StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Asigurarile sociale de stat
Trimite articolul prin email Asigurarile sociale pentru sanatate : Asigurarile sociale de stat Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Asigurarile sociale pentru sanatate



Asigurarile sociale pentru sanatate constituie principalul sistem de ocrotire a sanatatii populatiei, sunt obligatorii si functioneaza descentralizat pe baza principiului solidaritatii in colectarea si utilizarea fondurilor, precum si a dreptului alegerii libere de catre salariati a med;culu;, a unitatii medico-saaitare si a casei de asigurari de sanatate.
Concomitent, pot fi organizate si alte forme facultati de asigurare a sanatatii, care sa acopere riscuri individuale in diferite situatii speciale.
Fondurile pentru finantarea asigurarilor sociale de sanatate se constituie din contributiile lunare ale asiguratilor si a patronatului, precum si din subntii de la bugetul de stat.
Cel ce angajeaza are obl'gat'a sa relma si sa vireze lunar contributia datorata de salariati.
Pentru anumite afectiuni se acorda reduceri sau scutiri de plata contributiilor personale.

r /> Fondurile pentru asigurarile sociale de sanatate se administreaza de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si prin filialele sale (case judetene si a municipiului Bucuresti), precum si prin oficiile lor teritoriale.
Sunt cuprinse in mod obligatoriu in asigurarile sociale pentru sanatate urmatoarele categorii de persoane :
' cetatenii romani cu domiciliul in tara sau aflati temporar in strainatate ;
' cetatenii straini si apatrizii care au resedinta in Romania ; Calitatea de asigurat se dodeste cu carnetul de asigurari sociale pentru sanatate.
De asemenea, sunt cuprinsi in asigurarea obligatorie de sanatate membrii de familie ai asiguratilor, avand calitatea de coasigurati, cum sunt :
' sotia sau sotul ;
' copin pana la implinirea varstei de 18 ani, inclusiv copin infiati sau dati in plasament familial, cu exceptia celor angajati cu contract de munca ;
' tinerii pana la 25 de ani daca sunt elevi, studenti sau ucenici si daca nu sunt angajati cu contract de munca ;
' handicapatii, fara limita de varsta, aflati in grija familiei ;
' parintii fara mijloace de trai si in incapacitate de a munci, daca incapacitatea a fost constatata de catre casa de asigurari.
Asiguratul este obligat sa prezinte actele doditoare ale membrilor de familie, pentru inscrierea lor in carnetul de asigurari sociale de sanatate spre a beneficia de aceste asigurari.
Sunt exceptate de la asigurarea obligatorie urmatoarele categorii de persoane :
' membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania ;
' cetatenii straini care se afla temporar in tara noastra.
Aceste categorii de persoane pot incheia asiguraii facultati de sanatate.
Calitatea de asigurat a salariatilor se dobandeste din ziua incheierii contractului de munca al salariatului si se pastreaza pe toata durata acestuia.
Persoanele care nu sunt salariate dobandesc calitatea de asigurat din ziua in care s-a achitat contributia.
Calitatea de asigurat si dreptul de asigurare se pastreaza, chiar daca se intrerupe cotizarea, in urmatoarele situatii.
' pe durata satisfacerii de catre asigurat a serviciului militar ;
' cand asiguratul se afla in concediul de maternitate sau ingrijire a copilului bolnav ;
' concediu pentru accident de munca sau boala profesionala ;
' pe timpul cat asiguratul se afla in misiune in afara granitelor tarii;
' cand asiguratul se afla in alt loc decat cel pentru care este silita valabilitatea carnetului de asigurari sociale pentru sanatate, cand executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest prentiv.
Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza in urmatoarele situatii:
' pierderea cetateniei si/sau a dreptului de resedinta in tara ;
' in caz de deces. in acest caz membrii familiei asiguratului beneficiaza de aceste asigurari o perioada de 30 de zile.
Persoanele carora le-a incetat calitatea de asigurat si doresc redobandirea acesteia, o pot solicita in scris, in termen de o luna de la data incetarii, cu plata in prealabil, a contributiei restante pentru asigurarile sociale de sanatate.
Asiguratii si membrii lor de familie au dreptul sa li se acorde servicii medicale si ajutoare banesti in mod nediscriminatoriu, corespunzator necesitatilor, suficiente calitativ s: cantitativ, in concordanta cu exigentele stiintei si tehnicii moderne.
Asiguratii au obligatia sa participe la actiunile profilactice organizate de casele de asigurari si sa respecte tratamentele medicale prescrise.
Asiguratii au dreptul la :
' servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, tratament balneoclimateric si de recuperare ;
' ajutoare banesti in caz de boala, accidente, maternitate si ingrijire a copilului bolnav.In domeniul serviciilor medicale, asiguratii au dreptul la : servicii de asistenta medicala prentiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor ; servicii medicale ambulatorii; servicii medicale spitalicesti ; servicii de asistenta stomatologica ; servicii medicale de urgenta ; servicii medicale si complementare pentru reabilitare; servicii medicale pentru pastrarea si refacerea capacitatii de procreare, inclusiv asistenta medicala inainte, la nastere si lehuzie ; ingrijiri la domiciliu si ajutor in efectuarea menajului, in perioada bolii; alte servicii medicale ; medicamente, materiale sanitare si proteze ; ajutoare banesti.
De asemenea, insotitorii bolnavilor asigurati beneficiaza de plata serviciilor hoteliere din partea casei de asigurari de sanatate.
Asiguratii au dreptul sa-si aleaga medicul care sa le presteze serviciile medicale, denumit medic de familie. Daca se opteaza pentru un medic dintr-o localitate mai indepartata, asiguratul va suporta cheltuielile suplimentare prevazute in contract.
Asiguratul poate schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin trei luni de la data inscrierii sale la medic si, desigur, numai pe baza unor moti intemeiate.
Serviciile medicale trebuie sa fie complete, motivate si economicoase.
Serviciile medicale prestate nu se platesc de catre asigurat.
Prin asigurarile sociale se presteaza si servicii medicale pentru prenirea imbolnavirilor si pastrarea sanatatii,


precum si pentru depistarea precoce a bolii. in aceasta categorie se afla : controlul medical al femeilor insarcinate ; sfaturi medicale ; examinarea copiilor ; educatia sanitara in scoli; prenirea dependentei de tutun, alcool si droguri; indrumarea catre un mod de viata sanatos ; servicii pentru depistarea SIDA, bolilor mentale, TBC s.a.
De asemenea, asiguratii beneficiaza de servicii medicale de prenire a imbolnavirilor si de promovare a sanatatii prin informari permanente asupra unei vieti sanatoase, mijloace de pastrare a sanatatii, de reducere si evitare a noxelor. Daca se constata noxe profesionale sau risc crescut de accidentare, casele de asigurari de sanatate au obligatia sa anunte autoritatile responsabile »cu protectia muncii.
Serviciile medicale stomatologice prenti se suporta de casele de asigurari in felul urmator :
' nelimitat pentru copin pana la varsta de 12 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la scoala, fie la gradinita ;
' pentru tinerii de 12 la 20 de ani, de doua ori pe an ;


' pentru adulti o data pe an ;
Toate serviciile medicale pentru prenirea bolilor care ar putea afecta dezvoltarea fizica sau mentala a copiilor sunt, de asemenea, suportate de casele de asigurari.
Asiguratii in varsta de peste 30 de ani au dreptul la un control in fiecare an pentru prenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate ca afectiuni cardiovasculare, boli renale, diabet, TBC si altele.
Femeile asigurate in varsta de peste 20 de ani si barbatii de peste 40 de ani au dreptul la teste anuale de depistare a cancerului.
Asiguratii au dreptul si la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prenirea complicatiilor sau cel putin pentru ameliorarea suferintei pacientului.
Asiguratii au dreptul la asistenta medicala de specialitate ambulatorie-la indicatia medicului de familie, care se acorda de medici specialisti din cabinete individuale, cabinete din policlinici, din centre de diagnostic si tratament.
Tratamentul in spital se acorda prin spitalizare integrala sau partiala care cuprinde : consultatii, tratament medical, ingrijire, medicamente, materiale sanitare, cazare si masa.
Serviciile medicale stomatologice se acorda de medici din cabinete stomatologice si cuprind activitatile medicale necesare pentru prenirea si tratamentul bolilor dento-maxilare.
Asiguratii beneficiaza de medicamente din Nomenclatorul de medicamente pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala.
Asiguratii au dreptul la materiale sanitare pentru corectarea derii, auzului, pentru protejarea membrelor si alte materiale, cu sau fara contributie personala.
De asemenea, asiguratii beneficiaza de tratament terapeutic, masaje, tratament balnear, gimnastica medicala etc.
Prin asigurarile sociale de sanatate, asiguratii au dreptul si la tratamentul medical la domiciliu (asistenta medicala si ingrijire la domiciliu). Asiguratii au dreptul la ajutor in menaj pe perioada bolii sau de invaliditate daca nu se pot ingriji singuri si nu au rude de gradul I.In anumite cazuri, asiguratii au dreptul si la transport medical (internare in spital, urgente medicale, alte situatii care necesita transport sanitar).


Asiguratii au dreptul si la ajutoare banesti.
Ajutorul de boala platit se acorda in caz de incapacitate temporara de munca pentru tratament ambulatoriu sau spitalizare.


Ajutorul de boala se suporta astfel :
' pentru primele 10 zile calendaristice, de catre persoanele juridice sau fizice care angajeaza salariati;
' incepand cu a 11-a zi calendaristica de incapacitate temporara de munca, din fondurile casei de asigurari de sanatate.
In cazul concediilor medicale acordate pentru boli profesionale si accidente de munca, plata ajutorului se face din fondurile de asigurari suplimentare constituite in acest scop sau din fondurile persoanei fizice sau juridice care angajeaza, incepand cu prima zi de incapacitate temporara de munca.
Ajutorul banesc pentru bolile profesionale si accidentele de munca se platesc in proportie de 90% din salariul net, respectiv din nitul declarat pe baza caruia s-a silit contributia pentru asigurarile de sanatate.In caz de sarcina si lehuzie, ajutorul banesc se acorda pentru 120 de ziie, in proportie de 90% din salariul net, respectiv din nitul declarat pe baza caruia s-a silit contributia pentru asigurari de sanatate, in parti egale de catre casa de asigurari si de la bugetul de stat.
Oricare dintre parintii asigurati au dreptul la un concediu pentru ingrijirea copilului bolnav, pana la varsta de G ani, pe baza indicatiei medicale, pe o perioada de 14 zile calendaristice pentru un copil intr-un an. in cazul bolilor contagioase, concediul se acorda ori de cate ori este nevoie. Indemnizatia pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an se acorda de la bugetul statului.
Ajutorul de boala pentru asigurati se acorda pentru cel mult 130 de zile calendaristice intr-un an si reprezinta minimum 15% din salariul net sau din nitul declarat.





Politica de confidentialitate



Copyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre asigurarile sociale de stat

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa







































CAUTA IN SITE
Termeni de cautare