StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe

Taxele vamale

Taxele vamale sunt sumele ce se incaseaza de organele vamale pentru importul, exportul si tranzitul de marfuri. Prin taxele vamale statul poate proteja economia nationala.
Taxele vamale de import sunt cele mai frecnte si au rolul de a alimenta bugetul statului cu nituri, de a limita, intr-o anumita masura, importul de marfuri si, deci, de a micsora posibilitatea ca marfurile indigene sa fie concurate de cele straine. Uneori aceste taxe constituie o adevarata bariera vamala care nu permite patrunderea marfurilor straine in tara. Unele state acorda altor state avantaje deosebite cu privire la comertul exterior, silin-du-se si taxe vamale de import preferentiale, mai scazute pentru marfurile importate din tarile respecti.
Taxele vamale de import au fost instituite in derea folosirii din plin a avantajelor part;ciparii la diviziunea internationala a muncii


in conditiile cresterii potentialului economic, tehnic si stiintific al tarii si in scopul folosirii mai largi a instrumentelor economico-financiare pentru perfectionarea activitatii de comert exterior si de cooperare economica si tehnico-stiintifica.
Instituirea taxelor vamale de import urmareste ca agertii economici sa examineze cu mai mult simt de raspundere necesitatea, oportunitatea si eficienta importurilor.
Cuantumul taxelor vamale de import este diferentiat in functie de felul marfurilor importate : instalatii, utilaje, masini, materii prime, bunuri de lux, bunuri de consum.
Marfurile importate in tara noastra se supun taxelor vamale potrivit tarifului vamal de import. Nilul acestor taxe este, in mod obisnuit, acelasi pentru marfurile importate din tarile care in domeniul vamal ne aplica clauza natiunii celei mai favorizate. Pentru marfurile importate din tarile care nu ne aplica acest tratament, gurnul poate majora taxele vamale. De asemenea, taxele vamale pot fi majoraie in relatiile cu acele tari care introduc majorari de taxe vamale neconnite in prealabil.
Taxele vamale de import au un nil diferit in functie de natura marfurilor care fac obiectul taxarii ' marfuri agro-alimentare, industriale, produse finite, materii prime, semifabricate etc. in mod obisnuit, taxele vamale de import pentru produsele finite sunt mai ridicate decat la materii prime si semifabricate. Daca statul nu dispune de materii prime, el poate reduce sau chiar desfiinta taxele vamale.
Tarile in curs de dezvoltare avand nevoie vitala de masini, utilaje, mijloace de transport etc. de care depinde dezvoltarea lor, acorda inlesniri (reduceri si scutiri) la plata taxelor vamale. Statele care nu au suficiente produse agroalimentare promoaza o politica vamala de stimulare a importurilor fara taxe vamale.
La propunerea motivata a Ministerului Comertului, Ministerul Finantelor poate sili suprataxe vamale de import cu caracter temporar, in cazurile in care anumite importuri de marfuri pot prejudicia grav productia interna a marfurilor respecti. Suprataxele vamale de import se aplica pana la eliminarea influentelor negati rezultate cin importuri, avute in dere la instituirea lor. Instituirea acestor suprataxe se face la cererea, temeinic fundamentata, a ministerelor sau agentilor economici, ori a asociatiilor de agenti economici interesate.
Taxele vamale de export se aplica la produsele finite, la materii prime sau semifabricate.
Exista tari care isi procura principalele resurse valutare din exportul unor produse agricole, ale industriei extracti sau ale celei prelucratoare si pentru care folosesc taxele vamale de export ca sursa de procurare a niturilor bugetare, in alte situatii, taxele vamale de export sunt folosite ca mijloc de impiedicare a exportului de materii prime si ca instrument de stimulare a prelucrarii lor in tara si valorificarea lor la export ca produse finite.
Nilul taxelor vamale se sileste in functie si de natura relatiilor comerciale existente intre importator si exportator. Astfel, statele respecti pot incheia diferite acorduri internationale prin care isi acorda reciproc diferite avantaje vamale. Daca nu exista asemenea acorduri se aplica regimul vama! general, fara inlesniri vamale.
Datorita acestor situatii, tarifele vamale (elele care cuprind taxele vamale) pot fi conntionale, ce se aplica de catre tarile care au incheiat intre ele acorduri referitoare la taxele vamale, si autonome, care cuprind taxe vamale mai ridicate folosite de statele care nu au incheiat astfel de acorduri.
In relatiile internationale se practica taxe vamale diferentiate si taxe vamale preferentiale. Taxele vamale diferentiate sunt silite in asa fel incat urmaresc stimularea folosirii unor cai de comunicatie, mijloace de transport etc, adica realizarea unor legaturi directe eu tarile producatoare ale marfurilor respecti (de exemplu, taxa de favorizare a transportului maritim). Daca, de pilda, se urmareste dezvoltarea flotei nationale, marfurile care sosesc pe na straine suporta suprataxe de comision. Taxele vamale preferentiale sunt acelea prin care se acorda regim de favoare (reduceri, scutiri etc.) unor sau tuturor marfurilor pronite din anumite tari. De asemenea, taxele vamale preferentiale se folosesc intre tarile care constituie o grupare vamala inchisa sau in relatiile dintre o grunare vamala si alte tari.
Taxele vamale
pot fi: specifice, care se calculeaza, se aplica si se incaseaza pe unitati de masura naturale (greutate-tone, bucati, cutii etc, volum, capacitate etc.); ad-valorem, care se silesc si se incaseaza asupra valorii vamale a marfurilor ; protectioniste, cu rol in crearea de bariere vamale la unele marfuri, ce ar concura produsele indigene ; prohibiti, silite excesiv de ridicate de catre un stat pentru marfurile ce urmeaza a se importa, cu scopul de a incuraja productia nationala, fiind si un mijloc in lupta de concurenta ; de retorsiune (sanctionate), care se incaseaza suplimentar, fiind folosite de catre un stat ca mijloc de represalii si constituie un raspuns fata de masurile discriminatorii aplicate de alte state fata de exporturile de marfuri; antidumping, care se aplica fata de statele care pun pe pietele straine marfuri la preturi mai mici decat cele mondiale. Aceste taxe au menirea sa contracareze politica de dumping practicata de unele tari.
Taxele vamale de tranzit se incaseaza asupra marfurilor care trec pe teri-i.oriul unei tari. Aceste taxe se folosesc deoarece siatele urmaresc dezvoltarea tranzituli i de marfuri din care obtin incasari in valuta (taxe pentru folosirea cailor ferate, a soselelor nationale etc).
Taxele vamale se aplica la valoarea vamala sub forma unei cote din pretul marfurilor importate. Valoarea vamala este formata din pretul de import, franco-frontiera romana, transformat in lei potrivit normelor legale.
Taxele vamale de import nu se aplica marfurilor importate din tarile cu ca schimburile comerciale se realizeaza in baza acordurilor si protocoalelor internationale, fara taxe vamale.
De la plata taxelor vamale se scutesc urmatoarele categorii de bunuri: probele si materialele pentru experimentari; cartile si alte tiparituri; imprimarile fonice si pe pelicula, obiectele cu caracter cultural si didactic, primite pe baza unor intelegeri cu parteneri externi ; bunurile pronite din succesiuni testamentare sau ajutoare cu caracter social, cultural, umanitar ; bunurile apartinand organelor administratiei de stat primite de la reprezentantele lor din strainatate ; bunurile straine care devin proprietate a statului roman prin parasire sau confiscare ; mostrele si modelele de referinta fara valoare comerciala ; materialele publicitare de reclama si documentare ; bunurile destinate inlocuirii unor produse importate anterior sau bunurile exportate anterior care se inapoiaza in tara nefiind admise la destinatie; bunurile de origine romana ; bunurile autorizate in mod special pentru a fi incorporate in produse destinate exportului sau care se prelucreaza in derea exportului; bunurile destinate exclusiv exportului; bunurile pentru unitatile militare si cele destinate apararii nationale ; bunurile care constituie aportul de capital in valuta al partii straine in cadrul societatilor comerciale cu capital integral strain ; bunurile folosite cu prilejul unor manifestari politice, economice, stiintifice, culturale, turistice, sporti etc.
Se scutesc de plata taxelor vamale pe o perioada de 2 ani de activitate a institiei, de la data punerii in functiune a obiectivului, materiile prime, materialele si subansamblele importate necesare productiei, aduse de institorii straini. De asemenea, se scutesc de plata taxelor vamale masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport si orice alte dotari din import necesare institiei, care constituie aport al institorului strain.
Gurnul poate institui contingente de marfuri scutite de taxe vamale ; el poate suspenda temporar, partial sau total aplicarea taxelor vamale la importul unor marfuri. De asemenea, sunt scutite de plata acestor taxe : bagajele personale si alimentele calatorilor, cartile si alimentele studentilor si doctoranzilor care studiaza in strainatate, imbracamintea, obiectele casnice si mobilierul care sunt parti componente ale gospodariei persoanelor trimise sau reintoarse din strainatate, bunurile din gospodaria cetatenilor straini care se silesc sau pleaca din tara noastra, diferite alte bunuri.In concluzie, subliniem ca marimea taxelor vamale percepute influenteaza pretul de vanzare al marfurilor ce se importa, sortimentul si cantitatea acestora, cat si niturile bugetului statului.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE