StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor

Conceptul de investitii sl clasificarea lorNotiunea de institii poate aa un inteles mai larg si altul restrans.In intelesul larg, notiunea de institii cuprinde totalitatea cheltuielilor sau alocarilor de fonduri de la care se asteapta niste nituri viitoare.
Procesul de institii presupune afectarea la un moment dat a unei cantitati de moneda intr-o directie susceptibila de a procura nituri in mai multe perioade succesi.In intelesul restrans, institiile reprezinta cheltuieli ce se efectueaza pentru obtinerea de acti fixe, adica pentru construirea, reconstruirea, largirea, modernizarea si achizitionarea de acti fizice de natura masinilor, utilajelor, instalatiilor, cladirilor, mijloacelor de transport si a altor instrumente de munca. Se asimileaza institiilor si cheltuielile referitoare la lucrarile de proiectare, prospectiuni si explorari geologice, pregatirea personalului necesar obiectilor in constructie, inclusiv ale personalului administrativ si tehnic al intreprinderii in curs de constructie etc. Prin procesul de institii in inteles restrans, moneda se transforma in acti fixe, astfel ca asistam la alocarea de fonduri pentru activitati de inlocuire sau expansiune a instrumentelor de munca.
Pentru managerul financiar, institia este, in primul rand, o decizie de a imobiliza un capital in derea obtinerii in viitor a unei bune renilitati. Rolul principal ai acestuia este de a gasi sursele de finantare necesare institiilor, de a evalua si obtine o renilitate corespunzatoare. Din punct de dere financiar, o institie se caracterizeaza prin cheltuieli foarte mari si prin intrari de fonduri pe toate perioadele de exploatare a acesteia.
Managerul financiar trebuie sa e institia initiala cu incasarile pe care le genereaza si s-o accepte pe aceea a carei renilitate este superioara costului finantarii. Renilitatea nu este insa singurul criteriu de acceptare si selectionare a institiilor. Constrangerea bugetara este atat de puternica uneori incat managerul financiar trebuie sa fie preocupat pentru reintrarea cat mai rapida in posesia fondurilor cheltuite, ceea ce inseamna sa aduca cash-flow-uri corespunzatoare intr-o perioada cat mai scurta. Cu alte cuvinte, in efectuarea institiilor si selectionarea lor este necesar sa se tina seama si de criteriul lichiditatii.
Clasificarea institiilor poate fi facuta din mai multe puncte de dere-Din punctul de dere al locului in care se fac, institiile pot fi:


- interne (in cadrul intreprinderilor existente) ;
- externe (vizeaza cresterea potentialului economic al intreprinderii prin participarea cu fonduri intr-o alta societate, crearea de filiale noi etc).
Din punctul de dere al naturii activitatii sectoarelor in care se efectueaza, institiile pot fi :
- producti (cu efecte asupra capacitatii de productie si de comercializare) ;
- neproducti (social-culturale ca : locuinte, cantine, sedii sociale etc). Din punctul de dere al influentei asupra patrimoniului, institiile
pot fi grupate in :
- institii de mentinere (mentinerea capacitatii actilor fixe existente afectate de uzura) ;
- institii de expansiune (vizeaza cresterea patrimoniului).
Din punctul de dere al obiectilor urmarite de intreprindere, institiile pot fi :
- strategice (vizeaza obiecti de cercetare-dezvoltare a unor sectoare, formare de filiale in strainatate, achizitionare de societati, luarea de parti-cipatii financiare in ramuri noi etc.) ;
- umane (vizeaza recrutarea de muncitori specializati, de cadre de conducere si cheltuieli de perfectionare a cadrelor);
- sociale (prisc imbunatatirea conditiilor de munca si viata a salariatilor) ;


- de interes public ;
- reducerea poluarii etc
Din punctul de dere al scopului urmarit, institiile pot fi clasificate in :
- institii de productie (au scopul de a influenta capacitatile de productie, volumul productiei si vanzarilor);
- institii de modernizare (au scopul imbunatatirii conditiilor de productie, realizarea de economii la costurile de productie, imbunatatirea renilitatii actilor).
Din punctul de dere al structurii, institiile pot fi :


- lucrari de constructii si montaj ;
- achizitii de utilaje si instrumente de munca;


- lucrari geologice si alte institii.
Din punctul de dere al metodei de executare, institiile pot fi :
- in antrepriza (se executa de organizatii specializate) ;
- in regie (se executa cu forte proprii).
Din punctul de dere al surselor de finantare, institiile pot fi :
- institii finantate din fonduri proprii ;


- institii finantate din fonduri imprumutate.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE