StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Realizarea si aplicarea normelor juridice civile

Realizarea si aplicarea normelor juridice civile

Conceptul de realizare si aplicare

Activitatea  de infaptuire a dispozitiilor si oprelistilor cuprinse in norma juridica apare ca un proces complex, desemnat prin notiunea de realizare a normelor de dreptAplicarea normelor de drept consta in activitatea desfasurata de organele de stat investite prin lege cu atributii si competente speciale pentru transpunerea in practica a dispozitiilor si sanctiunilor normelor juridice.

Formele juridice de realizare:

respectarea si executarea prescriptiei normei juridice de catre destinatarii ei;

aplicarea normei de catre organele de stat competente.

Etapele de aplicare a normelor juridice:

stabilirea situatiei de fapt - actul de aplicare bazat pe o corecta stabilire a situatiei de fapt este un act temeinic;

stabilirea elementelor de drept (calificarea juridica) - actul de aplicatie bazat pe o corecta calificare juridica se numeste act legal.

emiterea actului de 929h73j aplicare cu respectarea conditiilor de fond si forma prevazute de lege.                         Temeinicia si legalitatea sunt condiitiile actului de aplicare.Actul de aplicare a normei juridice nu trebuie confundat nici cu actele normative nici cu actele juridice civile.

Aplicarea (actiunea) legii in timp

In timp legile se succed, iar conflictul de legi in timp se solutioneaza pe baza normelor juridice ce alcatuiesc dreptul intertemporal.

Aplicarea legii in timp presupune:

intrarea in vigoare a legii. Legea devine obligatorie din momen­tul intrarii ei in vigoare: legea intra in vigoare in trei zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial.

prezumtia de cunoastere a legii: de la data intrarii in vigoare, nimeni nu poate invoca necunoasterea legii "nemo censetur ignorare legem"

iesirea din vigoare a legii: punctul final al actiunii unei legi este cel al abrogarii; abrogarea este: expresa sau tacita (implicita);totala sau partiala.

un ultim aspect se refera la legile temporare si la desuetudine.

In primul caz nu este necesara abrogarea, fiind suficienta scurgerea perioadei de timp pentru care actele normative au fost adoptate.

Desuetitudinea intervine in acele situatii in care datorita disparitiei ratiunilor pentru care actul normativ a fost adoptat; acesta nu mai este aplicat, fara a fi abrogat.

Principii si exceptii cu privire la actiunea legii in timp (conflictul legilor in timp).

Legea se aplica intr‑un anumit interval de timp cuprins intre momentul intrarii si momentul iesirii din vigoare a legii respective. In practica insa, raporturile juridice isi produc efectele, adica se nasc, se modifica sau se sting in perioade in care pot actiona legi diferite. Se pune problema de a sti cum determinam legea aplicabila. Aceasta problema se rezolva dupa urmatoarele principii:

principiul neretroactivitatii legii cu exceptia sa: retroactivitatea legii noi;

principiul aplicarii imediate a legii noi cu exceptia sa: supravietuirea (ultraactivitatea) legii vechi.Principiul neretroactivitatii legii civile


Principiul, de mare valoare pentru ocrotirea drepturilor subiective, pentru insasi autoritatea legii, a fost consacrat in art.15 alin. 2 din Constitutie, care prevede ca "Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale si acelei contraventionale mai favorabile".

Legea noua nu reglementeaza raporturile juridice nascute, modificate sau stinse inainte de intrarea ei in vigoare.

Legea noua se aplica, fara a fi retroactiva, urmatoarelor situatii.

situatiilor juridice care se vor naste, modifica sau stinge, dupa intrarea in vigoare a legii;

situatiilor juridice in curs de formare, modificare sau stingere la data intrarii in vigoare a legii;

efectelor viitoare ale raporturilor juridice trecute;

In ce priveste efectele desfasurate in timp ale unor situatii juridice, regula este ca se produc acele efecte care sunt prevazute de legea in vigoare, in momentul in care se produce fiecare efect.

Ø       Exceptia de retroactivitate a legii

Legea penala mai favorabila retroactiveaza (art. 15 alin. 2 din Constitutie).

Legile interpretative - trebuie sa admitem ca legea interpretativa produce efecte numai pentru viitor, desi pana la intrarea in vigoare a actualei Constitutii era acceptata teza conform careia legea interpretativa avea caracter retroactiv.Principiul aplicarii imediate a legii civil

Legea se va aplica tuturor raporturilor juridice care se vor naste, modifica sau stinge, dupa momentul intrarii in vigoare precum si efectelor produse de raporturile juridice constituite in trecut.

Intre neretroactivitatea legii si principiul aplicarii imediate exista deosebiri esentiale. Astfel, neretroactivitaea se refera la fapte si raporturi juridice consumate in trecut, iar aplicarea imediata se refera la fapte juridice si raporturi in curs de producere. Neretroactivitatea se opune retroactivitatii legii, iar aplicarea imediata a legii se opune supravie­tuirii legii vechi.

Ø       Exceptia supravietuirii legii vechi (ultraactivitatea).

Ca regula, exceptiile de ultraactivitate in practica se refera la situatiile subiective (individuale), stabilite prin vointa partilor intr‑un contract. Cat priveste aceste situatii subiective, se va aplica legea sub imperiul careia a fost incheiat actul juridic, deci supravietuieste legea veche.

Situatiile subiective, stabilite prin vointa partilor, raman guvernate de legea sub imperiul careia au luat nastere (tempus regit actum).

Legea noua prevede expres printr-o dispozitie tranzitorie ca anumite situatii juridice raman in continuare guvernate de legea veche.

Legea penala temporala.

Aplicarea legii civile in spatiu

Este guvernata de principiul teritorialitatii legii, cu exceptiile de restrangere sau extindere pe plan intern, si international.

Conflictul de legi in spatiu se solutioneaza pe baza normelor conflictuale ce alcatuiesc dreptul international privat.

Aplicarea legii civile asupra persoanelor

Destinatarii legii sunt persoanele fizice si juridice;

In fata legii, persoanele sunt egale- principiul egalitarismului.

In  functie de aplicabilitate, legi civile sunt:

cu vocatie generala;

cu vocatie speciala;

legi civile aplicabile persoanelor fizice;

legi civile aplicabile persoanelor juridice.


Precizari

q           In literatura de specialitate, se admite aproape unanim ca desuetitudinea (neaplicarea indelungata a unei legi) nu constituie o iesire din vigoare a legii. Un exemplu deja clasic este codul comercial intrat in vigoare pe 1 septembrie 1887 care dupa instaurarea puterii populare si pana la 22 decembrie 1989 nu s-a aplicat, fiind in desuetitudine, revigorandu-se in 1990.

Oricat de mult timp ar ramane legea neaplicata, ea nu este abrogata cat timp aceasta nu rezulta dintr-un alt text de lege posterior. Cu alte cuvinte nu exista abrogare prin desuetitudine.

In practica, exista exceptii, foarte restranse, in care nu se tine seama de desuetitudine. Astfel, cand o lege a fost adoptata pentru reglementarea unei situatii juridice sau a unei institutii, legea se va considera abrogata in momentul in care situatia sau institutia iau sfarsit. Din acel moment, legea devine fara obiect.


q           Regula "nemo censetur ignorare legem" nu este absoluta, aceasta cunoscand cateva exceptii:

a)      cand o parte din teritoriul unei tari se afla izolat printr-un caz de forta majora (se afla in carantina, ocupat de inamic) fiind in imposibilitate de a cunoaste publicarea unei legi, se poate invoca necunoasterea ei cat timp nu se reiau legaturile cu restul tarii. Necunoasterea, in acest caz, nu se datoreaza ignorantei personale, ci unei imposibilitati materiale si absolute.

b)      in opinia unor autori, adepti ai teoriei erorii de drept - viciu de consimtamant, aceasta regula este inlaturata in materie de conventii. Astfel, cand o parte, la incheierea unui act juridic, ignora consecintele prevazute de lege ca decurgand din contract, ea poate invoca necunoasterea legii si poate cere anularea contractului pentru eroare de drept.

Reprezentare grafica

Vocabular

abrogare expresa - intervine atunci cand se precizeaza explicit (in terminis) ca legea se abroga.

abrogare tacita (implicita) - intervine atunci cand legea noua contine dispozitii incompatibile cu cele din vechea lege.

abrogare totala - atunci cand toate dispozitiile cuprinse intr-un act normativ sunt abrogate.

abrogare partiala - cand numai o parte din dispozitiile unui act normativ sunt abrogate, celalalte continuand a ramane in vigoare.

in terminis - explicit, cu aceleasi cuvinte.

principiul aplicarii imediate a legii civile noi - regula de drept conform careia, de indata ce a fost adoptata, legea civila noua se aplica tuturor situatiilor ivite dupa intrarea ei in vigoare, excluzand aplicarea legii vechi.

lege temporara - lege edictata cu termen, prevazandu-se chiar in dispozitiile ei termenul pana la care va actiona.

nemo censetur ignorare legem - nimeni nu poate invoca necunoasterea legii.

principiul neretroactivitatii legii civile - regula juridica potrivit careia o lege civila se aplica numai situatiilor care se ivesc in practica dupa intrarea ei in vigoare, iar nu situatiilor anterioare.

principul teritorialitatii - regula juridica potrivit careia actele normative civile care emana de la organele centrale de stat se aplica pe intreg teritoriul tarii, iar reglementarile civile care provin de la un organ de stat local se aplica doar pe teritoriul respectivei unitati administrativ - teritoriale.

tempus regit actum - legea in vigoare la un moment dat guverneaza actul juridic.

ultraactivitatea legii civile vechi - aplicarea, la unele situatii determinate, a legii civile vechi, desi a intrat in vigoare o noua lege civila.

Intrebari, exercitii, aplicatii

Deosebiti actul de aplicare a normei juridice de actul normativ si de actul juridic civil.

Care este diferenta intre abrogarea legii si caderea ei in desuetitudine?

Caracterizati principiul neretroactivitatii si aratati exceptiile de la aceasta.

Argumentati de ce este necesar ca legea penala mai favorabila sa retroactiveze.

Ce intelegeti prin ultraactivitatea legii?

Ce este si ce importanta are legea interpretativa? Este ea retroactiva?

Rezolvati urmatoarele teste grila:

Temeinicia si legalitatea sunt caracteristici ale:

a)      actelor normative;

b)      actelor de aplicare a legii;

c)      actelor juridice civile.

Legea intra in vigoare:

a)      la data adoptarii;

b)      la data promulgarii de catre Presedintele Romaniei;

c)      in trei zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Aplicarea legii civile in timp este guvernata de urmatoarele principii:

a)       neretroactivitatea si aplicarea imediata a legii noi;

b)       neretroactivitatea si ultraactivitatea legii vechi;

c)       nerectroactivitatea si retroactivitatea legii vechi.

Ultraactivitatea legii civile vechi reprezinta o exceptie de la:

a)      principiul neretroactivitatii legii noi;

b)      principiul teritorialitatii legii noi;

c)      principiul aplicarii imediate a legii noi.

Atunci cand legea noua contine dispozitii incompatibile cu cele din legea veche, abrogarea este:

a)      expresa;

b)      tacita;

c)      indirecta.Bibliografie

Ø       I. R. Urs                          - op.cit., pag. 56 - 109;

Ø       I. R. Urs, S. Angheni - op.cit., pag. 55 - 64;

Ø       Gh. Beleiu                      - op.cit., pag. 50 - 67;

Ø       G. Boroi - op.cit., pag. 11 - 36;

Ø       V.D. Zlatescu                 - op.cit., pag. 45 - 79;
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact