StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale

Capitolul vi - taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

CAPITOLUL VI
  Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate


Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

   Art. 270. Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere inc 535i81f heiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru servicii de reclama si publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.

Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa intre 1% si 3%.

Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.


Norme metodologice:

Beneficiarii serviciilor de reclama si publicitate realizate in baza unui contract sau a unei altfel de intelegeri incheiate cu oricare alta persoana datoreaza taxa, prevazuta la art. 270 din Codul fiscal, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia persoana respectiva presteaza aceste servicii de reclama si publicitate.

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 1% si 3%, inclusiv, asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, prevazuta in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

Nivelul cotei se stabileste de catre consiliile locale in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator, potrivit art. 288 alin. (1) din Codul fiscal.

Taxa se plateste lunar de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate, pe toata durata desfasurarii contractului, pana la data de 10 a lunii urmatoare datorarii taxei.

Taxa se datoreaza de la data intrarii in vigoare a contractului.


Codul fiscal:

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

   Art. 271. Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.

Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:

   a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de pana la 200.000 lei;

   b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de pana la 150.000 lei.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

Consiliile locale pot impune persoanelor care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.


Norme metodologice:

Pentru utilizarea unui panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public, care nu are la baza un contract de publicitate, consiliile locale stabilesc, prin hotarare, taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, pe metru patrat de afisaj, platita de utilizator la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj. La nivelul municipiului Bucuresti aceasta taxa se stabileste, prin hotarare, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj.

In cazul in care panoul, afisajul sau structura de afisaj este inchiriata unei alte persoane, utilizatorul final va datora taxa in conditiile art. 270 sau art. 271 din Codul fiscal, dupa caz.

Taxa datorata se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a afisajului cu taxa stabilita de autoritatea deliberativa.

Suprafata pentru care se datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate este determinata de dreptunghiul imaginar in care se inscriu toate elementele ce compun afisul, panoul sau firma, dupa caz.

Exemplu de afis, panou sau firma:
Suprafata pentru care se datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, potrivit exemplului de la alin. (2), se determina prin inmultirea L x l, respectiv 5,73 m x 4,08 m = 23,38 m2.

Firma instalata la locul in care o persoana deruleaza o activitate economica este asimilata afisului.

In sensul prevederilor art. 271 alin. (4) din Codul fiscal, se fac urmatoarele precizari:

   a) se considera ca taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat, atunci cand un contribuabil stinge obligatia de plata datorata pentru anul fiscal respectiv, inainte de data de 15 martie, inclusiv, a aceluiasi an fiscal;

   b) se considera ca taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste trimestrial, atunci cand un contribuabil stinge obligatia de plata datorata pentru anul fiscal respectiv, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

Taxa se calculeaza pentru un an fiscal sau pentru numarul de luni si zile ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste de catre utilizatorul panoului, afisajului sau structurii de afisaj, potrivit prevederilor alin. (1).

Consiliile locale, prin hotararile adoptate in conditiile pct. 165 alin. (1), pot stabili obligatia ca persoanele care datoreaza aceasta taxa sa depuna o declaratie fiscala, model stabilit conform pct. 256. In cazul in care autoritatile deliberative opteaza pentru obligatia depunerii declaratiei fiscale, aceasta va fi depusa la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj, sub sanctiunile prevazute la art. 294 alin. (2) din Codul fiscal, in termen de 30 de zile de la data amplasarii.


Codul fiscal:

Scutiri

   Art. 272. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.

Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa prevazuta la art. 270 fiind platita de aceasta ultima persoana.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.

Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.


Norme metodologice:

Intra sub incidenta prevederilor art. 272 alin. (3) din Codul fiscal si afisele expuse in exteriorul cladirii, prin care se fac publice spectacolele de natura celor prevazute la art. 273 din Codul fiscal, dar numai cele de la sediul organizatorului si/sau locul desfasurarii spectacolului, fiind asimilate celor amplasate in interiorul cladirilor.


Codul fiscal:Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact