StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul proiectelor

Elaborarea unei fise de proiect programme operationale

ELABORAREA UNEI FISE DE PROIECT PROGRAMME OPERATIONALE

Elaborarea unei fise de proiect

Programele operationale

Elaborarea unei fise de proiectFondurile structurale se pot obtine pentru diverse proiecte ( prezentate detaliat intr-o cerere de finantare ). Se pot face proiecte pentru aproape orice, de la construirea unei noi fabrici pana la activitati cu caracter social sau chiar cultural. Dar nu oricine poate cere bani pentru orice. In functie de natura proiectului , pot obtine finantare urmatoarele categorii de solicitanti:


Ø      Autoritati publice centrale si locale, pentru Programele Operationale care implica proiecte nationale sau regionale, de interes public.

Ø      Chiar si autoritatile publice implicate in distribuirea fondurilor structurale pot fi beneficiare de astfel de fonduri ( in special Asistenta Tehnica ).

Ø      Universitati, institute de cercetare, laboratoare, etc pentru proiecte de cercetare-dezvoltare si educatie.Eligibilitatea acestei categorii este prezentata in mod expres in programele complement.

Ø      Companiile publice si private ( microintreprinderi, IMM-uri si companii mari si foarte mari, cooperative ) si Regiile autonome. ATENTIE: In functie de tipul liniei de finantare sunt eligibilile exclusiv anumite categorii de companii.

Ø      Firme de consultanta si training pot solicita finantare pentru anumite categorii de  proiecte , in special Asistenta Tehnica.

Ø      Organizatii nonguvernamentale ( ONG-uri ).Eligibilitatea ONG-urilor este prezentata in mod expres in Programele complement.


Pentru a afla in mod concret daca puteti solicita , trebuie identificat in ce program operational se incadreaza proiectul pe care vreti sa-l realizati. Al doilea pas este identificarea Axei Prioritare, Domeniului Major de Interventie si Operatiunii unde se incadreaza proiectul dumneavoastra in Programul Complement al Programului Operational identificat initial. In aceeasi sectiune a programului complement veti gasi si plafoanele minime si maxime.


Programele operationale


Programele operationale (PO) sunt instrumentele de management prin care se realizeaza obiectivele Cadrului Strategic National de Referinta 2007-2013, prin intermediul unor interventii specifice.


Programe operationale sub obiectivul 'convergenta'

 1. Programul operational dezvoltarea resurselor umane
 2. Programul operational cresterea competitivitatii economice
 3. Programul operational transport
 4. Programul operational mediu
 5. Programul operational dezvoltarea capacitatii administrative
 6. Programul operational regional
 7. Programul operational asistenta tehnica

Programe operationale sub obiectivul 'cooperare teritoriala europeana'(sursa:www.mie.ro)

 1. Programul operational Ungaria - Romania
 2. Programul operational Romania - Bulgaria
 3. Programul operational Romania - Serbia
 4. Programul operational Romania - Ucraina - Moldova
 5. Programul operational Ungaria - Slovacia - Romania - Ucraina
 6. Programul operational Bazinul Marii Negre
 7. Programul operational Cooperare transnationala in sed-estul Europei
 8. Programul operational Cooperare interregionala


Programul operational sectorial dezvoltarea resurselor umane
Obiectivul general al POS DRU il constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia pe piata muncii, prin promovarea egalitatii de sanse in ceea ce priveste invatarea pe tot parcursul vietii si dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive, care sa conduca, pana in 2015, la integrarea durabila pe piata muncii a 900.000 de persoane.

Obiective specifice:

 • Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv invatamantul superior si cercetarea ;
 • Promovarea culturii antreprenoriale  si imbunatatirea calitatii si productivitatii la locul de munca;
 • Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii; 
 • Dezvoltarea unei piete de munca moderne, flexibile inclusive; 
 • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale; 
 • Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare; 
 • Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
1.1 Accesul la educatie de caliatte si IPT initial
1.2 Calitate in invatamantul superior
1.3 Dezvoltarea resurselor umane in educatiei si formare profesionala
1.4 Calitatea in FPC

1.5 Programe de doctorat si postdoctorat in sprijinul cercetariiAXA PRIORITARA 2 - Conectarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
2.1 Tranzitia de la scoala la locul de munca
2.2 Prevenirea si corectarea abandonului timpuriu al scolii
2.3 Cresterea accesului si participarii la formarea profesionala continua (FPC)

AXA PRIORITARA 3 -Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor

3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerilor sociali si societatii civile

AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare (SPO)
4.1 Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
4.2 Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare

AXA PRIORITARA 5 - Promovarea masurilor active de ocupare
5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor de ocupare activa
5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele rurale in termenii dezvoltarii resurselor umane si a ocuparii

AXA PRIORITARA 6 - Promovarea incluziunii sociale

6.1 Dezvoltarea economiei sociale
6.2 Imbunatatirea accesului si participarii pentru grupurile vulnerabile pe piata muncii
6.3 Promovarea de oportunitati egale pe piata muncii
6.4 Initiative transnationale pe piata incluziva a muncii

AXA PRIORITARA 7 - Asistenta Tehnica

7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POSDRU
7.2 Sprijin pentru comunicarea si promovarea POSDRU


Programul operational sectorial cresterea competitivitatii economice Obiectivul general al POS CCE este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE. Tinta este o crestere medie anuala a productivitatii pe angajat de cca. 5,5 %. Aceasta va permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE pana in anul 2015.

Obiective specifice:

 • Consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv
 • Constituirea unui mediu favorabil dezvoltarii intreprinderilor  
 • Cresterea capacitatii C&D si stimularea cooperarii intre institutii de CDI si sectorul productiv 
 • Valorificarea potentialului TIC si aplicarea acestuia in sectorul public (administratie) si cel privat (cetateni, intreprinderi) 
 • Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic promovarea surselor regenerabile de energie 
 • Promovarea potentialului turismului romanesc

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1 Un sistem inovativ de productie
1.1 Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special a IMM
1.2 Instrumente pentru accesul IMM-urilor la credit si finantare
1.3 Dezvoltarea antreprenoriatului

AXA PRIORITARA 2 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate
2.1 CD in parteneriat intre universitati/institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie
2.2 Investitii in infrastructura de CDI
2.3 Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special al IMM-urilor)


AXA PRIORITARA 3 Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
3.1 Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei
3.2 Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice
3.3 Dezvoltarea e-economiei

AXA PRIORITARA 4 - Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sectorului energetic
4.1 Imbunatatirea eficientei energetice
4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie
4.3 Reducerea impactului negativ asupra mediului al functionarii sistemului energetic

AXA PRIORITARA 5 Romania, destinatie atractiva pentru turism si afaceri
5.1 Promovarea turistica romanesc
5.2 Dezvoltarea retelei nationale de Centre de Informare si Promovare Turistica

AXA PRIORITARA 6 Asistenta tehnica
6.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS Competitivitate
6.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.


Programul Operational de Transport


Obiectivul general al Programului Operational Sectorial - Transport (POST) este sa promoveze in Romania un sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor Europene, la nivel national, in cadrul Europei, intre si in cadrul regiunilor Romaniei.

Obiectivele specifice

 • Promovarea circulatiei internationale si de tranzit a persoanelor si bunurilor in Romania prin asigurarea de conexiuni pentru portul Constanta, precum si cresterea tranzitului dinspre UE catre Sud prin modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T relevante, cu aplicarea masurilor necesare in domeniul mediului inconjurator.  
 • Promovarea circulatiei eficiente a persoanelor si bunurilor intre regiunile Romaniei si transferul acestora din interiorul tarii catre axele prioritare prin modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale si TEN-T in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile;
 • Promovarea dezvoltarii unui sistem de transport echilibrat in ceea ce priveste toate modurile de transport, prin incurajarea dezvoltarii sectoarelor feroviar, naval si inter-modal; 
 • Sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului si prin imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare ale Retelei TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale UE
1.1. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 7
1.2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de cale ferata de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 22
1.3. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii navale de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 18

AXA PRIORITARA 2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara Axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport
2.1. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere
2.2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de cale ferata
2.3. Modernizarea si dezvoltarea porturilor maritime si fluviale
2.4. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

AXA PRIORITARA 3 - Modernizarea materialului rulant de cale ferata dedicat calatorilor pentru retelele de cale ferata nationala si TEN-T
3.1 Modernizarea materialului rulant de cale ferata dedicat calatorilor cu trenuri de generatie noua

AXA PRIORITARA 4 - Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei mediului, a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor
4.1. Promovarea transportului inter-modal
4.2. Imbunatatirea sigurantei traficului pentru toate modurile de transport
4.3. Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului

AXA PRIORITARA 5 "Asistenta Tehnica"
5.1. Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POST.
5.2. Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate privind POSTProgramul operational sectorial de mediu Obiectivul general al POS Mediu consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului "poluatorul plateste".

Obiectivele specifice

 • Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015.
 • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor , prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015.
 • Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015.
 • Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin  sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
 • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor  preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.AXE PRIORITARE TEMATICE AXA PRIORITARA 1-"Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata" 1.1Extinderea/modernizarea sistemelorde apa/apa uzata

AXA PRIORITARA 2 "Dezvoltarea sistemelor integrate de management  al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate" 2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor
2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric

AXA PRIORITARA 3 "Reducerea poluarii provenite de la sistemele de incalzire urbana in localitatile cele mai afectate 3.1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot)

AXA PRIORITARA 4 "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii" 4.1. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000

AXA PRIORITARA 5 "Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc" 5.1. Protectia impotriva inundatiilor
5.2. Reducerea eroziunii costiere

AXA PRIORITARA 6 "Asistenta Tehnica" 6.1. Sprijin pentru management-ul si evaluarea POS
6.2. Sprijin pentru informare si publicitate
Programul operational sectorial dezvoltarea capacitatii administrative Obiectiv general este acela de a contribui la realizarea obiectivelor nationale si ale Uniunii Europene de a obtine progresul in dezvoltarea socio-economica potrivit obiectivelor de coeziune si convergenta.

Obiectiv specific
: contribuire la imbunatatirea durabila a administratiei publice romanesti.


AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1 Intarirea interventiilor de politici publice in administratia centrala
1.1 Activitati de management al reformelor
1.2 Capacitatea de formulare a politicilor publice, inclusiv a strategiilor intersectoriale si a planurilor institutionale strategice
1.3 Implementarea reformei functiei publice
1.4 Implementarea monitorizarii si evaluarii programelor

AXA PRIORITARA 2 Dezvoltarea capacitatii de imbunatatire a performantei serviciilor in administratia locala
2.1 Activitati de management al reformelor in adminsitratia publica locala
2.2 Intarirea capacitatii de management strategic si de planificare a actiunilor
2.3 Rationalizarea furnizarii serviciilor locale si intarirea managementului resurselor umane
2.4 Monitorizarea si evaluarea in administratia locala

AXA PRIORITAR
3 Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii PO
3.1 Sprijinirea managementului general al PO DCA, inclusiv pregatirea urmatorului exercitiu de programare
3.2 Sprijinirea strategiei de comunicare a PO DCAProgramul operational regional
Obiectivul general il reprezinta cresterea economica mai accelerata a regiunilor slab dezvoltate, astfel incat raportul intre cea mai dezvoltata si cea mai slab dezvoltata Regiune, in termeni de PIB, sa nu se mareasca in  perioada de programare, fata de  situatia existenta in prezent (ultimul an pentru care exista date statistice).

Obiective specifice:

 • Imbunatatirea gradului general de atractivitate si accesibilitate a regiunilor
 • Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri 
 • Valorificarea potentialului turistic, istoric si cultural al regiunilor si cresterea contributiei acestor domenii la dezvoltarea regiunilor 
 • Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1- Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale
1.1  Reabilitarea si modernizarea infrastructurii judetene si a strazilor orasenesti, inclusiv constructia, reabilitarea soselelor de centura, porturilor si aeroporturilor de interes regional

AXA PRIORITARA 2 - Imbunatatirea infrastructurii sociale
2.1 Reabilitarea /modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
2.2 Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale
2.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta
2.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

AXA PRIORITARA 3 Consolidarea mediului de afaceri regional si local
3.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a mediului de afaceri
3.2 Reabilitarea siturilor industriale neutilizate si poluate si pregatite pentru noi activitati
3.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

AXA PRIORITARA 4 -  Dezvoltarea durabila a turismului regional si local
4.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural - istoric si si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
4.2. Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic.
4.3 Reabilitarea/ extinderea / modernizarea/dotarea structurilor de cazare cu utilitatile conexe, precum si a facilitatilor de recreere

AXA PRIORITARA 5  - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

5.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana
AXA PRIORITARA 6  Asistenta tehnica

6.1 Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional

6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare
GLOSAR DE TERMENIAbordarea cadrului logic administrare si

O metodologie de planificare, conducere, evaluare a programelor si proiectelor, bazata pe analiza partilor care preiau rezultatele proiectului, analiza problemelor, analiza obiectivelor, analiza strategiilor, pregatirea matricei schemei logice si a

diagramelor de activitati si resurse


Abordarea integrata

Examinarea continua a unui proiect in toate fazele ciclului proiectului pentru

a se asigura relevanta sa, fezabilitatea si durabilitatea.


Acordul de finantare

Documentul semnat intre Comisia Europeana si tara partenera sau tarile

Partenere ca urmare a unei decizii de finantare. Reprezinta angajamentul

formal al Uniunii Europene si tara partenera de a finanta masurile descrise

Aceasta include o decriere a respectivului proiect sau program de finantare.


Activitati

Actiunile (si mijloacele) care trebuie intreprinse/asigurate pentru a

Materializa rezultatele. Ele sunt un rezumat a ceea ce trebuie sa se faca prin

proiect


Analiza obiectivelor

Identificarea si verificarea beneficiilor dorite, prioritare pentru beneficiari.

Din analiza obiectivelor rezulta arborelel obiectivelor/ierarhia obiectivelor.


Analiza cost-beneficii

Evaluare care compara costurile si beneficiile unui proiect. Se foloseste

adesea pentru evaluarea proiectelor din sectorul public, pentru care se face

o incercare de cuantificare a beneficiilor sociale si economice.


Analiza de risc

Metoda de evaluare a probabilitatii de aparitie a unor factori care sa

impiedice obtinerea rezultatelor urmarite prin implementarea unor

proiecte/actiuni.


Analiza socio- economica

Cadrul analitic care compara costurile si beneficiile pentru a stabili in ce

masura, date fiind alternativele, un proiect propus va conduce sau nu la un

progres suficient al economiei si al societatii.


Asistenta tehnica

Metoda de utilizare a cunostintelor in sprijinul cresterii nivelului de expertiza al beneficiarilor de finantare si al finantatorilor unui proiect. Poate consta in: identificarea si punerea la dispozitia participantilor in proiect a informatiilor privind cele mai bune practici dintr-un anumit domeniu.


Asigurarea continuitatii proiectului/Durabilitate

Probabilitate ca beneficiile produse de proiect sa continue dupa ce se incheie

perioada de contributia financiara externa.


Beneficiari

Beneficiarii sunt cei care, intr-un mod sau altul, profita de pe urma punerii in

aplicare a proiectului. Se va face dictinctie intre:

Ø      partenerii de proiect/beneficiarii directi: sunt cei care sunt sustinuti prin fondurile Comisiei Europene pentru a concepe, a gira si a pune in aplicare un proiect. In general, este vorba despre ministere, agentii, organisme etc. de punere in aplicare a proiectelor;

Ø      beneficiarii intermediari: sunt cei care sunt sustinuti in cadrul proiectului pentru a presta mai bine   serviciile catre grupul/grupurile tinta;

Ø      grupul/grupurile tinta: grupul/entitatea care va fi afectata in mod pozitiv la nivelul obiectivului specific al proiectului cu care se va lucra;


Ø      beneficiarii finali: sunt cei care, dincolo de nivelul grupurilor tinta, culeg roadele proiectului pe termen lung, la nivelul societatii sau al sectorului, in sens larg.


Bugetul proiectului

In sens mai larg, bugetul de proiect poate fi privit ca o planificare a

proiectului din punct de vedere financiar. Pregatirea unui buget detaliat si

realist permite o imagine clara a resurselor necesare atingerii obiectivelor

proiectului. El reprezinta si un important instrument de control al resurselor

financiare ale proiectului.

Etape in realizarea bugetului:

. planificarea activitatilor proiectului

. estimarea cheltuielilor in detaliu, pentru fiecare activitate si subactivitate

. estimarea potentialelor surse de venituri

. reconcilierea diferentelor dintre cheltuieli si venturi

. fluxul de numerar (bani pentru efecturea platilor- sume, perioade)

. aprobarea bugetului

. stabilirea unor proceduri de supraveghere permanenta a costurilor

comparativ cu bugetul, dupa inceperea proiectului

. revizuirea si actualizarea periodica a bugetului. Bugetul trebuie sa corespunda cu cel inscris in contractul de finantare.

Tipuri de buget:

. Buget pe categorii de cheltuieli - grupeaza veniturile si cheltuielile pe categorii

. Buget pe categorii de cheltuieli si activitati - grupeaza cheltuielile pa categorii si pe activitati, in cadrul aceluiasi proiect. Este tipul de buget cu care se opereaza atunci cand se elaboreaza bugetul unui proiect.

. Buget pe surse - grupeaza cheltuielile pe categorii si pe surse de finantare care participa cu fonduri. Acest tip de buget reprezinta de obicei, forma sub care bugetul i se prezinta finantatorului caruia i se solicita fonduri, avand in vedere faptul ca orice finantator doreste sa stie cine mai sustine din punct de vedere financiar proiectul respectiv si in ce masura. Daca se doreste o detaliere privind modul in care s-a ajuns sa se prevada sumele aferente fiecarui tip de cheltuiala, se poate atasa si bugetul pe activitati.


Ciclul unui proiect

Ciclul unui proiect este durata unui proiect de la ideea initiala pana la

finalizarea lui. Prin el se asigura o structura de consultare a partenerilor si se

definesc deciziile-cheie, cerintele de informare si responsabilitatile la nivelul

fiecarei faze, astfel incat sa poata fi luate decizii fundamentale in fiecare

faza, pe intreaga durata a proiectului. Ciclul este luat in considerare in

procesul de evaluare si este un mod  de invatare a unor lectii care apoi sa

fie utilizate in elaborarea urmatoarelor programe si proiecte.
Cerere de oferte

Invitatie publica pentru intocmirea si depunerea de proiecte pentru a fi finantate din fonduri ale Uniunii Europene sau fonduri de la bugetul de stat. Este lansata de Autoritatea Contractanta si adresata unei categorii de solicitanti clar definite.


Comisia Europeana

Comisia Europeana este un organ cu atributii de initiativa, implementare,

gestionare si control al politicilor comunitare. Este gardianul Tratatelor si

expresia intereselor Comunitatii. Comisia este numita pentru un mandat de

cinci ani, cu acordul statelor membre, dupa aprobare din partea

Parlamentului European, in fata caruia raspunde. Membrii Comisiei sunt

asistati de o administratie formata din directii generale si departamente

specializate, personalul acestora activand in

principal in Bruxelles si Luxemburg.


Contributie in natura

Contributie la finantarea proiectului reprezentata de cladiri, echipamente,

munca voluntara, alte bunuri sau servicii a caror valoare poate fi evaluata.

Contributia apartine solicitantilor de finantari nerambursabile.


Contributie proprie

Completarea adusa de beneficiar din surse proprii, la finantarea primita. Un

proiect poate fi finantat doar in parte de Autoritatea Contractanta,

beneficiarul avand obligatia sa asigure o contributie proprie.


Controlul financiar

Procedura aflata in responsabilitatea autoritatii nationale de control financiar competente (Curtea de Conturi), ce se refera la controlarea implementarii acordurilor de finantare semnate cu fiecare Agentie de Implementare/Autoritate Contractanta. Un plan anual de audit si un rezumat al rezultatelor auditurilor efectuate trebuie transmise Comisiei Europene. Conturile si operatiunile tuturor structurilor de implementare relevante pot fi controlate periodic de catre un auditor independent, contractat de Comisie, fara a aduce vreun prejudiciu responsabilitatilor Comisiei si ale Curtii Europene de Conturi.
Cooperare tehnica

Cooperare avand ca obiect asistenta tehnica oferita de unul sau mai multi

parteneri.

Furnizorul de asistenta tehnica are rol de consultant, directioneaza si

supervizeaza un proiect, pune la dispozitie experti.


Costuri eligibile

Costuri care indeplinesc urmatoarele conditii:

o       sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt prevazute in contract si respecta principiile unei gestiuni financiare  sanatoase, mai ales in privinta eficientei economice si a raportului cost/beneficii;

o       sunt angajate in cursul duratei de executie a proiectului;

o       sunt efectiv angajate, inregistrate in contabilitatea beneficiarului principal sau a partenerilor, sunt identificabile si verificabile si sunt sustinute de documente justificative in original;

o       nu sunt incluse in lista costurilor neeligibile, specifica programului de finantare.


Criterii de selectie

Specificatiile in virtutea carora este selectat un proiect si care sunt

identificate in Ghidul solicitantului.


Diurna

Indemnizatia platita expertilor in timpul delegatiilor sau misiunilor (Care

Necesita deplasarea si innoptarea intr-un alt loc decat baza operatiunilor

curente), care fac  obiectul unui contract cu finantare europeana.


Documente justificative

Documente pe baza carora pot fi efectuate platile in cadrul unui contract de

finantare.


Dosar de licitatie

Dosarul alcatuit de Autoritatea Contractanta, care contine toate informatiile

si documentele necesare entitatilor interesate in vederea pregatirii si

participarii la o licitatie.


Efect multiplicator

Capacitatea rezultatelor proiectului de a fi multiplicate si extinse dupa

incheierea  sprijinului financiar extern.


Eligibilitate

Caracteristica unei organizatii/propuneri de proiect/activitati de a satisface

criteriile definite de finantator.

b) Compatibilitatea cu cadrul structural de finantare din partea UE. Are in vedere in principal doua categorii: actiunile co-finantate si cheltuielile.


Evaluarea impactului

Activitate prin care sunt estimate efectele anumitor actiuni/masuri asupra

unui anumit domeniu (ex. social, mediu). Exista doua tipuri de impact:

impactul specific, referitor la efectele produse dupa un anumit timp, legate

direct de masura intreprinsa si impactul general, referitor la efectele pe

termen lung resimtite de o  populatie mai numeroasa.

Masurarea acestui al doilea tip de impact este o actiune complexa; de aceea stabilirea exacta a relatiei cauza-efect este de multe ori dificila.


Expert

Persoana angajata pentru a oferi expertiza necesara in derularea

corespunzatoare a contractului.


Facilitati

Conditii speciale acordate in scopul bunei desfasurari a contractelor

finantate. Ele pot fi fiscale (reduceri sau scutiri de impozite si taxe, regim

special de achitare a obligatiilor catre buget) sau de alta natura (legate de

conditiile privind stabilirea pe teritoriul tarii, importul si exportul de

schimburile valutare etc.)


Grup tinta

Grup/entitate caruia i se adreseaza proiectul, estimata a fi afectata pozitiv

de atingerea scopului proiectului.


Impact

Efect (pozitiv sau negativ) al unui proiect sau activitati asupra unei anumite

stari de fapt (de exemplu, reducerea ratei somajuluiiintr-o anumita regiune),

asupra unei organizatii (de exemplu, perfectionarea personalului in domeniul

activitatilor de consiliere a cetatenilor) sau persoane fizice (de exemplu,

cresterea gradului de informare privind drepturile cetatenesti). In analiza

impactului trebuie avute in vedere grupurile tinta ale proiectului, precum si

alti beneficiari directi si indirecti.


Indicatorii verificabili obiectiv (IVO)

Indicatori masurabili care arata daca obiectivele au fost atinse sau nu la cele mai inalte trei niveluri ale schemei logice. IVO asigura baza de creare a unui sistem de monitorizare adecvat.


Indicatori de calitate

O exprimare calitativa referitoare la descrierea obiectivului sau impactului

unui proiect, ce contine informatii despre:

. Relevanta

. Acuratete

. Incadrarea in termene

. Accesibilitate si claritate

. Comparabilitate

. Coerenta

. Posibilitati de realizare


Indicatori de cantitate

Expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza anumite fenomene

economice.


Indicatori de impact

Expresie numerica sau calitativa prin care se desemneaza consecintele

programului/proiectului, dincolo de efectele sale imediate asupra

beneficiarilor directi. Ei reflecta efecte pe termen lung care afecteaza

societatea (in sens larg sau restrans).


Indicatori de performanta

Denumiti si Indicatori Cheie de Performanta (KPI) sau Indicatori Cheie de

Succes (KSI), reprezinta expresii cuantificabile utilizate la masurarea

progreselor inregistrate in indeplinirea obiectivelor proiectului. Scopul lor

este de a masura eficacitatea (rezultate realizate/rezultate planificate),

eficienta (rezultate/cost) si economia (costuri reale/costuri planificate)

asociate programului/proiectului.


Ipoteze

Factori externi care ar putea afecta evolutia sau succesul proiectului, dar

asupra carora manegerul proiectului nu are un control direct. Acestia

formeaza coloana a patra din schema logica si sunt formulati intr-un mod

pozitiv.


Licitatie

Procedura de acordare a fondurilor nerambursabile pe baza de proiecte,

derulata dupa reguli speciale. Are ca rezultat atribuirea fondurilor catre

proiectele care obtin punctajele cele mai bune in cadrul evaluarii specifice,

realizata de catre un comitet de evaluare.


Logica interventiei

Strategia care sta la baza unui proiect. Este partea narativa a proiectului

pentru fiecare din cele patru niveluri ale ,, ierarhiei obiectivelor" reluata in

schema logica.


Matricea Cadru Logic

Instrument de structurare a unui proiect care prezinta un set de concepte

corelate si care:

. faciliteaza elaborarea unui Program/Proiect coerent si realist

. functioneaza ca un ghid pentru gestionarea si implementarea programului/ proiectului;

. construieste structura de informatii necesara pentru monitorizarea si evaluarea rezultatelor programului/proiectului.

Matricea cadru logic sintetizeaza intr-un tabel cu patru coloane si patru randuri, toate aspectele esentiale ale elaborarii programului/proiectului. Cele patru coloane ale matricei cadru logice a programului/proiectului sunt:

. Coloana de obiective, rezultate, activitati

Indicatori de masurare a realizarii obiectivelor si rezultatelor

Mijloace de verificare (a indicatorilor)

Presupuneri (pentru implementarea activitatilor si realizarea rezultatelor).


Management de proiect

Procesul de supraveghere si implementare a activitatilor si resurselor

necesare in vederea realizarii unui proiect. Acestea trebuie sa fie in

conformitate cu specificatiile tehnice, de calitate, si variabilele economice

dezvoltate in documentatia proiectului. Managementul de proiect are ca scop

realizarea obiectivelor proiectului conform termenului limita si bugetului

prestabilit.Persoana responsabila cu monitorizarea implementarii unui

proiect in numele  Autoritatii Contractante se numeste manager/director de proiect.


Monitorizare

Colectarea, analiza si folosirea sistematica si continua a informatiilor in

scopul administrarii proiectului si al luarii deciziilor.


Obiectiv

Descrierea scopului unui proiect sau program. Sensul lui generic se refera la

activitati, rezultate, scopul proiectului si obiectivele generale.


Obiectivele generale

Explica de ce proiectul este important pentru societate, exprimate in termeni

de beneficii pe termen lung pentru beneficiarii finali si de alte beneficii

pentru alte grupuri.


Proiect

Set de actiuni executate intr-o perioada de timp, cu momente bine definite

de inceput si de sfarsit, cu un scop clar al activitatilor de efectuat, cu buget

propriu si un nivel specificat al rezultatelor de obtinut.


Portofoliu de proiecte

O lista de proiecte identificate, elaborate, selectate si ierarhizate pentru o

finantare ulterioara.


Proiect/Actiune eligibila

Proiect/actiune care indeplineste criteriile de selectie precum si criteriile

speciale impuse de Autoritatea Contractanta, in conformitate cu

reglementarile care guverneaza linia de finantare.


Rezultate

Produsele activitatilor intreprinse prin a caror combinare se realizeaza

obiectivul proiectului. Ansamblul lor conduce la un moment cand grupurile

tinta incep sa perceapa beneficiile durabile.


Raport de incepere a proiectului

Primul raport efectuat la sfarsitul perioadei de incepere a proiectului, prin

care se actualizeaza conceperea proiectului si/sau termenii de referinta si se

stabileste un plan de lucru pentru restul proiectului.


Raport intermediar

Un raport intermediar referitor la modul cum avanseaza proiectul propus,

efectuat de administratorul proiectului/contractantul proiectului si transmis

organizatieii partenere sau Comisiei la o data bine stabilita. Raportul

prezinta sectiuni referitoare la realizarea tehnica si financiara. In general, se

depune trimestrial.


Stat Membru

Tarile care fac parte dint-o organizatie internationala sunt numite "State

membre". De la 1 mai 2004, state membre ale Uniunii Europene sunt:

Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Spania,

Franta, Irlanda, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta,

Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia si Marea

Britanie.


Studiu de fezabilitate

Un studiu de fezabilitate, efectuat in timpul fazei de apreciere, verifica daca

proiectul propus este bine fundamentat si daca va putea sa raspunda

necesitatilor grupului-tinta/beneficiarilor avuti in vedere.

Studiul trebuie sa descrie conceptia proiectului in toate detaliile sale operationale, sa ia in considerare toate aspectele politice, economice, financiare, institutionale, de management, de mediu, aspectele socioculturale si cele legate de egalitatea dintre barbati si femei. Studiul va furniza Comisiei Europene si tarii partenere suficiente informatii care sa justifice acceptarea, modificarea sau respingerea proiectului propus pentru finantare


Studiul de prefezabilitate

Studiul de prefezabilitate, realizat in timpul fazei de identificare, certifica

faptul ca toate problemele au fost identificate. Ca au fost analizate toate

solutiile alternative si ca s-a selectat cea mai buna alternativa pe baza

factorilor de calitate. Studiul va furniza suficiente informatii Comisiei

Europene si guvernului partener pentru a justifica acceptarea, modificarea

sau respingerea unui proiect propus in momentul  

in care i se va face aprecierea.


Surse de verificare

Acestea formeaza si indica unde si in ce forma poate fi gasita informatii

despre realizarea obiectivelor generale, obirctivul proiectului si rezultatele lui

(sunt descrise prin IVO).


Tara candidata

O tara care si-a depus candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeana.

Procesul de aderare este finalizat prin incheierea negocierilor de aderare,

semnarea Tratatului de aderare si obtinerea statutului de stat membru.


Uniunea Europeana

Uniunea Europeana (UE) este o familie de tari europene democratice, care

s-au angajat sa colaboreze pentru pace si prosperitate. Nu este un Stat care

are menirea de a inlocui statele existente. Statele Membre au pus bazele

unor institutii comune carora le-au delegat partial autoritatea astfel incat

hotararile privind aspectele specifice de interes comun sa poata fi luate in

mod democratic la nivel european.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact