StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Modalitati de constituire sl folosire a fondului de rezerva sl de asigurareApararea impotriva fortelor naturii, accidentelor, prevenirea si lichidarea urmarilor lor, refacerea bunurilor distruse, reluarea neintarziata si continuarea normala a procesului de productie, a intregii actitati umane reclama constituirea din timp, prin diferite metode, a mai multor feluri si forme de fonduri de rezerva si de asigurare.
Constituirea si folosirea fondului de rezerva si de asigurare sub feluri si forme diferite este o necesitate economica, o cerinta a reproductiei sociale determinata de existenta formelor de proprietate, a productiei de marfuri si a relatiilor banesti, de actiunea legilor economice, precum si de formarea si utilizarea lor in procesul reparlitiei produsului national brut.
Exista trei modalitati principale de constituire si de folosire a fondurilor de rezerva sau de asigurare, si anume : a) formarea de fonduri prin auto-asig urare (autoproteclie) ; b) crearea si folosirea unor fonduri centralizate de rezerva si c) constituirea si folosirea fondului de asigurare propriu-zis.
a) Auloasigurarea, auloprotectia sau asigurarea indiduala este metoda de creare autonoma, descentralizata si independenta a unor fonduri de rezerva de catre anumiti agenti economici sau persoane fizice ; ea este folosita, cu deosebire, de catre gospodariile agricole indiduale si asociatiile agricole prin constituirea unor fonduri de rezerva de seminte, de furaje, de alimente, de materii prime etc. Aceste fonduri de rezerva trebuie folosite cu spirit gospodaresc, rational si oportun de catre fiecare unitate economica in cazurile in care inregistreaza daune ca urmare a calamitatilor naturii si accidentelor. Deoarece aceste fonduri de rezerva sunt minime, ele nu permit, de regula, refacerea integrala a bunurilor distinse sau a recoltelor compromise. Desigur, pot fi si cazuri cand aceste fonduri de rezerva, fiind suficient de mari, sunt satisfacatoare pentru ca o asociatie agricola sau o gospodarie agricola sa-si refaca integral bunurile distruse de fenomenele imprezibile ale naturii sau de accidente. Experienta confirma insa ca unele daune pot surveni cu
mult inainte de constituirea acestor fonduri.
Oricat de mici ar fi fondurile constituite prin autoasigurare, pe intreaga
tara se inregistreaza frecvente si importante imobilizari de resurse materiale.
Cu toate acestea autoasigurarea se utilizeaza, deoarece fondurile constituite acopera unele ube minime si fondurile respective contribuie la cresterea rezervelor materiale in economia nationala.
Constituirea fondurilor de asigurare in forma baneasca descentralizate la fiecare unitate economica sau la alte persoane juridice si fizice este contraindicata, deoarece ar imobiliza o insemnata masa monetara, fapt ce ar putea da nastere unor fenomene nesanatoase in circulatia baneasca.
b) Fondurile centralizate de rezerva sau de asigurare se formeaza si se utilizeaza atat in natura, cat si in bani: ele se constituie, in principiu, pentru agentii economici cu capital de stat. Fondurile de rezerva se formeaza, in principal, pe seama bugetului de stat si din veniturile banesti ale unor ramuri, ministere si departamente. Aceste fonduri se alimenteaza pe seama resurselor societatii ; la alimentarea fondului centralizat nu participa, de regula, in mod direct, agentii economici.
Fondurile centralizate de rezerva sunt de mai multe feluri, si anume : rezervele de stat materiale formate din materii prime, seminte, alimente, combustibil, utilaje etc. ; fondul de rezerva bugetara din bugetul de stat la dispozitia Guvernului; fondul de interventie pentru inlaturarea efectelor calamitatilor paturii, fondurile de rezerva de la nivelul departamentelor si ministerelor din care se compenseaza daunele provocate de calamitatile naturii agentilor economici aflati in subordine ; fondurile de rezerva din bugetele locale aflate la dispozitia prefecturilor si primariilor judetelor si municipiului Bucuresti; excedentul bugetar care se poate crea in timpul anului.
Fondurile de rezerva constituite de catre stat in mod centralizat sunt folosite tot centralizat insa, de regula, numai pentru refacerea bunurilor proprietate publica si care au fost distruse de calamitati ale naturii sau de accidente. O parte a acestor fonduri se foloseste si pentru finantarea unor actiuni noi, neprevazute. De aceea, fondurile respective indeplinesc, de regula, doua functiuni, si anume : a) de asigurare si b) de rezerva. Prima functie realizeaza reproductia simpla, iar a doua functie asigura reproductia largita. Snre deosebire de autoasigurare, fondurile centralizate de rezerva au un asemenea volum, incat compenseaza intr-o masura mult mai mare ubele provocate de calamitati ale naturii, accidente etc.
c) Fondul de asigurare propriu-zis se constituie din primele de asigurare incasate de la asigurati, persoane fizice si juridice si se utilizeaza pentru finantarea actiunilor de prevenire, limitare si combatere a daunelor, pentru plata desubirilor in caz de ube provocate bunurilor asigurate, platat sumelor asigurate pentru persoanele afectate in caz de accidente, pentru repararea unor prejudiui de care asiguratii raspund potrit legii etc.
Fondul de asigurare propriu-zis se formeaza pe principiul mutualitafiir in mod descentralizat, si anume prin incasarea primelor de asigurare de la agentii economici si de la persoarele fizice cuprinse in asigurari. Primele incasate den proprietate a societatii de asigurare si ele se utilizeaza in mod centralizat pentru compensarea daunelor si plata sumelor a


sigurate. Utilizarea centralizata a fondului de asigurare permite repartizarea ubelor pricinuite de fenomenele naturii si de accidente intre toti asiguratii. Constituirea si utilizarea fondurilor de asigurare apartine societatilor de asigurare. Fondul de asigurare se. prezinta numai sub forma baneasca ; el se constituie pentru asigurarile de bunuri, persoane si raspundere cila, asigurari care iau nastere pe baza de lege sau contract.
Fondul de asigurare contribuie la infaptuirea reproductiei simple si chiar a celei largite ; acest fond este utilizat pentru compensarea ubelor cauzate de diferite riscuri si pentru plata sumelor asigurate, finantarea actiunilor de prevenire si combatere a anumitor calamitati, creditarea sl finantarea economiei nationale, constituirea rezervei de prime la asigurarile de persoane, finantarea cheltuielilor generale si specifice de asigurare.
Prin cele trei forme de constituire si folosire a fondurilor de rezerva sau de asigurare se duce lupta impotriva fortelor distructive ale naturii, impotriva accidentelor atat pe calea prevenirii daunelor (constituirea de diguri, de cladiri din material greu inflamabil, tarea perdelelor de protectie, vaccinarea oamenilor si animalelor etc), cat si pe calea combaterii si limitarii daunelor (organizarea echipelor voluntare, a corpului de pompieri, acordarea de asistenta medicala, veterinara etc). De asemenea, se iau masuri pentru lichidarea si preintampinarea eventualelor dezechilibre intre ramurile economiei nationale.
Fondurile de rezerva si fondurile de asigurare au aceeasi natura economica, intre ele exista numai deosebiri sub aspectul destinatiei lor.
Fondurile de rezerva se constituie atat sub forma materiala (naturala), cat si sub forma baneasca si sunt utilizate pentru lichidarea eventualelor dezechilibre dintre ramurile economiei nationale, pentru acoperirea sarcinilor suplimentare survenite in cursul anului, la nivelul economiei nationale sau al agentilor economici care le-au constituit, pentru depasirea acestor sarcini si efectuarea cheltuielilor in cazul nerealizarii veniturilor ; de asemenea, pentru finantarea masurilor necesare prevenirii daunarii bunurilor, precum si pentru refacerea acestor bunuri care au fost distruse de calamitati ale naturii, de accidente etc.Ijiondurile de asigurare se constituie numai sub forma baneasca prin contributia persoanelor fizice si juridice amenintate de survenirea evenimentelor cauzatoare de ube si sunt utilizate pentru finantarea masurilor de prevenire a daunelor, compensarea ubelor cauzate de calamitati ale naturii si de accidente bunurilor proprietate publica, cooperatista, privata si personala cuprinse in asigurari, pentru plata sumelor asigurate in cazul asigurarilor de persoane.
Rezulta ca fondurile de rezerva au o sfera mai larga decat fondurile de asigurare, primele cuprinzand, de fapt, si pe cele din urma. Fondurile de asigurare sunt si fonduri de rezerva, pe cata vreme fondurile de rezerva den fonduri de asigurare numai cand sunt utilizate pentru finantarea masurilor de prevenire a daunelor, pentru compensarea daunelor provocate de calamitatile naturii si de accidente. Rezervele bugetare si materiale ale statului sunt, in acelasi timp, si rezerve de asigurare.In afara de fondul de asigurare propriu-zis se. mai constituie si se folosesc si unele fonduri de protectie in domeniul asigurarilor, cum sunt: a) Fondul de protejare a asiguratilor si b) Fondul de protectie a ctimelor strazii.
a) Fondul de protejare a asiguratilor se constituie din cota procentuala anuala de 0,5% silita de Ministerul Finantelor care se aplica asupra volumului de prime brute incasate de societatile de asigurari si de reasigurari, cu exceptia asigurarilor de ata. Din acest fond se platesc desubiri si sume asigurate asiguratilor in caz de faliment al societatilor comerciale din domeniul asigurarilor. Gestionarea fondului se face de catre Ministerul Finantelor prin Oficiul de supraveghere a actitatii de asigurare si reasigurare.
Eventualele disponibilitati ramase nefolosite pana la finele anului se repartizeaza in anul urmator cu aceleasi destinatii.
b) Fondul de protectie a ctimelor strazii se constituie pe seama unei cote procentuale ce se aplica asupra volumului de prime brute incasate pentru asigurarea obligatorie de raspundere cila auto de catre societati autorizate. Fondul se foloseste pentru protejarea ctimelor accidentelor de circulatie auto, soldate cu vatamari corporale sau decese, in care autorul a ramas ne-iden^ificat si autovehiculul este neasigurat. Fondul se constituie si se administreaza de catre Biroul asigurarilor de autovehicule, care sileste si cota de alimentare a fondului cu azul Ministerului Finantelor.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare