StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe

AccizeleAccizele sunt o forma a taxelor de. consumatie (forma de impozit indirecl) foarte raspandite in tarile cu economie de piata, incluse in pretul de nzare al marfurilor importate sau produse si realizate (ndute) in interiorul tarii, apreciate ca nu sunt de stricta necesitate in consumul populatiei. Accizele sunt impozite indirecte pe lux si vicii.In timp ce taxa pe loarea adaugata se percepe la nzarea tuturor marfurilor, fie ele bunuri de consum sau mijloace de productie, accizele sunt taxe de consumatie care se percep pe produs, considerat de luxsi destinat consumului.
Accizele au luat o mare dezvoltare dupa cel de-al doilea razboi mondial, reprezentand unul dintre cele mai importante venituri ale bugetelor statelor contemporane, in unele tari ajungand pana la 50 % din venitul lor bugetar public.
Accizele se percep asupra produselor ce se consuma in cantitati mari si care nu pot fi in


locuite de cumparatori cu altele. in acest fel accizele au un randament fiscal ridicat. Accizele se percep asupra unor produse de larg consum considerate de lux si unele chiar nocive sanatatii care au o cerere mare si neelastica, asa cum sunt, de exemplu : alcoolul dublu rafinat, berea, tuica si rachiurile naturale, vinurile, cafeaua, tutunul, unele confectii din blanuri naturale, cu exceptia celor din iepure, oaie si capra, articole de cristal, mobilier sculptat, articole de parfumerie si toaleta, cartile de joc, bijuterii din metale pretioase inclusiv verighete de aur, unele hidrocarburi, gaz metan sau gaz de sonda, benzina, motorina etc.
Accizele se datoreaza intr-o singura faza a circuitului economic, respectiv de catre producatori, importatori sau achizitori.
Accizele se pot calcula fie pe baza unor cote procentuale proportionale aplicate asupra pretului de nzare, fie in suma fixa, pe unitatea de masura a marfurilor.
Platitorii accizelor sunt agenti economici, persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate care produc, importa si comercializeaza anumite produse considerate ca fiind de lux.
Agentii economici care achizitioneaza de la producatorii individuali produsele respective pentru comercializare, sunt obligati sa calculeze si sa verse la bugetul de stat accizele aferente.
Pentru vinul, tuica si rachiurile naturale livrate in stare rsata de catre producatori agentilor economici in scopul utilizarii ca materie prima pentru obtinerea altor produse prezute, calcularea accizelor se efectueaza o singura data numai la produsele rezultate din prelucrare. Daca aceste produse provin din import si sunt utilizate ca materie prima, agentii economici prelucratori pot solicita pe baza de documente justificative restituirea accizelor platite in ma.In cazul alcoolului se datoreaza accize oii de cate ori intervin modificari in concentratia alcoolica.
Agentii economici care comercializeaza marfuri afectate de accize, introduse in tara de catre persoane fizice ne inregistrate ca agenti economici, sunt obligati sa retina si sa vireze la bugetul de stat accizele respective.
Calcularea accizelor se face prin aplicarea cotelor procentuale asupra bazei de impozitare.
Pentru produsele din productia interna, baza de impozitare o reprezinta contraloarea bunurilor livrate, exclusiv accizele, iar pentru marfurile din import, loarea in ma la care se adauga taxele male si alte taxe speciale care se percep la importul unor categorii de produse.
Pentru bunurile introduse in tara de persoanele fizice ne inregistrate ca agenti economici, dar comercializate prin agenti economiei ' contraloarea ce se cuvine deponentului pentru bunurile ndute.
Pentru titeiul din productia interna, precum si pentru gazele naturale, agentii economici autorizati datoreaza bugetului de stat impozit in sume fixe pe unitatea de masura (mc sau to).
Cotele procentuale si in suma fixa sunt atat pentru produsele realizate la intern, cat si pentru cele din import.
Accizele preced taxa pe loarea adaugata si se calculeaza prin aplicarea cotelor procentuale sau a sumelor fixe asupra bazei de impozitare.
Calcularea accizelor se face inmultindu-se pretul marfii, exclusiv acciza (costul de fabricatie plus profitul) cu cota accizei. Practic, prin acest mod de calcul al accizelor se urmareste eliminarea dublei impozitari.
Platitorii sunt obligati sa calculeze si sa plateasca accizele la termenele silite.
Accizele se datoreaza de la : data efectuarii livrarii marfurilor pentru-producatori ; data efectuarii formalitatilor male pentru importatori; data achizitionarii marfurilor pentru agentii economici achizitori ; data nzarii bunurilor pentru marfurile introduse ir, tara de persoanele fizice neinregistrate ca agenti economici, dar comercializate de catre acestia din urma.
Pentru titeiul din productia interna, gazul metan, gazul de sonda, precum si pentru amestecul de gaze naturale din productia interna si din import, agentii economici datoreaza impozitul la bugetul de stat din momentul livrarii.
Accizele si impozitul la titeiul si gazele naturale din productia interna si din import se platesc pana la 25 ale lunii urmatoare, pe baza decontului de impunere. Plata se face prin virament, cec sau numerar, la organul fiscal teritorial sau la banci ; pentru produsele din import, plata se face la organul mal, concomitent cu plata taxelor male.In functie de volumul accizelor, al impozitului la titei si gazele naturale si de alte situatii specifice ale platitorilor, Ministerul Finantelor poate sili si alte termene de plata.
Ministerul Finantelor poate aproba ' in cazuri justificate ' esalonarea, amanarea platii accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale, dupa caz, precum si esalonarea, amanarea, reducerea sau scutirea de plata a majorarilor de intarziere.
Sunt scutite de plata accizelor produsele livrate direct la export sau prin, agenti economici autorizati ce-si desfasoara activitatea pe baza de comision,, precum si produselor importate in regim de tranzit sau import, temporar,, atat timp cat se afla in aceasta situatie.
Daca agentii economici autorizati sa efectueze operatiuni de export cumpara de la producatorii interni in vederea nzarii la export a produselor afectate de accize, acestia pot solicita, pana la 20 ale lunii urmatoare, organelor fiscale teritoriale, pe baza documentelor justificative, resti


tuirea accizelor aferente produselor finite exportate.
De asemenea, sunt exonerate de plata accizelor produsele livrate la rezer de stat si la rezer de mobilizare, pe perioada cat au acest regim.In scopul descurajarii agentilor economici de a-si crea datorii fata de bugetul statului, se aplica sanctiuni severe in cazul nerespectarii termenelor de plata a accizelor. Astfel, neplata la timp a accizelor sau a impozitului la titeiul si gazele naturale din productia interna se sanctioneaza cu aplicarea unei majorari de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere. Majorarile de intarziere se calculeaza din ziua imediat urmatoare expirarii termenului de plata pana la ziua platii inclusiv.
Platitorii au obligatia sa tina evidenta accizelor si respectiv a impozitului la titeiul si gazele naturale din productia interna, potrivit normelor metodologice ale Ministerului Finantelor. De asemenea, au obligatia sa depuna lunar, pana la 25 ale lunii urmatoare, la organul fiscal teritorial, decontul de impunere.
Organele de specialitate ale Ministerului Finantelor si aparatul sau teritorial controleaza calcularea corecta si plata accizelor.
Daca prin controlul efectuat rezulta diferente in minus, acestea trebuie platite in termen de 7 zile de la data incheierii actului de control, impreuna cu majorarile de intarziere aferente, iar cele in plus se compenseaza cu platile ulterioare sau se restituie la cererea platitorilor in acelasi termen.
Toate actele emise de organele Ministerului Finantelor constituie titluri executorii. Unitatile bancare pun in aplicare aceste titluri fara acceptul platitorilor.
Se considera contraventii urmatoarele fapte, daca in conformitate cu legea penala nu sunt infractiuni :
' refuzul de a pune la dispozitia organelor de control evidenta privind calcularea accizelor sau impozitului la titeiuri si gaze naturale din productia interna, datorate bugetului de stat ;
' nerespectarea obligatiei de a tine evidentele privind calculul si rsarea accizelor si a impozitului la titeiul si gazele naturale din productia interna, datorate bugetului de stat ;
' nedepunerea in termen a decontului de impunere privind accizele si impozitul la titeiul si gazele naturale din productia interna ;
' nerespectarea de catre unitatile bancare a prevederilor actelor ce sunt titluri executorii emise de organele fiscale.
Contraventiile se sanctioneaza cu amenda de la 100 000 la 1 000 000 lei.
Daca se constata ne inregistrari sau inregistrari eronate a operatiunilor supuse accizelor sau a impozitului la titeiuri si gazele naturale din productia interna, care au drept urmare diminuarea acestor obligatii fata de bugetul de stat, faptele constituie infractiuni si se pedepsesc in consecinta. in aceste cazuri platitorii au obligatia sa plateasca accizele, respectiv impozitul silit, inclusiv majorarile de intarziere, precum si o suma egala cu loarea obligatiilor fiscale datorate.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul de specialitate din Ministerul Finantelor si unitatile sale teritoriale. Atat constatarea cat si sanctionarea contraventiilor se prescriu in termen de 3 ani.
Silirea accizelor si a impozitului pentru titeiul si gazele naturale din productia interna, ca si dreptul de executare silita a acestora, se prescriu dupa 5 ani.
Platitorii au dreptul sa conteste silirea accizelor si impozitului la titeiul si gazele naturale din productia interna si majorarile de intarziere in termen de 30 de zile de la data la care au fost instiintati. Contestatiile se depun la Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat care le rezol in termen de 30 de zile, emitand in acest scop decizii motite, impotri acestor decizii se pot face contestatii la Ministerul Finantelor, in termen de 40 de zile, care este obligat sa le solutioneze in cel mult 60 de zile de la inregistrare. Solutiile date sunt definitive.
Depunerea contestatiei nu suspenda obligatiile platitorului cu privire la virarea sumelor datorate bugetului de stat.
Contestatiile referitoare la silirea accizelor, a impozitului la titeiuri si gaze naturale din productia interna si a majorarilor de intarziere sunt supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestata, dar nu mai putin de 1 000 lei. Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie" cu acelasi obiect, inregistrata si rezolta anterior, a fost taxata.
Agentii economici sunt obligati sa specifice in contestatie suma pe care o contesta.
Daca se admite integral sau partial contestatia, taxa de timbru se restituie proportional cu reducerea sumei contestate.In ultimele decenii, mai multe tari au folosit accizele ca instrument fiscal pentru realizarea unor obiective sociale. Astfel, accizele sunt folosite, spre exemplu, ca un mijloc de franare a consumului de tutun si de alcool care au efecte nocive, cum sunt : absenteismul de la locurile de munca, comportari antisociale, comiterea de infractiuni, spitalizare, boli cardiosculare si mai ales accidente pe arterele rutiere etc.Intre accize si consumul de alcool exista o relatie directa : unde accizele sunt mici consumul de alcool este mare. Responsabilitatile agentilor economici sunt aceleasi ca si la celelalte impozite.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE