recunoscute de piata


g.1. Pentru creditorii societatii emitente


Valoarea de piata a actiunilor arata de fapt modul in care este perceputa de public activitatea emitentului. Creditorii potentiali ai emitentului au posibilitatea sa compare valoarea contabila a actiunilor cu valoarea lor de piata.


Presupunand ca emitentul isi desfasoara activitatea in conditii bune, valoarea de piata a actiunilor sale este mai mare decat valoarea lor contabila. Fata de societatile comerciale "inchise", la care valoarea reala a actiunilor este greu de cuantificat, societatile comerciale care au actiunile admise la B.V.B. au o valoare de piata.


In aceste conditii, emitentii pot apela mult mai usor la credite, deoarece creditorilor le este mai la indemana valoarea de piata a actiunilor, decat aproximarea teoretica pe care trebuie sa o efectueze in cazul societatilor comerciale inchise.


g.2. Pentru creditorii detinatorilor de valori mobiliare


Valorile mobiliare admise la B.V.B. pot fi mai repede acceptate drept garantie pentru creditele acordate de bancile comerciale. Creditorii pot calcula mult mai realist suma pe care o pot imprumuta, marja de risc fiind mai mica. In caz de imposibilitate de rambursare a creditelor, creditorii pot revinde cu mai mare usurinta valorile mobiliare admise la B.V.B.. Acest avantaj determina investitorii sa cumpere in continuare valorile mobiliare din noile emisiuni ale emitentului respectiv.


g.3. Pentru operatiunile de fuziuni, preluari etc.


Existenta unei valori recunoscute de piata pentru o societate comerciala are o mare importanta in operatiunile de fuziuni, preluari sau orice alt fel de relatie parteneriala de tip "joint-venture". Analizele ocazionate de aceste operatiuni vor folosi valoarea deja existenta si reala data de piata bursiera si nu o valoare contabila. Acest lucru avantajeaza mult pe emitentul ale carui actiuni sunt admise la B.V.B., bineinteles in cazul in care firma isi desfasoara activitatea in bune conditii. Piata reactioneaza in acest caz pozitiv, ducand la mentinerea sau la cresterea pretului de piata al actiunilor.


Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale se combina intr-una singura, unindu-si patrimoniile. In urma unei operatiuni de fuziune sau de preluare, actionarii societatii absorbite primesc, in schimbul vechilor actiuni detinute, actiuni la noua societate sau la societatea absorbanta. In ambele cazuri, trebuie stabilita paritatea de schimb intre actiunile vechi si cele noi. Aceasta operatiune este mult facilitata in cazul existentei deja a unei valori de piata recunoscute.


h. Cointeresarea angajatilor prin distribuirea de actiuni


Metodologia de cointeresare a angajatilor cuprinde urmatoarele variante:

repartizarea unei parti din profitul net al societatii comerciale salariatilor, prin constituirea "Fondului de participare a salariatilor la profit" si plata ulterioara a acestora prin distribuirea de actiuni tezaurizate sau actiuni ale unei noi emisiuni suplimentare;

acordarea salariatilor a unor drepturi de cumparare preferentiala si/sau ulterioara de actiuni ale emitentului dintr-o emisiune suplimentara de actiuni.


Aceste doua variante de cointeresare a angajatilor dau rezultate optime atunci cand sunt aplicate de emitentii care au actiunile admise la Bursa de Valori Bucuresti. Angajatii acestor emitenti pot urmari mult mai bine evolutia pe piata a pretului actiunilor si a activitatii, datorita transparentei pietei, evitandu-se astfel tensiunile sociale ce ar putea aparea ca urmare a lipsei de informatii caracteristice societatilor comerciale "inchise".


i.           Plata creditorilor cu actiuni


Emitentii admisi la Bursa de Valori Bucuresti au ca modalitate de lichidare a creantelor catre diversi creditori (furnizori, banci, etc.) acoperirea sumei datoriilor cu echivalentul in actiuni, aceasta in cazul in care creditorii emitentului sunt de acord cu aceasta varianta.


Lichidarea creantelor prin plata creditorilor cu actiuni se poate face datorita existentei unei valori de piata a respectivelor valori mobiliare, cat si folosirii ca mijloc de plata a acestora.j. Cresterea cotei managerului pe piata


Daca activitatea emitentului se desfasoara in conditii bune atunci actionarii si potentialii investitori vor interpreta aceasta realizare ca fiind contributia exclusiva a managerului (sau echipei manageriale). In acest mod va creste prestigiul managerului si implicit cota acestuia pe piata managerilor. De foarte multe ori investitorii sunt atrasi sa investeasca pe piata primara sau secundara ghidandu-se nu dupa reputatia si rezultatele financiare ale emitentului, ci dupa reputatia managerului.


k. Simplificarea inregistrarilor in registrele actionarilor si obligatiunilor


Conform Legii nr.31/1990 republicata, societatile comerciale pe actiuni sunt obligate sa tina prin grija Consiliului de Administratie urmatoarele registre: Registrul actionarilor [art.172 alin.(1) pct.a)] si Registrul obligatiunilor [art.172 alin.(1) pct.f)]. Prin organizarea Serviciului de Registru de catre Bursa de Valori Bucuresti, aceasta preia obligatia tinerii acestor registre, avand ca baza legala Legea nr.31/1990 republicata si prevederile OUG nr.28/2002 aprobata prin Legea nr.525/2002.


Emitentii admisi la Bursa de Valori Bucuresti trebuie sa incheie un contract de registru. Acest contract se poate incheia cu Registrul Bursei sau alte societati de registre independente, autorizate de C.N.V.M., compatibile tehnic cu sistemul B.V.B., cum ar fi: Registrul Roman al Actionarilor sau REGISCO SA. Incheierea unui contract de registru presupune transferarea obligatiei tinerii evidentei dreptului de proprietate al valorilor mobiliare emise, de la emitent la Registru. Utilizand aceasta facilitate, transferul dreptului de proprietate se efectueaza rapid, in siguranta si cu un cost redus. Tinand cont ca activitatea de actionariat pe care trebuie sa o desfasoare emitentul, in cazul in care participa ca societate comerciala detinuta public pe piata de capital, capata o oarecare complexitate si specificitate, tinerea registrelor si efectuarea transferului drepturilor de proprietate de catre Registrul Bursei simplifica mult aceste procese.


Eforturi ale admiterii valorilor mobiliare la B.V.B.


a. "Control" suplimentar asupra personalului de conducere al emitentului


Acest "control" suplimentar se manifesta prin semnarea, de catre conducerea emitentului, a "Angajamentului de admitere la Cota" sau a "Angajamentului de admitere la tranzactionare" si prin acceptarea astfel, a restrictiilor, disciplinei si modului de comportare specific impus de reglementarile Bursei de Valori Bucuresti. Admiterea la Bursa de Valori Bucuresti presupune acceptarea, de catre conducerea emitentului, a unor eforturi suplimentare impuse de reglementarile B.V.B.b. Costuri suplimentare


Admiterea la B.V.B presupune plata anumitor comisioane specificate de reglementarile Bursei de Valori Bucuresti. De asemenea un emitent care are valori mobiliare admise la B.V.B. trebuie sa suporte in plus si cheltuielile necesare publicarii informatiilor continue si periodice, conform reglementarilor bursiere si ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.Organizarea admiterii valorilor mobiliare la B.V.B.


Organizarea admiterii valorilor mobiliare la B.V.B. este prezentata schematic in Fig. 1. de mai jos.
Cerinte pentru admiterea valorilor mobiliare la B.V.B.


Cerintele pentru admiterea valorilor mobiliare ale unui emitent la Bursa de Valori Bucuresti, sunt urmatoarele:


I. Sectiunea valori mobiliare admise la Cota


A. Sectorul valorilor mobiliare emise de persoane juridice romane


Cerinte pentru admiterea valorilor mobiliare la Categoria a II-a (Categoria de baza):

Capital social de cel putin echivalentul in lei a 2 milioane de EURO, la cursul B.N.R.

Inregistrarea la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare din cadrul C.N.V.M.

Libera transferabilitate a valorilor mobiliare.

Valori mobiliare dematerializate, evidentiate prin inscrise in cont la un registratar.

Furnizarea de servicii adecvate catre detinatorii de valori mobiliare.

Furnizarea de informatii (continue si periodice).

Plata comisioanelor.

Numirea de catre emitent a unei persoane de legatura cu Bursa.

Certificarea datelor furnizate de catre emitent.

Incheierea Angajamentului de inscriere si mentinere la Cota Bursei.


Cerinte pentru admiterea/promovarea valorilor mobiliare in Categoria I

Capital social de cel putin echivalentul in lei a 8 milioane de EURO, la cursul B.N.R.

Indeplinirea cumulativa a tuturor cerintelor de la categoria a II-a, cu exceptia conditiei de capital social, si a cerintelor de la Categoria I.

Perioada de activitate de 3 ani, cu exceptia fuziunilor si divizarilor daca cel putin una dintre societatile implicate in fuziune sau divizare a desfasurat activitate in ultimii 3 ani.

Cerinte financiare referitoare la profit net in ultimii 2 ani de activitate.

Calitatea conducerii emitentului si alte aspecte legate de activitatea economico-financiara (cash-flow pentru ultimul an de activitate, plan de afaceri pentru urmatorii 2 ani calendaristici, etc.).

Cerinte de dispersie a valorilor mobiliare (15% pentru actiuni si 30% pentru obligatiuni).


Cerinte pentru includerea actiunilor in Categoria PLUS

Categoria PLUS este o categorie speciala in cadrul careia pot fi incluse actiunile inscrise atat in categoria a II-a, cat si in cadrul Categoriei I.

Emitentul isi asuma printr-un angajament obligatia ca, in termen de 3 luni, sa convoace adunarea generala extraordinara a actionarilor avand pe ordinea de zi modificarea actelor constitutive in sensul:

includerii tuturor normelor cuprinse in Codul de guvernanta corporativa a societatilor comerciale ale caror actiuni sunt incluse in Categoria PLUS.

eliminarii oricaror prevederi contrarii normelor cuprinse in Cod.

Emitentul detine o pagina proprie de Web, accesibila prin Internet, in care sunt cuprinse cel putin urmatoarele informatii in limba romana si engleza:

a.      rezultatele financiare anuale, semestriale, trimestriale si toate anexele acestora intocmite atat potrivit legii contabilitatii, cat si potrivit Standardelor Internationale de Contabilitate;

b.      raportul anual, raportul semestrial si rapoartele curente;

c.       convocarile si hotararile AGA;

d.      deciziile consiliului de administratie care pot avea un impact semnificativ asupra pretului de piata;

e.      formularele de procura speciala pentru participarea la AGA;

f.        situatia cu privire la tranzactiile prin care administratorii si conducerea executiva achizitioneaza sau instraineaza actiuni detinute de acestia la societatea comerciala emitenta;

g.      orice alte informatii cu caracter public pe care Bursa le considera necesare.B. Sectorul titlurilor de stat

Cerinte pentru admitere

Inregistrarea la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare din cadrul C.N.V.M.

Libera transferabilitate a valorilor mobiliare.

Valori mobiliare dematerializate, evidentiate prin inscrise in cont la un registratar.


Dupa inregistrarea la O.E.V.M. titlurile de stat sunt de drept admise la cotare, la primirea de catre B.V.B. a prospectului de emisiune din partea Ministerului Finantelor Publice sau a agentului desemnat de acesta.C. Sectorul International

Cerinte pentru admitere

Indeplinirea cumulativa a tuturor cerintelor de la categoria a II-a si de la categoria I.

Inscrierea valorilor mobiliare pe o piata organizata din tara in care au fost emise si care este recunoscuta de catre Bursa.

Inaintarea catre Bursa a documentatiei ceruta de catre aceasta, legalizata in tara de origine si tradusa in limba romana in forma autentica.II. Sectiunea valori mobiliare admise la tranzactionare


Conform prevederilor art.38 alin.2 din OUG nr.28/2002 aprobata prin Legea nr.525/2002, o societate comerciala "detinuta public" poate sa solicite admiterea la tranzactionare in cadrul Bursei de Valori Bucuresti, prin depunerea unei cereri de admitere la tranzactionare.


Cerinte pentru admitere

Inregistrarea la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare din cadrul C.N.V.M.

Libera transferabilitate a valorilor mobiliare.

Valori mobiliare dematerializate, evidentiate prin inscrise in cont la un registratar.

Furnizarea de servicii adecvate catre detinatorii de valori mobiliare.

Furnizarea de informatii (continue si periodice).

Plata comisioanelor.

Numirea de catre emitent a unei persoane de legatura cu Bursa.

Certificarea datelor furnizate de catre emitent.

Incheierea Angajamentului de admitere si mentinere la tranzactionare.


Documente necesare admiterii valorilor mobiliare la B.V.B


Documentele necesare indeplinirii cerintelor pentru admiterea valorilor mobiliare ale unui emitent la Bursa de Valori Bucuresti sunt urmatoarele:I. Sectiunea valori mobiliare admise la Cota


Categoria I si Categoria a II-a

Cerere de admitere la Cota.

Documentul de prezentare al emitentului.

Copii ale Statutului si Contractului de societate si copii ale actelor aditionale de la Registrul Comertului sau Actul constitutiv al societatii.

Copii dupa Certificatul de Inregistrare si Codul Fiscal al emitentului.

Prospectul de oferta publica.

Copii dupa ultima situatie financiara anuala, certificata de un auditor financiar si ultima situatie financiara semestriala.

Formularul cu date personale si cazierul fiecarui membru al conducerii emitentului si ale persoanei de legatura cu Bursa.

Copie dupa decizia organelor de conducere ale emitentului privind admiterea valorilor mobiliare la Cota.

Dovada inregistrarii valorilor mobiliare la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare eliberata de C.N.V.M.

Angajamentul de admitere si mentinere la Cota.

Dovada platii comisionului de procesare.

Declaratia de reprezentare a emitentului in Bursa de catre S.S.I.F.

Orice alte documente pe care Bursa le considera necesare.

Contractul de Registru incheiat cu Bursa sau cu un registru independent.

Dovada platii comisionului de inscriere la Cota.


Categoria PLUS

Cerere de admitere la Categoria Plus.

Agajamentul privind modificarea actelor constitutive.

Orice alte documente pe care Bursa le considera necesare.II. Sectiunea valori mobiliare admise la tranzactionare


Cerere de admitere la tranzactionare.

Documentul de prezentare al emitentului.

Copii ale Statutului si Contractului de societate si copii ale actelor aditionale de la Registrul Comertului sau Actul constitutiv al societatii.

Copii dupa Certificatul de Inregistrare si Codul Fiscal al emitentului.

Prospectul de oferta publica.

Copii dupa ultima situatie financiara anuala, certificata de un auditor financiar si ultima situatie financiara semestriala.

Formularul cu date personale si cazierul fiecarui membru al conducerii emitentului si ale persoanei de legatura cu Bursa.

Copie dupa decizia organelor de conducere ale emitentului privind admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare.

Dovada inregistrarii valorilor mobiliare la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare eliberata de C.N.V.M.

Angajamentul de admitere si mentinere la tranzactionare.

Dovada platii comisionului de procesare.

Orice alte documente pe care Bursa le considera necesare.

Contractul de Registru incheiat cu Bursa sau cu un registru independent.

Dovada platii comisionului de admitere la tranzactionare.Procesul de admitere la B.V.B.


Admiterea la Cota BVB a valorilor mobiliare ale unei societati detinute public va fi facuta prin intermediul unei societati de servicii de investitii financiare (SSIF), membra a Asociatiei Bursei, numita societate "initiatoare".


Admiterea la tranzactionare se poate face direct de catre societatea comerciala detinuta public care doreste acest lucru.Societatea membra initiatoare


Societatea membra initiatoare este acea societate membra a Asociatiei Bursei de Valori Bucuresti care initiaza si incheie, la cererea emitentului, procedura de admitere la Cota B.V.B.


Societatea membra initiatoare are urmatoarele obligatii:

Sa familiarizeze respectivul emitent cu:

activitatile specifice pietei de capital;

reglementarile Bursei de Valori Bucuresti;

legislatia in vigoare.

Sa reprezinte societatea emitenta la admiterea valorilor mobiliare ale acesteia la Cota B.V.B.;

Sa inainteze toate documentele emitentului, cat si informatiile suplimentare necesare sustinerii cererii de admitere la Cota B.V.B.;

Sa verifice forma si continutul tuturor documentelor emitentului necesare admiterii la Cota B.V.B., cat si sa faca toate demersurile pentru a se asigura ca informatiile furnizate de emitent sunt certe, corecte si suficiente;

Sa sustina in fata Comisiei de Inscriere la Cota admiterea valorilor mobiliare ale respectivului emitent la Cota B.V.B.Fluxul informational


Procesul de admitere la Cota Bursei de Valori Bucuresti este prezentat in Fig. 2.Tipuri de comisioane percepute pentru admiterea la B.V.B.


Principalele tipuri de comisioane percepute de catre Bursa de Valori Bucuresti sunt prezentate in Fig.3.


Fig. 3. Tipuri de comisioane percepute de Bursa de Valori Bucuresti


Nr. crt.

OPERATIUNI


T I P U R I DE C O M I S I O A N E


Comision

de

procesare

Comision

de

admiterea

Comision

de

promovare

Comision

de

mentinereAdmiterea la Cota

sau la tranzactionare


X

X

Promovare la Cota


X


X
Mentinere la Cota

sau la tranzactionare

X

Cerinte pentru mentinerea la Cota Bursei


Categoria I si Categoria a II-a

cunoasterea si indeplinirea cerintelor reglementarilor Bursei, ale C.N.V.M., ale OUG nr.28/2002 aprobata prin Legea 525/2002 si ale altor acte normative care reglementeaza piata financiara din Romania.

Achitarea comisionului de mentinere la Cota.

Relizarea furnizarii informatiilor continu si periodice.

Respectarea permanenta a cerintelor de admitere la Cota.

Prin derogare, pentru mentinerea valorilor mobiliare in cadrul Sectorului valorilor mobiliare emise de persoane juridice romane, emitentul trebuie sa indeplineasca una dintre urmatoarele cerinte alternative:

a.      pentru Categoria I capitalul social al emitentului reprezinta cel putin echivalentul in lei a 8 milioane EURO sau media capitalizarii bursiere pe ultimele 6 luni este de cel putin 8 milioane EURO;

b.      pentru Categoria a II a capitalul social al emitentului reprezinta cel putin echivalentul in lei a 2 milioane EURO sau media capitalizarii bursiere pe ultimele 6 luni este de cel putin 2 milioane EURO.

Stabilirea si informarea Bursei si publicului a datei limita pana la care emitentul va efectua plata dividendelor curente cuvenite.

plata dividendelor fara privilegii si fara discriminari prin stabilirea unor criterii juste si echitabile.

Emitentul valorilor mobiliare admise la Cota Bursei in cadrul Categoriei a II-a a Sectorului valorilor mobiliare emise de persoane juridice romane trebuie sa indeplineasca una dintre urmatoarele cerinte alternative:

a.          inregistreaza profit pentru ultimul exercitiu financiar;

b.          inregistreaza profit pentru cel putin 2 exercitii financiare din ultimele 3 exercitii financiare.

Numarul de zile in care nu se inregistreaza tranzactii bursiere nu depaseste o patrime din numarul total al zilelor de tranzactionare din cadrul unui an calendaristic. Pentru determinarea numarului de zile in care nu se inregistreaza tranzactii nu sunt luate in calcul zilele in care valorile mobiliare au fost suspendate de la tranzactionare din motive care nu sunt imputabile emitentului, incluzand, dar fara a se limita la:

a.      suspendarea tranzactionarii in vederea operarii modificarilor de capital social;

b.      suspendarea tranzactionarii ca urmare a procesului de fuziune sau divizare;

c.       suspendarea tranzactionarii in vederea transferului registrului detinatorilor de valori mobiliare;

d.      suspendarea tranzactionarii pentru 24 de ore incepand cu data intrunirii adunarii generale a detinatorilor de valori mobiliare.

Categoria PLUS

respectarea permanenta si cumulativa a cerintelor de admitere la Categoria PLUS si mentinere la Cota Bursei in cadrul Categoriei din care provine.

Emitentul prezinta analistilor financiari, consultantilor de plasament, societatilor de valori mobiliare si publicului investitor perspectivele societatii comerciale si situatia financiara a acesteia, in cadrul unei intalniri publice organizate cel putin o data pe an.

In cadrul furnizarii periodice de informatii, emitentul va transmite Bursei, suplimentar, urmatoarele documente:

a.       bilantul trimestrial; termenul de transmitere este de 15 zile de la incheierea trimestrului I, respectiv III al fiecarui an;

b.      planul de activitate care sa includa bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bugetele de venituri si cheltuieli corespunzatoare fiecarui trimestru; termenul de transmitere este data de 31 martie a fiecarui an;

c.       bilantul preliminat pentru exercitiul financiar incheiat; termenul de transmitere este data de 31 ianuarie a fiecarui an.

Transmiterea situatiilor financiare la Bursa intr-o forma realizata potrivit Standardelor Internationale de Contabilitate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Cuprinderea in raportul anual, in mod suplimentar, a urmatoarele informatii:

a.       identificarea administratorilor independenti, pe baza declaratiilor pe proprie raspundere ale acestora; independenta administratorilor are intelesul prevazut in Codul de Conducere si Administrare;

b.      prezentarea persoanelor din cadrul serviciului actionariat desemnate pentru a asigura legatura cu investitorii;

c.       prezenta fiecarui administrator la sedinte, exprimata procentual.8. Comisia de Inscriere la Cota


Rolul Comisiei

Rolul Comisiei de Inscriere la Cota consta in asigurarea unei activitati unitare, ordonate si eficiente de admitere, promovare, retrogradare si retragere de la Cota Bursei a valorilor mobiliare.


Atributiile Comisiei sunt urmatoarele:

a)      propune Comitetului Bursei admiterea valorilor mobiliare la Cota Bursei, in cadrul Sectorului valorilor mobiliare emise de persoane juridice romane si in cadrul Sectorului International;

b)      propune Comitetului Bursei promovarea si retrogradarea valorilor mobiliare in si din Categoria I a Sectorului valorilor mobiliare emise de persoane juridice romane;

c)      propune Comitetului Bursei includerea si excluderea actiunilor in si din cadrul Categoriei PLUS;

d)      propune Comitetului Bursei, in temeiul si in conditiile art. 36 din Regulamentul B.V.B. nr. 3 privind admitereaa valorilor mobiliare la Cota Bursei, acordarea de dispense;

e)      propune Comitetului Bursei retragerea valorilor mobiliare de la Cota Bursei.


Constituirea Comisiei

Membrii Comisiei sunt numiti si revocati de catre Comitetul Bursei.


Componenta Comisiei. Comisia este formata din 6 membri titulari si 6 membri supleanti, persoane fizice, dupa cum urmeaza:

a) 5 persoane numite la propunerea societatilor de valori mobiliare, membre ale Asociatiei Bursei;

b) o persoana care are calitatea de membru al Comitetului Bursei, care va detine functia de Presedinte titular, respectiv supleant al Comisiei.


Durata mandatului este de 5 ani incepand cu data numirii de catre Comitetul Bursei.


Convocarea Comisiei este facuta, ori de cate ori este necesar, pe baza convocarii:

a) Presedintelui Comisiei speciale sau supleantului acestuia, in cazul imposibilitatii de participare la sedinta a celui dintai;

b) Comitetului Bursei;

c) Directorului General al Bursei.


Secretariatul Comisiei este asigurat de catre functionari ai B.V.B. numiti de Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti din cadrul Serviciului Emitenti.


Intrunirea Comisiei

Sedintele Comisiei se desfasoara, in mod regulamentar, in prezenta a 6 membri, din care unul va fi, in mod obligatoriu, Presedintele Comisiei speciale sau supleantul acestuia.


Conducerea sedintei Comisiei se face de catre Presedintele Comisiei, sau supleantul acestuia.


Votul

Fiecare membru al Comisiei speciale are dreptul la un vot. Dreptul de vot apartine membrilor titulari prezenti si supleantilor membrilor titulari absenti.


Hotararile Comisiei

Hotararile Comisiei se adopta cu majoritate de voturi ale membrilor prezenti si vor fi semnate de catre Presedintele Comisiei speciale sau de catre supleantul acestuia. Hotararile se adopta prin vot deschis. In caz de egalitate de voturi Presedintele Comisiei speciale sau supleantul acestuia, are votul decisiv.
Avizele consultative

Comisia de Inscriere la Cota emite avize consultative privind:

a)      admiterea, promovarea sau retrogradarea valorilor mobiliare la sau de la Cota Bursei;

b)      includerea sau excluderea actiunilor in sau din cadrul Categoriei PLUS;

c)      retragerea valorilor mobiliare de la Cota Bursei.


Avizele consultative ale Comisiei de Admitere la Cota sunt transmise, prin grija Secretariatului Comisiei:

a)      Directorului General al Bursei;

b)      Comitetului Bursei;

c)      Comisarului General al Bursei.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact