StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Efectele conditiei

Efectele conditiei


108. Principii. Efectele conditiei sunt guvernate de doua principii:

a) potrivit art. 1004 C.civ. conditia afecteaza insasi existenta actului juridic civil, adica nasterea ori desfiintarea lui (spre deosebire de termen care afecteaza doar executarea actului, art. 1022 C.civ.);

b) efectele conditiei se produc, de regula, retroactiv, in sensul ca momentul de la care sau pana la care se produc 434j94e nu este acela al indeplinirii sau neindeplinirii conditiei, ci momentul incheierii actului juridic civil sub conditie (art. 1015 C.civ.).

Se admite ca retroactivitatea efectelor conditiei nu are caracter imperativ, astfel incat partile ar putea deroga prin vointa lor de la aceasta regula, prevazand in mod expres ca efectele conditiei se vor produce din momentul indeplinirii sau al neindeplinirii conditiei

Analiza efectelor conditiei presupune o dubla distinctie: pe de o parte, intre conditia suspensiva si conditia rezolutorie si, pe de alta parte, intre intervalul de timp cuprins intre momentul incheierii actului juridic si momentul in care inde­pli­nirea sau neindeplinirea conditiei devine sigura (pendente conditione) si perioada ulterioara acestui moment (eveniente conditione)


A. Efectele conditiei suspensive


109. Pendente conditione, atat timp cat conditia suspensiva nu s‑a indeplinit, actul juridic nu‑si produce efectele juridice (nu poate da nastere unor drepturi si obligatii); in consecinta:

- creditorul nu poate pretinde executarea obligatiei;

- debitorul nu datoreaza nimic, iar in cazul in care totusi plateste, el poate cere restituirea platii ca fiind nedatorata;

- obligatia nu se poate stinge prin compensatie, deoarece nu se stinge nici prin plata;

- dreptul la actiune nefiind inca nascut, prescriptia nu incepe sa curga [art. 1885 alin. (1) C.civ. si art. 7 alin. (3) din Decretul nr. 167/1958];

- in actele translative nu se produce efectul translativ (art. 1018 C.civ);

- creditorul poate face acte de conservare a dreptului sau (art. 1016 C.civ.), cum ar fi: inscrierea unei ipoteci, intreruperea unei prescriptii etc.;

- creditorul poate sa solicite si sa obtina garantii pentru creanta sa in ipoteza indeplinirii conditiei (gaj, ipoteca, fideiusiune);

- creditorul poate sa cedeze prin acte inter vivos sau prin acte mortis causa dreptul sau conditional, acesta transmitandu‑se catre dobanditor asa cum se gaseste in patrimoniul creditorului, adica afectat de conditia suspensiva (art. 1015 C.civ.), iar nu ca drept pur si simplu - nemo plus iuris ad alium trasferre potest, quam ipse habet

110. Eveniente conditione, in ipoteza in care conditia suspensiva s‑a realizat, actul se va consolida cu efect retroactiv, fiind considerat un act juridic pur si simplu (neafectat de conditie). In consecinta:

- plata efectuata pendente conditione este validata;

- transmisiunile de drepturi consimtite pendente conditione de catre titularul dreptului conditional (creditor) sunt consolidate; dimpotriva, actele facute de debitor se desfiinteaza.

De la retroactivitatea efectelor conditiei suspensive, eveniente conditione, exista si exceptii:

a) prescriptia extinctiva nu poate sa curga decat de la data indeplinirii conditiei;

b) fructele culese de instrainator raman ale sale, desi dreptul sau dispare cu efect retroactiv;

c) actele de administrare incheiate de instrainator pendente conditione raman valabile;

d) riscurile realizate pendente conditione raman in sarcina instrainatorului.

111. Conditia nu se indeplineste. In ipoteza in care conditia nu se indepli­neste, partile se gasesc in situatia in care ar fi fost daca n‑ar fi incheiat actul (drepturile si obligatiile carora partile au intentionat sa le dea nastere prin actul lor juridic afectat de conditia suspensiva nu se mai nasc), de unde rezulta:- prestatiile eventual efectuate vor trebui sa fie restituite;

- eventualele garantii constituite se desfiinteaza si ele, intrucat sunt consi­de­rate ca fiind accesorii obligatiei garantate, care s‑a desfiintat prin neindeplinirea conditiei suspensive;

- drepturile pe care debitorul obligat sub conditie suspensiva le‑ar fi constituit in favoarea unor terte persoane se consolideaza (iar cele pe care creditorul le‑a constituit se desfiinteaza).


B. Efectele conditiei rezolutorii


112. Pendente conditione actul juridic incheiat sub conditie rezolutorie este considerat a fi pur si simplu (neafectat de conditie), pentru ca cel care datoreaza sub conditie rezolutorie, datoreaza pur si simplu (pura obligatio quae sub conditione resolvitur); in consecinta:

- obligatiile debitorului sunt valabile si exigibile, ele trebuie sa fie executate, iar creditorul poate pretinde executarea lor (pura est sed sub conditione resolvitur);

- dobanditorul sub conditie rezolutorie al bunului individual determinat suporta riscul pieirii fortuite a acestuia, in calitate de proprietar (res perit domino);

- dobanditorul poate sa transmita sau sa greveze dreptul dobandit prin acte inter vivos sau mortis causa, insa tot afectat de conditia rezolutorie sub care el apartine transmitatorului (nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet).

113. Eveniente conditione, atunci cand conditia rezolutorie s‑a realizat, actul juridic se desfiinteaza retroactiv, toate drepturile si obligatiile izvorate din el fiind considerate a nu fi existat niciodata.

In consecinta:

- prestatiile executate in temeiul actului se restituie, adica dobanditorul tre­buie sa restituie bunul, iar cel care l‑a instrainat trebuie sa restituie pretul;

- drepturile constituite de dobanditor in favoarea unor terte persoane, se des­fiinteaza retroactiv (resoluto iure dantis, resolvitur plus accipientis).

De la caracterul retroactiv al conditiei rezolutorii exista si exceptii:

a) riscurile produse pendente conditione sunt suportate de dobanditorul proprietar sub conditie rezolutorie, asa incat el va fi tinut sa plateasca pretul bunului, desi in momentul implinirii conditiei, dreptul sau de proprietate dispare cu efect retroactiv;

b) actele de administrare facute de dobanditorul sub conditie rezolutorie raman valabile;

c) dobanditorul sub conditie rezolutorie pastreaza fructele culese;

d) in actele juridice cu executare succesiva, efectele realizarii conditiei rezo­lutorii se produc numai pentru viitor.
A. Pop, Gh. Beleiu, op. cit., p. 291; G. Boroi, op. cit., 2001, p. 196; S. Cercel, Drept civil. Actul juridic civil. teoria probelor, Ed. Universitaria, 2006, p. 115.

O. Ungureanu, op. cit., 1999, p. 45‑146; I. Dogaru, op. cit., 2000, p. 263‑264.

Articolul 925 C.civ. contine insa si o exceptie constand in imposibilitatea credi­torului de a transmite catre dobanditor dreptul sau conditional: ,,Orice dispozitie testa­mentara, facuta sub conditie suspensiva, cade cand eredele sau legatarul a murit inaintea indeplinirii conditiei".Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact