StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Crede in EFICIENTA TA
MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » management strategic
Trimite articolul prin email Strategia de pregatire profesionala pentru perioada 2007 - 2009 : MANAGEMENT STRATEGIC Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Strategia de pregatire profesionala pentru perioada 2007 - 2009StrategiA de PregAtire PROFESIONALA PENTRU PERIOADA 2007 - 2009
1. Introducere


Consiliul Europei a aprobat aderarea Romaniei la Uniunea Europeana incepand cu data de 1 ianuarie 2007 si a hotarat acordarea unui important sprijin financiar. In acest context, Autoritatea Nationala a Vamilor va beneficia si in continuare de fonduri importante destinate intaririi capacitatii administrative, permitand dezvoltarea tuturor domeniilor, inclusiv domeniul resurselor umane.

Strategia de Pregatire Profesionala pentru perioada 2004-2006, stabilita de Autoritatea Nationala a Vamilor, a reprezentat cadrul general de desfasurare a activitatii de pregatire profesionala in institutia vamala si a constituit punctul de plecare pentru noua Strategie de Pregatire Profesionala a Autoritatii Nationale a Vamilor pentru perioada 2006 - 2009.1.1 Misiunea Strategiei de Pregatire Profesionala


Misiunea acestei strategii este de a sprijini pregatirea administratiei vamale romane in vederea integrarii in structurile vamale europene.


Rolul ei este de a contribui la dezvoltarea unor standarde de pregatire profesionala pentru intregul personal, astfel incat sa raspunda cerintelor europene in domeniu. Strategia include domenii prioritare de pregatire, considerate importante la nivel european si este sustinuta de diferite forme de pregatire, in functie de necesitatile departamentelor si angajatilor. Punerea in aplicare a 343i84d strategiei se realizeaza pe baza Planului de Implementare a Strategiei de Pregatire Profesionala, parte integranta a acestui document. Planul contine masurile necesar a fi luate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Strategie.1.2 Principii fundamentale


Strategia are la baza principii fundamentale, care reflecta buna practica in dezvoltarea resurselor umane.

Principiul de baza este acela prin care se recunoaste ca cea mai rentabila investitie a unei institutii este formarea si pregatirea angajatilor proprii.

Un alt principiu se refera la necesitatea unei continuitati in pregatire pe parcursul intregii cariere.

Pregatirea profesionala si activitatea curenta sunt intr-o permanenta interdependenta, structura pregatirii concentradu-se pe transferul de cunostinte si aplicarea lor in activitatea de baza.

Procesul de invatare utilizeaza mai multe metode, printre care: activitati desfasurate in sala de curs, invatarea on-line, activitati practice si invatarea asistata. Strategia de Pregatire Profesionala a Autoritatii Nationale a Vamilor recunoaste faptul ca invatarea combinata este solutia optima in vederea eficientizarii activitatii de pregatire profesionala a personalului de la diferite niveluri din cadrul institutiei. De asemenea, este recunoscuta importanta tutorelui/mentorului care asista personalul in procesul de pregatire.

Orice activitate de pregatire profesionala trebuie sa se finalizeze cu o evaluare, pe baza unui sistem obiectiv de evaluare care sa reflecte eficienta pregatirii furnizate si receptate.Metodologia de elaborare a strategiei


La elaborarea acestei strategii s-a luat in considerare principiul celor mai bune practici, parcurgandu-se urmatoarele etape:

 • Studiul si cercetarea;
 • Analiza Necesarului de Pregatire;
 • Redactarea proiectului de Strategie si a Planului de Implementare.


1.3.1 Studiul si cercetarea


In general, o strategie de pregatire profesionala contine scopul, obiectivele si mijloacele prin care acestea pot fi atinse. Concret, ea raspunde la urmatoarele intrebari-cheie:


 • Cine    Cine trebuie pregatit? Cine va efectua pregatirea?
 • De ce  De ce este nevoie de pregatire?
 • Care   Care sunt obiectivele pregatirii si domeniile?
 • Cum   Cum va fi implementata strategia; ce metodologii se vor utiliza;
 • Cand  Cand va incepe pregatirea?
 • Unde  In ce locatii se va desfasura pregatirea?

Pentru elaborarea Strategiei pentru perioada 2006 – 2009, s-au desfasurat numeroase activitati de documentare, in vederea incadrarii in standardele nationale si europene in domeniu.

Cercetarea a demonstrat ca dezvoltarea personala in cariera in institutia vamala este guvernata, in principal, de Legea Functionarilor Publici.1.3.2 Analiza Necesarului de Pregatire


Comisia Europeana a recomandat, prin Raportul de Tara din septembrie 2006, ca Autoritatile Romane sa continue implementarea procesului de reforma, astfel incat tara sa fie pregatita pentru aderarea si integrarea in Uniunea Europeana.

Printre altele, in raport sunt prezentate progresele realizate in domeniul vamal, fiind accentuat rolul si importanta procesului de pregatire profesionala in contextul reformei institutionale.

Analiza Necesarului de Pregatire este realizata anual, prin structura de specialitate, de catre Autoritatea Nationala a Vamilor, la nivel local, regional si national si se reflecta intr-un plan de pregatire profesionala continua la locul de munca si un plan national, derulat sub auspiciile Scolii de Finante Publice si Vama.

Din Analiza Necesarului de Pregatire a rezultat necesitatea de a se insista asupra unor aspecte, cum ar fi:

 • Abilitatile de conducere (imbunatatirea abilitatilor noilor manageri de la toate nivelurile);
 • Abilitati de pregatire pentru formatori;
 • Lucrul in echipa;
 • Relatii Publice;
 • Confidentialitate;
 • Tehnici de comunicare;
 • Etica;
 • Pregatirea in domeniul informaticii;
 • Descoperirea fraudei;
 • Controlul mijloacelor de transport;
 • Politica Agricola Comuna;
 • Contabilitate pentru personalul cu atributii financiar-contabile;
 • Implicatiile procesului de aderare asupra fiecarui angajat;
 • Psihologie.

Pe baza acestora s-au conturat 3 necesitati majore de dezvoltare a procesului de pregatire profesionala a personalului vamal in urmatoarea perioada:


 1. Pregatirea adaptata noilor proceduri si reglementari pe care Autoritatea Nationala a Vamilor le va aplica odata cu aderarea;
 2. Pregatirea specifica, care sa raspunda standardelor de calitate specifice Uniunii Europene;
 3. Pregatirea generala, in domenii complementare activitatii de baza.


1.3.3 Planul de Implementare a Strategiei de Pregatire Profesionala


Strategia are in vedere un program amplu de pregatire, care va incepe in ultima parte a anului 2006  si va continua in perioada 2007 – 2009. Pregatirea se va axa pe prioritatile stabilite prin obiectivele de pregatire pe termen scurt, mediu si lung, urmand a fi implicate structuri de la toate nivelurile institutiei.

In consecinta, Strategia recomanda coordonarea tuturor activitatilor de la nivel central, prin Serviciul Perfectionare. Acesta transmite initiativa, o promoveaza in randul audientei tinta si asigura concentrarea asupra prioritatilor, astfel incat consistenta si coerenta sa se mentina de-a lungul timpului.1.4 Concluzii


Unitatea de pregatire profesionala de la nivel central va constitui modelul de urmat pentru structurile corespondente de la nivel regional si local. In acest scop, structura centrala isi va intari relatia de colaborare cu responsabilii cu pregatirea profesionala de la nivel regional si local si se va asigura ca pregatirea se adreseaza persoanelor potrivite la momentul potrivit. Serviciul Perfectionare, pe parcursul anului 2007, va urmari atingerea standardelor de calitate pentru activitatile pe care le furnizeaza si va include oferirea de consultanta in legatura cu schimbarile intervenite in domeniile de interes.


2. Strategia de Pregatire Profesionala

a Autoritatii Nationale a Vamilor2.1 Organizarea procesului de pregatire profesionala


In prezent, Autoritatea Nationala a Vamilor numara aproximativ 3.800 angajati si este structurata pe 3 niveluri:


 • Aparatul Central, cu directii de specialitate si servicii independente;
 • 10 Directii Regionale Vamale, subordonate aparatului central;
 • 111 Birouri Vamale, subordonate Directiilor Regionale Vamale.

In legatura cu pregatirea profesionala, nivelurile specificate mai sus isi au propriile structuri, cu roluri si responsibilitati specifice, astfel:

 • la nivelul aparatului central functioneaza Serviciul Perfectionare, parte integranta a Directiei Resurse Umane, Organizare Generala si Perfectionare;
 • la nivel regional exista responsabili cu pregatirea profesionala, in cadrul compartimentelor de resurse umane, organizare generala si perfectionare;
 • la nivel local exista responsabili cu pregatirea profesionala, in cadrul birourilor vamale.

Activitatile de pregatire profesionala se desfasoara in principal sub egida Scolii de Finante Publice si Vama, dar exista si activitati care se desfasoara in colaborare cu alte institutii din tara si strainatate.
Rolul Serviciului Perfectionare este unul strategic, iar principalele sale responsabilitati sunt:

elaborarea Strategiei de Pregatire Profesionala;

asigurarea pregatirii intregului personal al Autoritatii Nationale a Vamilor, pe baza principiilor de eficienta

stabilirea de Standarde Nationale in ceea ce priveste metodologia de pregatire si evaluare a acesteia

Analiza Necesarului de Pregatire in cadrul institutiei, anual.


Pentru cresterea eficientei procesului de pregatire profesionala, se constituie un corp de formatori, structurat pe doua categorii:

formatori permanenti, la nivel central;

formatori colaboratori, cooptati din randul celor mai buni specialisti din directiile centrale de specialitate/ serviciile independente, precum si din directiile regionale vamale.

Activitatile de pregatire in domenii generale se asigura integral de catre formatorii permanenti, in timp ce pentru activitatile de instruire in domenii de specialitate (tehnice) exista o conlucrare intre formatorii permanenti si cei colaboratori.

Formatorii permanenti sunt incadrati in Biroul Formatori din Serviciul Perfectionare si au atributii specifice, dupa cum urmeaza:


Rol

- Asigurarea activitatilor de pregatire profesionala, atat in domenii generale, cat si in cele tehnice

- Realizarea legaturilor cu directiile de specialitate in scopul identificarii, stabilirii si organizarii activitatilor de pregatire profesionala

Activitati cheie

 • Elaborarea platformelor de curs
 • Organizarea, sustinerea si evaluarea activitatilor de instruire
 • Revizuirea periodica a activitatilor de pregatire

Abilitati cheie

 • Experienta in activitati de formare profesionala
 • Abilitati de comunicare

De asemenea, Serviciul Perfectionare are in componenta personal cu experienta in activitatea de pregatire profesionala, care realizeaza legatura cu structurile de pregatire din teritoriu, identifica necesarul de pregatire, intocmeste Strategia de Pregatire Profesionala si creeaza cadrul necesar implementarii ei, evalueaza eficienta activitatilor de instruire si intocmeste documente specifice (situatii, analize si sinteze).

Serviciul Perfectionare coordoneaza activitatea responsabililor cu pregatirea profesionala de la nivel regional, fara a exista o subordonare directa a acestora fata de structura centrala.


Mai multe detalii cu privire la noua structura pot fi gasite in schema de mai jos:Pe langa formatorii permanenti din Serviciul Perfectionare, in toate directiile de specialitate si directiile regionale vamale exista formatori colaboratori, al caror rol principal este de a sprijini activitatea de instruire in domenii tehnice.

Un accent deosebit va trebui pus in viitor pe imbunatatirea procesului de selectare a formatorilor si pe desfasurarea cu precadere a activitatilor de instruire care utilizeaza formatori din cadrul institutiei.


2.2 Directii prioritare de pregatire in vederea integrarii


In scopul reducerii impactului pe care il va avea procesul de integrare asupra personalului vamal, se vor organiza sesiuni de informare a personalului referitor la:

 • procesul de aderare;
 • legislatia nationala si europeana;
 • cooperarea internationala.

Aceste activitati se vor organiza atat cu formatori din cadrul institutiei, cat si ca urmare a unor colaborari cu alte institutii din tara si strainatate.2.3 Mecanismul de functionare a Strategiei de Pregatire Profesionala


Strategia de pregatire profesionala este elaborata si se inscrie in cadrul mai larg al strategiei de pregatire destinata tuturor functionarilor publici, elaborata  de Agentia Nationala a Functionarilor Publici. In acest mod sunt respectate directiile prioritare de dezvoltare in cariera, in scopul formarii unui corp profesionist de functionari publici la nivelul institutiei.

Aceasta strategie corespunde cerintelor actuale de pregatire profesionala ale intregului personal al Autoritatii Nationale a Vamilor.

Un model de interdependenta dintre Strategia de Resurse Umane si Strategia de Pregatire Profesionala in contextul aderarii la Uniunea Europeana este prezentat mai jos:

Cerinte de pregatire corespunzatoare noului rol de stat membru al Uniunii Europene

 
In partea stanga sunt reprezentate cerintele de pregatire adaptate statutului de stat membru al Uniunii Europene, incluse in planul de pregatire al Autoritatii Nationale a Vamilor pe termen scurt, mediu si lung. Prin intermediul Strategiilor de Resurse Umane si de Pregatire Profesionala, aceste cerinte se transforma in activitati de pregatire a personalului, la nivel regional, local si individual.

Strategia de Resurse Umane este deosebit de importanta in vederea implementarii cu succes a Strategiei de Pregatire Profesionala. Modelul de mai sus demonstreaza ca Resursele Umane si Pregatirea Profesionala, ca elemente diriguitoare ale strategiei, se influenteaza reciproc.

2.4 Managementul activitatilor de pregatire profesionala


Este de retinut faptul ca pregatirea profesionala in Autoritatea Nationala a Vamilor este un proces dinamic, de o importanta deosebita nu numai in contextul procesului de integrare in Uniunea Europeana, ci si in cadrul general al bunei functionari a institutiei vamale, fiind necesara promovarea ei de catre managerii de la toate nivelurile, pentru a obtine un corp de specialisti vamali foarte bine pregatiti din punct de vedere profesional.

Conducerea procesului de pregatire profesionala se realizeaza ierarhic. La nivel central, conducerea se asigura prin vicepresedintele ANAF, directorul Directiei Resurse Umane, Organizare Generala si Perfectionare, seful Serviciului Perfectionare si seful Biroului Formatori. La nivel regional, acest proces este coordonat de directorii directiilor regionale vamale, seful Biroului Resurse Umane, Organizare Generala si Perfectionare si responsabilii cu pregatirea profesionala. Atributiile acestora sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare si Functionare al institutiei.2.5 Modificarea Strategiei de Pregatire Profesionala


Continutul acestei strategii se poate modifica in timp, ca urmare a unor evolutii, cum ar fi:


 • Modificari ale cerintelor Uniunii Europene;
 • Modificari ale legislatiei nationale, cu impact asupra institutiei vamale;
 • Modificari ale politicii de resurse umane
 • Noi sarcini rezultate din Analiza Nevoilor de Pregatire a personalului;
 • Modificari organizatorice si structurale ale institutiei;
 • Modificari ale conceptului de formator;
 • Introducerea unor metode moderne de pregatire;
 • Introducerea unor noi principii privind selectarea beneficiarilor pregatirii;
 • Introducerea unor noi principii privind evaluarea eficientei activitatilor de pregatire profesionala;
 • Modificari ale modului de finantare a procesului de pregatire profesionala etc.


2.6 Detalii specifice privind Strategia de Pregatire Profesionala


Strategia de Pregatire Profesionala a Autoritatii Nationale a Vamilor pentru perioada 2006-2009 este, practic, deja in desfasurare si s-au efectuat unele modificari asupra procesului de instruire a personalului vamal.


Principalele directii de actiune ale acestei strategii sunt urmatoarele:

 • Sa redefineasca rolul pregatirii profesionale, in scopul pregatirii intregului personal vamal pentru a face fata noilor sarcini conferite prin integrarea Autoritatii Nationale a Vamilor in Uniunea Vamala Europeana;
 • Sa valorifice intr-o masura sporita experienta formatorilor colaboratori si sa introduca rolul formatorilor permanenti in activitatea de instruire;
 • Sa urmareasca modificarile structurale si culturale in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, adaptand in permanenta procesul de instruire;
 • Sa instituie caracterul obligatoriu al pregatirii profesionale, precum si al evaluarilor corespunzatoare.In acest scop, se considera necesar a fi luate urmatoarele masuri:

 • Dezvoltarea unei structuri de pregatire profesionala cu obiective concrete si cuantificabile;
 • Definirea clara, de catre toate structurile componente ale Autoritatii Nationale a Vamilor, a prioritatilor in domeniul pregatirii profesionale;
 • Stabilirea unor obiective de pregatire profesionala pe termen scurt, mediu si lung;
 • Asigurarea cu personal si mijloace necesare procesului de instruire;
 • Conducere strategica.

Pentru a atinge aceste obiective ale noii Strategii de Pregatire Profesionala, vor trebui luate in considerare urmatoarele:

 • Redefinirea rolului formatorilor actuali
 • Punerea la punct a unui program adecvat de dezvoltare a formatorilor, pentru a le furniza acestora cunostintele/metodologia de pregatire de baza
 • Actualizarea Analizei Necesarului de Pregatire
 • Introducerea conceptului de formatori permanenti;
 • Evaluarea periodica a programelor de pregatire existente;
 • Stabilirea clara a rolului si responsabilitatilor intregului personal implicat in procesul de instruire;
 • Pregatirea la standardele de calitate acceptate, atat la nivel central, cat si regional;
 • Introducerea unui sistem de evaluare a eficientei pregatirii si formatorilor;
 • Dezvoltarea sistemului de invatare on-line, potrivit cerintelor Uniunii Europene;
 • Crearea unui Catalog al Cursurilor de Pregatire Profesionala, disponibil on-line pentru a da posibilitatea intregului personal sa ia cunostinta de activitatile de instruire care se organizeaza,. Acesta va fi un document dinamic, supus unei permanente actualizari.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, s-au identificat o serie de aspecte asupra carora va trebui sa se puna un accent deosebit, cum ar fi:

  • Dezvoltarea abilitatilor de conducere
  • Imbunatatirea relatiilor cu clientii
  • Stabilirea unei strategii de comunicare
  • Adaptabilitatea la schimbarile care vor surveni
  • Implementarea unui sistem eficient de evaluare
  • Asigurarea sanatatii si sigurantei la locul de munca

2.7 Scopul si obiectivele

Strategiei de Pregatire Profesionala a Autoritatii Nationale A Vamilor2.7.1 Scop


Scopul general al Strategiei de pregatire este de a dezvolta un instrument de pregatire care sa sustina politica de pregatire profesionala a Autoritatii Nationale A Vamilor, astfel incat sa conduca la cresterea performantelor angajatilor sai.2.7.2 Obiective generale


 • Dezvoltarea unui sistem de pregatire functional, in concordanta cu politica de resurse umane si cea de pregatire profesionala;
 • Cresterea constanta a eficientei activitatii de pregatire profesionala, prin imbunatatirea organizarii structurilor de instruire, folosirea formatorilor, imbunatatirea programelor si a sistemelor de evaluare
 • Asigurarea unei conduceri eficiente in procesul de monitorizare a pregatirii
 • Conceperea unui plan unitar de desfasurare a tuturor actiunilor de pregatire la nivelul autoritatii vamale, tinand seama de propunerile structurilor centrale, regionale, locale si individuale;
 • Imbunatatirea facilitatilor de pregatire profesionala
 • Accentuarea principiului conform caruia fiecare angajat trebuie sa beneficieze de instruire la momentul potrivit
 • Constientizarea intregului personal in privinta rolului si importantei pregatirii profesionale in dezvoltarea carierei;
 • Transmiterea catre intregul personal a informatiilor generale privind implicatiile procesului de integrare europeana asupra activitatilor lor curente;
 • Includerea cerintelor mediului de afaceri in toate planurile si programele de instruire;
 • Revizuirea permanenta a cerintelor de pregatire profesionala.


2.7.3 Obiective pe termen scurt


In privinta continutului pregatirii, se considera ca, in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana, exista unele domenii ale pregatirii asupra carora va trebui sa se puna un accent mai mare:

Legislatia vamala comunitara (cod si regulament);

Controlul mijloacelor de transport

Politica Agricola Comuna

Tranzitul comunitar

Etica profesionala

Lupta impotriva fraudei

Integrare vamala europeana


Este de retinut ca deja se deruleaza unele  activitati de instruire in domenii si subdomenii de mare actualitate, precum:

Regimuri economice

Controlul mijloacelor de transport auto

Pregatirea in domeniul informatic

Legislatia bunurilor contrafacute

Tariful Vamal si Clasificarea Vamala

Stabilirea valorii in vama


Deasemenea, se considera necesar a se proceda la revizuirea materialelor si tematicilor de instruire actuale, precum si la demararea procesului de elaborare a Catalogului de pregatire, care sa fie pus la dispozitia intregului personal intr-un timp cat mai scurt.


Referitor la prioritatile din domeniul organizatoric si structural, se evidentiaza urmatoarele aspecte prioritare:

 • Reorganizarea Serviciului Perfectionare;
 • Introducerea rolului si responsibilitatilor formatorului permanent;
 • Punerea la punct a sistemului de invatare on-line (e-learning);
 • Comunicarea catre intregul personal a rolului pregatirii profesionale in dezvoltarea carierei;
 • Revizuirea rolului formatorilor colaboratori in asistarea formatorilor permanenti;
 • Intocmirea Catalogului national al formatorilor, la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor;
 • Pregatirea potrivit standardelor europene a personalului de la nivel central si regional ;
 • Asigurarea unor programe de dezvoltare a formatorilor ;
 • Introducerea unor sisteme de evaluare a procesului de instruire;
 • Cresterea rolului si responsabilitatilor personalului insarcinat cu pregatirea profesionala din structurile regionale;
 • Accentuarea rolului pregatirii profesionale continue, la locul de munca;


2.7.4 Obiective pe termen mediu


 • Stabilirea si implementarea unor noi principii privind conducerea, organizarea, desfasurarea, planificarea si evaluarea pregatirii la nivel local, regional si national;
 • Dezvoltarea abilitatilor de formatori pentru manageri ;
 • Adaptarea si transpunerea unui numar cat mai mare de suporturi de curs pe platforma e-learning;
 • Actualizarea periodica a platformelor de curs;
 • Dezvoltarea unor criterii si a unei metodologii de selectie si pregatire a formatorilor;
 • Dezvoltarea unor relatii de cooperare cu alti actori de formare (Scoala Nationala de Finante Publice si Vama, Institutul National de Administratie, Academia de Studii Economice etc.).
2.7.5 Obiective pe termen lung


 • Dezvoltarea unui sistem complex de pregatire continua a personalului Autoritatii Nationale a Vamilor, prin cresterea numarului si rolului centrelor regionale de pregatire;
 • Elaborarea unui manual de pregatire a functionarilor din sistemul vamal:
 • Dezvoltarea conceptului de pregatire initiala a personalului nou angajat in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor
 • Imbunatatirea metodelor de evaluare a pregatirii profesionale si a eficientei acestei pregatiri;
 • Dezvoltarea unor criterii si a unei metodologii de promovare (stimulare) a activitatii de formare profesionala;
 • Cresterea rolului pregatirii tehnice-practice in ansamblul activitatilor de instruire.


2.8 Instrumente si metode utilizate in activitatea de instruire


Pregatirea profesionala este un proces in permanenta desfasurare si trebuie imbunatatit programul de pregatire continua pentru intregul personal al Autoritatii Nationale a Vamilor. In acelasi timp, angajatii trebuie constientizati in legatura cu necesitatea revizuirii permanente a abilitatilor si cunostintelor dobandite in activitati de instruire anterioare.

Exista multe cai de a raspunde necesitatilor de pregatire. Pregatirea ar trebui sa faca uz de o varietate de instrumente pentru a se obtine cele mai bune rezultate. Cateva dintre acestea sunt:2.8.1 Sala de curs


Sala de curs in care se face pregatirea are avantajul de a-i indeparta pe cei ce se pregatesc de locul de munca, concentrandu-se astfel in totalitate asupra procesului de invatare. Permite grupului sa interactioneze si sa invete de la ceilalti membri ai grupului. Sala de curs in care se face pregatirea contribuie in mod seminificativ la construirea relatiilor care formeaza baza unor viitoare relatii de colaborare si schimburi de experienta. Se intampla, totusi, ca uneori cei care se pregatesc intr-o sala de curs nu pot implementa cele invatate in mediul specific locului de munca, datorita diferentelor dintre teorie si practica. Din acest motiv, este necesar sa se dezvolte o relatie de colaborare permanenta intre formatori si angajati, astfel incat sa sprijine procesul de implementare a notiunilor teoretice in activitatea practica.

Pe de alta parte, se recomanda utilizarea salii de curs in procesul de instruire pentru ca aceasta reprezinta un instrument eficient de pregatire a unui numar mare de angajati intr-un timp scurt. Acest lucru este important pentru administratia noastra vamala in contextul aderarii si integrarii in structurile europene.


In sala de curs se pot utiliza o varietate larga de metode interactive, ca de exemplu:

• prelegerea

• brainstorming (pentru a genera idei si pentru a promova lucrul in echipa in sala de curs in care se face pregatirea)

studii de caz;

• exercitii in grup;

• interpretarea unui rol, activitate urmata de opinii si reactii ale participantilor;


Se recomanda ca in incheierea activitatilor in sala de curs sa se procedeze la efectuarea unor exercitii prin care sa se faciliteze transferul celor invatate la locul de munca.2.8.2 Pregatirea on-line prin sistemul e-learning


Metodele traditionale de pregatire sunt potrivite si au marele avantaj, pe termen scurt, ca sunt deja aproape cunoscute atat de catre formatori, cat si de cei care beneficiaza de pregatire.

Traim totusi in era calculatorului. In prezent, o mare parte a personalului vamal are acces la calculatoare interconectate la reteaua interna sau la Internet. Este cunoscut faptul ca tehnologia informatiei si a comunicarii are o contributie uriasa in procesul de pregatire profesionala, intr-o varietate de modalitati.

Pregatirea on-line schimba radical abordarile traditionale ale educatiei si pregatirii pretutindeni in lume. Astfel, utilizarea exclusiv a formulei de pregatire traditionala ar insemna o politica de autolimitare.

Dezvoltarea sistemelor de tehnologia informatiei si a comunicarii inseamna alocarea de timp si resurse care, pe termen lung, se transforma in beneficii importante atat pentru administratie, cat si pentru individ. Aceste beneficii se materializeaza in suporturi de curs disponibile on-line, forumuri de discutii, teste de evaluare, rapoarte statistice etc.

Indiferent cum sunt dezvoltate sistemele informatice care sprijina procesul de instruire, acestea trebuie gestionate si intretinute permanent. Administrarea si intretinerea sistemului e-learning s-ar putea realiza, in comun, de catre Serviciul Perfectionare si Directia Tehnologia Informatiei, Comunicatii si Statistica Vamala.2.8.3 Invatarea asistata


Acest tip de invatare este foarte des utilizat in cadrul activitatilor de pregatire profesionala. In situatia in care beneficiaza de un sprijin informatic adecvat, poate deveni una dintre cele mai eficiente metode de pregatire.

Acest tip de pregatire implica mult studiu individual (lectura, cercetare etc.) in legatura cu o anumita tematica, permitand aprofundarea unor detalii privind tematica abordata. Studiul individual este urmat de o sesiune de intrebari si raspunsuri, sesiune desfasurata intre formator si cursant, pentru a se asigura ca tematica a fost inteleasa si astfel poate fi aplicata la locul de munca.

Invatarea asistata poate fi utilizata in paralel cu alte forme de pregatire, ca de exemplu activitate premergatoare unei prelegeri in sala de curs.2.8.4 Jocul de roluri


Interpretarea unui rol intervine de obicei ca parte a unei actiuni in sala de curs in care se face pregatirea. Aceasta metoda le ofera posibilitatea celor care se pregatesc, sa exerseze intr-un mediu sigur si practic abilitatile pe care le-au deprins si pe care le-au dobandit pe parcursul activitatii din sala de curs. Roluri precum cele de mai jos pot fi extrem de utile:

- Interactiunea cu publicul/comunicarea cu publicul si mediul de afaceri;

- Controlul unui mijloc de transport.


Pentru ca interpretarea rolului sa fie eficienta, trebuie creat un scenariu care sa imite o situatie din activitatea curenta si care sa-i permita “actorului” sa interactioneze, ca si cum nu ar fi membru al personalului, cu un alt coleg care joaca un alt rol. Aceasta metoda da posibilitatea celui care se pregateste sa-si exerseze abilitatile intr-un mediu apropiat celui real. Se primeste astfel o reactie constructiva, atat de la colegii de pregatire, cat si de la formator.2.8.5 Pregatirea la locul de munca


Pregatirea la locul de munca este recunoscuta unanim ca una dintre cele mai eficiente forme de invatare. Ea consta in pregatirea furnizata de o persoana cu experienta (“antrenor”), care are abilitati si calitati de pedagog.

Antrenorul urmareste procesul de invatare din sala de curs si poate utiliza strategia unui program de pregatire.

Acestui tip de pregatire profesionala trebuie sa i se acorde o importanta tot mai mare in viitor, intrucat necesita resurse umane si materiale reduse.2.9 Evaluarea activitatilor de pregatire profesionala


Tinand seama de principiul conform caruia orice activitate de invatare trebuie evaluata din punct de vedere al eficientei, la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor se va implementa un sistem de evaluare structurat pe trei niveluri, dupa cum urmeaza:

Nivelul 1–  la incheierea actiunii de pregatire;

Nivelul 2– efectuata de catre managerul celui instruit, dupa intoarcerea acestuia  la locul de munca;

Nivelul 3 – dupa un interval de circa 6 luni de la finalizarea activitatii de instruire.

In functie de rezultatele acestor evaluari, pot fi luate unele masuri cum ar fi imbunatatirea continutului sau repetarea activitatii.

De asemenea, rezultatele acestor evaluari pot fi luate in considerare la intocmirea aprecierilor anuale ale personalului, la formularea propunerilor de promovare, la includerea lor in alte programe de formare etc.2.10 Perspective


Luand in considerare amplul proces de modernizare si integrare a sistemului vamal romanesc in structurile europene, se vor intreprinde unele masuri in scopul eficientizarii procesului de pregatire profesionala, cum ar fi:

 • Modernizarea produselor de instruire existente, a metodelor de pregatire si a organizarii acestora;
 • Reintroducerea pregatirii on-line;
 • Introducerea unor criterii de inscriere si selectie a participantilor la actiunile de instruire;
 • Imbunatatirea comunicarii intre structurile centrale si cele regionale;
 • Intarirea relatiilor de colaborare dintre Autoritatea Nationala a Vamilor si alte institutii care au responsabilitati si atributii in domenii conexe;
 • Implementarea unor masuri de motivare a formatorilor.

Tinand seama de cele mai bune practici existente la nivelul administratiilor vamale din tarile membre ale Uniunii Europene si dat fiind faptul ca activitatea de instruire presupune o pregatire complementara si alocarea unui timp de lucru suplimentar, s-au identificat si vor fi luate in considerare urmatoarele masuri de motivare a formatorilor:

recunoasterea competentei si experientei lor, prin includerea in Catalogul National al Formatorilor din Autoritatea Nationala a Vamilor;

aprecierea de catre managerii de la toate nivelurile a efortului depus de formatori;

degrevarea de sarcinile zilnice pe perioada pregatirii si desfasurarii cursurilor;

stimulente financiare suplimentare;

nominalizarea cu prioritate pentru participarea la cursuri si stagii de pregatire, atat in tara, cat si in strainatate;

sprijinirea in vederea promovarii in cariera.2.11 Planul de Implementare a Strategiei de Pregatire Profesionala


Planul de implementare este parte componenta a strategiei in ansamblul ei. El este structurat pe 3 capitole si reprezinta sumarul actiunilor pe termen scurt care sustin atingerea obiectivelor propuse prin Strategie.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact