StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Asigurarile sociale de stat
Trimite articolul prin email Necesitatea sl continutul economic al asigurarilor sociale : Asigurarile sociale de stat Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Necesitatea sl continutul economic al asigurarilor socialeNecesitatea organizarii ocrotirii cetatenilor, sub diferite forme, a aparut o data cu dezltarea fortelor de productie si a relatiilor de productie, indeosebi, instituirea si dezltarea asigurarilor sociale au fost determinate de crearea si dezltarea industriei.In Romania, primele forme embrionare ale asigurarilor sociale au luat fiinta catre sfarsitul secolului al XlX-lea si la inceputul secolului al XX-lea, din initiativa lucratorilor din fabrici. Desi in trecut in Romania aceste asigurari au cunoscut o oarecare dezltare, totusi formele concrete de ocrotire a cetatenilor si a familiilor lor n-au putut satisface pe deplin cerintele de viata ale acestora.
Asigurarile sociale din tara noastra s-au dezltat si s-au perfectionat continuu, insa cu deosebire dupa infaptuirea Relutiei democratice din decembrie 1989.

r /> Necesitatea infaptuirii asigurarilor sociale decurge din faptul ca participarea cetatenilor la desfasurarea procesului de productie si a oricarei activitati utile societatii omenesti poate sa puna salariatii, cooperatorii, agricultorii, intreprinzatorii privati in anumite situatii — cu toate masurile ce se iau pentru asigurarea igienei, a securitatii si a protectiei muncii, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor etc. — in imposibilitatea de a mai presta o munca in conditii normale. Deoarece cetatenii pot sa ajunga in imposibilitatea de a mai munci si, deci, de a-si dobandi prin munca cele necesare traiului lor si al familiilor lor datorita diferitelor cauze, cum sunt : accidentele, bolile, maternitatea, invaliditatea, precum si ca urmare a atingerii unei anumite limite de varsta cand omul nu mai poate munci cu plenitudinea fortelor sale etc, este necesar ca statul, regiile autonome, societatile comerciale, unitatile si organizatiile cooperatiste, asociatiile, cele private, intreprinzatorii etc. sa ia din timp masuri corespunzatoare pentru a ocroti cetatenii, asigurandu-le veniturile necesare traiului acestora si familiilor lor.
Dezltarea fortelor de productie si perfectionarea relatiilor de productie au determinat crearea unui sistem propriu, national de asigurari sociale, iar dupa aceea extinderea si perfectionarea lui continua.
Necesitatea realizarii asigurarilor sociale este determinata si de grija deosebita pe care statul trebuie sa o manifeste fata de cetatenii sai. Fiind o importanta problema de stat, drepturile de asigurari sociale ale cetatenilor sunt garantate de Constitutie, de Codul Muncii si de alte acte normative.


Astfel, Constitutia Romaniei [revede :
Art. 33 „Dreptul la ocrotirea sanatatii este garantat.
Statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice.
Organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurari sociale pentru boala, accidente, maternitate si recuperare, controlul exercitarii profesiilor medicale si a activitatilor para-medicale, precum si alte masuri de protectie a sanatatii fizice si mentale a persoanei se silesc potrivit legii." Art. 43 „Statul este obligat sa ia masuri de dezltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent.
Cetatenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate platit, la asistenta medicala in unitatile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asistenta sociala prevazute de lege." Art. 45 „Copin si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor. Statul acorda alocatii de stat pentru copii si ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav, ori handicapat"1. Asigurarile sociale constituie unul din mijloacele de garantare, de realizare a drepturilor constitutionale ale poporului; ele reprezinta numai o parte din complexul de masuri luate pentru realizarea unei vieti decente si civilizate a poporului roman.
Asigurarile sociale sunt o institutie obiectiv necesara a societatii, chemata sa rezolve ocrotirea salariatilor, cooperatorilor, asociatilor, taranilor, pensionarilor si a familiilor lor in cazuri de incapacitate temporara sau permanenta de munca.
Sub aspect financiar, asigurarile sociale participa la repartitia unei parti din produsul national brut, constituind un mijloc de control asupra formarii, repartizam si utilizarii acestuia cand se alimenteaza, se repartizeaza si se utilizeaza fondurile asigurarilor sociale.
Continutul economic al asigurarilor social


e este determinat de natura relatiilor de productie.
Asigurarile sociale constituie acea parte a relatiilor social-economice banesti cu ajutorul carora — in procesul repartitiei produsului national brut — se formeaza, se gestioneaza si se utilizeaza fondurile banesti necesare ocrotirii obligatorii a salariatilor si persoanelor din regiile autonome, societatile comerciale, din reteaua cooperatiei de consum si de credit, a membrilor cooperativelor mestesugaresti si asociatiilor agiicole, a acatilor, a taranilor, a mestesugarilor cu ateliere proprii, a intreprinzatorilor particulari, a slujitorilor cultelor, a personalului casnic care lucreaza la persoane fizice, a persoanelor care deservesc blocurile de locatari, aflate in incapacitate temporara sau permanenta de munca, in caz de batranete si in alte cazuri prevazute de lege.
De asemenea, asigurarile sociale ocrotesc si membrii familiilor persoanelor de mai sus.
Prin asigurarile sociale se iau masurile corespunzatoare pentru prevenirea imbolnavirilor, refacerea si intarirea sanatatii, precum si pentru asigurarea existente; acelora care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza bolii, a accidentelor, a atingerii urei anumite limite de varsta etc. si a celor care nu mai au sustinatori legali.
Membrii asociatiilor agricole si taranii cu gospodarie proprie inapti de munca (batranii, invalizii, copin orfani, copin militarilor si altii) sunt ocrotiti cu ajutorul fondurilor de asigurari sociale formate in mod special pentru sprijinirea acestor categorii de persoane, cat si prin fondul de rezerva pentru consumul alimentar constituit in anii cu recolta bogata si, partial, din contributia baneasca a asociatilor si, respectiv, a taranilor.
Acatii — membri ai barourilor de acati — sunt ocrotiti prin asigurari sociale distincte. De asemenea, exista asigurari sociale pentru personalul diferitelor culte (cantareti bisericesti, preoti s.a.). Fondurile pentru plata pensiilor si a indemnizatiilor slujitorilor cultelor se constituie din contributiile de asigurari sociale calculate asupra fondului de salarii folosit de institutiile respective.
Aplicarea in practica a politicii sociale a statului roman a contribuit la cristalizarea si la perfectionarea pe national a unui sistem de asigurari sociale ale carui trasaturi caracteristice sunt determinate de conditiile concrete de dezltare a Romaniei. in perioada postrelutionara acest sistem este constituit din urmatoarele componente principale : a) asigurarile sociale de stat, b) asigurarile sociale din cooperatia mestesugareasca si ale mestesugarilor cu ateliere proprii, c) asigurarile sociale din asociatiile agricole, d) asigurarile sociale ale taranimii cu gospodarie proprie, e) asigurarile sociale ale acatilor, i) asigurarile sociale ale slujitorilor cultelor. Structura actuala a sistemului nostru de asigurari sociale este rezultatul unor adanci transformari si al unui indelungat proces de dezltare economico-sociala.Incepand din anul 1992 se contureaza tot mai bine realizarea unui sistem unificat de asigurari sociale prin integrarea in asigurarile sociale de stat a sistemelor independente de asigurari sociale (asigurarile sociale pentru agricultori, ale cooperatiei mestesugaresti, Bisericii Ortodoxe Romane, artistilor plastici, muzicienilor si compozitorilor, scriitorilor).
Sistemul de asigurari sociale al tarii noastre este in continua dezltare si perfectionare.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre asigurarile sociale de stat

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare