StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul proiectelor

Programe de finantare

Programe de finantare


Tipuri de finantari

In general, problematica managementului proiectelor poate fi diferentiata in functie de domeniul in care se deruleaza:

proiecte interne - la nivelul firmelor / organizatiilor, in special a celor din domenii ca infrastructura, telecomunicatii, constructii, informatica, show-business;proiecte cu finantatori externi - in cadrul programelor de finantare (nerambursabila, partial nerambursabila sau rambursabila), de exemplu la nivelul IMM-urilor, organizatiilor non-profit, in domenii ca educatie, sanatate, protectia mediului etc.

Finantarea nerambursabila (subventii guvernamentale, programe de finantare nerambursabila publice sau/si private)

Avantaje:

 • finantarea unor activitati fara consum de resurse proprii sau credite;
 • mentinerea independentei si autonomiei financiare a organizatiei.

Dezavantaje:

 • acces dificil (fondurile se acorda periodic, de regula pe baza unor licitatii);
 • control strict al modului de utilizare a fondurilor de catre finantatori, inclusiv prin colaborare cu alte institutii de specialitate - Curtea de Conturi.

Domenii spre care se indreapta finantarile

Probleme sociale si dezvoltare regionala

Societatea romaneasca se afla in plin proces de schimbare sociala, de modificare a structurilor sociale si economice, cat si a mentalitatilor, reprezentarilor colective, practicilor sociale, stilurilor de comportament.

In cadrul acestui proces se manifesta doua directii opuse: pe de o parte, tendinta de afiliere la modelul vestic, iar pe de alta parte incremenirea in modelele de gandire vechi. Aceeasi situatie se regaseste si in cadrul structurilor institutionale.

O problema speciala o reprezinta gradul diferit de dezvoltare a unor regiuni; in cadrul restructurarii economice unele zone au fost considerate defavorizate si, ca urmare, catre ele au fost directionate programe specifice.

Care sunt, asadar, domeniile spre care se indreapta finantarile de tip nerambursabil, sau creditarile in conditii avantajoase?

In mod traditional, sectoarele spre care se indreapta finantarile nerambursabile sunt cele care se ocupa de categoriile defavorizate: persoanele cu venituri scazute, bolnavii, copii orfani, somerii, diferite etnii, batranii, femeile. Ca urmare, sanatatea, asistenta sociala, invatamantul primesc fonduri pentru derularea unor programe specifice.

Un alt domeniu spre care se indreapta fondurile nerambursabile, si, in special, creditarile in conditii avantajoase, il reprezinta cel al sectoarelor economice care sunt considerate cu potential, cum ar fi turismul, agricultura, mica industrie, in special prin dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii. Aceasta directie este strans legata de cea anterioara, de vreme ce creeaza noi locuri de munca, cu efecte sociale evidente.

In sfarsit, un alt domeniu general il reprezinta cel al ridicarii calitatii vietii: protejarea mediului ambiant, infrastructura, informatiile. Ele se pot indrepta cu prioritate spre anumite zone mai putin dezvoltate.

Pentru Romania, in afara acestor domenii generale (care primesc finantari nerambursabile in majoritatea tarilor) exista si unele specifice: sprijinirea privatizarii, democratizarea institutiilor statului si integrarea in structurile europene.

Organizatii neguvernamentale

Ca manifestare a nevoii de gasire a unor noi modalitati pentru atingerea obiectivelor sociale au aparut organizatiile neguvernamentale. Ele sunt modalitati de organizare a societatii civile, aparute ca alternativa la structurile statului, datorita sesizarii tendintei de ineficienta a acestora. ONG-urile s-au constituit ca structuri ce realizeaza adaptarea sistemului guvernamental la nevoile reale ale populatiei.

Ele au impus un anumit stil de lucru - licitatia de proiecte, extrem de eficient, si care s-a extins si in cadrul structurilor guvernamentale.


Derularea programelor de finantare (partial) nerambursabila

Cele mai multe finantari de acest tip sunt acordate Romaniei de alte state sau institutii internationale.

Sistemul finantarilor nerambursabile publice externe este una din componentele mecanismelor mai ample de colaborare dintre diverse state, el avand caracterul unui ajutor acordat pentru sprijinirea rezolvarii unor situatii exceptionale in care statul beneficiar al acestui ajutor nu are expertiza sau resursele umane si materiale necesare pentru a incerca o rezolvare eficienta pe cont propriu. Din acest motiv, resursele financiare propriu-zise sunt insotite de o intreaga metodologie specifica care trebuie respectata in procesul de acordare a finantarilor si prin care se urmareste implementarea unor elemente de filosofie sociala care si-au dovedit validitatea in situatii similare intalnite in alte state.

Pentru a putea intelege cum demareaza si se deruleaza un program de finantare nerambursabila va prezentam etapele de "viata" ale acestuia:

 • Intr-o prima etapa, finantatorul stabileste - inclusiv prin colaborare cu autoritati ale statului care va beneficia de respectivele finantari (in cazul unor programe masive de finantare, de exemplu cele ale Uniunii Europene sau cele ale Bancii Mondiale) - domeniul sau domeniile vizate si obiectivele pe care intentioneaza sa le realizeze, activitatile si beneficiarii potentiali pe care este dispus sa-i finanteze din resursele sale. In aceasta etapa este elaborata metodologia care va permite selectia prin licitatie publica de proiecte si finantarea efectiva a activitatilor care asigura indeplinirea in conditii cat mai bune a obiectivelor finantatorului.
 • Etapa a doua este reprezentata de licitatia de proiecte. Finantatorul lanseaza in mod public programul de finantare respectiv, oferind tuturor celor interesati un pachet informativ care contine un ghid al programului (explicand mai detaliat ce intentioneaza sa realizeze programul si ce conditii trebuie sa indeplineasca cei care vor sa incerce sa obtina resurse financiare din aceasta sursa, in particular data limita pana la care pot fi depuse proiecte in vederea participarii la licitatie, limitele minime si maxime ale sumelor care pot fi solicitate printr-un singur proiect, intervalul de timp pentru care se asigura finantarea pentru proiectele castigatoare - de exemplu, durata activitatii trebuie sa nu depaseasca 6, 12, sau 18 luni sau/si activitatile pot fi finantate numai pana la o anumita data calendaristica) si o cerere de finantare (de regula sub forma unui formular standardizat); in cazul anumitor programe de finantare, pachetul informativ include si alte documente (modelul de plan de afaceri acceptat de finantator, niveluri maxime acceptate pentru cheltuielile de natura diurnelor etc.). Solicitantii depun proiectele de activitati pentru care solicita finantari nerambursabile realizate in conformitate cu conditiile prezentate in ghidul programului.
 • Dupa expirarea perioadei de timp in care pot fi depuse proiectele, acestea sunt evaluate de catre comisia de evaluare constituita in etapa intai, fiecarui proiect fiindu-i acordat un anumit punctaj, functie de lista de criterii utilizata de comisie (criterii prezentate solicitantilor, de regula, in cadrul pachetului informativ). Proiectele sunt apoi ierarhizate descrescator in functie de punctajul obtinut, fiind declarate castigatoare proiectele care au obtinut punctajele cele mai mari si care solicita, in total, o suma mai mica sau egala cu bugetul total oferit de finantator pentru programul de finantare respectiv.
 • Cea de-a patra etapa este reprezentata de perioada de implementare a proiectelor pentru care a fost obtinuta finantarea nerambursabila.
 • Ultima etapa este cea de evaluare.

Finantatorii urmaresc atingerea unor obiective generale (economice, sociale, culturale) prin sprijinirea financiara a activitatilor unor organizatii (firme, ONG, institutii publice etc.) sau persoane. Obiectivele si metodele acceptate de finantator pentru indeplinirea acestora trebuie foarte bine cunoscute de catre solicitantul de finantare.


Termeni specifici

Grantul reprezinta suma de bani acordata drept finantare nerambursabila pentru indeplinire unui scop anume.

Un PROGRAM EUROPEAN este o masura decisa de catre Comisia Europeana in favoarea unei tari sau unui grup de tari, prin care sunt expuse in scris principiile, obiectivele, scopurile si mijloacele preconizate pentru realizarea unor obiective de interes major pentru dezvoltarea umana, sociala, economica si stiintifica sau pentru promovarea unor schimbari strategice.

Programul presupune mai multe activitati.

Activitatile sunt sustinute de un angajament financiar al CE pe baza bugetului propriu, in conditiile realizarii unor conditionalitati indeplinite de autoritatile beneficiarului.

Fiecare program european are ca baza legala un memorandum de finantare. Acest document se incheie intre CE si o autoritate a statului tinta (ex.: un minister), care este insarcinata cu implementarea sa.

Informatii despre memorandul de finantare se pot obtine de pe Internet, deoarece acestea sunt publicate electronic de catre CE sau de catre ministerul de resort.

Scopul programului european: ajutor oferit de CE intr-un anumit domeniu de activitate.

In calitate de stat candidat, Romania beneficiaza anual din partea Uniunii Europene de o asistenta financiara substantiala, care sprijina eforturile sale in pregatirea pentru aderare.

Asistenta UE este acordata in principal prin intermediul a trei instrumente financiare: Phare, Ispa si Sapard. In afara de acestea, mai multe programe comunitare sunt deschise participarii Romaniei.

Phare (Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy - Ajutor pentru Reconstructia Economiei Poloniei si Ungariei) are trei obiective principale:

1. consolidarea administratiei publice si a institutiilor din statele candidate pentru ca acestea sa poata functiona eficient in cadrul Uniunii (dezvoltare institutionala);

2. sprijinirea statelor candidate in efortul investitional de aliniere a activitatilor industriale si a infrastructurii la standardele UE (investitii pentru sprijinirea aplicarii legislatiei comunitare);

3. promovarea coeziunii economice si sociale (investitii in sectoare cheie pentru dezvoltarea regionala).

Sunt vizate patru domenii - cheie:

I. Domeniul infrastructurii: Phare impreuna cu institutiile financiare internationale, ofera co-finantare pentru investitii de mare anvergura in infrastructura, indreptate in principal catre dezvoltarea transporturilor si mediului in tarile candidate.

II. Implementarea acquis - ului comunitar in domenii cum ar fi: concurenta, energia, siguranta transporturilor, legislatia sociala si cea a muncii, normele veterinare si fito-sanitare, legislatia produselor industriale, protectia consumatorilor, comertul, mediul inconjurator, justitia si afaceri interne.

III. Implementarea politicilor care le vor permite sa beneficieze de fondurile structurale ale Uniunii Europene.

IV. Dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de imprumuturi si garantii.

Ispa (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession - Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) finanteaza in perioada 2000-2006 proiecte de infrastructura in domeniul transporturilor si al protectiei mediului.

Obiectivele Ispa sunt:

. sprijinirea tarilor beneficiare in vederea alinierii standardelor lor de mediu la cele ale Uniunii Europene;

. extinderea si conectarea retelelor de transport ale statelor beneficiare la cele trans-europene;

. familiarizarea tarilor beneficiare cu politicile si procedurile aplicate Fondurilor Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene.

In domeniul protectiei mediului, Ispa se concentreaza pe 'investitii masive' legate de directivele de mediu a caror implementare solicita costuri foarte importante. Ele se refera la urmatoarele domenii: rezerva de apa potabila, tratarea apelor reziduale, administrarea deseurilor solide si a celor periculoase si respectiv poluarea aerului.

In domeniul transporturilor, Ispa acorda prioritate investitiilor legate de integrarea sistemului romanesc in cel al Uniunii Europene si in retelele trans-europene. De asemenea, se acorda prioritate imbunatatirii legaturilor cu alte tari candidate, precum si eliminarii lacunelor din sistemul national de transporturi. Ispa finanteaza dezvoltarea cailor ferate, a soselelor si a cailor de navigatie.

Sapard (Special Pre-Accession Programme for Agriculture si Rural Development - Programul Special de Pre-aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala) sprijina tarile candidate in abordarea reformei structurale din sectorul agricol si din alte domenii legate de dezvoltarea rurala, precum si in implementarea acquis-ului comunitar referitor la Politica Agricola Comuna.

Romania a identificat patru domenii prioritare care sa fie finantate in cadrul acestui program:

. Imbunatatirea activitatilor de prelucrare si comercializare a produselor agricole si piscicole;

. Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale;

. Dezvoltarea economiei rurale;

. Dezvoltarea resurselor umane.

Programele comunitare reprezinta un set de programe adoptate de catre Uniunea Europeana, pentru o perioada de mai multi ani, pentru a promova cooperarea intre Statele Membre in diferite domenii specifice legate de politicile Uniunii. Destinate, in principiu, exclusiv Statelor Membre, aceste programe au fost deschise treptat participarii tarilor candidate in scopul de a sprijini pregatirea acestora pentru aderare.

Fiecare tara trebuie sa contribuie din resursele proprii la bugetul general al fiecarui program la care participa. Finantarea pe care aceasta o primeste in cadrul acestor programe depinde de calitatea propunerilor de proiecte depuse de proprii solicitanti, care intra in concurenta cu proiecte provenind din toate tarile participante la program.

Romania participa la o serie de programe comunitare, precum Programul Cadru 6 (pentru cercetare si dezvoltare), Leonardo da Vinci, Socrates si Tineret/Youth (in domeniul educatiei si pregatirii profesionale), Egalitatea de gen, Combaterea Excluderii Sociale si Combaterea discriminarii (in sectorul social) etc.

Romania participa si beneficiaza, de asemenea, si de asistenta prin intermediul mai multor programe Phare multi-tara si orizontale, precum TAIEX (Biroul de Asistenta Tehnica pentru Schimbul de Informatii), Facilitatea de Finantare a intreprinderilor Mici si Mijlocii, SIGMA (Sprijin pentru imbunatatirea Guvernarii si a Managementului Public), Programul privind Securitatea Nucleara si Programul Phare pentru micro-proiecte.

GHIDUL SOLICITANTULUI este un pachetul informativ, pus la dispozitia solicitantilor unei finantari. Acesta contine toate informatiile privind o licitatie deschisa.

Obiectivele unui program

Analiza ghidului solicitantului de finantare trebuie sa porneasca de la obiective.

Orice program este conceput pentru a servi anumite scopuri bine stabilite. La randul lor organizatiile solicitante au si ele o misiune si scopuri proprii. O prima conditie este concordanta de obiective. Obiectivele unui program reprezinta rezultatele scontate sa fie obtinute prin aplicarea acestuia.

Prioritatile unui program

Prioritatile unui program corespund cu anumite prioritati agreate in cadrul Parteneriatului de aderare a Romaniei la UE si cu cele stabilite in Programul National de adoptare a acquis - ului comunitar.

Pentru realizarea obiectivului / obiectivelor unui program, sunt stabilite si agreate de autoritatile competente anumite linii de actiune prioritare.


Exemple de finantari

Actiuni de sprijinire a IMM-urilor

Programe in derulare de creditare a IMM-urilor:

Programul

Administrator

Bugetul

(mil.euro)

Valoare maxima a creditului/investitiei

Durata maxima de creditare/investitie

Phare RO 9711

MIMMC


500.000 euro

6 ani, 1 an gratie

Fondul Privatizare

GED CAPITAL

DEVELOPMENT


4.4 mil.euro

5 ani

Acord cadru de imprumut pentru IMM-uri KfW

EXIMBANK


1.000.000 DEM

3 ani, 1 an gratie

Acord cadru de imprumut pentru IMM-uri BERD

BCR


1.000.000 euro

3 ani, 1 an gratie


Asistenta acordata de catre Uniunea Europeana sectorului agricol din Romania, prin intermediul programelor Phare derulate de MAA, a inceput in anul 1991. In perioada 1991 - 1997 Uniunea Europeana a aprobat desfasurarea a 7 mari programe cu un buget de 90 MECU, avand ca obiectiv general acordarea de asistenta tehnica in vederea sustinerii procesului de reforma in agricultura si industria alimentara si orientarea agriculturii romanesti spre economia de piata prin dezvoltarea indeosebi a sectorului privat.

Programe Phare derulate prin MAA


Anul

Valoarea

Nr. Programe/ Subprograme

Denumire programe


39 MECU


PATG - Programul de Asistenta Tehnica Generala pentru Romania;

Furnizari pentru agricultura;

Importuri de urgenta pentru industria alimentara;


32 MECU


Asistenta tehnica pentru privatizarea agriculturii si industriei alimentare


5 MECU


Suport pentru reforma funciara


10 MECU


Programul de dezvoltare agricola si rurala


4 MECU


Armonizarea standardelor romanesti cu cele ale UE in domeniul produselor agroalimentare

Total

90 MECU
Coeziune Economica si Sociala 2000 Linia de credite pentru IMM-uri

LANSAT

Programul de Coeziune Economica si Sociala 2000 este un program in valoare de 100 milioane EURO care sprijina Guvernul Romaniei in implementarea unei politici coerente de dezvoltare regionala, prin proiecte de investitii in sectoare prioritare: IMM-uri, dezvoltarea resurselor umane, infrastructura locala si regionala.

Buget total

100 milioane EURO (cu o participare de 75% din partea UE, restul de 25% fiind acoperit de Guvernul Romaniei)

In 2004, Linia de credite pentru IMM-uri, care functioneaza ca un fond de tip revolving este inca operationala.

Linia de credite pentru IMM-uri

Aceasta Schema este o continuare a programului Phare RO 9711 (Schema Pilot de creditare a IMM-urilor). Creditele acordate includ si o componenta de finantare nerambursabila, reprezentand 25% din totalul sumei alocate de Uniunea Europeana. Creditele sunt destinate in special sprijinirii investitiilor in bunuri de capital. Maxim 20% din costurile totale pot fi utilizate pentru finantarea capitalului de lucru legat de proiectul de investitie. Bugetul initial al programului a fost de 8,1 milioane EURO. Acesta a fost suplimentat cu 3,29 milioane EURO, datorita interesului mare manifestat pentru aceasta Schema.

Solicitanti eligibili: IMM-urile inregistrate si/sau care au sediul si/sau activitatile de productie in zonele tinta.

Regiuni eligibile: Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia

Buget total: 11,39 milioane EURO

Activitati eligibile

Proiecte de investitii care ar putea include:

 • procurarea de echipamente, utilaje, etc.;
 • constructii pentru investitii;
 • instruire si asistenta tehnica pentru implementarea proiectului;
 • transport de echipamente, instalare, verificare sau alte lucrari legate de cumpararea de echipamente, cladiri si reabilitarea acestora.

Fiecare imprumut UE are o componenta de finantare nerambursabila in valoare de 25%, menita sa stimuleze utilizarea de catre IMM-uri in activitatile lor a tehnologiilor avansate, precum:

 • achizitionarea de licente industriale de fabricatie si/sau de servicii, precum dreptul de franciza;
 • achizitionarea de software pentru modernizarea activitatilor (de ex. proiectare computerizata);
 • imbunatatirea sistemului de management (de ex. achizitionarea de servicii de consultanta pentru reducerea costurilor legate de investitii finantate prin imprumuturi, achizitionarea de software si servicii de consultanta pentru dotarea sistemului de contabilitate cu echipamente computerizate etc.).

Conditii de finantare

Limita de buget: pana la 300.000 EURO/proiect din fonduri UE

imprumutul = contributia UE + contributia bancii: maxim 80% din valoarea proiectului, din care:

Contributia UE: maxim 75% din valoarea imprumutului (care reprezinta 60% din valoarea proiectului, dintre care 15% este nerambursabil si 45% este rambursabil):

Contributia bancii: minim 25% din valoarea imprumutului (care reprezinta 20% din valoarea proiectului).

Contributia solicitantului: minim 20% din valoarea proiectului (din care cel putin 50% in numerar);

Perioada de rambursare: imprumuturile vor fi rambursate in trei pana la sase ani, cu o perioada de gratie de 1-2 ani;

Dobanda pentru contributia Uniunii: EURIBOR 3 luni -1,5% (dar nu mai putin de 0%);

Dobanda pentru contributia bancii:

ROL: BUBOR 12 luni + maxim 3% (marja bancii peste BUBOR la 12 luni, care acopera, in general, cheltuielile sale cu creditul acordat)

EURO: EURIBOR 3 luni - 1.5% (dar nu mai put in de 0%) + maxim 3%/an (marja bancii care acopera, in general, cheltuielile sale cu creditul acordat).

Proiectul este implementat prin sucursalele locale ale BCR, banca selectata prin licitatie pentru derulare acestei Scheme. BCR este, de asemenea, responsabila cu evaluarea/selectarea proiectelor.


Facilitatea de Finantare a IMM-urilor este un program care sprijina IMM-urile din tarile candidate in vederea pregatirii pentru integrarea in Uniunea Europeana. Programul este co-finantat de Comisia Europeana prin programul Phare si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Pana acum, au fost alocate 846 milioane EURO (716 - BERD si 130 - Uniunea Europeana) pentru IMM-uri din toate statele participante, prin intermediul unor banci locale, fonduri private de capital si societati de leasing.

Programul are doua componente: (1) Credite si Garantii, care ofera imprumuturi, garantii si suport tehnic si (2) Actiuni, care furnizeaza fonduri de investitii pentru intreprinderi nou create. In Romania, numai prima componenta este operationala. In cadrul acestei componente, au fost semnate acorduri de imprumut cu urmatoarele banci romanesti:

 • Banca Transilvania -10 milioane EURO;
 • Banca Comerciala Romana (BCR) - 40 milioane EURO;
 • Alpha Bank Romania (ABR) -10 milioane EURO;
 • Raiffeisen Bank -15 milioane EURO;
 • BancPost -10 milioane EURO;
 • Volksbank Romania -10 milioane EURO;
 • BRD Sogelease -10 milioane EURO.

Buget total pentru Romania - 105 milioane EURO

Solicitanti eligibili: IMM-uri care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • sunt entitati juridice romanesti;
 • au capital privat;
 • au maxim 100 de angajati si o cifra de afaceri anuala de maxim 40 milioane EURO sau un bilant de maxim 27 milioane EURO;
 • nu sunt implicate in activitati legate de pariuri, afaceri imobiliare, operatiuni bancare, asigurari sau intermediere financiara, armament sau alte activitati care sunt inscrise pe lista BERD a activitatilor excluse pe criterii de mediu.

Activitati eligibile: Investitii in mijloace fixe si capital de lucru.

Valoare credit: intre 10.000 si 125.000 EURO/proiect

Conditii de finantare

Contributia solicitantului:

min. 15% din valoarea totala a proiectului pentru intreprinderile deja existente;

min 30% din valoarea totala a proiectului pentru intreprinderile nou create.

Contributia UE si a bancii:

max. 85% din valoarea totala a proiectului pentru intreprinderile deja existente;

max 70% din valoarea totala a proiectului pentru intreprinderile nou create.

Perioada de rambursare: creditele se ramburseaza in maxim 4 ani, cu o perioada de gratie de sase luni.

Unde se depune cererea de finantare - la sediul tuturor sucursalelor bancilor care au semnat acorduri de imprumut.


Programul de Crestere a Competitivitatii produselor industriale, administrat de catre Ministerul Economiei si Comertului


Categoriile de activitati finantate:

a) implementarea si certificarea sistemelor de management a calitatii si/sau a sistemelor de management de mediu;

b) implementarea si certificarea sistemelor de management a sanatatii si sigurantei ocupationale, sistemelor de management pentru responsabilitate sociala si igiena alimentara si/sau sistemelor de management al securitatii informatiei;

c) dotarea si/sau amenajarea laboratoarelor de testare si etalonare, precum si acreditarea acestora, dupa caz;

d) certificarea produselor si / sau obtinerea etichetei ecologice pentru produse;

e) executarea de modele experimentale, prototipuri, asimilari de noi tehnologii care se realizeaza de agenti economici pe baza rezultatelor unitatilor de cercetare-dezvoltare romanesti;

f) efectuarea de analize de evaluare comparativa pentru activitati din industria prelucratoare in vederea realizarii planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a caror implementare va fi monitorizata;

g) organizarea si amenajarea in incinta beneficiarilor de expozitii si/sau standuri de prezentare si promovare a produselor industriale;

h) inregistrarea si protejarea pe piata externa a marcilor, desenelor si modelelor industriale romanesti.

Finantarea proiectelor in cadrul Programului se face dupa cum urmeaza:

-50% de la bugetul de stat din cheltuielile efectuate de beneficiari si 50% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se incadreaza in activitatile prevazute la art. 3 lit. a) - f);

-30% de la bugetul de stat din cheltuielile efectuate de beneficiari si 70% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se incadreaza in activitatea prevazuta la art.3 lit. g);

-45% de la bugetul de stat din cheltuielile efectuate de beneficiari si 55% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se incadreaza in activitatea prevazuta la art.3 lit. h);

ATENTIE! Finantare pentru IMM

Atunci cand beneficiarii sunt intreprinderi mici si mijlocii finantarea se face de la bugetul de stat in proportie de 65% pentru tipurile de proiecte care se incadreaza in activitatile prevazute la art.3 lit. a) - e).

Suma maxima totala acordata unui beneficiar, este de 90.000 de euro, pentru un interval de pana la 3 ani.

Suma minima alocata de la bugetul de stat pentru un proiect este 5.000 euro.

Termenul etapelor este sfarsitul fiecarui trimestru, cu exceptia ultimului trimestru cand ultimul termen al etapelor pentru anul 2005 este 31.10 2005.


Alte programe

Programe derulate prin FIMAN - Fundatia Internationala de Management

Asistenta Tehnica generala - GTAP

Acest program s-a desfasurat pe baza unui acord - cadru intre guvernul Romaniei si Comunitatea Europeana si a avut ca scop dezvoltarea managementului romanesc. S-a incheiat cu succes in iunie 1996.

Programul de Masuri Active pentru Combaterea Somajului - PAEM

Este un program care a avut ca obiective initierea si sprijinirea dezvoltarii a 60 de subprograme locale, proiectate si implementate de institutii locale; sprijinirea dezvoltarii institutionale a actorilor locali pentru proiectarea si implementarea de noi masuri active pentru combaterea somajului: informare si documentare, medierea muncii, consiliere si indrumare profesionala, cursuri, incubatoare de afaceri, subventionarea locurilor de munca. S-a desfasurat in perioada 1994-1997, si a avut un buget total de 10 mil euro.

Restructurarea Intreprinderilor si Dezvoltarea Sectorului Privat - REPEDE

Este un program integrat de asistenta pe termen mediu pentru a contribui la dezvoltarea economica in general si a sectorului privat in special; componentele programului: consolidarea si modernizarea sistemului bancar; constituirea de fonduri de investitii pentru dezvoltarea intreprinderilor; asistenta pentru restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate.

Fondul de Sprijinire a Initiativelor de Dezvoltare Economica Locala - FIDEL

Sprijina: crearea si punerea in practica a unor initiative economice locale, menite sa stimuleze o dezvoltare sociala si economica echilibrata in Romania; dezvoltarea cooperarii constructive intre diferite organizatii locale, inclusiv intreprinderi mici si mijlocii; cresterea standardului de bunastare prin utilizarea resurselor locale. Programul s-a desfasurat in perioada 1996-1998, si a avut un buget de 6 mil. euro.

Centrul de Resurse pentru Turism - CERT

A urmarit facilitarea procesului de adaptare a turismului romanesc la cerintele economiei de piata, prin intermediul: (a) masurilor la nivel national - asistenta acordata Ministerului Turismului, avand ca directii modernizarea legislatiei, dezvoltarea resurselor umane, marketing si promovarea investitiilor in turism; (b) masurilor de descentralizare - dezvoltarea turismului rural, promovarea initiativelor turistice locale urbane, sprijinirea asociatiilor profesionale din turism.


Fondul pentru Modernizarea Administratiei Publice Locale din Romania (FMAPL) - cu domeniile: imbunatatire gestionarii resurselor financiare, materiale si umane; imbunatatirea serviciilor, a cadrului legislativ si procedural, alinierea la standardele UE. Finanteaza maxim 30% din bugetul proiectului.


Fondul Cultural European pentru Romania - euroart - finanteaza proiecte culturale care promoveaza practici inovatoare si parteneriate, inclusiv in domeniul culturii minoritatilor. Programe: cooperare interculturala; activitati culturale in economia de piata, cooperare culturala romano-europeana. Pot candida numai persoane juridice, iar finantarile sunt intre 3.000 - 50.000 euro.


Programul LEONARDO DA VINCI

Domenii acoperite: formarea profesionala initiala sau continua, inclusiv cooperarea intre universitati si intreprinderi, ca si cooperarea transversala intre domeniile de formare si masurile care asigura continuitatea formarii pe tot parcursul vietii.

Tipuri de actiuni sprijinite prin program:

- proiecte pilot transnationale si proiecte cu efect multiplicativ menite sa promoveze schimburi de experienta si cunostinte;

- programe transnationale de schimburi si plasamente;

- programe transnationale de studiu si analiza.

Propunerile pot fi grupate in urmatoarele sectiuni:

I. Imbunatatirea sistemelor de pregatire profesionala

II. Imbunatatirea masurilor ce vizeaza pregatirea profesionala, inclusiv cooperarea universitati-industrie privind intreprinderi si muncitori

III. Dezvoltarea deprinderilor si cunostintelor de limba precum si diseminarea inovatiei in domeniul pregatirii profesionale

IV. Metode de sprijin (stabilirea de parteneriate, infiintarea unor banci de date privind proiecte si produse, retele electronice de comunicare intre unitati de coordonare nationala).

Finantarea din partea Comunitatii este partiala, cu urmatoarele niveluri maxime (cealalta parte urmand a fi finantata de catre alte organisme sau de catre parteneri):

- pentru proiectele pilot transnationale - 75% (100.000 ECU anual/proiect); durata maxima a proiectelor este de 3 ani (2 ani pentru proiectele cu efect multiplicativ);

- pentru programele transnationale de schimb si plasamente - 5000 ECU/beneficiar/plasament; durata plasamentelor variaza intre 3 saptamani si 12 luni, iar cea a schimburilor intre 2 si 12 saptamani;

- pentru studii si analize, finantarea variaza intre 50 si 100%.

Conditii de eligibilitate pentru propunerile de proiect:

1. explicarea precisa prin ce si cum se integreaza si se pun in aplicare obiectivele cadrului comun (stabilite prin art.3 al Deciziei Consiliului Uniunii Europene din 6 dec.1994); se va urmari pentru un proiect:

- eficacitatea si calitatea pregatirii profesionale;

- continutul si metodele de pregatire profesionala;

- publicul specific.

2. caracterul transnational al proiectelor: cel putin trei tari participante. Prioritate au propunerile prezentate de parteneriate multi - actori (asociere: intreprinderi - organisme de formare - parteneri sociali).

In perioada 1997-1999 promotori/parteneri din Romania au participat la 421 proiecte. Rezultatele favorabile ale acestei faze au condus la decizia continuarii programului intr-o noua faza - 2000-2006.


Programe derulate de Fundatia pentru o Societate Deschisa

Centrul pentru politici si servicii de sanatate: promoveaza serviciile de calitate in domeniul sanatatii publice, activeaza pentru dezvoltarea politicilor de sanatate si joaca un rol catalizatorr in dezbaterea si dezvoltarea proiectelor privind sanatatea publica;

Programe: pregatirea personalului medical, imprumuturi pentru medici, internet medical, servicii pentru comunitatile dezavantajate si pentru comunitatile de romi, noi initiative medicale

Centrul Educatia 2000+: ofera consultanta de specialitate, sprijin financiar si logistic, expertiza si servicii de formare pentru elaborarea, implementarea si evaluarea programelor educationale la nivel local, regional si national, pentru institutii educationale si persoane interesate de domeniul educatiei;

Programe: dezvoltare scolara, intarirea legaturii intre scoala si comunitate, pregatirea continua a personalului didactic, dezvoltarea cooperarii intre institutiile la nivel local.

Centrul de asistenta Rurala: initiaza, faciliteaza, coordoneaza si cofinanteaza programe in vederea imbunatatirii situatiei social - economice in mediul rural;

Programe: organizarea de cursuri de calificare, asistenta tehnica, editarea de cursuri, brosuri, reviste, organizarea de cercetari, conferinte, simpozioane, organizarea de activitati de informare si consultanta.

Centrul de Resurse Juridice: sprijina alinierea si adaptarea sistemului legislativ si juridic la standardele UE;

Programe: reforma sistemului penitenciar, a politiei romane, perfectionarea profesionala a magistratilor si a personalului auxiliar al instantelor judecatoresti, reforma legislativa, asistenta Curtii Constitutionale, baza de date a proiectelor in domeniul reformei sistemului juridic.

Centrul pentru Dezvoltare Economica: vizeaza imbunatatirea situatiei economice a micilor intreprinzatori si fermieri particulari, accesul la microcredite, asistenta si pregatire, dezvoltarea unei relatii de incredere reciproca intre institutiile financiare si intreprinzatorii privati.

Programul se focalizeaza pe creearea de organizatii satesti, sub forma de Asociatii de Dezvoltare Rurala.

Centrul Euroregional pentru Democratie: promoveaza deocratia si stabilitatea in europa Centrala si de Est;

Programe: faciliatarea relatiilor intre institutiile societatii civile, atragerea atentiei opiniei publice asupra rolului si functionarii ONG-urilor intr-o societate deschisa, dezvoltarea performantelor profesionale ale ONG-urilor, asistenta educationala si profesionala pentru tineri.

Centrul de Mediere si Securitate Comunitara: dezvolta strategii de securitate comunitara si protocoale menite sa faciliteze implementarea acestor strategii de catre toti cei implicati in programele locale de securitate comunitara.

Concept - organizatie membra a Soros Open Network: isi propune sa promoveze o atitudine noua fata de produsul cultural;

Programe: asistenta si intermediere in obtinerea de fonduri, baze de date, politici culturale, publicare pe suport conventional si electronic, programe educationale pentru jurnalisti, donatii de jurnale stiintifice pentru bibliotecile de profil, relatii publice si internationale pentru domeniul cultural.

Centru de Resurse pentru Comunitatile de Romi: are drept misiune contribuirea la ameliorarea conditiilor de viata a comunitatilor de romi din Romania.

Programe: crearea unei structuri de informare permanenta a publicului cu privire la problematica romilor, training si consultanta pentru comunitatile de romi, activitati operationale si de finantare a ONG-urilor romilor, dezvoltarea de politici si strategii de actiune sociala pentru comunitatile de romi.

Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala: ameliorarea climatului interetnic si promovarea principiilor echitatii etnoculturale;

Programe: monitorizare si informare, activitati formative si de consultanta, activitati de interventie.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact