StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor

Eficienta, necesitatea, oportunitatea sl documentatia investitiilorEficienta investitiilor reprezinta o problema de maxima insemnatate pentru intreprindere, deoarece arata, intre altele, daca un proiect trebuie sa fie sau nu aplicat.
Eficienta se reflecta in raportul dintre rezultatele sau efectele obtinute din exploatare si eforturile sau cheltuielile de investitii.
Investitiile au efecte materiale, valorice si sociale.
Cresterea eficientei reclama imbunatatirea actitatii tuturor factorilor care concura la realizarea programelor de investitii (antreprenori, beneficiari, furnizori de utilaje, organisme bancare etc).
Pentru aprecierea eficientei investitiilor esle necesar sa se utilizeze o serie de indicatori care sa furnizeze o baza compatibila pentru luarea deciziilor de a investi. Aceasta baza obiectiva consta in obtinerea de rezultate maxime cu minimum de efort.
Pentru a ne da seama ca obtinem maximum de efect trebuie sa facem atii intre mai multe variante de proiect.
Indicatorii de apreciere a eficientei investitiilor trebuie sa permita :
' area cu alte proiecte din ramura respectiva, din alte ramuri si chiar cu cele din intreaga economie ;
' area mai multor variante de proiect pentru aceeasi investitie si alegerea celei optime.
Indicatorii cei mai potriti care exprima eficienta investitiilor si care se folosesc pe mondial sunt cei care se bazeaza pe calcule de actualizare. Intre acesti indicatori mentionam :
1. Raportul dintre veniturile actualizate si costurile actualizate, cu mentiunea ca acestea se obtin prin inmultirea veniturilor si costurilor neactua-lizate cu coeficientul de actualizare.
2. Beneficiile actualizate (fluxul de numerar), calculate ca diferenta intre veniturile actualizate si cheltuielile actualizate.
3. Valoarea actuala neta, calculata ca diferenta intre suma veniturilor nete actualizate si cheltuielile initiale de investitii.
4. Rata interna de renilitate (se va arata in alta parte modul sau de calcul).
5. Cursul de revenire net actualizat sau Testul Bruno, calculat ca raport intre cheltuielile actualizate exprimate in lei si valoarea actuala neta exprimata in valuta.
6. Durata recuperarii, calculata ca raport intre cheltuielile de investitii si venitul mediu anual etc.Inscrierea investitiilor in programul intreprinderii si luarea deciziei de efectuare a acesteia trebuie facute dupa un studiu amanuntit prind necesitatea, oportunitatea si eficienta lor. La silirea necesitatii, oportunitatii si eficientei este necesar sa se aiba in vedere cerintele pietei interne si externe, utilizarea deplina a tuturor capacitatilor de productie existente, sursele de aprozionare cu materii prime, materiale, combustibil, energie, instrumente de munca, asigurarea cu forta de munca, existenta unor cai si mijloace de transport favorabile din punctul de vedere al costurilor, posibilitatea formarii unor resurse financiare corespunzatoare si, eventual, de combinarea acestora in asa fel incat sa se obtina o reducere a cheltuielilor de investitii etc.
Necesitatea investitiilor este data de masura in care o intreprindere nu-si poate indeplini programul de productie, program fundamentat pe conditiile normale de lucru si ale capacitatilor existente de productie, precum si pe programul de desfacere.
Oportunitatea se apreciaza in stransa legatura cu necesitatea, eficienta si timpul cel mai potrit de creare si dare in functiune a capacitatilor de productie, cu formarea resurselor financiare si conditiile de aprozionare si desfacere etc.
Revenind la eficienta investitiilor se cune sa se arate ca aceasta depinde de o serie de factori, intre care nivelul costurilor de productie si volumul vanzarilor. Costurile unitare de productie vor fi cu atat mai scazute cu cat investitiile si cheltuielile de exploatare vor fi repartizate asupra unor vanzari mai ridicate. De aceea se impune sa se faca analize strategice, cunoscand ca necesarul de investitii si renilitatea sunt diferite in functie de vanzari si gradul de concurenta. in acest scop trebuie sa se studieze pietele, tinand seama si de faptul ca o intreprindere dominanta va fi mai renila fata de cele care detin doar niste segmente reduse din piata.
Lucrarile de investitii trebuie sa aiba la baza un studiu aprofundat, o documentatie amanuntita. La noi in tara, aceasta documentatie contine : studiul tehnico-economic, proiectul si dezele. in studiul tehnico-economic se cuprind informatii economice, tehnice si financiare cu caracter general, prin care se justifica necesitatea si oportunitatea investitiilor, se fundamenteaza posibilitatile de realizare si exploatare in conditii de eficienta maxima a lucrarilor.
Prin documentatia de proiect se silesc indicatorii tehnico-economici si se solutioneaza diferite probleme tehnice. Aceasta documentatie se intocmeste, in principiu, de organizatii de cercetare, inginerie tehnologica si proiectare, deoarece implica rezolvarea unor probleme foarte complexe.In cadrul dbcumentafiei de dez se sileste volumul cheltuielilor pentru realizarea investitiilor. Dezele pot fi : pe categorii de lucrari, pe categorii de cheltuieli, pe obiecte si dezul general.
Dezele pe categorii de lucrari se refera la lucrari cum sunt cele de sapaturi, fundatii, constructii, instalatii, montaj si edentiaza cheltuielile pe care le reclama executarea lor. Dezele pe categorii de cheltuieli cuprind cheltuieli cum sunt : pentru studii si cercetari, proiectare, recrutare de cadre si calificarea lor, deplasari ale personalului etc.
Dezul pe obiecte esle de fapt o recapitulatie a dezelor pe categorii de lucrari care concura la realizarea unui obiect.
Prin obiect se intelege o constructie bine determinata ca : o hala, un depozit etc.
Dezul general reflecta totalitatea cheltuielilor pentru executarea investitiilor. Acest dez se desfasoara pe subdiziuni care arata destinatia cheltuielilor.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE