StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » management general

Fundamentarea si actualizarea preturilor de oferta

FUNDAMENTAREA SI ACTUALIZAREA PRETURILOR DE OFERTA

Fundamentarea si actualizarea preturilor de oferta se poate realiza pe doua cai:-         pe baza costurilor de productie

-         pe baza valorii de intrebuintare

Fundamentarea si actualizarea preturilor de oferta pe baza costurilor de productie

Obiectivul fundamentarii preturilor este obtinerea unui cost cat mai scazut al produsului nou sau refundamentarea pretului in vederea negocierii si ofertei.

Pentru fiecare perioada de contractare a unui produs sau ori de cate ori apar modificari substantiale in elementele determinante ale costului, se refundamenteaza pretul de oferta prin luarea in considerare a influentelor provocate de c 555j99f atre factorii specifici costului in interiorul pretului

Actualizarea costului de productie se face pe baza articolelor de cheltuieli dinstructura costului total pe unitatea de produs, pe baza relatiei:

Ct=(Mb-Mr)+(Sb+CAS+AS)+CIFU+CCS+SDV+AC+CGI unde:


Ct - costul total pe unitatea de produs;

Mb - matenile prime si matedalele directe (din tara, din import);

Mr - materialele recuperabile obtinute in procesul de fabricatie a produsului;

Sb - salarii directe brute;

CAS - contributii la asigurarile sociale;

AS - cotizatii la ajutorul de somaj;

CIFU - cheltuielile de intretinere si functionare a utilajelor;

CCS - cheltuielile comune ale sectiei;

SDV - valoarea cheltuielilor privind scule, dispozitive si verificatoare;

AC - alte cheltuieli;

AGI - cheltuieli generale ale intreprinderii.


Actualizarea poate avea in vedere influenta urmatorilor factori:

1. Modificarea preturilor materiilor prime, materialelor, energiei si combustibililor:

Mpia=Mpio x Ipi a/o unde:


i = tipul de reper de materie prima, material, subansamblu, combustibil sau

energie;

Mpia = valoarca materiilor prime, pe tip de repere "i', actualizata in functie de modificarea preturilor;


Mpio = valoarea materiilor prime, pe tip de repere "i', din documentatia

anterioata a pretului;

Ipi a/o = indicele de modificare a pretului materiei prime , in perioada in care

se efectueaza actualizarea fata de perioada in care s-a efectuat ultima

calculatie.

2. Modificarea indicilor de utilizare a materiilor prime (Ua) fata de indicii an-

teriori(Uo):

M'pia = Mpia x (Uio/Uia) unde:

M'pia = valoarea materiilor prime, actualizata, influentata de indicele

de utilizare actualizat

Uia, Uio = indicii de utilizare a materiei prime "i" inainte de actualizare (o) si in momentul actualizarii (a)

3. Modificarea proportiei recuperarii materialelor:

Mria = Mpia x cota actualizata

4. Modificarea salariilor brute directe:

Sba = Sbo+AdSb

CSAa = Sba x cota CASa

ASa = Sba x cota ASa

in care:

Sba = salariile brute directe actualizate pe poodus;

Sbo = salariile brute directe inainte de actualizare;

AdSb = adaosuri la salariile brute (majorari, renegocieri, sporuri);

CASa = contributiile la asigurarile sociale actualizate;

ASa = ajutorul de somaj actualizat.

5. Modificarea productivitatii muncii:

S'ba = Sba x (100IDIw)/100 unde:

S'ba = salariile brute actualizate, corectate cu influenta productivitatii muncii;

DIw = abaterea indicelui productivitatii muncii de la 100%

6. Modificarea cotelor de cheltuieli indirecte (CIFU, CCS, CG):Cota de cheltuieli indirecte =
Cheltuieli indirecte totale actualizate x100

Baza de repartizare totala actualizata


Determinarea profitului

1.     In etapa de fundamentare a pretului de oferta:

p0 = CA x R0/100 unde:

CA - costul antecalculat pe produs

R0 - rata rentabilitatii

2.     In etapa de stabilire a pretului pietei (in urma negocierii):

p1 = PP1 - CA unde:

PP1 - pretul de vanzare negociat de producator

CA - costul antecalculat pe produs

3.     In etapa vanzarii produselor:

p2= PP1 - CP unde:

PP1 - pretul de vanzare negociat de producator

CP - costul postcalculat pe produs

Actualizarea pretului de oferta

PPa = Cta + pa pentru producator

PRa = PPa + TVA pentru angrosist la facturare.

Fundamentarea si actualizarea preturilor de oferta pe baza valorii de intrebuintare

In fundamentarea preturilor se pot folosi si unele tehnici ale analizei valorii. Analiza valorii isi propune sa cuprinda toate fazele prin care trece un produs, incepand cu cercetarea si proiectarea lui si pana la desfacere, urmarind maximizarea raportului dintre valoerea de intrebuintare si costurile de productie, astfel incat ridicarea calitatii produselor sa nu fie insotita de majorarea preturilor. Se pot implementa in fundamentarea preturilor:

a)     tehnici de determinare a coeficientilor de importanta a parametrilor valorii de intrebuintare, utilizand matricele de interactiune a parametrilor si matricea costului functiilor. Se utilizeaza in special la corelarea preturilor noilor produse in raport cu un produs etalon.

b)    tehnici de optimizare a variantelor proiectate si propuse pentru analiza tehnico-economica, utilizand matricea combinex. Se utilizeaza la fundamentarea preturilor noilor produse proiectate in mai multe variante.

c)     tehnici ale analizei valorii de intrebuintare si a costurilor acesteia in vederea minimizarii costurilor si eliminarea celor nejustificate, cu ajutorul matricei costurilor functiilor si a diagramei de distributie ABC.

Fundamentarea tarifelor

Tarifele serviciilor prestate de catre unitati specializate se stabilesc pe baza urmatoarelor elemente:

-         costurile, exclusiv valoarea materialelor si pieselor de schimb;

-         profitul unitatii prestatoare;

-         TVA pentru serviciile destinate populatiei.

Materialele supuse prelucrarii si piesele sde schimb ce se monteaza, se deconteaza separat, la preturi cu ridicata, pentru serviciile prestate agentilor economici, respectiv la preturi cu amanuntul, pentru serviciile prestate populatiei.

Formarea tarifelor este influentata, ca si formarea preturilor, de raportul cerere-oferta si de concurenta.

Diferentierea tarifelor pentru acelasi serviciu, servicii similare sau complementare se bazeaza pe:

-         corelarea serviciilor asemanatoare si complementare

-         reflectarea nivelului de calitate, complexitate, urgenta, deplasare la domiciliul clientului

-         corelarea tarifelor noi cu cele existente.

4. APLICATII SI STUDII DE CAZ

1. Un producator doreste fundamentarea pretului unui produs ih conformitate cu mutatiile din interioml si exterioml intreprinderii sale. in acest scop, economistii din intreprindere au la dispozitie urmatoarele infonnatii:

- antecalculatia de fundamentare a ultimului pret de oferta:

Nr. crt.

Aiticole de calculatie

Valori(Ct")

%

lei

1.

Materii prime si materiale directe

-

20.000

2.

Materiale recuperabile (se scad)

0,7

140

3.

Salarii brute directe

5.850

4.

CAS

15

877,5

5.

CIFU

57

3.834,6

6.

CCS

110

7.400

7.

Cost sectie

37.822

8.

CG

12,5

4.727,7

9.

Total cost complet

42.549,8


Se inregistreaza urmatoarele modificari legate de variatia productiei si a pietei:

1. preturile materiilor prime cresc, indicele pretului fiind Ip = 300%.;

2. indicele de utilizare a materiilor prime creste de la 0,89 la 0,94;

3. proportia materialelor recuperabile creste la 0,8%;

4. ca urmare a renegocierii contractului de munca salariile cresc cu 15%;

5. indicele productivitatii muncii scade cu 40%;

6. proportia CAS plus contributia la ajutoml de somaj este stabilita la 20%;

7. CCS scade la 98%. Se cere:

a) actualizarea costului;

b) pretul de oferta al produsului stiind ca in perioada de baza rentabilitatea a fost 10% si se doreste mentinerea aceleiasi mase a profitului pe produs.

Rezolvare:

Nr. crt.

Articole de calculatie

Valori(Cto)

Valori(Ct.)

%

lei

%

lei

1.

Materii primesi materiale directe

-

20.000

-

56.808,5

2.

Materiale recuperabile (se scad)

0,7

140

0,8

480

3.

Salarii brute directe

-

5.850

-

9.418,5

4.

CAS

15

877,5

20

1.883,7

5.

CIFU

57

3.834,6

57

6.442,2

6.

CCS

110

7.400

98

11.076

7.

Cost sectie

37.822

-

85.148,9

8.

CG

12,5

4.727,7

12,5

10.644

9.

Total cost complet

42.549,8

95.792,9

10

Profit

10

4.255

4,44

4.255

11

Pret

46.804,8

100.047,9

a)

1. Mp, = Mpo x Ip = 20.000 x 300/100 = 60.000

M'p, = Mp" x Up/U, = 60.000 x 0,89/0,94 = 56.808,5

2. Mr^ = Mp^ x cota actualiz. = 60.000 x 0,8% = 480

3.Sb, = Sbo -h AdSb = 5.850 x 1,15 = 6.727,5 S'b = 6.727,5 x (100 +40)/100 = 9.418,5


4. CAS. = Sba x cota actualiz.


9.418,5x20/100=1.883,7


b)

uq = Ctp x r^ = 42.549,8 x 10% = 4.255

P" = Cto + uq = 42.549,8 + 4.255 = 406.804,8

P, = Ct, + uq = 95.792 + 4.255 = 100.047,9

m = 4.255/95.792,9 = 4,44%

Ic^ = 95.792,9/42.549,8 = 224,13%

Ip^ = 1.000.047,9/46.804,7 = 213,76 %

2. Antecalculatia de pret pentru un produs este urmatoarea:

Nr. crfc

Articole de calculatie

Valori(Cto)

%

lei

1.

Materii prime si materiale directe

-

100.000

2.

Materiale recuperabile (se scad)

0,7

700

3.

Salarii brute directe

-

33.000

4.

CAS

15

4.950

5.

CIFU

56

21.252

6.

CCS

110

41.745

7.

Cost sectie

200.247

8.

CG

13

26.032

9.

Total cost complet

226.279

Elementele care impun actualizarea costului sunt urmatoarele:

- indicele de utilizare a materiilor prime scade de la 0,88 la 0,86;

- coeficientul de recuperare a materiilor prime refolosibile scade de la 0,92 la 0,90;

- productivitatea muncii scade cu 8%;

- CAS se modifica de la 15% la 17%;

- cota de repartitie a CIFU s-a redus la 55%;

- cota de CG creste la 14%;

- pe baza acestor elemente sa se calculeze costul actualizat, profitul din pretul de oferta, precum si noul pret de oferta, stiind ca se doreste mentinerea acestei rate de rentabilitate pe produs.

3. Se cere actualizarea costului si a profitului din pretul de oferta cunoscand antecalculatia aflata la baza pretului actual, ca si urmatoarele modificari:


Tema nr. 5. Fuadamentarea si actualizarea pretunlor de oferta

Nr. crt

Aiticole de calcobitie

Valoea O

%

ld

1.

Materii prime directe

-

271.627

3.

Salarii brute directe

-

27.924

4.

CAS

15

4.188.6

5.

CIFU

59.2

19.010.6

6.

ccs

110

32.353,8

7.

Cost sectie

355.104

8.

CG

11

39.061.4

9.

Total cost complet

394.165,4

10.

Profit

16

63.066.4

11.

Pretul producatorului

457.231.8

- indicele de crestere a prcturilor la materiile prime este 130%;

- indicele de utilizare a materiilor prime creste de la 0,85 la 0,88;

- productivitatea muncii creste cu 4%;

- cota CAS si contnbutia la fondul de somaj reprezinta 32%;

- pretul concurentei pe piata (inclusiv cota de TVA - pe care o considerati cea ih vigoare) este de 596.700 lei.

4. Antecalculatia de pret a produsului X se prezinta astfel:

Nr. crt.

Articol de calculatie

%

Mii lei/buc.

1.

Materii prime si materiale directe: din care: - semifabricate si servicii prin cooperare - materii prime si materiale din import

3.830

1.618 166

2.

Materiale recuperabile (se scad)

0,86

34

3.

Salarii brute directe

394

4.

CAS

15

59

5.

CIFU

59,2

268

6.

CCS

120

544

7.

Cota de modele $i SDV

160

8.

Cost sectie

5.221

9.

CG

13.4

700

10.

Total cost complet

5.921

11.

Profit

10

592

12.

Pret de productie

6.513
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact