StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » management financiar bancar

Analiza financiara - baza managementului financiar

ANALIZA FINANCIARA - BAZA MANAGEMENTULUI FINANCIAR

Documentele financiare de baza;

Analiza financiara, masurarea performantelor financiare si utilizatorii informatiilor financiare;




Documentele financiare de baza

Pentru maximizarea valorii de piata a firmei managerul se sprijina pe documente financiar-contabile. Pentru eficientizarea activitatii financiare, documentele ce trebuie intocmite pot fi grupate de exemplu astfel:

Documente financiare intocmite in conformitate cu legile contabile (bilant si anexe, contul de profit si pierdere); datele continute in aceste documente sunt prezentate in diferite publicatii financiare si sunt prezentate si actionarilor sub forma raportului anual.

Documente de raportare a impunerilor (taxelor) care au un rol foarte important pentru mai usoara determinare a unor fluxuri de numerar care ies din firma.

3. Documente pentru uzul managerilor: adesea firmele isi construiesc propriul lor sistem intern de raportare, bazat pe diviziuni, centre de gestiune, centre de profit, s.a. Aici se pot include documente privind costurile directe, analizele marginale, variatiile de cost, preturile de transfer, etc.

Documentele enumerate la punctul 1 sunt in 343g63d tocmite pentru public si, pe baza lor, investitorii, creditorii si altii pot evalua performantele financiare ale firmei. Acestea sunt singurele documente facute publice, oricine putand avea acces la ele si, daca beneficiaza de minime cunostinte contabile, le poate citi si se poate informa, facandu-si o parere despre activitatea firmei. Documentele financiare inregistreaza ceea ce se intampla intr-o firma din punct de vedere al vanzarilor, activelor, pasivelor, veniturilor, dividendelor, etc., pe o perioada de timp. Aceste informatii sunt folosite de investitori si de comunitatea financiara pentru a-si forma o impresie cu privire la profiturile asteptate si la nivelul de risc atasat firmei, ca si cu privire la modul in care piata poate afecta pretul actiunilor firmei.

Dupa cum se stie, bilantul este o prezentare a activelor si pasivelor unei firme la un moment bine precizat de timp, de regula la sfarsitul exercitiului financiar.

Contul de profit si pierdere inregistraza veniturile si cheltuieluile aferente firmei pe o perioada de timp determinata, de obicei un an.

Structura bilantului reflecta, in principal, urmatoarele informatii:


IMOBILIZARI NECORPORALE

IMOBILIZARI CORPORALE

IMOBILIZARI FINANCIARE

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL

STOCURI

DEBITORI

TITLURI DE PLASAMENT

NUMERAR IN CASA SI IN BANCA

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL

CONTURI DE REGULARIZARE SI

ASIMILATE

TOTAL ACTIV

CAPITALURI PROPRII

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI

CHELTUIELI

IMPRUMUTURI PE TEMEN LUNG

FURNIZORI SI ALTE DATORII PE

TERMEN SCURT

DATORII -TOTAL

CONTURI DE REGULARIZARE SI

ASIMILATE

TOTAL PASIV


In orice evaluare pe baza bilantului contabil trebuie sa ne ghidam dupa cateva reguli:

a)     trebuie sa luam in considerare tendintele; este, deci, necesara o analiza bilantiera pe 3-5 ani pentru a putea evalua performantele firmei in timp;

b)     trebuie sa comparam, daca este posibil, performantele firmei cu cele ale ramurii in care opereaza; cu toate ca media ramurii nu este cea mai semnificativa, pentru ca firmele difera intre ele ca piata sau ca filosofie manageriala, totusi aceasta medie ne poate sugera care este trendul general;

c)      trebuie analizate cu atentie politicile de finantare trecute si, daca este posibil, cele viitoare, ca si planurile de expansiune;

d)     trebuie analizata si modalitatea de implementare a filosofiei manageriale a firmei pentru a avea o imagine mai completa asupra firmei.


B) Structura contului de profit si pierderi este urmatoarea:

I.VENITURI DIN EXPLOATARE

1.Venituri din vanzarea marfurilor

2. Productia vanduta

Cifra de afaceri (1+2)

Venituri din productia stocata

Venituri din productia de imobilizari

Productia exercitiului (2+4+5)

Venituri din subventii de exploatare

Alte venituri din exploatare

II.CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE (1+2+3+4+5+6)

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu materialele consumabile, cu energia, apa, etc.

Alte cheltuieli materiale

Cheltuieli cu personalul (remumeratii, asigurari, protectie sociala)

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

A. REZULTATUL DIN EXPOATARE (I-II)

III. VENITURI FINANCIARE

Venituri din participatii

Venituri din titluri de plasament

Venituri din diferente de curs valutar

Venituri din dobanzi

Alte venituri financiare

IV. CHELTUIELI FINANCIARE

Pierderi din creante legate de participatii

Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate

Cheltuieli din diferente de curs valutar

Cheltuieli privind dobanzile

Alte cheltuieli financiare

B. REZULTATUL FINANCIAR (III-IV)

C. REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI (A+B)

V. VENITURI EXCEPTIONALE

VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE

D. REZULTATUL EXCEPTIONAL (V-VI)

E. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI (A+B+D)

Impozitul pe profit

F. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI


C) In continuare vom prezenta si o diagrama a fluxului de numerar pentru a intelege mai bine care sunt intrarile si iesirile de numerar ale unei firme si cum se formeaza fluxurile de numerar.



Fig. 1. Diagrama fluxului de numerar



Analiza financiara, masurarea performantelor financiare si utilizatorii informatiilor financiare

Pentru manager, analiza financiara are drept scop evidentierea modalitatilor de realizare a echilibrului financiar pe termen scurt si pe termen lung (pe baza de bilant), ca si a modalitatilor de obtinere a rentabilitatii pentru firma (pe baza analizei contului de profit si pierderi). Cele doua documente (bilantul si contul de profit si pierderi) au in comun o informatie foarte importanta si anume rezultatul net (profitul sau pierderea) ce reflecta rentabilitatea firmei ca si noua ei stare patrimoniala.


A. Analiza financiara pe baza de bilant

Bilantul contabil este un instrument de reflectare a echilibrului financiar la incheierea exercitiului ca si reflectare materiala (prin active) a modului de folosire a capitalurilor proprii si imprumutate. La cel mai general mod, fiecare element de activ reprezinta o alocare de fonduri banesti necesara pentru constituirea unei structuri de productie, conform intentiilor intreprinzatorului. Elementele de activ se structureaza dupa gradul lor de lichiditate, inscriindu-se mai intai elementele cele mai greu transformabile in bani si anume imobilizarile necorporale, corporale si cel financiare, care reprezinta alocarile permanente (stabile), care denota intentia intreprinzatorului spre o anumita structura (de productie si financiara).

Urmatoarele elemente de activ sunt cele care au un grad tot mai crescut de lichiditate si anume: stocuri, creante, titluri de plasament, lichiditati. Acestea formeaza asa-numitele alocari ciclice (temporare), din cauza ca recuperarea capitalurilor investite in ele se face, de regula, dupa incheierea unui ciclu de exploatare.

Pasivele din bilantul contabil se inscriu in ordinea exigibilitatii lor si reflecta sursele de provenienta ale capitalurilor. Avem astfel o structurare dupa scadenta a capitalurilor astfel:

capitaluri proprii

provenite de la asociati

provenite din acumularile anterioare (rezerve)

provenite din surse publice (subventii, etc.)

datoriile pe termen lung provenite din:

imprumuturi obligatare

imprumuturi bancare pe termen lung

leasing

Acestea formeaza impreuna sursele permanente (stabile), care fie nu au o scadenta propriu-zisa (decat in situatii de faliment - cazul capitalurilor proprii), fie au o scadenta suficient de indepartata astfel incat intreprinzatorul sa se poata baza pe aceste surse pentru construirea planurilor sale de perspectiva. In bilant sunt trecute apoi elementele cu un grad tot mai sporit de exigibilitate:

imprumuturi pe termen scurt

furnizori

decontari

care impreuna formeaza sursele ciclice (temporare).

Bilantul contabil poate fi regandit din perspectiva celor expuse mai sus astfel incat el sa fie baza construirii unui bilant financiar, intocmit cu scopul simplificarii muncii manageriale. Un astfel de bilant financiar este intocmit respectand strict criteriile lichiditatii si exigibilitatii si poate fi prezentat de exemplu sub forma de mai jos astfel:

ACTIV PASIV






A.P. S.P.






A.C. S.C.





unde: A.P. = alocari permanente, A.C. = alocari ciclice, S.P. = surse permanente, S.C. = surse ciclice


fig.3.2. Structura bilantului financiar

 

Capitaluri proprii

de la asociati

din acumulari (rezerve)

din surse publice (subventii)

Datorii pe termen lung

imprumuturi bancare pe TL

imprumuturi obligatare



Datorii pe termen scurt

imprumuturi pe TS

furnizori

decontari

 

Active necorporale (licente,brevete,marci)

Active corporale (terenuri, cladiri, utilaje)

Active financiare (titluri de parcicipare)

 

Stocuri (mat.prime, materiale, prod.finite)

Creante (clienti)

Titluri de plasament

Lichiditati (casa si banca)

 





  Asa cum am precizat si mai sus aceasta regandire a bilantului este facuta doar cu scopul de a evidentia alocarile si sursele lor de acoperire. Nici un moment nu trebuie facuta confuzia intre acest bilant financiar si cel care se intocmeste pentru raportarile semestriale si anuale, care trebuie sa respecte standardele impuse de lege. Acest bilant financiar este, deci,un raport pentru uzul managerului financiar. Datele astfel structurate permit, de exemplu, managerului sa vada in ce masura alocarile permanente sunt acoperite din surse permanente si in ce masura din surse temporare si in functie de raportul dintre aceste cifre sa stabileasca o anumita politica in ceea ce priveste activele circulante.


Putem schematiza utilizarea bilantului contabil in analiza financiara astfel:


Fig.43.3. Legatura dintre bilantul contabil, bilantul financiar si analiza financiara


Deoarece managerul financiar este interesat in permanenta de obtinerea unui echilibru financiar al firmei el poate folosi in acest scop un sistem de indicatori ai echilibrului financiar, intocmit pe baza datelor din bilantul contabil si din cel financiar. Acest sistem de indicatori se poate intocmi facandu-se analiza orizontala si verticala a bilantului, respectiv analiza prin indicatori combinati.


Analiza orizontala a bilantului

In cadrul acestei analize se folosesc trei indicatori importanti si anume:

Fondul de rulment (FR) - care reprezinta arbitrajul intre finantarea pe termen lung si pe termen scurt a firmei. Orice firma se confrunta cu necesitatea acoperirii nevoilor temporare si a celor permanente din anumite surse de finantare. In starea de echilibru financiar ar trebui sa avem:



Nevoia de fond de rulment (NFR) - este cel de-al doilea indicator al analizei orizontale a bilantului si evidentiaza nevoile temporare (reinoibile) care au ramas neacoperite in cadrul aceluiasi ciclu de exploatare. Partea ramasa neacoperita ar trebui sa fie cel mult egala cu fondul de rulment, pentru ca in caz contrar exista pericolul unui dezechilibru financiar ce va afecta exercitiile viitoare sau chiar integritatea capitalurilor proprii.

Trezoreria neta (TN) - evidentiaza legatura dintre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment, fiind totodata indicatorul cel mai fidel al echilibrului financiar.



Daca TN atunci situatia financiara a firmei este buna,

cu conditia ca excedentul de disponibilitati

sa nu ramana neutilizat;

Daca TN < 0 atunci este posibila aparitia unui dezechilibru

financiar in activitatea firmei.


Analiza verticala a bilantului

Analiza verticala a bilantului se poate realiza cu ajutorul indicatorilor de structura, care au drept scop studiul utilizarilor efectiv realizate si al resurselor ce au finantat aceste utilizari. Analiza se realizeaza separat pentru elemetele de activ si pentru cele de pasiv:

Indicatorii structurii activului (utilizari)

Ø            Raportul dintre activele imobilizate si activele totale (IMOB/AT) - in dinamica evidentiaza evolutia imobilizarilor in total active;

Ø                     Raportul dintre activele circulante si activele totale (AC/AT) - analiza factoriala a acestui indicator (adica descompunerea AC pe componente si raportarea lor la AT) poate releva cresterea stocurilor, crestere ce trebuie corelata cu cresterea volumului productiei sau a disponibilitatilor, ca sa reflecte posibilitatile de plata ale firmei.

Indicatorii structurii pasivului (resurse)

Ø               Solvabilitatea patrimoniala (CPP/PT) - raportul dintre capitalurile proprii si pasivele totale releva independenta financiara a firmei, marimea optima fiind situata in jurul valorii de 0,5;

Ø            Rata globala de indatorare (DAT/PT) - raportul dintre total datorii si total pasive reflecta contributia creditelor la formarea resurselor totale


Analiza prin indicatori combinati

Acest gen de analiza foloseste indicatori de rentabilitate, de echilibru financiar, de solvabilitate si lichiditate si de gestiune pentru de a evidentia situatia financiara a firmei.

Indicatorii de rentabilitate

Ø         Rentabilitatea capitalurilor proprii (CAF/CPP) -unde CAF reprezinta capacitatea de autofinantare a firmei si arata capacitatea acesteia de a finanta nevoile din resurse proprii.

Ø         Rata rentabilitatii dupa activele patrimoniale (PBR/AT) - unde PBR reprezinta profitul brut. Marimea acestui indicator este recomandabila a se compara cu media ramurii pentru relevanta.

Indicatorii echilibrului financiar

Ø               Gradul de acoperire a capitalurilor investite - calculat ca raport intre: Resurse stabile/Capitaluri investite, unde: Resurse stabile = CPP + DAT, iar Capitaluri investite = IMOB + NFR pentru exploatare. Teoretic acest indicator trebuie sa aiba valoarea 1; un nivel mai mic indica faptul ca utilizarile stabile si necesarul de fond de rulment pentru exploatare se finanteaza din credite pe termen scurt, ce pot fi suspendate oricand.

Indicatorii lichiditatii si solvabilitatii

Ø       Lichiditatea generala - reflecta capacitatea firmei de a face fata datoriilor sale din activele pe care le are. Se calculeaza cu ajutorul relatiei: AC/DAT , unde AC = active circulante, iar DAT = datorii totale. Recomandabil este ca acest raport sa fie supraunitar.

Ø               Lichiditatea relativa: AC/DTS, unde DTS = datorii pe termen scurt; marimea acestui indicator este optima in intervalul [1,8; 2.]

Ø       Test acid ; (AC - Stocuri)[S1] /DTS, marimea optima fiind in intervalul [0,8, 1.]

Ø                    Lichiditatea imediata: (DISP + Titluri de plasament)/DTS, unde cu DISP s-au notat disponibilitati banesti.

Ø               Solvabilitatea generala : AT/CIMP, care masoara marja de credit a firmei; CIMP = capitaluri imprumutate

Indicatorii de gestiune - care se construiesc raportand un stoc la un flux de aceeasi natura in ceea ce priveste evaluarea contabila, obtinandu-se astfel un indicator al numarului de zile de rotatie.

Ø          Rotatia stocurilor - care masoara intervalul mediu de stocare pe categorii de stocuri astfel:










Ø     Rotatia creditului clienti - masoara numarul de zile pe care firma acorda credit comercial clientilor. Indicatorul se calculeaza cu ajutorul relatiei:




Ø     Rotatia creditului furnizori - evidentiaza numarul de zile pentru care firma beneficiaza de credit din partea furnizorilor. Marimea acestui indicator trebuie corelata cu cea a zilelor de credit-client, recomandabil fiind ca CRCL<CRFZ, unde :





B. Analiza financiara pe baza contului de profit si pierderi

Pana acum am prezentat modul in care datele din bilant pot fi folosite de catre managerul financiar, insa nu am precizat nimic despre datele din contul de rezultate. Contul de rezultate (sau de profit si pierderi) arata cum s-a trecut de la o stare patrimoniala la alta, sintetizand fluxurile economice din activitatea de exploatare, financiara si exceptionala. Legatura intre bilant si contul de rezultate poate fi cel mai bine evidentiata cu ajutorul urmatoarei figuri:



Fig.4.3.4. Legatura dintre bilant si contul de rezultate


Analiza financiara pe baza contului de rezultate presupune ca elementele contului de rezultate sa fie grupate in functie de activitatile si obiectivele strategice ale firmei.

Se obtin astfel mai multe grupe de indicatori dintre care mai importanti sunt:

indicatori ai activitatii

indicatori compusi

Indicatorii de activitate

Ø      Marja comerciala - este principalul indicator pentru activitatea de comert;


Ø      Productia exercitiului



Ø      Valoarea adaugata



Indicatori compusi

Ø      Profitabilitatea economica bruta:

PRBR = EBE/CA sau PRBR = EBE/VA (%)

Ø      Profitabilitatea economica neta:

PRNT = RE/CA sau PRNT = RE/VA (%)

Ø      Rentabiltatea economica bruta:

RECBR = EBE/CINV, unde: EBE = excedent brut de exploatare, CINV = capitaluri investite

Ø      Rentabiltatea economica neta:

RECNT = RE/CINV

Ø      Profitabilitatea financiara:

PRFIN = RNC/CA, unde RNC este rezultatul net contabil

Ø      Rentabiltatea financiara:

RFIN = RNC/CPP, unde CPP =capitaluri proprii


Analiza financiara are drept scop identificarea punctelor tari si slabe ale firmei cu scopul stabilirii unui diagnostic financiar al acesteia. De acest diagnostic si de informatiile care stau la baza lui au nevoie mai multe categorii de utilizatori si anume:

managerii, administratorii, asociatii si actionarii firmei: care au nevoie de un astfel de diagnostic si de informatiile pe care acesta se fundamenteaza pentru a putea stabili politica si strategia de viitor a firmei, adica pentru a stabili daca si in ce masura pot opta de exemplu pentru o strategie de dezvoltare sau, dimpotriva, daca datele o indica, sa fie nevoiti sa opteze pentru o strategie de reducere a afacerilor sau, in cel mai fericit caz de mentinere la nivelul actual. Managerii firmei vor face deci apel la acei indicatori care sa reflecte structura activelor si pasivelor, rentabilitatea capitalurilor investite, rentabilitatea economica, competitivitatea firmei, etc. cu scopul de a supune aprobarii actionarilor/asociatilor strategiile viitoare ale firmei. Actionarii sunt interesati mai ales de profitabilitatea firmei si de rentabilitatea capitalurilor investite, precum si de politica de dividend a firmei, deoarece principalul lor scop este ca firma sa le recompenseze asteptarile si riscurile asumate acordandu-le dividende pe masura.

creditorii (bancile, institutiile financiare, alti operatori de pe piata de capital) care doresc sa cunoasca performantele trecute si prezente ale firmei ca si potentialul acesteia ininte de a-I pune la dispozitie fonduri pentru continuarea afacerilor. Ei trebuie sa decida daca afacerile firmei sunt riscnte si in ce masura sunt dispusi sa-si asume acest risc si la ce pret. De asemenea ei trebuie sa decida pe ce termen finanteaza afacerile firmei si cu ce suma. Acesti utilizatori de informatii financiare vor face apel mai ales la indicatorii de lichiditate si solvabilitate ai firmei, ca si la cei de gestiune si de profitabilitate.


statul prin organismele sale fiscale, care este interesat sa cunoasca marimea cifrei de afaceri, a profitului impozabil, a TVA, a taxelor si altor varsaminte asimilate,etc. cu scopul de a putea preleva drepturile care i se cuvin si a putea preveni sau combate evaziunea fiscala.

agentiile de valori mobiliare, care reglementeaza conditiile de participare la cotare a firmelor, potentialii investitori, institutiile ce asista firmele in dificultate, cenzori, experti, judecatori sindici.

Evident ca nu toate aceste categorii de utilizatori au acces la toti indicatorii prezentati anterior, unii dintre acesti indicatori sunt destinati exclusiv uzului intern al managerilor, iar altii sunt calculati doar la cerere (cum este cazul anumitor indicatori ceruti de imprumutatori). Exista insa si posibilitatea ca utilizatorii sa-si calculeze singuri acei indicatori care ii intereseaza, pe baza datelor pe care fiecare firma este obligata sa le faca publice.



 [S1]



Politica de confidentialitate



Copyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre management financiar bancar



lupa cautareCAUTA IN SITE