StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Asigurarile sociale de stat
Trimite articolul prin email Bugetul asigurarilor sociale de stat : Asigurarile sociale de stat Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Bugetul asigurarilor sociale de statBugetul asigurarilor sociale de stat este o componenta a bugetului public national; el este ul financiar anual care reflecta constituirea, repartizarea si utilizarea fondurilor banesti necesare ocrotirii pensionarilor, salariatilor si membrilor lor de familie.
Bugetul asigurarilor sociale de stat se fundamenteaza pe prognoze anuale privind nivelul mediu al pensiilor, salariiloi si altor factori economici. Evolutia acestor variabile sunt putin probabile in sensul prognozat, chiar in timpul anului si pot fi substantial influentate de cresterea sau scaderea inflatiei, precum si de socurile cresterii somajului. Aceste situatii conduc la cresteri, sau scaderi ale veniturilor si cheltuielilor in cadrul bugetului asigurarilor sociale de stat cu efecte imprevizibile asupra echilibrului bugetar lunar si anual.
La baza elaborarii si executiei bugetului asigurarilor sociale de stat s


tau principiile : anualitatii; universalitatii; echilibrarii si realitatii.
Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde la venituri: contributia pentru asigurarile sociale de stat; contributia personalului salariat pentru bilete de tratament balnear si odihna, contributia pensionarilor pentru bilete de tratament si alte venituri (sumele ce se obtin din lichidarea debitelor din anii anteriori, restituirea subventiilor acordate in anii precedenti si nefolosite, majorarile si amenzile aplicate pentru neplata la timp si integrala a contributiilor de asigurari sociale, restituirea sumelor platite din eroare, pensii neachitate si prescrise etc). De asemenea, bugetul asigurarilor sociale de stat mai este alimentat si cu excedentul bugetului anului precedent care se reporteaza pe anul urmator.
Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde cheltuielile pentru : pensiile platite prin oficii, pensii platite prin intreprinderi; indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca ; indemnizatii in caz de maternitate si pentru ingrijirea copilului bolna; indemnizatii pentru ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de un an ; ajutoare sociale ; ajutoare in caz de deces ; acordarea biletelor de tratament balnear si odihna ; cheltuieli cu plata taxelor postale ocazionate de transmiterea pensiilor ; cheltuieli cu masa calda pentru mineri si geologi; unele cheltuieli cu ocrotirea sanatatii ; alte cheltuieli. Bugetul cuprinde, in partea finala, diferenta intre venituri si cheltuieli.
Pana in anul 1990 inclusiv, bugetul asigurarilor sociale de stat era parte componenta a bugetului de stat, constituind un modul al acestuia. Ca urmare, orice surplus semnificatial asigurarilor sociale era folosit pentru finantarea altor necesitati bugetare sau, in unele cazuri, deficitele asigurarilor soc'ale erau finantate prin transfer din alte module ale bugetului de stat.
Potrivit prevederilor Legii finantelor publice, incepand cu anul 1991, bugetul asigurarilor sociale de stat se intocmeste distinct de bugetul de stat si se aproba de catre Parlament o data cu acesta, dobandind astfel o deplina autonomie.
Elaborarea si executarea separata a bugetului asigurarilor sociale de stat fata de bugetul statului constituie o realizare importanta, deoarece permite ca resursele acestuia sa fie utilizate integral pentru ocrotirea cetatenilor, iar eventualele excedente sa se reporteze pe anii urmatori.
Bugetul asigurarilor sociale de stat se elaboreaza si se administreaza de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale ' Directia generala a asigurarilor sociale si pensiilor. Cheltuielile nu se pot inscrie in buget si nu se aproba fara silirea resurselor din care urmeaza sa fie efectuate.
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu avizul Ministerului Finantelor sileste metodologia elaborarii, executarii si incheierii bugetului asigurarilor sociale de stat.
Pe baza datelor proprii si a celor primite de la directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru probleme de munca si protectie sociala, se elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul viitor,, cu prevederea unor rezerve. Bugetul se elaboreaza pana la 30 septembrie a anului curent.
Cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor, proiectul de buget se depune la Guvern. Cu eventuale amendamente, proiectul de buget se inainteaza pana la 30 noiembrie Parlamentului, pentru dezbatere si adoptare.
Dupa aprobare, veniturile si cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat se repartizeaza pe trimestre si pe unitatile teritoriale ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
Veniturile si cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat se executa prin unitatile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu concursul organelor financiar-bancare.
Executia bugetului asigurarilor sociale de stat se realizeaza independent, veniturile si cheltuielile sale evidentiindu-se in conturile noi deschise la sucursala Bancii Comerciale Romane.
Executarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat se desfasoara pe submodule conform prevederilor clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, in conturi deschise la sucursalele Bancii Comerciale Romane,, si anume :
' un cont privind Contributiile pentru asigurarile sociale de stat", in care se incaseaza contributiile pentru asigurarile sociale datorate de regiileautonome, societatile comerciale cu capital de stat sau mixt, institutiile din sectorul public, organizatiile cooperatiste si obstesti si celelalte persoane juridice care au incadrat personal salariat ;
' un cont privind Contributiile pentru asigurarile sociale de stat de la persoanele fizice care utilizeaza munca salariata", in care se incaseaza contributia datorata de asociatiile cu scop lucrativ, persoanele fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta, precum si de catre societatile comerciale cu capital privat si persoanele fizi


ce care folosesc munca salariata ;
' un cont privind Contributiile pentru asigurarile sociale de stat", in care se incaseaza contributia salariatilor din institutiile publice si a pensionarilor pentru biletele de tratament, balnear si odihna, precum si debitele din pensii si alte sume.
Contributiile pentru asigurarile sociale se vireaza de catre agentii economici si persoanele fizice care utilizeaza munca salariata in conturile de mai sus, dupa ce din contributia calculata s-au retinut, in prealabil, sumele necesare platii drepturilor la asigurari soiiale la locul de munca, compensatiile si impozitul aferent drepturilor de asigurari sociale. De asemenea, in aceste conturi se inregistreaza si dispozitiile de incasare care se intocmesc in cazurile in care suma drepturilor de asigurari sociale la locul de munca este mai mare decat contributia pentru asiguiarile sociale.
Buna executare a veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat necesita intensificarea controlului ce se exercita de catre directiile de munca si protectie sociala asupra calcularii corecte, virarii integrale si la timp de catre platitori a contributiei pentru asigurarile sociale. Pentru aceasta se apreciaza ca este necesaia intarirea legaturilor cu organele bancare in vederea
exercitarii de catre acestea a controlului asupra decontarii contributiei pentru asigurarile sociale de stat de catre unitati atat preventiv, cu prilejul eliberarii numerarului pentru plata drepturilor aferente, cat si ulterior, in cadrul actiunilor de control asupra utilizarii fondului de salarii.
Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza pe baza creditelor bugetare ce se repartizeaza directiilor judetene de munca si protectie sociala si a municipiului Bucuresti, din doua conturi deschise, pe seama acestora, la sucursalele Bancii Comerciale Romane, si anume :
' un cont pentru Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat", clin care se efectueaza plata pensiilor de asigurari sociale, a ajutoarelor sociale, a ajutoarelor in caz de deces si proteze cuvenite pensionarilor. Acest cont s-a deschis si la filialele Bancii Comerciale Romane din orasele in care exista oficii de pensii, precum si filialele sectoarelor municipiului Bucuresti ;
' un cont pentru Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat", din care se efectueaza plata la nivelul fiecarui judet a indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale pentru persoanele cuprinse in asociatiile lucrative si pentru persoane autorizate sa desfasoare o activitate independenta, pentru persoanele indreptatite la ajutor de somaj si pentru alte plati.
Executarea corecta, legala a cheltuielilor necesita exercitarea unui control, mai ales preventiv, de catre Directiile de munca si protectie sociala si organele financiar-bancare.
Atat in procesul elaborarii, cat si in cel al executarii bugetului asigurarilor sociale de stat, Ministerul Muncii s; Protectiei Sociale urmareste realizarea echilibrului intre venituri si cheltuieli, actionand in mod corespunzator.
Daca in cursul anului se ivesc unele goluri de resurse in efectuarea cheltuielilor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate utiliza cu titlu de imprumut sume din disponibilul existent la fondul pentru pensia suplimentara, cu obligatia restituirii acestora, cel mai tarziu in cursul exercitiului bugetar al anului urmator.
La sfarsitul anului, Directia generala a asigurarilor sociale si pensiilor din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale care administreaza bugetul asigurarilor sociale de stat, elaboreaza contul anual de executie al acestui buget pe care il prezinta Guvernului, impreuna cu raportul de verificare si analiza al Ministerului Finantelor, pana cel mai tarziu la data de 1 mai a anului urmator. Guvernul prezinta acest cont Parlamentului o data cu contul anual de executie a bugetului de stat, pentru dezbatere si adoptare.
Separat de bugetul asigurarilor sociale de stat, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale elaboreaza si executa bugetul anual privind constituirea si utilizarea fondului pentru pensia suplimentara. La partea de venituri acest buget cuprinde : fondul de salarii tarifare brute, inclusisporul pentru vechime neintrerupta in aceeasi unitate, suma contributiei de 3% pentru pensia suplimentara ; dobanda anuala calculata asupra disponibilului din contul de la banca. La partea de cheltuieli bugetul cuprinde : numarul mediu de beneficiari ai pensiei suplimentare ; pensia medie lunara si totalul cheltuielilor cu plata pensiei suplimentare. De asemenea, acest buget cuprinde excedentul, respectidisponibilitatile banesti la inceputul anului la fondul pentru pensia suplimentara si disponibilitatile banesti la finele anului pentru pensia suplimentara.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre asigurarile sociale de stat

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare