StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe

Caracterizarea veniturilor bugetare

Natura economica, izvoarele, sistemul, marimea si rolul veniturilor bugetare sunt determinate de trasaturile oranduirii social-economice si de stat, de formele de proprietate asupra mijloacelor de productie, de nivelul de dezvoltare al fortelor de productie, de categoriile sociale ale populatiei, de actiunea legilor economice, precum si de prerogativele statului in economia de piata.
Statul roman isi procura veniturile sale de la regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat in procesul distribuirii primare a produsului national brut. Bugetul statului mai este alimentat cu venituri si de la unitatile si organizatiile cooperatiste, mixte, prite, de mica industrie si cu impozite si taxe de la populatie, care se obtin insa in procesul redistribuirii produsului national brut.
Dezvoltarea economiei nationale, si cresterea produsului national brut au determinat realizarea unor venituri bugetare sporite de la an la an.
Prin sistemul veniturilor bugetare se intelege totalitatea veniturilor care alimenteaza bugetul statului si bugetele locale. Veniturile bugetului statului roman formeaza un sistem unitar, deoarece exprima relatii economice si, dupa incasarea lor, ele isi pierd individualitatea si sunt cheltuite pentru infaptuirea actiunilor social-culturale, dezvoltarea economica a tarii etc.
Organizarea sistemului veniturilor bugetare depinde de: formele de proprietate asupra mijloacelor de productie ; legile economice care actioneaza in economie ; modul de organizare si conducere a economiei nationale ; politica economico-financiara a statului ; nivelul de dezvoltare al fortelor de productie; necesitatea incasarii contralorii serviciilor prestate de stat agentilor economici si persoanelor fizice prin unitatile sale prestatoare de servicii; cerintele indeplinirii sarcinilor statului, precum si de controlul pe care statul il exercita asupra crearii, repartizarii, circulatiei si utilizarii produsului national brut.
Sistemul veniturilor bugetare cuprinde instrumente deosebit de importante folosite pentru infaptuirea politicii economice, sociale si financiare a statului.
Veniturile statului au o mare importanta nu numai ca sume ce alimenteaza bugetul, ci si prin influenta pe care acestea o exercita asupra activitatii economice si sociale a tarii. De aceea, sistemul veniturilor bugetare trebuie sa fie astfel constituit incat sa stimuleze dezvoltarea activitatii economice si sociale. Impozitele si taxele pot constitui instrumente de incurajare sau de franare a unor activitati, de crestere sau de reducere a productiei ori a consumului anumitor produse, de impulsionare sau de limitare a exportului si importului unor marfuri etc. Impozitul este un instrument de interventie a statului in activitatea economica si sociala.
Pentru infaptuirea obiectivelor privind dezvoltarea economica si sociala a tarii este necesar ca bugetul statului sa fie alimentat sistematic cu venituri corespunzatoare.
Dezvoltarea economiei nationale, intarirea gestiunii economico-finan-ciare, cresterea productivitatii muncii si reducerea costurilor influenteaza nemijlocit volumul veniturilor bugetare. Marimea veniturilor bugetare este determinata, pe de o parte, de capacitatea surselor de venituri, de necesitatea realizarii autofinantarii, iar pe de alta parte, de sarcinile bugetului statului in ceea ce priveste finantarea actiunilor social-culturale, a economiei nationale, efectuarea cheltuielilor pentru ordinea publica, apararea nationala etc. Aceasta dependenta a cuantumului veniturilor bugetare este explicabila, deoarece dintr-o sursa cu capacitate mare de plata se pot mobiliza venituri mult mai mari decat dintr-o sursa slaba. Cu toate acestea, in practica, cuantumul prelerilor la bugetul statului nu se sileste numai respectandu-se principiul simplei proportionalitati, ci tinandu-se seama si de sarcinile unei distribuiri si redistribuiri judicioase a produsului national brut. Din aceste considerente, cuantumul veniturilor bugetare nu se poate determina numai pe baza cresterii produsului national brut, ci si tinandu-se seama de proportia dintre acumulare si consum ; la silirea volumului veniturilor bugetare trebuie sa se aiba in vedere metodele folosite pentru distribuirea si redistribuirea produsului national brut in scopul stimularii dezvoltarii economice, a realizarii sarcinilor statului etc.
Sistemul veniturilor bugetului statului este astfel conceput incat sa stimuleze activitatea eficienta a agentilor economici, indeplinirea indicatorilor economici cantitativi si calitativi, realizarea reproductiei sociale, dezvoltarea echilibrata a ramurilor economice, a judetelor, a oraselor si a comunelor tarii, realizarea liberei initiative. De asemenea, sistemul.veniturilor bugetare infaptuieste repartitia justa a produsului national brut, echilibrarea si silitatea bugetului de stat, a bugetelor locale, precum si controlul financiar. Acest control contribuie la apararea integritatii patrimoniului public si prit, intarirea gestiunii economico-financiare, impletirea intereselor generale cu cele locale, cu ale agentilor economici, populatiei si apararea legalitatii.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE