StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Starea civila a persoanei fizice

Starea civila a persoanei fizice

Notiune si caractere juridice

Prin stare civila sau statut civil se inteleg toate elementele strict personale care contribuie la individualizarea persoanei fizice in societate si familie.

Ca drept subiectiv starea civila cuprinde posibilitatea omului de a se individualiza si de a pretinde tuturor sa fie individualizat prin starea civila, precum si posibilitatea de a apela, la nevoie, la constrangerea statala.Calitatile strict personale, care configureaza 818d32i starea civila a persoanei fizice, sunt urmatoarele elemente: nascuta din casatorie, din afara casatoriei, din parinti necunoscuti, adoptata, casatorita, divortata, vaduva, recasatorita, ruda sau afin cu alta persoana etc.

Starea civila, ca ansamblu de calitati strict personale ale persoanei fizice, are urmatoarele caractere juridice: indivizibilitatea, inalienabilitatea, imprescriptibilitatea, personalitatea si universalitatea.

Folosirea starii civile (posesia de stat)

Folosirea starii civile, numita si posesia de stat, se defineste prin intrunirea de fapte din care rezulta raportul de filiatie si de rudenie intre o persoana si familia din care pretinde ca face parte. Posesia de stat consta in recunoasterea publica a filiatiei.

Posesia de stat produce doua efecte:

prezumtia ca ea corespunde realitatii. Aceasta este o prezumtie relativa (juris tantum), putand fi combatuta sau completata prin alte probe.

al doilea efect al posesiei de stat (folosirea starii civile) consta in existenta legala a starii civile folosite, daca este intarita prin actul de stare civila concordant. De data aceasta, suntem in prezenta unei prezumtii absolute (juris et de jure), care nu permite dovada contrara.

Actiunile de stare civila (actiunile de stat)

Actiunile de stare civila sau actiunile de stat sunt acele actiuni in justitie care au ca obiect elemente privind starea civila a persoanei fizice.

a)In raport cu obiectul lor, actiunile de stare civila se divid in trei categorii: actiuni in reclamatie de stat, actiuni in contestatie de stat si actiuni in modificare de stat.

actiunea in reclamatie de stat este acea actiune prin care persoana fizica urmareste sa obtina recunoasterea unei stari civile, alta decat cea aparenta (actiunea in stabilirea maternitatii, a paternitatii);

actiunea in contestatie de stat este acea actiune prin care se urmareste inlaturarea starii civile aparente pe motiv ca nu corespunde realitatii (actiunea in anularea casatoriei, actiunea in tagada paternitatii);

actiunea in modificare de stat este acea actiune prin care se urmareste modificarea pentru viitor a starii civile (actiunea de divort, actiunea de desfacere a adoptiei).

b)In raport de persoanele care pot sa le exercite, actiunile de stare civila se impart in:

actiuni care pot fi intentate de orice persoana interesata;

actiuni care pot fi pornite numai de persoane expres determinate de lege;

actiuni care pot fi introduse numai de titularul starii civile.

c)In raport de aplicabilitatea regulilor prescriptiei extinctive, actiunile de stare civila se impart in:

- actiuni imprescriptibile;

- actiuni prescriptibile (actiunea in anularea casatoriei, actiunea in tagada paternitatii, actiunea in stabilirea paternitatii).

Actele de stare civila

Sunt acte de stare civila: actul de nastere, actul de casatorie si actul de deces.Titularilor de acte de stare civila li se elibereaza extracte de pe aceste acte: certificat de nastere, certificat de casatorie, certificat de deces.

Actele de stare civila sunt inscrisuri autentice, intocmite potrivit legii, in registrele de stare civila, de catre delegatul de stare civila, care cuprind elementele starii civile a persoanei fizice.

Reconstituirea actului de stare civila presupune un act cu existenta anterioara, insa datorita unor imprejurari prevazute de lege, este cu neputinta sa se faca dovada acestuia in prezent.

Inocmirea ulterioara priveste situatiile in care actul de stare civila nu afost niciodata intocmit.

Anularea actelor de stare civila este sanctiunea nerespectarii dispozitiilor legale referitoare la conditiile de valabilitate a acestora.

Completarea presupune trecerea unor mentiuni care nu existau in act.

Rectificarea reprezinta indreptarea ori inlaturarea unor erori strecurate cu ocazia inregisrarii.

Modificarea este operatiunea de inscriere a unor mentiuni privitoare la statutul civil al titularului.

Inregistrarile de stare civila

Inregistrarile de stare civila sunt operatiuni de consemnare in registrele de stare civila a actelor si faptelor de stare civila, precum si a altor elemente prevazute de lege, operatii efectuate de catre organele cu atributii de stare civila.

Exista doua categorii de inregistrari: inregistrari sub forma intocmirii actelor de stare civila (in caz de nastere, casatorie, deces) si inregistrari sub forma inscrierii de mentiuni marginale pe registrele de stare civila (adoptie, divort, schimbarea sexului).

Proba starii civile

Regula o gasim in art.22 din Decretul nr.31/1954 si art. 13 din Legea nr.119/1996 care dispun similar ca starea civila se dovedeste cu actele intocmite in registrele de stare civila (numai pentru locul unde se gasesc aceste registre), precum si cu certificatele de stare civila eliberate pe baza acestora ( pentru locul unde se afla persoana).

Codul numeric al persoanei fizice

Potrivit art.5 alin.2 din Legea nr.105/1996 privind evidenta populatiei codul numeric personal constituie un mijloc de individualizare a persoanei fizice alaturi de nume, domiciliu si stare civila ce se inscriu in cartea de identitate.

Codul numeric este singurul identificator pentru toate sistemele informatice, care prelucreaza date nominale privind persoana fizica.

Fiecarei persoane fizice, cetatean roman, i se atribuie la nastere un CNP care se inscrie in certificatul de nastere si in toate actele cu caracter oficial, precum si in Registrul permanent de evidenta a populatiei. El nu mai poate fi schimbat decat in cazul in care se modifica data nasterii sau sexul persoanei fizice.

Precizari

q           In dreptul roman, statutul persoanei fizice era dat de reunirea a trei elemente: status libertatis (stare de om liber, eliberat, sclav), status civitatis (stare de cetatean roman, de latin sau peregrin), si status familiae (situatia in familie de pater familias sui iuris ori alieni iuris)


q           Legea nr. 119/1996 cuprinde o serie de reguli speciale cu privire la inregistrarea nasterii, cind declararea ei a fost facuta dupa trecerea unui an, intocmirea actului de nastere se face numai in baza unei hotarari judecatoresti irevocabile. Competenta apartine judecatoriei in raza careia domiciliaza copilul sau este situat sediul institutiei de ocrotire a copilului. Instanta va solicita politiei sa faca verificari pentru stabilirea identitatii, precum si avizul medicului legist cu privire la varsta si sexul persoanei a carei nastere a fost omisa de la inregistrare. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului (Dec.nr. 2270/1956 a colegiului civil a fostului T.S. si Dec.nr. 392/1990 a S. a III a civ.a T.M.B.)


q           Unul din efectele posesiei de stat este faptul ca, unita cu actul de nastere concordant folosirea starii civile creeaza prezumtia irefragabila de existenta a acelei stari civile. Astfel, nimeni nu poate contesta starea civila a copilului care are folosirea unei stari civile conforme cu certificatul sau de nastere (art. 51 C. fam.)


q           Prin exceptie, este admisibila o actiune prin care se contesta identitatea unei persoane, sustinand ca s-a savarsit o frauda prin substituirea copiilor, dupa ce actul de nastere a fost intocmit. Solutia este fireasca deoarece posesia de stat a copilului nu este conforma certificatului sau de nastere ci corespunzatoare certificatului de nastere al copilului cu care a fost substituit (Dec. nr.809/1979 a S.civ. a T.S)


q           Fara a fi un act de stare civila, livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenta familiei, filiatia copiilor (art.1 din H.G. nr.495/1997). Livretul de familie se elibereaza gratuit cu ocazia oficierii casatoriei si se semneaza de primar sau de delegatul acestuia. In caz de desfacere acasatoriei prin divort sau a anularii ei, livretul se retrage si se anuleza, eliberandu-se un nou livret parintelui caruia i s-au incredintat copii.

Vocabular

nomen - nume;

tractatus - tratament;

fama - reputatie;

tagaduirea paternitatii - infirmarea de catre un barbat a paternitatii copilului pe motiv ca, desi copilul fie nascut, fie conceput in timpul casatoriei mamei cu acel barbat, este cu neputinta ca el sa fie tatal acestuia.

Intrebari, exercitii, aplicatii

Definiti starea civila a persoanei fizice si enumerati caracterele acesteia.

Ce se intelege prin "posesie de stat"?

Ce intelegeti prin actiuni de stare civila?

Clasificati actiunile de stare civila in functie de criteriile cunoscute.

Hotararea judecatoreasca, pronuntata intr-o actiune de stare civila, este sau nu este un act de stare civila?

Explicati sintagma: "inregistrare de stare civila".

Ce mijloace de proba sunt necesare pentru dovada starii civile?

Precizati care este corelatia dintre starea civila si capacitatea civila.


Spete

La data de 1 iunie 1997, X a solicitat inscrierea tardiva a nasterii fiului sau Y, nascut la 1 iunie 1991.†††† Judecatoria a respins cererea, mentionand ca minorul a carui nastere se solicita a fi inregistrata a decedat intre timp.

Cerinte:

a)      Ce tip de actiune de stare civila este cea din speta?

b)      Ce fel de inregistrare de stare civila solicita X?

c)      Considerati solutia instantei corecta?

d)      Inregistrarea nasterii este conditionata de durata vietii copilului?


X a solicitat instantei corectarea unei greseli materiale cu privire la numele de familie trecut in certificatul de nastere. Instanta, admitand cererea lui X, a dispus corectarea mentiunii gresite, atat din certificatul de nastere cat si din buletinul de identitate.

Cerinte:

a)      Din punct de vedere al naturii juridice cum calificati cererea lui X?

b)      Ce organ este abilitat de lege sa corecteze mentiunile gresite din actul de identitate? Buletinul de identitate este un act de stare civila?

c)      Considerati corecta solutia instantei?

Rezolvati urmatoarele teste grila

Actiunea prin care se urmareste inlaturarea unei stari civile, pretins nereale si inlocuirea ei cu alta, pretins reale, constituie:

a)        actiune in reclamatie de stat;

b)       actiune in modificare de stat;

c)        actiune in contestatie de stat.

Starea civila a unei persoane fizice poate fi probata:

a)        cu prezumtie;

b)       cu orice mijloc de proba;

c)        cu actele intocmite in registrele de stare civila.

Reprezinta un act de stare civila:

a)        legitimatia de student;

b)       buletinul de identitate;

c)        certificatul de casatorie.

Constituie un fapt de stare civila:

a)        nasterea;

b)       adoptia;

c)        casatoria.

Bibliografie

Ø      I. R. Urs, S. Angheni- op.cit., pag. 228 - 232;

Ø      I. R. Urs, C. I. Todica - op.cit., pag. 120-161;

Ø      Gh. Beleiu - op.cit., pag. 361 - 372;

Ø      G. Boroi†††††††††††† - op.cit., pag. 55 - 70;

Ø      I. Dogaru††††††††††† - op.cit., pag. 448 - 457;
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact