StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » standarde internationale
Trimite articolul prin email Standardul international de contabilitate nr. 17 (ias 17) leasing : Standarde internationale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Standardul international de contabilitate nr. 17 (ias 17) leasingStandardul International de Contabilitate nr. 17 (IAS 17) Leasing
A. Obiectiv


Obiectivul acestui Standard este de a stabili, pentru locatari si locatori, politicile contabile corespunzatoare si elementele ce trebuie evidentiate cu privire la leasingul financiar si operational.


B. Aria de aplicabilitate


Acest standard trebuie aplicat in contabilizarea tuturor tranzactiilor de 525c26f leasing, cu exceptia celor de mai jos:

(a) leasing-uri privind explorarea sau utilizarea mineralelor, petrolului, gazelor si altor resurse non- regenerabile; si

(b) contracte de acordare a licentei pentru bunuri ca: filme cinematografice, inregistrari video, piese de teatru, manuscrise, brevete si drepturi de autor.

Standardul nu se aplica ca pentru evaluarea:

a) de catre locatari a investitiei imobiliare detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 40 „Investitii imobiliare”)

b) de catre locatori a investitiei imobiliare inchiriata in baza unui contract de leasing operational (a se vedea IAS 40 „Investitii imobiliare”)

c) de catre locatari a activelor biologice detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 41 „Agricultura”)

d) de catre locatori a activelor biologice inchiriate in baza unui contract de leasing operational (a se vedea IAS 41 „Agricultura”)


C. Definitii


Leasingul este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului, in schimbul unei plati sau serii de plati, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp.

Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera, in mare masura, toate riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat, in cele din urma, sau nu.

Leasingul operational este operatiunea de leasing ce nu intra in categoria leasingului financiar.

Leasingul irevocabil reprezinta operatiunea de leasing care este revocabila doar:

(a) daca survine un eveniment contingent a carui producere era putin probabila;

(b) cu permisiunea locatorului;

(c) in cazul in care locatarul contracteaza cu acelasi locator un nou leasing privind acelasi bun sau unul echivalent; sau

(d) in momentul platirii, de catre locatar, a unei sume suplimentare, astfel incat, la inceputul contractului de leasing, continuarea lui este certa, intr-o masura rezonabila.

Inceputul contractului de leasing reprezinta cea dintai data dintre data contractului de leasing sau data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului. La aceasta data:

a)         leasingul este clasificat ca operational sau financiar;

b)         in cazul leasingului financiar, sunt determinate sumele ce vor fi recunoscute la data inceperii duratei contractului de leasing.

Data inceperii duratei contractului de leasing este data de la care locatarul isi poate exercita dreptul de folosinta al bunului. Este data recunoasterii initiale a contractului de leasing.

Durata contractului de leasing reprezinta perioada de timp irevocabila pentru care locatarul a contractat bunul in leasing si orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are optiunea de a continua utilizarea bunului in regim de leasing, cu sau fara plata suplimentara, optiune a carei exercitare de catre locatar este certa, intr-o masura rezonabila, la inceputul contractului de leasing.

Platile minime de leasing sunt acele plati de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze, excluzand chiria contingenta, costurile serviciilor si impozitele pe care locatorul le va plati si care se vor rambursa acestuia, impreuna cu:

(a) in cazul locatarului - orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliata locatarului; sau

(b) in cazul locatorului - orice valoare reziduala garantata locatorului

fie de catre:

(i) locatar;

(ii) o parte afiliata locatarului,. sau

(iii) o terta parte independenta, capabila din punct de vedere financiar sa satisfaca aceasta garantie.

Totusi, daca locatarul are o optiune de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de scazut fata de valoarea justa la data la care operatiunea devine exercitabila, incat, la inceputul contractului de leasing, exista certitudinea rezonabila ca optiunea va fi exercitata, atunci platile minime de leasing includ platile minime platibile pe durata contractului de leasing si plata necesara pentru exercitarea acestei optiuni de cumparare.

Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de buna voie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.

Durata de viata economica este fie:

(a) perioada de-a lungul careia se estimeaza ca un bun este utilizabil economic de catre unul sau mai multi utilizatori; fie

(b) numarul unitatilor de productie sau al unitatilor similare care se estimeaza a se obtine prin utilizarea bunului de catre unul sau mai multi utilizatori.

Durata de viata utila este perioada estimata care ramane, de la inceputul duratei contractului de leasing, fara a fi limitata la acesta, pe parcursul careia se asteapta ca beneficiile economice incorporate in bun sa fie consumate de catre intreprindere.

Valoarea reziduala garantata este:

(a) in cazul locatarului, acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o parte afiliata acestuia (valoarea garantiei constituind valoarea maxima ce devine platibila, in orice situatie); si

(b) in cazul locatorului, acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o terta parte neafiliata locatorului ce este capabila, din punct de vedere financiar, sa onoreze obligatiile asumate prin garantie.

Valoarea reziduala negarantata reprezinta acea parte din valoarea reziduala a bunului in regim de leasing, a carei realizare, de catre locator, nu este sigura sau este garantata numai de o parte afiliata locatorului.

Costurile directe initiale sunt costurile suplimentare direct atribuibile negocierii contractului de leasing, cu exceptia costurilor aparute in cazul producatorilor si dealerilor de leasing.

Investitia bruta in leasing este suma platilor minime de leasing aferente unui leasing financiar, din punctul de vedere al locatorului, si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului.

Investitia neta in leasing este investitia bruta in leasing, actualizata cu rata de dobanda implicita a contractului de leasing.

Venitul financiar nerealizat reprezinta diferenta dintre:

(a) investitia bruta in leasing

(b) investitia neta in leasing.

Rata implicita a dobanzii din contractul de leasing este rata de actualizare care, la inceputul contractului de leasing, determina ca valoarea actualizata cumulata (a) a platilor minime de leasing si (b) a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului in regim de leasing si costurile initiale directe ale locatorului.

Rata dobanzii marginale a locatarului este rata dobanzii pe care locatarul ar trebui sa o plateasca pentru un leasing similar sau, daca aceasta nu este determinabila, rata pe care, la inceputul contractului de leasing, locatarul ar trebui sa o suporte pentru a imprumuta, pentru aceeasi perioada, si cu o garantie similara, fondurile necesare pentru achizitionarea bunului.

Chiria contingenta este acea parte a platilor de leasing care nu are o valoare determinata, dar este stabilita in functie de un factor, altul decat trecerea timpului (de exemplu, un procentaj din vanzari, gradul de utilizare, indici de pret, ratele dobanzilor practicate pe piata).
D. Aspecte principale


1. Clasificarea leasingului


O operatiune de leasing este considerata ca fiind leasing financiar, daca transfera, in mare masura, toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. O operatiune de leasing este considerata leasing operational, daca nu transfera, in mare masura, toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate.


2. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor

2.1 Leasing financiar

Recunoasterea initiala

La Data inceperii duratei contractului de leasing locatarii trebuie sa recunoasca operatiunile de leasing financiar in bilanturile lor ca active si datorii la o valoare egala cu valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing, daca aceasta din urma este mai mica. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing, se considera ca factor de actualizare rata implicita a dobanzii din contractul de leasing, daca aceasta se poate determina; in caz contrar, trebuie utilizata rata dobanzii marginale a locatarului. Orice costuri initiale directe ale locatarului sunt recunoscute ca active.


Evaluarea ulterioara


Platile de leasing trebuie impartite in cheltuieli de finantare a leasingului si reducerea datoriei neachitate. Cheltuielile de finantare trebuie alocate pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing, astfel incat sa se obtina o rata periodica constanta a dobanzii la soldul datoriei ramase in fiecare perioada.

Un leasing financiar da nastere unor cheltuieli cu amortizarea aferenta bunului precum si unor cheltuieli financiare, in fiecare perioada contabila. Politica de amortizare pentru bunurile in regim de leasing trebuie sa fie consecventa cu cea aplicata activelor amortizabile detinute in proprietate, iar amortizarea inregistrata trebuie calculata in baza prevederilor IAS 16 Imobilizari corporale. Daca nu exista in mod rezonabil certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pana la sfarsitul duratei contractului de leasing, activul trebuie amortizat in totalitate pe durata cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila a acestuia.

Exemplu

Societatea Z SRL achizitioneaza in luna februarie 2004 de la o societate de leasing o masina in regim de leasing financiar pe o perioada de 3 ani la un pret de 30,000 EURO. Dobanda conform scadentarului este de 6,000 EURO. Cursul de la data achizitiei a fost de 37,000 Lei/EURO.

Ratele se platesc conform urmatorului scadentar:

Scadenta

Rata

Dobanda

7-Jan-057-Jan-067-Jan-07La 31.12.2004 si 07.01.2005, cursul valutar este de 40,000 Lei/EURO respectiv 40,500 EUR.


a)               Efectuarea inregistrarilor aferente achizitiei masinii

30,000 EUR *37,000


b)               Inregistrarile de inchidere a exercitiului financiar 2004. Mentionati pozitiile bilantiere in care se inregistreaza datoriile aferente leasingului la 31.12.2004;


Raspuns:
30,000 EUR *3,000
3,000 EUR * 40,000
Ø               Distinctie intre Datorii termen lung si Datorii termen scurt.


c)               Prezentarea notelor financiare aferente leasing-ului:


1) Valoarea neta a marfurilor achizitionate in leasing financiar este 925 milioane lei.

2) Reconcilierea platilor minime de leasing si valoarea lor actuala:


Maturitate

31 Decembrie 2004


Pe termen scurt (mai putin de 1 an)


Pe termen lung (intre 1 si 5 ani)
Plati nete minime de leasingValoarea obligatiei de leasing


31 Decembrie 2004


Mai putin de 1 an

520,000

Intre 1 si 5 ani
Mai putin: dobanzi aferente perioadelor viitoare

(120,000)Plati nete minime de leasing2.2 Leasing operational

Platile de leasing in cazul unui leasing operational trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere liniar de-a lungul duratei contractului de leasing, in cazul in care o alta baza sistematica nu este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului.


3.Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor

3.1 Leasing financiar

Recunoasterea initiala

Locatorii trebuie sa recunoasca in bilant bunurile detinute in regim de leasing financiar drept creante, la o valoare egala cu investitia neta in leasing.


Costurile initiale directe majoreaza valoarea creantei.Evaluarea ulterioara


Recunoasterea venitului financiar trebuie sa se bazeze pe un model care reflecta o rata periodica constanta a rentabilitatii aferenta investitiei totale nete a locatorului corespunzatoare leasingului financiar.


Ratele de incasat se trateaza, de catre locator, ca rambursare a principalului si ca venit financiar aferent, acesta din urma reprezentand recompensa locatorului pentru investitia si serviciile sale.


3.2 Leasing operational

Locatorul trebuie sa prezinte bunurile detinute in regim de leasing operational in bilant, in conformitate cu natura acestora.

Venitul rezultat din leasingul operational trebuie recunoscut ca venit pe o baza liniara, pe durata contractului de leasing, cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica nu este considerata mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului.

Costurile, inclusiv amortizarea, suportate pentru obtinerea venitului din leasing, sunt recunoscute drept cheltuieli.

Costurile directe initiale suportate special pentru obtinerea venitului dintr-un leasing operational fie se amana si se aloca la venituri pe durata contractului de leasing proportional cu venitul inregistrat din chirie, fie se recunosc in contul de profit si pierdere ca o cheltuiala in perioada in care se efectueaza.

Amortizarea bunurilor in regim de leasing trebuie sa se faca pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare a locatorului pentru bunuri similare, iar cheltuielile cu amortizarea trebuie calculate in baza IAS 16 si IAS 38.


4. Tranzactii de vanzare si de leaseback


O tranzactie de vanzare si de leaseback implica vanzarea unui bun de catre vanzator si inchirierea catre vanzator a aceluiasi bun in regim de leasing. platile de leasing si pretul de vanzare sunt, de obicei, interdependente, intrucat sunt negociate impreuna. Tratamentul contabil al tranzactiei de vanzare si de leaseback depinde de tipul contractului de leasing.

Daca o tranzactie de vanzare si de leaseback are ca rezultat un leasing financiar, orice surplus reprezentand diferenta dintre suma rezultata din vanzare si valoarea contabila nu trebuie recunoscut imediat ca venit in situatiile financiare ale locatarului-vanzator, ci trebuie amanat si amortizat pe parcursul duratei contractului de leasing.Daca o tranzactie de vanzare si de leaseback are ca rezultat un leasing operational si este evident ca tranzactia se face la valoarea justa, orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat. Daca pretul de vanzare este mai mic decat valoarea justa, orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat, cu exceptia cazului in care pierderea se compenseaza prin plati de leasing viitoare cu o valoare sub pretul pietei si profitul sau pierderea trebuie amanata si amortizata proportional cu platile de leasing, pe durata estimata de utilizare a bunului. Daca pretul de vanzare este mai mare decat valoarea justa, surplusul reprezentand diferenta dintre pretul de vanzare si valoarea justa trebuie amanat si amortizat pe durata estimata de utilizare a bunului.

In cazul unui leasing operational, daca valoarea justa, in momentul tranzactiei de vanzare si de leaseback, este mai mica decat valoarea contabila a bunului, pierderea egala cu diferenta dintre valoarea contabila si valoarea justa trebuie inregistrata imediat.


Prezentarea informatiilor


Locatar – leasing financiar

In cazul unui leasing financiar, locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele:

(a) pentru fiecare clasa de active, valoarea contabila neta la data bilantului;

(b) o reconciliere intre totalul platilor minime de leasing - la data bilantului - si valoarea lor actualizata. In plus, intreprinderea trebuie sa prezinte totalul platilor minime de leasing - la data bilantului; - si valoarea lor actualizata pentru fiecare din perioadele de mai jos:

(i). pana la 1 an;

(ii). intre 1 an si 5 ani;

(iii). peste 5 ani.

(c) chiriile contingente inregistrate in veniturile aferente perioadei;

(d) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil, la data bilantului; si

(e) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului, incluzand, dar fara a se limita, la urmatoarele:

(i). baza determinarii chiriilor contingente;

(ii). existenta si termenii optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor; si

(iii). restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la dividende, datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.


Locatar – leasing operational

In cazul unui leasing operational, locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele:

(a) totalul platilor minime de leasing previzionate a se obtine dintr-un leasing operational irevocabil pentru fiecare dintre perioadele de mai jos:

(i). pana la 1 an;

(ii). intre 1 an si 5 ani;

(iii). peste 5 ani.

(b) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil, la data bilantului;

(c) platile aferente contactului si subcontractului de leasing inregistrate in venituri pentru perioada aferenta, cu evidentierea separata a platilor minime de leasing, chiriilor contingente si a platilor aferente subcontractelor de leasing;

(d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului, incluzand, dar fara a se limita, la urmatoarele:

(i). baza determinarii chiriilor contingente;

(ii). existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor; si

(iii). restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la dividende, datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing


Locator – leasing financiar


In cazul unui leasing financiar, locatorul trebuie sa evidentieze urmatoarele:

(a) o reconciliere intre totalul investitiei brute in leasing - la data bilantului - si valoarea actualizata a platilor minime de leasing de incasat la data bilantului. In plus, intreprinderea trebuie sa prezinte totalul investitiei brute in leasing si valoarea actualizata a platilor minime de leasing la data bilantului, pentru fiecare dintre perioadele de mai jos:

(i). pana la 1 an;

(ii). intre 1 an si 5 ani;

(iii). peste 5 ani.

(b) venit financiar nerealizat;

(c) valorile reziduale negarantate datorate in favoarea locatorului;

(d) reducerile de valoare cumulate pentru platile minime de leasing de primit, ce nu pot fi incasate;

(e) chirii contingente inregistrate in venituri; si

(f) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului.
Locator – leasing operational


In cazul unui leasing operational, locatorii trebuie sa evidentieze urmatoarele:


(a) platile minime viitoare rezultate din leasing operational irevo cabil, pe total si pentru fiecare dintre perioadele de mai jos:

(i). pana la 1 an;

(ii). intre 1 an si 5 ani;

(iii). peste 5 ani.

(b) totalul chiriilor contingente recunoscute la venituri; si

(c) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului.


E. Data aplicarii

Acest standard se aplica situatiilor financiare care acopera perioade incepand cu  1 ianuarie 2005. (inlocuieste IAS 17 (revizuit 1997)).


F. Aspecte legate de aplicarea pentru prima data a standardului


1. Cu exceptia paragrafului urmator, aplicarea retroactiva a acestui Standard este incurajata, dar nu obligatorie. In cazul in care Standardul nu este aplicat retroactiv, soldul oricarei operatiuni de leasing financiar deja existente se considera a fi fost bine determinat de locator si trebuie contabilizat din momentul aplicarii standardului; in conformitate cu prevederile acestuia.

2. O entitate care a aplicat anterior IAS 17 (revizuit 1997) va aplica amendamentele aduse de Standard retrospective pentru toate leasing-urile, sau daca IAS 17 (revizuit 1997) nu a fost aplicat retrospectiv, pentru toate contractele de leasing incepute de la prima aplicare a acestui standard.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact