StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » criminologie
Trimite articolul prin email Elemente de tactica criminalistica privind procedura de efectuare a constatarii tehnico-stiintifice si a expertizei criminalistice : Criminologie Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Elemente de tactica criminalistica privind procedura de efectuare a constatarii tehnico-stiintifice si a expertizei criminalisticeELEMENTE DE TACTICA CRIMINALISTICA PRIVIND PROCEDURA DE EFECTUARE A CONSTATARII TEHNICO-STIINTIFICE SI A EXPERTIZEI CRIMINALISTICE


Consideratii introductive


Antrenarea tot mai frecventa a unor specialisti in investigatii judiciare a fost impusa atat de nevo 313j92d ia largirii posibilitatilor de perfectionare a activitatii de infap­tuire a justitiei, cat si de progresul rapid al stiintei si tehnicii, cu impact direct asupra aflarii adevarului.


Constatarea tehnico-stiintifica; aspecte procesual penale. Constatarea tehnico-stiintifica se inscrie printre mijloacele de proba speci­fice actualei noastre legislatii procesual-penale. Potrivit prevederilor art. 112 C.pr.pen., constatarea tehnico-stiintifica are un caracter de urgenta, valorifica­rea stiintifica a urmelor fiind impusa de existenta pericolului disparitiei unor mijloace materiale de proba sau de schimbarea unor situatii de fapt.


Expertiza criminalistica; aspecte procesual-penale. Expertiza criminalistica face parte din categoria mai larga a expertizelor ju­diciare ce constituie un mijloc de proba, un procedeu probator valoros, prin care, pe baza unei cercetari fundamentate pe date si metode stiintifice, “expertul aduce la cunostinta organului judiciar concluzii motivate stiintific cu privire la fapte pentru a caror lamurire sunt necesare cunostinte specializate”.

Spre deosebire de constatarea tehnico-stiintifica, la efectuarea expertizei poate participa, alaturi de expertul numit de organele judiciare si un expert recomandat de parti.


Reguli tactice aplicate in dispunerea constatarilor tehnico-stiintifice si a expertizelor criminalistice.


Oportunitatea expertizei. Asigurarea oportunitatii expertizei constituie o prima cerinta ce trebuie avuta in vedere de catre organele judiciare.


Stabilirea corecta a obiectului expertizei. Cerinta privind stabilirea corecta a obiectului expertizei criminalistice are implicatii directe asupra modului de valorificare judiciara a acestui mijloc de proba.


Formularea clara a intrebarilor adresate expertului. La dispunerea ex­pertizei criminalistice este important sa se acorde atentia cuvenita modului de formulare a intrebarilor la care va raspunde expertul.
Tactica efectuarii expertizelor criminalistice


Efectuarea propriu-zisa a expertizelor. Cerinta esentiala, de ordin deon­tologic, in efectuarea expertizelor crimina­listice, ca si a oricarei alte expertize judiciare, inclusiv a constatarilor tehnico­-stiintifice, o reprezinta corectitudinea si probi­tatea profesionala.

Cunoasterea obiectului expertizei este prima etapa in care specia­listul procedeaza la studierea actului de dispunere a lucrarii, precum si a mate­rialelor de cercetat.

Examinarea separata a fiecarui obiect, este a doua etapa, avand ca scop sesizarea particularitatilor sau elementelor sale caracteristice.

Examinarea comparativa a caracteristicilor, reflectate sau continute in urma ridicata de la locul faptei, cu caracteristicile modelelor de comparatie create experimental cu obiectele incluse in sfera cercetarii.

Redactarea raportului de expertiza.

Raportul de expertiza criminalistica prezinta rezultatele investi­gatiilor stiintifice si cuprinde, potrivit art.123 C.pr.pen., trei parti:

- Partea introductiva

- Partea descriptiva, referitoare la mijloacele si metodele tehnico-stiintifice folosite in efectuarea expertizei,

- Partea finala, in care sunt prezentate concluziile expertului, ca raspuns la intrebarile adresate, precum si parerea acestuia in legatura cu obiectul expertizei.

Totodata, raportul de expertiza va contine o ilustrare adecvata (fotografii, schite, desene, planse, diagrame etc.) a celor mai semnificative aspecte desprin­se in cadrul examinarii criminalistice.

Modalitati de formulare a concluziilor. O deosebita importanta pentru atingerea scopului urmarit prin expertiza criminalistica o are formularea raspunsurilor la intrebari­le adresate de organul judiciar. In functie de rezultatele la care a ajuns exami­narea, concluziile pot fi certe, probabile sau de imposibilitate a rezolvarii problemei.


Elemente tactice aplicate in aprecierea si valorificarea concluziilor expertizei de catre organele judiciare


Aprecierea si valorificarea expertizelor judiciare reprezinta o activitate ce reclama din partea organelor judiciare nu numai cunostinte din domeniul dreptului, ci si cu­nostinte de cultura generala, din domeniul stiintei si tehnicii, cu precadere dintre cele inmanuncheate in stiinta Criminalisticii.


Verificarea raportului de expertiza. Aprecierea raportului de expertiza criminalistica sau a unei constatari teh­nico-stiintifice parcurge, in principal, doua etape importante, constand in verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la expertiza (verificarea formala) si verificarea continutului stiintific al raportului de expertiza (verifi­carea de fond sau substantiala).

Valorificarea concluziilor expertizei. Interpretarea si valorificarea concluziilor expertizei criminalistice marcheaza momentul aprecierii si cantaririi probelor puse in evidenta prin intermediul exa­minarilor stiintifice.

Dintre concluziile rapoartelor de expertiza, cele mai valoroase sunt concluziile cu caracter de certitudine.

Concluziile cu caracter de probabilitate detin o pondere mai mica in ansamblul rezultatelor expertizei criminalistice.


Aspecte de aprofundat

• Diferentieri procesual penale intre constatarea tehnico-stiintifica si expertiza judiciara

• Tactica dispunerii constatarilor tehnico-stiintifice si a expertizelor criminalistice

• Tactica efectuarii constatarilor tehnico-stiintifice si a expertizelor criminalistice

• Tactica evaluarii si valorificarii constatarilor tehnico-stiintifice si a expertizelor criminalisticePolitica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact