StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Notiune, elemente constitutive si clasificarea persoanelor juridice

Notiune, elemente constitutive si clasificarea persoanelor juridice


Notiune


Dupa cum am aratat, calitatea de a fi titular de drepturi si obligatii civile o are persoana fizica si persoana juridica.In doctrina juridica persoana juridica a fost definita in mod diferit.In ce ne priveste, consideram ca persoana juridica este un subiect de drept care se infiinteaza, se organizeaza si participa la raporturile juridice cu respectarea cerintelor legale de fond si de forma. Recunoasterea calitatii de persoana juridica (subiect de drept distinct) si conferirea "personalitatii juridice" unor entitati sociale este exclusiv opera legii. Ratiunea existentei acestei institutii juridice, precum si criteriile de formare si elementele de continut care il calauzesc pe legiuitor sunt fundamentate pe interese social‑economice generale.
Enumerarea persoanelor juridice:

Statul. Potrivit art. 25 alin. 1 din Decretul nr.31/1954, statul este "persoana juridica in raporturile in care participa nemijlocit, in nume propriu, ca subiect de drepturi si obligatii".

Organele puterii legislative. Camera Deputatilor si Senatul, care impreuna formeaza Parlamentul Romaniei, sunt persoane juridice, deoarece intrunesc elementele constitutive cerute de lege in acest scop.

Organele puterii executive. Din aceasta categorie fac parte: Administratia prezidentiala, Guvernul Romaniei, ministerele si alte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, prefecturile si organele administratiei de stat, misiunile diplomatice si oficiile consulare.

Organele puterii judecatoresti. Acestea cuprind instantele judecatoresti si Ministerul Public. Instantele de judecata sunt: judecatoriile, tribunalele, Curtea de Apel,Inalta Curte de Justitie s 454j93e i Casatie. Dintre acestea, judecatoriile nu au personalitate juridica, fiind privite ca subunitati ale tribunalelor.

Autoritatile administrative autonome nesubordonate Guvernului. De exemplu: Banca Nationala a Romaniei, Curtea de Conturi, Serviciul Roman de Informatii.

Curtea Constitutionala

Unitatile administrativ-teritoriale. Potrivit art.19 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, "comunele, orasele si judetele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au patrimoniu si capacitate juridica deplina".

Persoane juridice de stat. Acestea cuprind institutii de stat (infiintate in domeniile: sanatate, invatamant, stiinta si cultura ) si agenti economici de stat (regii autonome si societati comerciale cucapital integral sau majoritar de stat ).

Partide politice. Potrivit art. 1 teza a II a din Legea partidelor politice nr. 14/2003 partidele sunt "persoane juridice de drept public".

Societatile comerciale cu capital privat. Sunt reglementate de Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 si se constituie in una din formele: societate cu raspundere limitata, societate pe actiuni, societate in nume colectiv, societate in comandita pe actiuni, societate in comandita simpla.

Societatile agricole. Acestea s-au infiintat in temeiul Legii nr. 36/1991 ca persoane juridice de drept privat, dar fara caracter comercial.

Organizatii cooperatiste. Sunt persoane juridice de drept privat, ce se organizeaza si functioneaza din initiativa membrilor lor, pentru realizarea unor scopuri economice sau in scopul intrajutorarii membrilor. In prezent funtioneaza doua categorii de organizatii cooperatiste: organizatiile cooperatiei mestesugaresti, reglementate prin Decretul-Lege nr.66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugarestisi organizatiile cooperatiei de consum si de credit, reglementate de Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si de credit

Asociatiile si fundatiile. Conform art. 1 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii modificata prin O.G. nr. 37/2003, persoanele fizice si juridice ce urmaresc realizarea unor activitati in interes general sau in interes personal nepatrimonial, pot constitui asociatii sau fundatii fara scop patrimonial.

Grupurile de interes economic. Potrivi Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, grupul de interes economic - G.I.E., reprezinta o asociere intre doua sau mai multe persoane juridice, in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai si a imbunatatirii rezultatelor activitatii respective.

Sindicatele. Se constituie in baza Legii nr. 54/2003 cu privire la sindicate, contribuind la apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale si economice ale salariatilor.

Cultele religioase. Decretul nr. 117/1948 privind regimul general al cultelor religioase recunoaste in art. 28 calitatea de persoana juridica atat a cultelor religioase cat si a partilor componente, asezamintelor, congregatiilor, etc.

Casele de Ajutor Reciproc.


Elementele constitutive ale persoanei juridice


Avand ca punct de plecare dispozitiile legale cuprinse in art.26 lit. e din Decretul nr.31/1954, literatura de specialitate este unanima in a considera ca elementele constitutive general valabile pentru existenta unei persoane juridice sunt:

organizarea de sine statatoare;

un patrimoniu propriu;

un scop propriu in acord cu interesul public (general).


q       Organizarea de sine statatoare a persoanei juridice desemneaza acel element constitutiv ce consta in alcatuirea ca un tot unitar sau structurarea pe activitati, precum si precizarea persoanelor care vor reprezenta persoana juridica in raport cu tertii. Cu alte cuvinte, organizarea proprie priveste doua aspecte: organizarea interna, structurarea pe compartimente (cercetare, productie, comert) si desemnarea organelor de conducere si a persoanelor care reprezinta persoana juridica.
Importanta acestui element constitutiv este dedusa din faptul ca persoana juridica participa la raporturile juridice civile ca un ansamblu unitar.


q       Patrimoniul propriu este acel element constitutiv al persoanei juridice care consta in totalitatea drepturilor si obligatiilor cu continut economic, avand ca titular persoana juridica. Similar persoanei fizice, patrimoniul persoanei juridice cuprinde o latura activa, formata din drepturi patrimoniale (reale si de creanta) si o latura pasiva alcatuita din obligatii patrimoniale (contractuale si extracontractuale). Patrimoniul trebuie sa fie distinct de patrimoniul persoanelor fizice ce alcatuiesc persoana juridica, precum si fata de patrimoniul altor persoane fizice sau juridice, ceea ce ii permite sa-si asume o raspundere proprie, autonoma.


Importanta juridica a patrimoniului priveste urmatoarele aspecte:

a)      exista entitati care au organizare proprie si scop propriu, dar nu au calitatea de persoana juridica lipsindu-le patrimoniul propriu (spre exemplu sucursalele, nu insa si filialele care intrunesc cele trei elemente constitutive);

b)      patrimoniul propriu sta la baza raspunderii;

c)      patrimoniul permite persoanei juridice sa participe la viata publica in nume propriu (proprio nomine)

d)      patrimoniul propriu explica dispozitia art. 37 din Decretul nr. 31/1954 conform careia persoana juridica supraordonata nu raspunde pentru obligatiile persoanei juridice subordonate si nici invers.


q       Scopul persoanei juridice are doua sensuri:

in sens larg, se intelege scopul formulat in acte normative care se exprima generic, aratandu-se domeniul si obiectul de activitate (spre exemplu, fundatia este destinata realizarii unui scop ideal);

in sens restrans, se intelege scopul concret urmarit de fiecare persoana juridica, scop inscris in actul de infiintare.

Scopul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie in acord cu interesul public, sa fie determinat, sa fie legal (in acord cu legea).

Scopul stabileste limitele capacitatii de folosinta a persoanei juridice, capacitate ce e guvernata de principiul specialitatii.Clasificarea persoanelor juridice


Se face dupa anumite criterii aplicabile fie tuturor categoriilor de persoane juridice, fie numai unora dintre ele, slujind la stabilirea unor trasaturi caracteristice unor grupe ori subgrupe de persoane juridice.

Criteriile de clasificare care pot fi retinute sunt urmatoarele:

domeniul dreptului de care apartin;

forma dreptului de proprietate;

nationalitatea;

natura scopului.

Dupa domeniul dreptului de care apartin se disting

A. Persoane juridice de drept public

Statul;

Unitatile administrativ teritoriale;

Organele puterii legislative;

Organele puterii executive;

Organele puterii judecatoresti;

Ministerul public;

Curtea de conturi;

Institutiile de stat;

Partidele politice


B. Persoane juridice de drept privat

Agentii economici de stat;

Societatile comerciale;

Sindicatele;

Cultele religioase;

Organizatiile cooperatiste;

Casele de Ajutor Reciproc;

Asociatiile si fundatiile.


Dupa forma dreptului de proprietate pe care se intemeiaza:

persoane juridice fundamentate pe proprietatea publica;

persoane juridice care au la baza, atat proprietatea publica, cat si proprietatea privata;

persoane juridice care au la baza exclusiv proprietatea privata;

persoane juridice intemeiate pe proprietatea privata interna si proprietatea straina.


Dupa nationalitate, persoanele juridice sunt:

persoane juridice romane - au sediul principal in Romania, fiind constituite in conditiile legii romane

persoane juridice straine - au sediul principal in strainatate si isi desfasoara activitatea in Romania, potrivi cerintelor legii romanesti.


Dupa natura scopului urmarit:

persoane juridice cu scop patrimonial (economic, lucrativ);

persoane juridice fara scop patrimonial.


Precizari


q           Aparitia persoanei juridice in circuitul civil a constituit premisa unor controverse doctrinare in legatura cu natura juridica a acestei institutii. De-a lungul timpului, s-au formulat mai multe teorii care au incercat sa explice fundamentul persoanei juridice.

Dupa un prim sistem, persoana juridica era considerata o fictiune, omul fiind singura persoana reala, fizica. Deoarece nici o fictiune nu putea exista fara lege, persoana juridica era considerata creatia legiuitorului.

Teoria proprietatii colective identifica persoana juridica cu un ansamblu de bunuri colective aflat in posesia unui grup de oameni. Calitatea de subiect de drept o avea nu colectivitatea, ci patrimoniul colectivitatii.

Teoria realitatii sustinea ca persoana juridica avea o existenta reala reala si o vointa proprie, distincta de a componentilor sai.

In majoritatea definitiilor formulate in doctrina fundamentul persoanei juridice il constituie colectivul de oameni, pe care aceasta isi bazeaza si justifica existenta.In ceea ce ne priveste, consideram ca persoana juridica este exclusiv opera legii, ratiunea existentei acestei institutii fiind fundamentata pe interese social - economice generale.q       Statul apare ca subiect de drept civil in urmatoarele raporturi juridice:

in raporturile de proprietate, statul este titular al dreptului de proprietate asupra unori bunuri ce apartin domeniului public sau privat.

in raporturile obligationale, statul apare ca debitor si raspunde patimonial pentu erorile judiciare constand in condamnarea si luarea unei masuri preventive pe nedrept (art.504 si urmatoarele din C. proc. pen.).

in domeniul succesoral, statul apare ca o persoana juridica civila, dobandind mostenirile vacante conform art. 680 C.civ. "In lipsa de mostenitori legali sau testamentari, bunurile lasate de defunct trec in proprietatea statului".

in raporturile de comert international.†††


q           Fara a fi considerate elemente constitutive ale persoanei juridice, conditiile speciale particularizeaza continutul acestora.Cu titlu exemplificativ, enumeram cateva conditii speciale, ce particularizeaza unele persoane juridice:

▪ in cazul societatilor comerciale, potrivit Legii nr.31/1990, numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 5, iar capitalul social mai mic de 25.000.000 de lei. Tot astfel, numarul asociatiilor din societatile cu raspundere limitata nu poate fi mai mare de 50, iar capitalul social nu poate fi mai mic de 2.000.000 de lei. Guvernul va putea modifica anual, prin hotarare, valoarea minima a capitalului social al societatii pe actiuni si in comandita pe actiuni, astfel incat pana la data de 31 decembrie 2005, capitalul social pentu aceste societati sa nu fie mai mic decat echivalentul in lei a sumei de 25.000 de euro. Hotararea Guvernului va cuprinde si termenul pentru completarea capitalului social ( art.286, introdus prin Legea nr.161/2003).

▪ in societatea agricola, numarul minim de asociati pentru infiintarea si functionarea acesteia, este de10 asociati (art.8 din Legea nr.36/1991).

▪ in cazul asociatiilor si fundatiilor, numarul minim al membriilor unei asociatii este de 3 persoane (art.4 din O.U.G. nr. 26/2000 ). In schimb, fundatia poate fi infiintata de una sau mai multe persoane ( art. 15 ).

▪ cererea de inregistrare a unui partid politic trebuie insotita si de lista semnaturilor de sustinere a cel putin 25.000 de membrii fondatori, domiciliati in cel putin 18 dintre judetele tarii si municipiul Bucuresti, dar nu mai putin de 700 de persoane pentru fiecare dintre aceste judete si municipiul Bucuresti (art.19 alin.3 din Legea nr.14/2003 ).

▪ numarul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 20 (art. 118 alin.3 din Legea nr.161/2003).

▪ pentru constituirea unei organizatii sindicale este necesar un numar de cel putin 15 persoane din aceeasi ramura sau profesiune, chiar daca isi desfasoara activitatea la angajatori diferiti (art.2 alin.2 din Legea nr. 54/2003).


Reprezentare grafica


Vocabular


Case de Ajutor Reciproc - organizatii de tip asociativ ce au ca obiect exclusiv de activitate ajutorarea salariatilor prin acordarea de imprumuturi cu dobanda rezonabila

persoana juridica romana - persoana juridica cu sediul in Romania, constituita dupa cerintele legii romane si avand capacitatea juridica stabilita de aceste legi

persoana juridica straina - persoana juridica cu sediul in strainatate, constituita in conditiile legii locului respectiv, care in conditiile legii romane poate desfasura activitate si pe teritoriul Romaniei

asocitie − subiect de drept constituit din trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca, pentru realizarea unor activitati in interes general sau personal nepatrimonial

fundatia - subiect de drept infiitat de unul sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii sau pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat permanent si irevocabil realizarii unui scop de intres general


Intrebari, exercitii, aplicatii


Definiti persoana juridica.

Clasificati persoana juridica in functie de criteriile cunoscute.

Care sunt elementele constitutive ale persoanei juridice ?

Care este importanta obiectuluipropriu de activitate al unei persoane juridice ?

Ce intelegeti prin "organizare de sine statatoare" ?

Care este elementul definitoriu al patrimoniului unei persoane juridice ?

Ce intelegeti prin "act de dispozitie" ?

Ce presupune infiintarea unei persoane juridice prin act recunoscut ?

Ce reprezinta autorizarea prealabila ? Enumerati categoriile de persoane juridice ce se infiinteaza prin act autorizat.

Comparati actul de recunoastere cu actul de autorizatie.

Ce intelegeti prin persoana juridica romana ?


Speta


1. La 1 decembrie 1994, X, companie de transport aerian, l-a chemat in judecata pe Y, solicitand instantei obligarea acestuia din urma la plata a 3000 $ reprezentand chiria neplatita.

In motivarea actiunii, X arata ca este o companie care are ca obiect de activitate exploaterea comerciala a aeronavelor iar avionul, aflat in administrare tehnica, a fost inchiriat lui Y la data de 11 septembrie 1990 pentru un transport de marfuri.

Y, in aparare, a invederat ca societatea de transport are capital integral strain si, desi are sediul in Romania, nu poate sa se prevaleze de legislatia romana, chemandu-l in judecata in fata instantelor romane.

Cerinte:

a)        Ce reprezinta X ca notiune de drept civil?

b)        Clasificati pe X in functie de criteriile cunoscute.

c)        Care sunt elementele constitutive ale lui X ca societate comerciala?

d)        Este intemeiata sustinerea lui Y privind incapacitatea lui X de a o actiona in fata instantelor romane?

e)        Ce ar fi putut invoca in apararea sa Y?


Rezolvati urmatoarele teste grila:


Nu constituie un element constitutiv al persoanei juridice:

a)       organizarea de sine statatoare;

b)      actul de infiintare;

c)       scopul propriu.

Reprezinta un element constitutiv al persoanei juridice:;

a)       obiectul de activitate;

b)      actul de infiintare;

c)       capitalul social.

Sunt persoane juridice fundamentate atat pe proprietate publica cat si privata:

a)       institutiile de stat;

b)      organele de stat;

c)       statul si unitatile administrativ-teritoriale.

Sunt persoane juridice de drept public:

a)       agentii economici de stat;

b)      unitatile administrativ - teritoriale;

c)       organizatiile cooperatiste.

Sunt persoane juridice de drept privat:

a)       partidele politice;

b)      Curtile de Apel;

c)       sindicatele.

Partidele politice sunt persoane juridice:

a)       de drept public, fundamentate pe proprietate publica si privata, fara scop patrimonial;

b)      de drept public, fundamentate pe proprietate privata, fara scop patrimonial;

c)       de drept public, fundamentate pe proprietate publica, cu scop patrimonial.

Cultele religioase sunt persoane juridice:

a)       de drept privat, fundamentate pe proprietate publica si privata, fara scop patrimonial;

b)      de drept privat, fundamentate exclusiv pe proprietate privata, cu scop patrimonial;

c)       de drept privat, fundamentate pe proprietate privata, fara scop patrimonial.


Bibliografie


Ø      I. R. Urs, S. Angheni- op.cit., pag. 248 - 272

Ø      I.R.Urs, Carmen Ilie Todica - Teoria persoanelor. Subiecte de drept civil., Ed. Oscar Print, ††††††††††††††††††††† Bucuresti,2003

Ø      Gh. Beleiu - op.cit., pag. 377 - 408

Ø      G. Boroi - op.cit., pag. 107 - 118

Ø      I. Dogaru - op.cit., pag. 461 - 481
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact