StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » management general

Managerul publicManagerul public


Managerul public este noul model de functionar public, un adevarat agent al schimbarii, menit sa introduca o noua mentalitate in administratia publica romaneasca.
Managerii publici reprezinta o categorie aparte de functionari publici, care, prin exercitarea atributiilor si responsabilitatilor lor, contribuie la asigurarea eficientei si continuitatii reformei in administratia publica, de la nivelurile strategice la cele operationale. De asemenea, managerii publici contribuie si la integrarea in structurile Uniunii Europene prin implementarea si urmarirea a 131d36b plicarii acquis-ului comunitar, in cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea. 


1. Profilul, competentele, atributiile si aptitudinile managerului public
Potrivit profilului managerului public acesta trebuie sa fie:

 • orientat catre rezultate prin planificare si prioritizare;
 • orientat catre identificarea si implementarea de solutii;
 • personalitate proactiva si responsabila, creativa si inovativa;
 • disponibil spre autoperfectionare;
 • gandire critica si analitica;
 • capacitate de evaluare a riscurilor;
 • capacitatea de a stabili relatii profesionale eficiente;
 • avand abilitati de comunicare, inclusiv mediere si negociere;
 • avand capacitate de lucu eficient in echipe;
 • flexibil si se adapteaza usor specificului institutiilor
 • agent al schimbarii;
 • abilitati de leadership.

Responsabilitatile managerilor publici decurg din programe, proiecte si activitati. Acestea sunt menite sa accelereze modernizarea si transformarea administratiei si serviciilor publice, in scopul cresterii calitatii actului administrativ si imbunatatirii serviciilor publice. In acest sens managerii publici conduc, coordoneaza sau asista coordonarea unor activitati. Prin natura lor aceste activitati necesita o perspectiva mai cuprinzatoare a problemelor, a relatiilor dintre acestea si un nivel ridicat de expertiza, distinct fata de competentele celorlalte categorii de functionari publici.

Sfera de competenta a managerului public consta in:

Ø      utilizarea eficienta a resurselor in calitate de lideri, coordonatori sau membri pe termen lung, mediu sau scurt in echipe de proiect, grupuri de lucru sau retele interinstitutionale, pentru a stimula abordarile creative si fezabile vizand solutionarea problemelor si modernizarea practicilor din sectorul public;

Ø      intarirea capacitatii institutionale, prin imbunatatirea sectorului de resurse umane si a metodelor existente;

Ø      evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandari pentru imbunatatirea practicilor curente;

Ø      utilizarea de instrumente si tehnici manageriale in administratia publica;

Ø      formularea de politici, strategii si proceduri noi, actualizate sau imbunatatite;

Ø      elaborarea de planuri de actiune pentru implementarea de politici si strategii;

Ø      estimarea, asigurarea si gestiunea resurselor umane, financiare, tehnice, materiale;

Ø      managementul informatiei;

Ø      monitorizarea si evaluarea implementarii de politici, strategii sau programe;

Ø      implementarea de planuri si strategii de comunicare interna si externa. 
 

Atributiile si responsabilitatile managerului public se impart in doua categorii, dupa cum urmeaza:

Responsabilitati generale:

coordonarea de activitati, proiecte, programe, compartimente, alte structuri organizatorice sau servicii publice, in functie de obiectivele pe care le are de atins;

identificarea de domenii care ar putea beneficia de asistenta externa privind reforma administratiei publice, precum si de proiecte corespunzatoare;

sustinerea de prezentari publice privind reforma administratiei publice si integrarea europeana, precum si a altor domenii de activitate in legatura cu realizarea obiectivelor stabilite in cadrul institutiei;

analizarea si elaborarea de documente legate de problematica integrarii europene;

evaluarea impactului masurilor ce se dispun de catre conducerea autoritatii sau institutiei publice respective;

orice alte atributii cu un nivel de complexitate similar, relevante pentru postul de manager public. 

Responsabilitati specifice:

revizuirea, evaluarea si propunerea de recomandari in scopul simplificarii, modernizarii si imbunatatirii modalitatilor de prestare a serviciilor publice in relatie cu beneficiarii;elaborarea si propunerea de strategii de comunicare si management la nivel intra si interinstitutional;

elaborarea de metodologii de monitorizare continua si control al calitatii activitatilor privind reforma administratiei publice si integrarea europeana;

elaborarea de rapoarte asupra activitatilor cheie din sectoarele privind reforma administratiei publice si integrarea europeana. 

Managerul public isi desfasoara activitatea in subordinea unui inalt functionar public sau, in cazul in care nu exista inalti functionari publici, a functionarului public de conducere situat pe cel mai inalt nivel din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care lucreaza. El are:

 • relatii functionale de colaborare cu compartimente din structura autoritatii sau institutiei publice respective si, dupa caz, din unitatile subordonate;
 • relatii de verificare si documentare in domeniul activitatilor coordonate.

De asemenea, poate avea relatii de reprezentare, la cererea conducatorului autoritatii sau institutiei publice sau a superiorului ierarhic. 

In ceea ce priveste sfera relationala externa, managerul public intretine relatii functionale de colaborare cu alte autoritati sau institutii publice, organizatii si institutii nationale si internationale. 

Pentru institutiile publice in care sunt angajati managerii publici pot asigura:

Ø      revizuirea procedurilor si a regulamentelor specifice fiecarei institutii, in conformitate cu standardele Uniunii Europene de calitate si eficienta;

Ø      aplicarea de principii si tehnici moderne de management al proiectelor;

Ø      aplicarea de principii si tehnici moderne de management operational, supervizare si control al calitatii;

Ø      aplicarea de principii si tehnici moderne de management al resurselor umane;

Ø      aplicarea de principii si tehnici moderne privind bugetarea si managementul financiar din sectorul public.

De asemenea, managerii publici sunt implicati in activitati precum:

Managementul Institutiei unde isi aduc contributia la:

- elaborarea Planului Plurianual de Modernizare a institutiei;

- elaborarea procedurilor de lucru specifice activitatilor curente ale institutiei;

- elaborarea de strategii specifice domeniului in care activeaza.

Resurse umane:

- strategii pentru gestiunea previzionala a resurselor umane;

- analize privind nevoile de formare profesionala.

Managementul Proiectelor:

- obtinerea acreditarilor pentru UIP-uri;

- coordonarea procesului de acreditare EDIS;

- participarea la grupuri de lucru pe proiecte si coordonarea anumitor activitati.

Juridic / Normativ:

- coordonarea procesului de elaborare a normelor vizand aspecte ce tin de organizarea si functionarea institutiei publice;

- formularea de propuneri pentru regulamentele interne si revizuirea acestora. 

Managerul este un creator de conditii pentru utilizarea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare, ceea ce implica alaturi de cunostinte numeroase si diversificate, o serie intreaga de calitati si aptitudini.

Profilul socio-profesional al managerilor influenteaza atat orientarea generala a institutiei, cat si performantele individuale sau sociale ale acesteia. Din momentul in care un individ devine manager, pe langa profesia sa de baza dobandeste atributiile, raspunderile si satisfactiile activitatii de conducator. Mentionam in acest sens cateva caracteristici ale muncii managerului: trasaturile ce-i vizeaza personalitatea sa complexa, tinuta sa morala elevata, curajul asumarii prudente si profitabile a riscului, aptitudinile decizionale prompte, capacitatea deosebita de munca, asumarea raspunderii morale si juridice in raport cu actele sale si ale institutiei. Exista o particularitate care deosebeste raspunderea juridica a managerului de raspunderea unui executant. Acesta din urma raspunde doar pentru propriile actiuni, in timp ce conducatorul raspunde atat pentru propriile actiuni cat si pentru actiunile celor din echipa sa, indiferent daca, oficial, le-a cunoscut sau nu, indiferent daca a fost sau nu prezent la producerea lor. Apreciata ca fiind o munca originala, munca de conducere spre deosebire de cea de executie trebuie sa ofere solutii originale in conformitate cu numeroase situatii inedite care intotdeauna atrag un grad de risc mai mare sau mai mic. Caracterul creator al muncii de conducere creste pe masura intensificarii gradului de autonomie al institutiilor, precum si al muncii managerilor. In acest sens, dezvoltarea aptitudinilor manageriale este primordiala. Astfel, in plan managerial prezinta o importanta deosebita:

aptitudinea de a observa, de a selectiona informatiile utile, de a stabili si sublinia prioritatile, de a comunica cu personalul;

rationamentul logic, analiza certa a fenomenelor manageriale;

capacitatea de a gandi economic si social;

simtul organizatoric;aptitudinea de obiectivare, de cunoastere si recunoastere a propriei valori, apeland, dupa caz, la echipa, prevenind astfel situatiile vulnerabile sau intampinandu-le cu o preparare adecvata a actului de conducere;

aptitudinea de a stabili si comunica obiective, de a finaliza realizarea lor;

Pentru indeplinirea responsabilitatilor, oricarui manager ii sunt necesare trei categorii de aptitudini: aptitudini conceptuale, aptitudini umane, aptitudini profesionale.

Aptitudinile conceptuale depind de capacitatea de abstractizare managerului si totodata consta in capacitatea managerilor de a asigura orientarea strategica a organizatiei, ca un tot unitar, in acord cu misiunea si obiectivele stabilite, de a formula si implementa strategii eficiente si eficace.

Aptitudinile conceptuale ii permit managerului sa:

perceapa modul in care activitatile specifice diverselor functii ale managementului se interactioneaza;

sesizeze principalele tendinte ale mediului si sa orienteze organizatia astfel incat sa poata valorifica oportunitatile si sa se protejejze de amenintari;

identifice impactul unor modificari procedurale in unele componente structurale asupra performantelor organizationale.

Aptitudinile umane permit crearea unui climat favorabil cooperarii si comunicarii intre componentii grupurilor de lucru, precum si armonizarea intereselor individuale cu interesele de grup si cele organizationale. Un astfel de climat este propice dezvoltarii unei culturi organizationale orientate spre performanta si inovare, constituind bazele "organizatiei care invata".

Aptitudinile profesionale sunt date de totalitatea cunostintelor profesionale de specialitate pe care managerul este capabil sa le aplice in efectuarea unor activitati concrete sau in indrumarea personalului din subordine, care executa aceste operatii si are nevoie de sprijinul managerului.

Practic, orice aptitudine, nu se poate forma in afara unui sistem de cunostinte, priceperi si deprinderi si nici in afara unei motivatii.

Astfel, in conditiile administratiei publice din tara noastra, un functionar public-manager eficient ar trebui:

sa depisteze cauzele unui conflict potential;

sa intervina prompt, efectiv, cu randament profitabil;

sa defineasca riguros si precis obiectivele fiecarui angajat din structurile respective, sa i le aduca la cunostinta, sa i le explice la nivelul lui de intelegere;

sa foloseasca drept criteriu de promovare competenta profesionala, capacitatea de a raspunde la solicitari diverse, dorinta de perfectionare, gradul de integrare in structura formala si informala a institutiei, atitudinea fata de munca si colectiv;

sa elaboreze un sistem deschis al creativitatii personale de grup, utilizand stimularea morala si materiala a realizarilor notabile in domeniu;

sa nu fie distant in relatiile cu subalternii;

sa se concentreze asupra problemelor cu adevarat importante.

In acest sens, autoritatea functionarului public - manager ce ii confera superioritate si il situeaza intr-o pozitie de respect fata de ceilalti membri ai institutiei, trebuie intretinuta pentru a evita anumite situatii neproductive, atat pentru conducator cat si pentru ceilalti. Autoritatea este determinata de o serie de factori dintre care amintim: pregatirea de specialitate, exigenta personala si fata de altii, principialitatea, tactul, rapiditatea si flexibilitatea in gandire, fermitatea in actiune, curajul.

Evaluarea performantelor profesionale ale managerului public se face de catre superiorul ierarhic in conformitate cu procedura de evaluare pentru functionarii publici, prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. Acestei evaluari i se adauga cea a Comisiei pentru Manageri Publici care vizeaza o componenta strategica si o componenta operationala. In cadrul componentei strategice se evalueaza gradul in care managerul public si-a atins obiectivele strategice ce decurg din fisa postului. Iar in cadrul componentei operationale se evalueaza eficienta activitatii managerului public sub aspectul calitatii, cantitatii si raportului cost/beneficiu.  
Nica, P., Iftimescu, A. - "Management - concepte si aplicatii", Ed. Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2003, p. 19

Turea Moise, Marginean Sorin, Florea Liviu, Bucur Viorel - "Bazele managementului", Ed. Universitatii "Lucian Blaga", Sibiu, 1999, p. 18

Nica, P., Iftimescu, A. - "Management - concepte si aplicatii", Ed. Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2003, p. 20 - 21


Petrescu, I., Muscalu , E. - "Tratat de management public", Ed. Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2003. p. 246 - 249


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact