StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Accize

Capitolul iv - dispozitii comune

CAPITOLUL IV
  Dispozitii comune


Codul fiscal:

Obligatiile platitorilor

   Art. 219.

Platitorii au obligatia sa tina evidenta accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, dupa caz, conform prevederilor din norme, si sa depuna anual deconturile privind accizele si impozitul la titeiul din productia interna, conform dispo 838c21i zitiilor legale privind obligatiile de plata, la bugetul de stat, pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de raportare.


Normele metodologice:

Evidentierea in contabilitate a accizelor si a impozitului la titeiului din productia interna se efectueaza conform reglementarilor contabile aplicabile de catre operatorii economici.

Sumele datorate drept accize si impozit la titeiul din productia interna, se vireaza de catre platitori in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat deschise la unitatile trezoreriei statutului din cadrul unitatilor fiscale in a caror evidenta acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, cu exceptia accizelor datorate pentru importuri de produse accizabile care se achita in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat deschise la unitatile trezoreriei statului in raza carora functioneaza birourile vamale prin care se deruleaza operatiunile de import. Codurile IBAN aferente conturilor de venituri ale bugetului de stat in care se achita aceste obligatii sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Finantelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/Portal/ANAF/Asistenta contribuabililor.@


@Pct. 33 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 53 din H.G. nr.


Pentru produsele scoase din rezerva de stat sau din rezerva de mobilizare, plata accizelor se face de catre unitatile detinatoare ale acestor stocuri la livrarea produselor catre beneficiari.

Produsele accizabile detinute de agentii economici care inregistreaza obligatii fiscale restante pot fi valorificate in cadrul procedurii de executare silita de organele competente, potrivit legii, astfel:

   a) produsele accizabile destinate utilizarii ca materii prime se valorifica in regim suspensiv numai catre un antrepozit fiscal de productie. In cazul valorificarii produselor accizabile, in cadrul procedurii de executare silita, prin vanzare directa sau licitatie, livrarea se face pe baza de factura fiscala specifica si de document administrativ de insotire. Documentul administrativ de insotire se obtine de la antrepozitul fiscal beneficiar;

   b)produsele accizabile marcate se valorifica la preturi cu accize catre agentii economici comercianti. In cazul valorificarii produselor accizabile marcate, in cadrul procedurii de executare silita, prin vanzare directa sau licitatie, livrarea se face pe baza de factura fiscala specifica, in care acciza va fi evidentiata distinct

Persoanele care dobandesc bunuri accizabile prin valorificare potrivit alin. (1) trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, dupa caz.


@Alineatul (1) al pct. 35 de la Titlul VI a fost modificat prin art. I pct. 6 pct. 19 din H.G. nr.

Alineatele (2) si (3) de la Pct. 33 al Titlului VII a fost modificat prin art. I pct. 31 lit. E din H.G. nr. 610/2005.


Codul fiscal:

Decontarile intre agentii economici

   Art.

Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1):

   a) livrarile de produse supuse accizelor catre agentii economici care comercializeaza astfel de produse in sistem en detail;

   b) livrarile de produse supuse accizelor, efectuate in cadrul sistemului de compensare a obligatiilor fata de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale. Sumele reprezentand accizele nu pot face obiectul compensarilor, daca actele normative speciale nu prevad altfel.


Norme metodologice:

In cadrul sistemului de compensare intra si compensarile admise de actele normative, efectuate intre agentii economici.

Decontarile intre agentii economici furnizori de produse accizabile si agentii economici cumparatori ai acestor produse se fac integral prin unitati bancare in cazul livrarilor efectuate de catre agentii economici producatori si importatori de astfel de produse, cu exceptiile prevazute la art. 220 alin. (2) din Codul fiscal.@


@Alineatul (2) al pct. 36 de la Titlul VI a fost introdus prin art. I pct. 6 pct. 20 din H.G. nr.


Codul fiscal:Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact