StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Asigurarile sociale de stat
Trimite articolul prin email Vechimea in munca : Asigurarile sociale de stat Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Vechimea in muncaVechimea in munca cuprinde timpul in care o persoana a fost incadrata si a activat pe baza unui contract de munca, indiferent de felul contractului si de modul de retribuire a muncii la agentii economici, institutiile publice, la unitatile si organizatiile cooperatiste, obstesti, de masa, la persoanele juridice si fizice din sectorul particular, precum si alte perioade de timp prevazute de lege. Vechimea in munca pentru lucratorii care presteaza o activitate mai putin de o norma intreaga, timpul lucrat se ia in considerare proportional cu norma intreaga.
Timpul cat femeile care, conform legii, au fost incadrate in functii cu jumatate de norma pentru a creste copin in varsta de pana la 6 ani, se socoteste ca timp integral la chimea in munca.
Constituie chime in munca si se include in calculul chimii perioada de timp ce reprezinta concediul pentru sarcina si lehuzie si concediul pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la un an.
Salariatii care lucreaza mai mu


lt de o norma beneficiaza de chimea in munca pentru timpul corespunzator unei norme intregi.
Se considera chime in munca si timpul lucrat in strainatate, daca s-a contribuit la asigurarile sociale de stat ori daca exista conntii cu reglementari in acest sens incheiate intre tara noastra si statul in care a activat persoana in cauza.
Vechimea in munca pentru pensionare cuprinde si timpul in care persoana incadrata in munca uimeaza cursuri de pregatire profesionala, specializare, recalificare sau perfectionare, precum si timpul in care nu a lucrat din cauza suspendarii din functie sau ca urmare a desfacerii contractului de munca, daca s-a constatat ulterior ca aceste masuri n-au avut temei legal si au fost anulate. De asemenea, se eonsidera chime in munca timpul cat persoana incadrata in munca a indeplinit serviciul militar in termen, a fost elev de scoala militara sau al unei institutii militare de invatamant superior, a fost -concentrata, mobilizata sau a fost in prizonierat.
Este considerata chime in munca timpul cat cetateanul roman a fost privat de libertate in baza unei hotarari penale straine care nu a fost recunoscuta de instantele judecatoresti romane, daca timpul anterior condamnarii se considera, potrivit legii romane, chime in munca ; timpul in care a participat la munca de reconstructie a tarii dupa al doilea razboi mondial (potrivit conntiei de armistitiu), a lucrat ca brigadier voluntar pe santierele nationale, precum si timpul in care a lucrat ca personal pe teritoriul Romaniei, fiind cetatean strain sau a lucrat pe baza de contract in strainatate, daca la data cererii de pensie este cetatean roman. Se mai considera chime in munca pentru determinarea pensiei si timpul pentru care se face dovada, cu acte, ca personalul a cotizat la fostele case de asigurari sociale, indiferent in ce calitate, ori la -casele de pensii preluate de stat pe baza Legii nr. 10/1949 pentru organizarea asigurarilor sociale de stat.
Vechimea in munca cuprinde si timpul in care persoana respectiva a servit ca militar in cadrul Ministerului Apararii Nationale si in Ministerul'ele Interne, daca ulterior s-a incadrat pe baza unui contract de munca, a lucrat ca practicant judecatoresc, ca asistent de farmacie (dupa efectuarea stagiului obligatoriu de practica) sau ca practicant in atelierele scolilor profesionale de gradul II sau ale liceelor industriale (dupa absolvirea acestora), a lucrat in calitate de caraus in porturi, timpul cat un pensionar a functionat in calitate de profesor sau conferentiar consultant sau consultant stiintific. Tot chime in munca se considera si timpul cat o persoana fara capacitate vizuala a lucrat in atelierele de productie in cadrul fostelor asezaminte de binefacere.
Pentru lucratorii temporari si sezonieri, chimea in munca se determina pe baza timpului efectiv lucrat.
La determinarea chimei in munca se au in dere si conditiile de la locul de munca. Astfel, persoanele care au lucrat 20 de ani in grupa I sau 25 de ani in grupa a Ii-a de munca pentru fiecare an efectiv lucrat in conditii foarte grele, foarte vatamatoare sau foarte periculoase (grupa I de munca) se considera chime in munca pentru pensionare un an si sase luni, iar pentru fiecare an efectiv lucrat in conditii grele, vatamatoare sau periculoase {grupa a Il-a de munca) se considera chime in munca la pensionare un an si trei luni.
Pentru personalul navigant profesionist din aeronautica civila, chimea in munca in derea pensionarii se determina in raport de numarul orelor de zbor efectuate, de functia indeplinita si tipul de aeronava pe care a lucrat. Perioadele de timp in care un pensionar cumuleaza pensia cu salariul in conditiile admise de actele normati, sunt luate in calcul ca chime in munca la recalcularea pensiei.
Vechimea in munca ce se ia in considerare la silirea pensiei pentru munca depusa si limita de varsta, nu cuprinde absentele nemotivate si concediile fara plata ; acestea se insumeaza anual si se scad din chimea in munca.
Constituie chime in munca si se ia in considerare la silirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acorda in functie de chimea in munca timpul cat o persoana, dupa data de 6 martie 1945, pe moti politice, a executat o pedeapsa privativa de, libertate in baza unei hotarari judecatoresti ramasa definitiva sau a fost lipsita de libertate in baza unui mandat de arestare prentiva pentru infractiuni politice ; a fost privata de libertate in locurile de detinere in baza unor masuri administrati sau pentru cercetari de catre organele de represiune, a fost internata in spitalele de psihiatric; a avut silit domiciliu oligatoriu ; a fost stramutata intr-o alta localitate. Fiecare an de detentie sau internare se considera ca chime in munca un an si sase luni. Situatiile mai sus mentionate se silesc de comisiile care functioneaza in fiecare judet si municipiul Bucures+i. Persoanele interesate trebuie sa dodeasca situatiile respecti cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar in cazul cand nu este posibil aceasta, pi in orice mijloc de proba


prevazut de lege.
Peiioada pentru care o persoana este indreptatita sa primeasca ajutorul de somaj constituie chime in munca in aceeasi unitate.
Vechimea in munca confera persoanei respecti anumite drepturi, si anume : determinarea duratei anuale a concediului de odihna ; indeplinirea conditiilor de chime pentru incadrarea sau promovarea intr-un post ; silirea salariului tarifar ; determinarea si acordarea drepturilor de asigurari sociale (indemnizatii, ajutoare, tratament balnear, pensii ete.).
Dovada chimii in munca se face cu carnetul de munca, carnetul de: zbor si cu alte acte sau mijloace de dovada, in conditiile legii.
Este considerata chime in munca si timpul cat sotia isi urmeaza sotul in strainatate, trimis in interes de serviciu pe un timp nedeterminat, inclusiv pentru persoanele care intre timp s-au pensionat. Se considera chime in munca timpul de 3 luni al personalului denit disponibil ca urmare a trecerii in proprietatea statului a patrimoniului care a apartinut fostului Partid Comunist Roman.
Pentru lucratorii sezonieri, chimea neintrerupta in munca se calculeaza prin insumarea perioadelor inainte de acordarea concediului medical..
Exista anumite cazuri cand, desi au avut loc intreruperi in munca, chimea se considera totusi neintrerupta, in urmatoarele situatii : s-a transferat la cererea sa in alta unitate ; si-a incetat activitatea si s-a reincadrat in termen de 90 zile in alta localitate pentru a-si urma sotul (sotia) care are locul de munca in acea localitate ; s-a incadrat intr-o unitate de stat in termen de 90 zile de la plecarea dintr-o cooperativa mestesugareasca, in care a lucrat ca membru cooperator, cu acordul conducerii cooperatii ; s-a incadrat intr-o unitate de stat in termen de 90 zile de la data incetarii contractului de munca cu o persoana fizica sau juridica particulara. De asemenea, se considera chime in munca toate situatiile prevazute la chimea neintrerupta in aceeasi unitate, si anume : perioada de timp reprezentand concediu de maternitate si pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an ; timpul in care persoana in cauza a fost transferata in interesul serviciului la o alta unitate la care contractul se mentine pe o perioada nedeterminata sau in urma incetarii contractului de munca din anumite cauze : persoana s-a reincadrat in termen de cel mult 90 zile de la incetarea motivului pentru care nu a mai lucrat (de exemplu, a urmat o scoala sau un curs de calificare, de perfectionare ori de specializare); a indeplinit sarcini cu caracter permanent in cadrul organizatiilor obstesti cu aprobarea organelor competente ;-. a indeplinit o functie electiva cu caracter de continuitate pentru care a primit salariu ; a fost trimisa sa lucreze intr-o organizatie internationala ; a indeplinit obligatii militare ; i s-a desfacut contractul de munca de catre unitate ca urmare a faptului ca a lipsit mai mult de 3 luni de la locul de munca, aflandu-se in incapacitate temporara de munca dodita prin certificatul medical; a fost eliberata dintr-o functie pe care a ocupat-o ca urmare a numirii sale de catre organul superior competent ; i s-a desfacut contractul de munca, dar ulterior s-a silit de catre organele competente ca motile care au stat la baza acestei masuri au fost neintemeiate ; a incetat activitatea din cauza starii sanatatii, dodita cu certificat medical, care a facut necesara schimbarea locului de munca si unitatea nu i-a putut oferi un alt loc corespunzator de munca ; persoana a fost pensionata pentru invaliditate de graiul I sau II pentru perioadele de timp de pana la 1 martie 1973, cand a intrat in vigoare noul Cod al muncii si pentru invaliditatea de gradul III; isi urmeaza sotul (sotia) care a fost transferat in interesul serviciului sau s-a mutat impreuna cu unitatea in alta localitate ; persoana a fost trimisa in misiune permanenta in strainatate sau sa lucreze intr-o organizatie internationala ; persoanei i s-a desfacut contractul de munca din cauza incetarii activitatii unitatii, reducerii personalului sau nu mai este necesara intreprinderii, fara ca aceasta sa-i fie impuila ; mama incadrata in munca inceteaza activitatea fiind insarcinata, ori pentru a-si creste un copil pana la implinirea varstei de 6 ani.
Se considera chime in munca si timpul lucrat la intreprinderile mici, de catre salariatii respectivi si organizatorii lor, in asociatiile cu scop lucrativ, in asociatiile familiale, precum si timpul in care au lucrat persoanele care desfasoara o activitate independenta.
Vechimea in munca se inregistreaza in carnetul de munca si are o importanta esentiala in determinarea cuantumului indemnizatiilor banesti cunite salariatilor in caz de incapacitate temporara de munca, in caz de maternitate, la determinarea alocatiei pentru copii, la programarea primului concediu de odihna, la acordarea treptelor sau gradatiilor de salariu etc.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre asigurarile sociale de stat

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare