StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept afacerilor

Bursele de marfuri, bursele de valori, piata de capital- notiuni generaleBURSELE DE MARFURI, BURSELE DE VALORI, PIATA DE CAPITAL- NOTIUNI GENERALE


1. Bursele de marfuri:

*sediul materiei: Legea nr. 357/2005 privind bursele de marfuri, M. Of. nr. 1115 din 9 decembrie 2005, Decizia din 7 iulie 2006 a Camerei de Comert si industrie a Romaniei, de aprobare a Regulamentului privind avizarea, supravegherea, controlul si sanctionarea activitatii burselor de marfuri, M. Of. nr.753 din 5 septembrie 2006,* Regulamentul privind avizarea, supravegherea, controlul si sanctionarea activitatii burselor de marfuri, reglementeaza avizarea burselor de marfuri, in art. 7, astfel: "Inainte 242j99c de infiintare, fondatorii societatilor comerciale organizatoare ale unei burse de marfuri, prin reprezentantii lor special desemnati in acest scop, vor solicita avizul prealabil de legalitate si de oportunitate al Comisiei."

* ulterior, in capitolul 3 sunt stabilite Regulamentele bursei de marfuri: "art. 14- "Sunt considerate regulamente operationale acele regulamente ale unei burse de marfuri care sunt opozabile membrilor, clientilor bursei si tertilor in activitatea desfasurata pe pietele administrate de acea bursa."

* documentele necesare avizarii de legalitate sunt prevazute de art 15 astfel: "art. 15- In vederea avizarii de legalitate a unui regulament operational, societatea organizatoare a acelei burse de marfuri va transmite Comisiei, prin grija administratorilor sai, urmatoarele documente:

a) cerere de avizare, in baza hotararii adoptate de consiliul de administratie al bursei de marfuri;

b) proiectul de regulament operational pentru care se solicita avizul;

c) dovada achitarii tarifului de avizare."

* capitolul 5 reglementeaza Supravegherea si controlul, in art. 24, "in exercitarea atributiilor de supraveghere si control Comisia poate solicita accesul la documentele prevazute la art. 27 din Legea nr. 357/2005 privind bursele de marfuri

* capitolul 6 reglementeaza situatiile in care membrii Comisiei sau ai Colegiului se afla in conflict de interese. Art. 25: "Un membru al Comisiei si al Colegiului, care are un interes material sau care se afla intr-un conflict de interese, este obligat sa se abtina de la votul asupra oricarei probleme legate de activitatea unei anumite burse de marfuri, fiind insa considerat prezent la stabilirea cvorumului necesar luarii unei decizii."

* Art. 26: "In sensul prezentului regulament un membru al Comisiei si al Colegiului are un interes material sau se afla in conflict de interese in orice situatie care se refera la patrimoniul sau interesele personale ori ale familiei acestuia (sotului/sotiei, rudelor si afinilor pana la gradul al II-lea inclusiv), daca decizia ce urmeaza a fi adoptata il priveste in mod direct sau indirect pe el ca persoana fizica ori persoana juridica ale caror activitati le reprezinta."

* tot regulamentul stabileste in cap 10 situatiile de retragere a avizului prealabil si de oportunitate. Art. 31: "Comisia va putea retrage avizul prealabil si de oportunitate acordat unei burse de marfuri in urmatoarele situatii:

a) nu mai este indeplinita una dintre conditiile care au stat la baza avizarii;

b) societatea se afla in curs de reorganizare judiciara sau in faliment;

c) in orice alta situatie, la cererea societatii."

* Legea 357/2005 privind bursele de marfuri stabileste modul de infiintare, organizare si functionare a burselor de marfuri, care, la infiintare, solicita avizul prealabil si de oportunitate al Colegiului de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei,

* Colegiul de conducere al C.C.I.R. este definit in lege ca fiind autoritatea abilitata sa avizeze, sa supravegheze, sa controleze si sa sanctioneze bursele de marfuri.

*caracteristici ale bursei de marfuri: definite in art. 2 din lege, astfel:

1. bursele de marfuri se infiinteaza ca societati pe actiuni;

2. bursele de marfuri sunt organisme cu drept de autoreglementare.

3. bursa de marfuri, ca organism cu putere de autoreglementare, are dreptul sa reglementeze, cu respectarea prevederilor prezentei legi, propriile activitati in legatura cu pietele pe care le administreaza, activitatile desfasurate de membri si clienti pe pietele administrate de bursa de marfuri si sa asigure respectarea propriilor reglementari.

*alte caracteristici: art. 4: 

«Bursele de marfuri administreaza piete la disponibil, piete mixte, piete ale licitatiilor si piete ale creantelor, precum si orice alte tipuri de piete, daca bursa de marfuri indeplineste conditiile prevazute in legislatia specifica acestora.»

«Bursa de marfuri poate sa desfasoare si activitati secundare, fara a se limita la acestea, cum ar fi: realizarea, administrarea si comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de marfuri, organizarea de seminarii si cursuri in scopul pregatirii participantilor in domeniul burselor de marfuri»

* definitie: « Bursa de marfuri este societatea comerciala pe actiuni avand ca obiect principal de activitate administrarea pietelor organizate, potrivit prezentei legi. »

* conditii pentru infiintarea burselor de marfuri, care trebuie indeplinite cumulativ , pe toata durata functionarii sale (art. 5):

a) sa se constituie ca societate comerciala pe actiuni, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) obiectul principal de activitate sa fie administrarea pietelor dezvoltate de bursa de marfuri;

c) sa emita numai actiuni nominative;

d) actionarii sa fie numai persoane juridice;

e) capitalul social minim sa reprezinte echivalentul in lei a cel putin 1.000.000 euro, stabilit pe baza cursului de referinta al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din data subscrierii;

f) capitalul social sa fie integral subscris si varsat in numerar la momentul infiintarii;

g) actul constitutiv sa nu permita unui actionar sa detina direct sau prin persoane juridice interpuse mai mult de 5% din drepturile de vot;

h) actul constitutiv sa nu permita nici unui membru al consiliului de administratie al bursei de marfuri sa detina participari, de orice fel ar fi acestea, intr-o alta bursa de marfuri;

i) actul constitutiv sa prevada obligativitatea elaborarii regulamentelor si procedurilor specifice activitatii bursei de marfuri;

j) actul constitutiv sa contina obligativitatea avizarii regulamentelor de catre Colegiul de conducere al C.C.I.R.


2. Bursele de valori-  

*sediul materiei: Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, M. Of. nr. 571 din 29 iunie 2004, HG nr. 65/1991 privind imputernicirea Bancii Nationale a Romaniei de a organiza Bursa de valori, M. Of. nr. 20 din 28 ianuarie 1991,

* conform prevederilor HG 65/1991, Banca Nationala a Romaniei este imputernicita sa organizeze Bursa de valori ca societate pe actiuni, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Infiintarea Bursei pe valori din Bucuresti se va face astfel incat aceasta sa poata desfasura operatiunile specifice imediat ce vor fi indeplinite conditiile tehnice si formele de functionare.

*Obiectul de activitate al Bursei de valori din Bucuresti va fi crearea conditiilor de functionare si implementare a pietei secundare de capital, in cadrul mai larg al pietei de capital din Romania.

* In acest scop, Bursa de valori va actiona pentru crearea cadrului legislativ, institutional si organizatoric privind operatiunile de pe piata de capital din Romania si va asigura, intr-o perioada viitoare, vanzarea actiunilor societatii in vederea trecerii Bursei de valori in proprietate privata.

* Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, nr. 2 din 26 august 2002, privind transparenta si integritatea pietei RASDAQ, M. Of. nr. 712 din 1 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste in cap. 1 art. 3 - categoriile de listare astfel: "Pe piata RASDAQ se tranzactioneaza actiuni care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt emise de societati detinute public si sunt sub forma dematerializata;

b) sunt inregistrate la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare;

c) emitentul actiunilor are contract de furnizare de servicii cu o societate de registru independent autorizata de C.N.V.M.

* ulterior, prin Regulamentul nr.2 /2004 de modificare si completare a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea pietei RASDAQ, sintagma 'piata RASDAQ' se inlocuieste cu sintagma 'bursa electronica RASDAQ', denumita prescurtat BER..


3. Piata de capital:

*sediul materiei: Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, M. Of. nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile uterioare, care se aplica activitatilor si operatiunilor desfasurate pe teritoriul Romaniei si care reglementeaza:

1.infiintarea si functionarea pietelor de instrumente financiare, cu institutiile si operatiunile specifice acestora,

2. infiintarea si functionarea organismelor de plasament colectiv,

in scopul mobilizarii disponibilitatilor financiare prin intermediul investitiilor in instrumente financiare.

*autoritatea competenta care aplica prevederile legii: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., prin exercitarea prerogativelor stabilite in statutul sau.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact