StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe

Clasificarea veniturilor bugetareVeniturile bugetului statului se pot clasifica din mai multe puncte de dere, si anume :
Dupa modul cum sunt asezate si incasate, impozitele pot fi : ' impozite directe, care se percep periodic (lunar, anual), direct si nominal de la persoanele fizice si juridice pe baza nitului constatat sau asupra valorii bunurilor ce le apartin, cum sunt, de exemplu, impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe cladiri, impozitul agricol etc.
Avand in dere criteriile care stau la baza asezarii si incasarii impozitelor directe, acestea se pot clasifica in impozite reale si impozite personale.
Impozitele reale au urmatoarele caracteristici: se asaza asupra obiectelor materiale (pamantul, fabricile, imobilele, magazinele etc), indiferent de situatia personala a platitorului impozitului. Impozitele reale mai poarta denumirea de impozite obiecti sau pe produs, intrucat se asaza asupra nitului brut dat de obiectul impozabil, fara a aa vreo legatura cu situatia plati torului de impozit.
Impozitele personale au in dere, in primul rand, situatia personala a subiectului impozabil, ele asezandu-se asupra niturilor sau arii acestuia si chiar indiferent de nilul lor ; ca urmare, ele se mai numesc si impozite subiecti.
' impozite indirecte, care se incaseaza prin pretul marfurilor (cu deosebire a celor de consum), o data cu vanzarea acestora, fiind numite si impozite pe cheltuieli. in prezent, la noi in tara am in aceasta categorie taxa pe valoarea adaugata, accizele, taxele vamale etc.
Din punctul de dere al materiei impozabile, impozitele se pot clasifica -astfel : a) impozite pe nit; b) impozite pe are si c) impozite pe cheltuieli.
Din punctul de dere al pronientei lor, se disting urmatoarele categorii de nituri bugetare :
' nituri bugetare care provin de la regiile autonome, societatile comerciale cu capital de stat si institutiile publice, cum sunt: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, contributiile pentru asigurarile sociale de stat, taxa asupra terenurilor proprietate de stat, niturile din operatiunile cu strainatatea, taxele pentru rificarea aparatelor de masurat si cantarit, niturile din vanzarea unor bunuri ale statului etc. Incasarea niturilor bugetare de la regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat si institutiile publice nu duce la schimbarea formei de proprietate asupra acestor resurse banesti, deoarece ele raman mai departe in proprietatea intregii natiuni ;
' nituri bugetare care provin de la unitatile si organizatiile cooperatiste, cum sunt: impozitul pe profitul cooperatilor mestesugaresti, al celor de consum si de credit, impozitul pe niturile asociatiilor agricole, taxa pe valoarea adaugata, diferite taxe etc. Mobilizarea acestor nituri la bugetul statului atrage dupa sine schimbarea formei de proprietate ; mijloacele banesti incasate trec din proprietatea cooperatista in proprietatea statului ;
' nituri bugetare care se incaseaza de la intreprinderile mixte, private, intreprinzatorii particulari, cum sunt: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, taxe, contributii pentru asigurarile sociale etc. ;
' nituri bugetare care se incaseaza de la populatie, si anume : impozitul pe niturile populatiei, impozitul pe salarii, impozitul pe niturile agricole, impozitele si taxele locale. Populatia poate contribui si in mod voluntar la formarea niturilor bugetare, si anume pe urmatoarele cai : prin participarea la Regia autonoma Loto-Pronosport, prin subscrierile la imprumuturile de stat, prin cresterea soldului general al depunerilor la CEC, prin donatii etc. ;
' nituri care provin din imprumuturi externe. in anumite cazuri, statul poate sa apeleze si la imprumuturile externe ; ponderea acestor nituri in totalul niturilor statului este relativ neinsemnata.
' nituri din taxe vamale si ale nituri. Taxele vamale se incaseaza la buget de la regiile autonome si societatile comerciale pentru marfurile importate in derea rationalizarii importurilor si in scopul stimularii producerii in tara a unor produse similare. De asemenea, taxele vamale se incaseaza si de la alte persoane juridice si de la persoanele fizice pentru bunurile aduse sau primite din strainatate, precum si pentru bunurile expediate sau duse in strainatate ;
Din punctul de dere al continutului economic, niturile bugetare se pot clasifica in doua categorii :
' nituri bugetare cure nu au caracter fiscal, cum sunt, spre exemplu : contributiile pentru asigurarile sociale de stat, niturile din operatiunile cu strainatatea, varsaminte la buget de la institutiile publice, restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti, incasarea ratelor si dobanzilor la creditele externe acordate de la buget etc. ;
' nituri bugetare care au continut fiscal, adica suni impozite, ca de exemplu : impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe terenurile asociatiilor agricole, impozitele si taxele de la societatile mixte, private si de la populatie.


Dupa caracterul niturilor bugetare exista :
' nituri curente, ordinare (obisnuite, normale, cu caracter de regularitate, permanenta), care formeaza baza niturilor bugetare, ca de exemplu : impozitul pe profit, impozitul pe salarii, taxa pe valoarea adaugata, diferite taxe etc. ;
' nituri extraordinare, care se incaseaza in situatii exceptionale, ca de exemplu lansarea unui imprumut de stat, instituirea unui impozit special, a unei taxe etc.
Din punctul de dere al apartenentei niturilor la rigile sistemului bugetar, ele se clasifica in trei categorii:


' nituri care alimenteaza bugetul de stat;
' nituri care alimenteaza bugetele locale ;
' nituri care alimenteaza bugetul asigurarilor sociale de stat.
La acestea se adauga nitur le care alimenteaza bugetul asigurarilor sociale de stat.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE