StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » management general

Reglementarea achizitiilor de stat

REGLEMENTAREA ACHIZITIILOR DE STAT1. Principiile pe baza carora se atribuie contractul de achizitie publica

Atribuirea contractului de achizitie publica are la baza urmatoarele principii:

- libera concurenta, in sensul ca fiecare fumizor de produse, executant de servicii sau prestator de servicii sa poata accede la dreptul de a deveni contractant;- eficienta utilizarii fondurilor publice, pe baza sistemului concurential in atribuirea contractului de achizitie publica;

- transparenta informatulor referitoare la procedarea atribuirii contractului;

- tratamentul egal, nediscriminatoriu in aplicarea criteriilor de selectie si de atribuire a contractului de achizitie publica;

confidentialitatea


Autoritatea contractanta poate fi:

- oricare autoritate publica;

- oricare institutie publica, de interes general sau local;

- Academia Romana si institutiile subordonate;

- orice persoana juridica care desfasoara activitati relevante in unul d 939d36j in sectoarele de utilitati publice - apa, energie, transport si telecomunicatii - si care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati, in sensul ca nu are piata concurentiala datorita existentei unei pozitii de monopol sau prin efectul unui act nonnativ ori administrativ.


Prin hotarare a Guvemului se pot stabili si alte persoane juridice cu obligatia de a efectua achizitii publice, daca acestea activeaza pe piata in care concurenta este exclusa ca efect al unui act normativ sau administrativ ori datorita existentei unei pozitii de monopol.


2. Exceptii de la regula organizarii achizitiilor publice

a)- Achizitionarea de produse si servicii in legatura cu productia sau comertul de arme, munitie si sisteme de armament pentru razboi sau a cazului in care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informatii contrare intereselor de aparare si securitate a tarii de catre o autoritate contractanta din domeniul apararii nationale, ordinii publice, sigurantei si securitatii nationale.

b)- Atribuirea de contracte de achizitie publica de catre o autoritate publica, daca:

- contractul are caracter secret sau indeplinirea sa implica masuri speciale de securitate, in concordanta cu prevederile legale referitoare la apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala;

- procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica sunt stabilite ca urmare a: unui tratat sau a unui acord intemational ce vizeaza implementarea sau exploatarea unui proiect, cu unul sau mai multi parteneri straini; unui tratat, acord intemational sau a altor asemenea referitoare la stationarea de trupe; aplicarii unei proceduri specifice unor organisme financiare internationale sau a altor donatori/creditori;

- contractul este contract de servicii si se atribuie unei persoane juridice care este ea insasi autoritate contractanta si care presteaza aceste servicii in baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;

- contractul are ca obiect cumpararea apei de suprafata sau din subteran;

- contractul are ca obiect cumpararea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alti combustibili, in scopul: desfasurarii de activitati in domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabila, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica si apa calda; desfasurarii de activitati in domeniul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi;

- contractul are ca obiect: cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/cladiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora; cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe de catre institutii de radiodifuziune si televiziune, precum si achizitia de timpi de emisie;

- prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex si intretinere a retelei, de radioficare si de comunicatii prin satelit; prestarea de servicii de arbitrare si conciliere;

prestarea de servicii de intermediere financiara in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare, precum si prestarea de servicii de catre Banca Nationala a Romaniei;

angajarea de mana de lucru (contracte de munca);

prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate integral de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt necesare autoritatii contractante in propriul beneficiu. Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica pe baza respectarii unor criterii de natura economica si, in masura in care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.


. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand achizitioneaza:

- servicii la hoteluri si restaurante;

- servicii de transport pe calea ferata;

-- servicii de transport pe apa;

- servicii anexe si auxiliare transportului;

- servicii juridice;

- servicii de selectie si plasare a fortei de munca;

- servicii de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor;

- servicii de invatamant;

- servicii de sanatate si asistenta sociala;

- servicii recreative, culturale si sportive. In oricare dintre aceste cazuri, autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica pe baza respectarii unor criterii de natura economica si, in masura in care este posibil, prin  utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.

- Autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand achizitioneaza:

- produse, in scopul de a le revinde sau de a le inchiria, si nu beneficiaza de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmeaza sa le vanda sau sa le inchirieze, iar alte persoane juridice au si ele dreptul de a vinde sau de a inchiria produse similare in aceleasi conditii ca si autoritatea contractanta;

- produse, lucrari sau servicii destinate altor scopuri decat desfasurarea de activitati relevante;

Autoritatea contractanta are dreptul de a proceda la cumparare directa, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, fara a avea obligatia de a aplica procedurile prevazute, in cazul in care achizitioneaza produse, lucrari sau servicii, a caror valoare, fara T.V.A., cumulata pe parcursul unui an, nu depaseste echivalentul in lei a 1.500 euro.


3. Proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica

Initierea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica se poate declansa de catre autoritatea contractanta, cu conditia sa fie indeplinite urmatoarele conditii:

- contractul sa fie cuprins in programul anual al achizitiilor publice;

- anuntul de intentie a fost publicat, conform prevederilor legale, in cazul in care valoarea estimata a contractului este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 Euro;


- sunt asigurate fondurile necesare pentru indeplinirea programului de achizitie publica

- este intocmita documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

este constituita Comisia de atestare.


Formele de atribuire a contractului de achizitie publica sunt:

- licitatia deschisa;

- licitatia restransa;

- licitatia inchisa;

- negocierea competitiva;

- negocierea cu o singura sursa;

- concursul de solutii;  

- cererea de oferte;

- negocierea limitata.


Cele mai eficiente proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica sunt licitatia deschisa si licitatia restransa.

Licitatia deschisa este procedura prin care orice fumizor, executant sau prestator  interesat are dreptul de a depune o oferta.

Licitatia restransa reprezinta ptocedura care se desfasoara in doua etape distincte si prin care numai candidatii selectati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte.

Negocierea competitiva se organizeaza numai in cazurile:

cand nu s-a primit nici o oferta sau nici una din cele primite nu sunt corespunzatoare

cand nu se poate estima valoarea initiala a valorii contractului;

- cand caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia impusa de atribuirea unui contract de achizitie pubtica prin licitatie deschisa sau restransa;

-cand licitatiile urmeaza urmeaza a fi folosite exclusiv pentru cercetare stiintifica, experimentare si dezvoltare tehnologica si daca autoritatea contractanta nu urmareste sa obtina un profit.

Negocierea competitiva se aplica fara restrictii de catre autoritatile contractante de utilitati publice, in cazul in care finantarea contractului nu implica folosirea de fonduri publice.


- Negocierea cu o singura sursa se aplica numai in nnmatoarele cazuri:

cand produsele, lucrarile sau serviciile se pot furniza numai de catre un singur contractant;

cand achizitia priveste, in mod aditicinal, produse,destinate inlocuirii, suplimentarii sau extinderii echipameatelor si instalatii!or achizitionate anterior, de la un anumit fumizor si cand constata ca aceste produse nu se pot achizitiona decat de la acelasi fumizor;

- cand se achizitioneaza servicii sau lucrari suplimentare, care desi nu au fost incluse in contractul anterior atribuit unui contractant, au devenit necesare pentru finalizarea contractului, daca se respecta o serie de conditii, printre care:

- atribuirea aceluiasi contractant,

valoarea noului contract sa nu depaseasca 50% din valoarea actualizata a contractului initial.


Concursul de solutii

autoritatea contractanta solicita, fara anunt publicitar, oferte de la mai multi furnizori, executanti, prestatori


Cererea de oferta poate fi aplicata de catre autoritatea contractanta numai daca valoarea estimata, fara TVA, a contractului este inferioara echivalentului in lei a pragurilor de:

40.000 euro la contractul de furnizare

40.000 euro la contractul de servicii

100.000 euro la contractul de lucrari
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact