StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse

Organismele de plasament colectiv in valori mobiliareORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV IN VALORI MOBILIARE


Organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) sunt entitati organizate, cu sau fara personalitate juridica, care prin apel public, mobilizeaza economiile banesti ale populatiei in scopul obtinerii de profit prin investirea acestor resurse financiare preponderent in valori mobiliare.


O entitate este incadrata in categoria unui OPCVM daca indeplineste cumulativ doua conditii:

Scopul constituirii il reprezinta mobilizarea economiilor banesti printr-o oferta publica continua de titluri de participare si investirea acestor resurse in 343f53d valori mobiliare, pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudente;

Titlurile de participare sunt rascumparabile continuu din activele respectivelor entitati, la cererea detinatorilor.


Organismele de plasament colectiv in valori mobiliare se pot constitui sub forma:


Fondurilor deschise de investitii, entitati fara personalitate juridica, infiintate pe baza de contract de societate civila, ale caror active sunt administrate de catre o societate de administrare a investitiilor;

Societatilor de investitii, constituite prin subscriptie publica sub forma de societati pe actiuni, persoane juridice romane, cu minim 50 de actionari, ale caror active sunt administrate de propriul consiliu de administratie sau de o societate de administrare a investitiilor.


Organismele de plasament colectiv in valori mobiliare desfasoara doua activitati distincte:


Constituirea propriu-zisa a OPCVM, respectiv comasarea capitalului prin emisiunea/ vanzarea de titluri de participare;

Utilizarea capitalului, prin plasarea fondurilor banesti intr-un portofoliu diversificat de valori mobiliare si alte instrumente financiare autorizate de CNVM.


Titlurile de participare cuprind

Unitatile de fond;

Actiunile.


Unitatile de fond sunt titluri de participare care evidentiaza o detinere de capital in activele unui fond deschis de investitii.

Actiunile sunt titluri de participare care evidentiaza o detinere in capitalul social al unei societati de investitii.


Prevederi generale aplicabile organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare:

nu se pot transforma in alte organisme de plasament colectiv , dar un organism de plasament colectiv se poate transforma intr-un organism de plasament colectiv in valori mobiliare prin re-orientarea investitiilor, preponderent in valori mobiliare si prin acordarea drepturilor de rascumparare la cerere, a titlurilor de participare, de catre detinatori;
pot lua cu imprumut numai sume care cumulat sa nu reprezinte mai mult de 10% din activele lor, cu conditia ca imprumutul sa nu fie pe un termen mai mare de 30 de zile si sa se asigure respectarea reglementarilor prudentiale emise de CNVM, precum si cu conditia ca societatea de administrare a investitiilor sa nu perceapa nici un fel de speze sau comisioane in legatura sau ca urmare a unui astfel de imprumut;


nu pot acorda imprumuturi societatilor de administrare a investitiilor de care sunt administrate;


au obligatia sa isi rascumpere titlurile de participare la cererea expresa a oricarui detinator. Pretul de rascumparare trebuie platit in maximum 10 zile lucratoare de la data primirii respectivei cereri. Cu ocazia rascumpararii se interzice societatii de administrare a investitiilor sau societatii de investitii sa perceapa alte speze, cu exceptia comisionului de rascumparare;


societatile de investitii care se autoadministreaza si societatile de administrare a investitiilor care administreaza organisme de plasament colectiv in valori mobiliare nu pot acorda imprumuturi si nu pot actiona ca garant in numele unui tert;


societatile de investitii si societatile de administrare a investitiilor care administreaza organisme de plasament colectiv in valori mobiliare nu pot efectua vanzari in lipsa sau operatiuni in marja cu valori mobiliare;


creditorii societatilor de administrare, ai depozitarilor, subdepozitarilor sau ai detinatorilor de titluri de participare nu pot urmari in justitie activele unui fond deschis de investitii;


orice detinere care depaseste 10% din titlurile de participare ale unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare va fi facuta publica si raportata C.N.V.M. de catre societatea de administrare a investitiilor si depozitar, in termen de maximum 24 de ore de la confirmarea respectivei detineri de catre depozitar;


un organism de plasament colectiv in valori mobiliare nu poate detine mai mult de 5% din actiunile emise de o societate de investitii financiare, o societate de administrare a investitiilor sau un depozitar;


organismele de plasament colectiv in valori mobiliare situate intr-un alt stat precum si titlurile de participare emise de aceste organisme, oferite public pe teritoriul Romaniei, se supun acelorasi prevederi ca si organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare infiintate pe teritoriul Romaniei;


organismele de plasament colectiv in valori mobiliare care colecteaza disponibilitati banesti fara a promova vanzarea titlurilor de participare proprii pe teritoriul Romaniei sau care, potrivit normelor fondului de investitii ori actelor constitutive ale societatilor de investitii, dupa caz, pot vinde titluri de participare doar in afara teritoriului Romaniei nu se supun prevederilor OUG nr. 26/2002.
Organismele de plasament colectiv includ pe langa organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si alte entitati, constituite tot ca fonduri de investitii fara personalitate juridica sau ca societati de investitii, acestea neavand obligativitatea investirii preponderent in valori mobiliare si nici a rascumpararii titlurilor la cererea detinatorilor.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact