StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Cazuri de reductiune

Cazuri de reductiune


419. Reductiunea liberalitatilor excesive. Reductiunea este "sanctiunea care se aplica in cazul in care liberalitatile facute de cel care lasa mostenirea aduc atingere drepturilor mostenitorilor rezervatari, in sensul ca le incalca rezerva succesorala"Aceasta situatie este singurul caz de reductiune prevazut expres in Codul civil (art. 847-855 C.civ.). Conform art. 848 C.civ., reductiunea poate fi ceruta numai de catre mostenitorii rezervatari, succesorii acestora si cei care le infatiseaza drepturile. In categoria persoanelor care "infatiseaza drepturile" mostenitorilor rezervatari intra cesionarii drepturilor succesorale, donatarii mostenitorilor rezervatari si creditorii acestora.

Donatiile se reduc ulterior reducerii legatelor [art. 850 alin. (1) C.civ.], pentru a se evita incalcarea principiului irevocabilitatii donatiilor. Legatele se reduc toate deodata si proportional (art. 852). In plus, donatiile se reduc succesiv, in ordinea inversa a datei lor, incepandu-se cu cea mai noua [art. 850 alin. (2) C.civ.], considerandu-se ca donatiile cele mai vechi s-au facut din cotitatea disponibila si ca numai ultima sau ultimele donatii au depasit aceasta cotitate, incalcand rezerva

Efectele reductiunii constau in:

a) in cazul legatelor, reductiunea are ca efect caducitatea acestora, fie o caducitate totala, daca legatul depaseste in intregul sau cotitatea disponibila, fie o caducitate partiala, daca depasirea este doar in parte;

b) in cazul donatiilor, reductiunea are ca efect rezolutiunea, totala sau partiala, a contractului de donatie, ceea ce inseamna ca mostenitorul rezervatar devine retroactiv (de la data deschiderii succesiunii) proprietar asupra bunului, putand cere restituirea in natura a bunului ce a format obiectul donatiei.

Regula desfiintarii cu efect retroactiv a donatiilor reduse cunoaste si exceptii:

- donatarul are dreptul sa pastreze toate fructele naturale percepute sau pe cele civile, scadente anterior deschiderii succesiunii. El va trebui sa restituie numai fructele percepute sau scadente dupa deschiderea succesiunii;

- reductiunea nu se rasfrange asupra actelor de instrainare sau de grevare a bunurilor, consimtite de catre donatar fata de terti, inainte de deschiderea succesiunii; in acest caz, fostul donatar va restitui echivalentul valoric al bunului ce l-a instrainat . Daca tertii au dobandit drepturi reale asupra bunului donat prin acte incheiate ulterior deschiderii succesiunii, aceste acte vor fi insa desfiintate.

In cazul in care numai o parte din obiectul contractului de donatie incalca rezerva succesorala, va opera reductiunea numai pentru acea parte, nu pentru intreg contractul.


420. Reductiunea pentru leziune. Domeniul de aplicare a leziunii este restrans la minorii peste 14 ani care incheie singuri un act de administare sau de conservare, fara incuviintarea prealabila a parintilor sau tutorelui, asemenea acte fiind lovite de nulitate relativa. Dovada dezechilibrului dintre prestatii, la data contractarii, revine minorului.

In ceea ce-i priveste pe majori, art 1165 C.civ. dispune, in termeni generali, ca majorul nu poate sa exercite actiunea in resciziune. Exceptie fac contractele de asistenta sau salvare maritima (art. 103 din Decretul nr. 41/1950 pentru supravegherea, controlul si ordinea navigatiei maritime si fluviale), caz in care, alaturi de nulitatea relativa, este prevazuta ca sanctiune si reductiunea, cel prejudiciat avand facultatea de a invoca una dintre cele doua posibilitati. Prin reductiunea acestui contract, va fi desfiintata disproportia vadita dintre prestatii, iar partea lezata va fi tinuta nu pentru obligatia prea mare stipulata in contract, ci pentru o obligatie corespunzatoare celei care revine celeilalte parti.

Reductiunea acestor contracte se justifica prin faptul ca nu au fost respectate normele legale edictate in scopul de a asigura un echilibru al prestatiilor in contractele cu titlu oneros.

Articolul 111 din proiectul Codului civil prevede: "Daca una dintre parti, profitand de nevoie, lipsa de experienta sau usurinta celeilalte parti, primeste sau stipuleaza, pentru sine ori pentru altul, o prestatie de o valoare considerabil mai mare la data contractului, decat valoarea prestatiei ce da sau la care se obliga partea vatamata, in termen de un an de la incheierea contractului poate cere, la alegerea sa, fie echilibrarea prestatiilor prin reducerea uneia din ele ori sporirea celeilalte, fie anularea contractului pentru leziune.

In cazul in care s-a cerut anularea, instanta judecatoreasca poate totusi dispune numai sporirea uneia dintre prestatii sau reducerea corespunzatoare a celeilalte prestatii".

Prin urmare, in Proiectul Codului civil, reductiunea este prevazuta ca o sanctiune alternativa cu nulitatea relativa si se aplica indiferent daca partile contractante lezate sunt minori sau majori. In plus, instanta judecatoreasca sesizata cu o actiune in anulabilitate are posibilitatea, pentru a salva contractul, sa aplice numai sanctiunea reductiunii, evitand nulitatea.


421. Reductiunea in materia asigurarii facultative. In materia asigurarii facultative, reductiunea este posibila. Numai in cazul asigurarilor de persoane la care se constituie rezerva de prime asiguratul poate inceta plata primelor, cu dreptul de a mentine totusi contractul in vigoare la o suma asigurata redusa, stabilita in raport cu marimea rezervei de prime acumulate (daca nu opteaza pentru rezilierea contractului cu restituirea rezervei constituite).

Facultatea de a cere reductiunea apartine si asiguratorului, in cazul in care asiguratul a facut declaratii inexacte (false) sau incomplete (reticenta frauduloasa) cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la risc, pe care le cunoaste, sau daca nu comunica modificarea acestor imprejurari intervenite in cursul executarii contractului. Deoarece asiguratul este in culpa, asiguratorul are dreptul (daca nu s-a prevazut altfel in contract)

- inainte de producerea cazului asigurat, sa denunte contractul sau, cu acordul asiguratului, sa procedeze la modificarea lui corespunzatoare;

- dupa intervenirea cazului asigurat, sa refuze plata indemnizatiei daca dovedeste ca, fata de imprejurarile reale, nu ar fi incheiat contractul (putand fi obligat, cel mult, la restituirea primelor incasate) sau sa reduca in mod corespunzator indemnizatia de asigurare (proportional cu acoperirea riscului marit prin primele de asigurare platite).


422. Reductiunea penalitatii conventionale. In principiu, clauza penala nu poate fi redusa sau agravata. Articolul 1070 C.civ. admite insa o exceptie de la aceasta regula, in cazul executarii partiale a obligatiei, cand instanta poate reduce clauza penala corespunzator valorii obiectului contractului ramas neexecutat.

Partile pot prevedea reducerea penalitatilor atunci cand intinderea reala a prejudiciului este inferioara cuantumului prevazut in clauza penala.

De lege lata nu exista norme legale care sa prevada posibilitatea instantei de a reduce cuantumul penalitatilor in cazul in care acestea sunt excesive. Nici literatura de specialitate nu acorda o solutie unitara in acest caz deoarece, pe de o parte, prin reducerea penalitatilor s-ar afecta principiul fortei obligatorii a contractului (pacta sunt servanda) si s-ar diminua caracterul sanctionator al clauzei penale, iar, pe de alta parte, daca penalitatea este excesiva in raport cu intinderea prejudiciului, clauza penala se transforma intr-o clauza abuziva. Multi autori insa includ reductiunea penalitatilor conventionale excesive intre cazurile de aplicare a sanctiunii reductiunii.

Din aceste considerente se impune ca, de lege ferenda, sa se recunoasca instantei posibilitatea de a reduce cuantumul penalitatii atunci cand acesta este exagerat fata de intinderea reala a pagubei si, pentru a nu se pierde caracterul sanctionator al clauzei penale, reducerea sa se faca pana la o limita rezonabila.
St. Carpenaru, Dreptul de mostenire, in Fr. Deak, St. Carpenaru, Drept civil. Contracte speciale. Dreptul de autor. Dreptul de mostenire, Universitatea din Bucuresti, 1983, p. 477.

Fr. Deak s.a., op. cit., p. 78.

Trib. Suprem, colegiul civil, decizia nr. 1051/1961, C.D. 1961, p. 194.

Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, p. 409.

St. Rauschi, op. cit., p. 123; A. Pop, Gh. Beleiu, op. cit., p. 479.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact