StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor

Creditul bancar pe termen lung sl mediu - sursa de acoperire financiara a investitiilor in regiile autonome sl societatile comerciale cu capital de statIn tara noastra, un loc important, in acoperirea financiara a investitiilor il ocupa creditele bancare pe termen mediu si lung.
Asemenea credite se silesc prin contracte incheiate de catre banca cu agentii economici si privesc durata de pana la 5 ani pentru creditele pe termen mediu si peste 5 ani pentru creditele pe termen lung.
La baza acestor credite stau urmatoarele principii :
' incheierea unui contract intre agentii economici si banca in care se stipuleaza conditiile si modul de acordare si rambursare a creditului, durata si lumul sau, nivelul dobanzii etc. ;
' acordarea creditului pe baza de garantii asiguratorii indiferent de termenele de rambursare si valoare ;
' plata unei dobanzi, a carei nivel se negociaza de catre agentul economic cu banca si care, in anumite conditii, se majoreaza devenind cu caracter penalizator ;
' acordarea creditului se face numai dupa analiza situatiei patrimoniale si a rezultatelor financiare, analiza cunoscuta, in principal, sub denumirea de analiza a bonitatii ;
' la acordarea creditului, se tine seama de gradul de participare cu fonduri proprii a agentului economic la finantarea investitiei ;
' pentru acordarea creditelor, agentii economici r depune la banca o anumita documentatie.
Documentatia va cuprinde toate datele necesare caracterizarii situatiei patrimoniului si a rezultatelor financiare, a surselor de acoperire financiara a investitiilor, a indicatorilor economico-financiari privind eficienta investitiilor etc.In structura documentatiei intra :
' cererea de credite ;
' documentatia tehnico-economica, formata din studiile tehnico-econo-mice, proiectul de executie (sau proiectul de executie in faza unica) si memoriul de necesitate, in cazul dotarilor cu utilaje ;
' studiul de fezabilitate, care face o analiza a propriei activitati, precum si a perspectivelor sale (bazat pe metoda cost-beneficiu) ;


' bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs ;
' proiectia surselor si a utilizarii acestora pana la rambursarea integrala a creditului ;
' bilantul conil incheiat de client pe ultimul an, ultimul bilant pe anul in curs si ultima balanta de verificare, precum si contul de profit si pierderi.
Asa cum s-a mai aratat, pentru acordarea creditului banca efectueaza o analiza amanuntita a activitatii economico-financiare a solicitantilor de resurse imprumutate, pe baza datelor din bilant, urmarind :
' solvabilitatea, adica gradul in care capitalul social (Cs) asigura acoperirea creditelor. in acest scop se calculeaza un coeficient de solvabilitate patrimoniala (Ksp).
' lichiditatea exprimata printr-un coeficient de lichiditate patrimoniala (Klp), calculat in functie de activele patrimoniale (Apts) ce pot fi transformate in termen scurt in disponibilitati banesti (disponibil, debitori solvabili, stocuri de materiale, produse finite etc.) si pasive pe termen scurt (Pis), in care se includ diverse datorii (furnizori, credite bancare, impozite, salarii etc). Si in acest scop se calculeaza un coeficient de lichiditate patrimoniala.
' renilitatea, care arata capacitatea agentului economic de a realiza profit.
Pe baza bugetului de venituri si cheltuieli si a proiectiei surselor se va analiza cuprinderea izarelor proprii pentru rambursarea creditelor, modul in care solicitantul a silit necesarul, fundamentarea duratei de rambursare etc.
Banca, in baza documentatiei, analizeaza necesitatea, oportunitatea si eficienta economica a proiectului de investitii. in fundamentarea eficientei, necesitatii si oportunitatii proiectului, se va tine seama de indicatorii obtinuti la activitati similare (lin cadrul sectorului in care se incadreaza intreprinderea, de renilitate, de folosirea capacitatilor de productie, de conditiile de desfacere, de generarea de resurse financiare corespunzatoare pentru acoperirea obligatiilor, de existenta conditiilor necesare pentru inceperea lucrarilor si realizarea proiectului in cadrul duratei aprobate prin documentatie.
La acordarea creditelor, solicitantii trebuie sa prezinte bancii garantii asiguratorii, care sa acopere valoarea creditelor cerute de agentul economic. Ca garantii pe care le ia banca in consideratie mentionam :
' gajul asupra unor bunuri, gaj care poate fi fara deposedare si cu deposedare. Gajul fara deposedare poate fi asupra unor masini, utilaje si alte bunuri materiale de folosinta indelungata, care nu sunt afectate de creante in faarea altor persoane fizice si juridice si care pot fi valorificate. Gajul cu deposedare are ca obiect titluri de valoare (actiuni si obligatiuni), metale pretioase etc. care se preiau in custodie ;
' garantii bancare emise de banci sau institutii financiare si de credit din tara si strainatate, agreate de banca romana ;
' depozite in lei sau in valuta existente in cont la banca ;
' bunurile achizitionate din credite si asigurate la societatile de asigurare ;
' ipoteca unor bunuri imobile (cladiri si constructii), precum si asupra unor masini, utilaje si instalatii fixate in spatii cu mentiunea ca la aceasta forma de garantie se apeleaza cand celelalte forme nu asigura acoperirea creditelor.In baza analizelor farabile acordarii creditelor, banca negociaza cu agentii economici, care solicita resurse imprumutate, urmatoarele : lumul creditului, durata de acordare, termenul de rambursare, nivelul ratelor (anuale, trimestriale, lunare), dobanda si perioada de gratie, modalitatile de acordare (integral la o anumita dala sau esalonat), esalonarea rambursarii, nivelul dobanzii curente si a celei majorate etc.
Dupa aprobarea creditelor de catre banca se va incheia contractul de credite, care trebuie respectat de ambele parti. Banca va urmari in continuare modul de respectare de catre clientul sau a termenelor de utilizare si a lumelor de credite consumate pe baza unui grafic anexat la contract. Pentru neutilizarea creditului la dalele si in sumele silite prin contract, banca calculeaza si imprumutatul trebuie sa plateasca un comision. intarzierile in rambursarea imprumuturilor se inregistreaza la credite restante si pentru care banca percepe dobanzi majorate.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE