StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Principiile dreptului procesual civil

Principiile dreptului procesual civil


Precizari prealabile


Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil reprezinta reguli esentiale ce guverneaza intreaga activitate judiciara, contribuie la intelegerea si interpretarea corecta a normelor procesuale, orienteaza activitatea de elaborare a legislatiei procesuale si contribuie la fonnarea unei jurisprudente unitare. Unele dintre acestea sunt proprii intregului sistem de drept, altele sunt aplicabile
mai multor ramuri de drept, iar cea de-a treia categorie guverneaza in exclusivitate activitatea judiciara in materie civila. Punctele de vedere asupra numarului si denumirii principiilor fundamentale ale dreptului procesual civil sunt diferite[1], dar suma continuturilor concrete pe care le atribuie juristii acestora este totdeauna constanta.

Deoarece nu ne-am propus sa facem o tratare detaliata a acestor principii, vom recurge doar la enumerarea folosita de un teoretician al dreptului[2] si vom face succinte precizari privitoare la continutul fiecaruia din aceste principii.

Cele mai importante principii sunt: principiul legalitatii, principiul ale dreptului procesual civil independentei judecatorilor,


principiul inamovibilitatii judecatorilor, principiul adevarului, princi­piul rolului activ al judecatorului, principiul egalitatii partilor in fata justitiei, principiul folosirii limbii romane in justitie, principiul publicitatii, principiul oralitatii, principiul contradictorialitatii, principiul dreptului la aparare, principiul disponibilitatii, principiul nemijlocirii si principiul continuitatii dezbaterilor.


Principiul egalitatii[3]


Legalitatea reprezinta un principiu general recunoscut in statele democratice si implica respectarea actelor normative de catre toate organele de stat, de toate persoanele juridice de drept public sau privat, de toti cetatenii. In actuala lege fundamentala se fac mai multe referiri la acest principiu, el avand o valoare constitutionala.[4]

Semnificatia principiului legalitatii in cadrul procedurii judiciare se poate desprinde din chiar dispozitiile constitutionale, indeosebi din articolul 124 care consacra independenta judecatorilor si supunerea lor numai legii. Judecatorii sunt obligati sa unnareasca in activitate a lor respectarea tuturor dispozitiilor legale, fie ele de procedura (privind organizarea, constituirea, compunerea si atributiile instantei ori cele referitoare la formele de procedura propriu-zise) sau de drept material, adica sa respecte legea si sa impuna respectarea ei de catre toti subiectii procesuali. In interpretarea legii judecatorul trebuie sa aiba in vedere litera si spiritul acesteia, iar nu preferintele sale subiective.

Principiul independentei judecatorului si al supunerii lui numai

fata de lege


Principiul independentei judecatorului si al supunerii lui numai fata de lege presupune solutionarea litigiilor rara ingerinta in activitatea de judecata sau in deliberare a vreunui organ de stat sau a vreunei persoane precum si impartialitatea judecatoru1ui, pozitia sa neutra fata de partile din proces, echidistanta fata de acestea.

In afara activitatii de judecata, pe plan organizatoric si administrativ, judecatorii sunt subordonati organelor de conducere, care le pot da dispozitii, ii pot'controla cu privire la calitatea activitatii lor. Acest control nu poate conduce, insa, la imixiuni in desfasurarea proceselor in curs sau la repunerea in discutie a ceea ce a fost deja judecat.

Respectarea principiului independentei judecatorului si al supunerii lui numai fata de lege este garantata de existenta unui control judiciar adecvat[6], de publicitatea dezbaterilor, secretul deliberarii, de inamovibilitatea judecatorilor, raspunderea disciplinara a acestora, de autonomia instantelor judecatoresti fata de toate celelalte autoritati statale .


Principiul inamovibilitatii judecatorilor[8]


Independenta si impartialitatea judecatorilor nu pot fi asigurate decat in acele state care, admit principiul inamovibilitatii, o cucerire relativ moderna a dreptului. Constitutia Romaniei il copsacra in articolul 125 alin. (1)

Prin inamovibilitate se intelege stabilitatea in functie a judecatorilor, respectiv ca acestia, odata numiti, nu pot fi mutati inalta functie, avansati, transferati decat la cererea sau cu acordul lor. Chiar si detasarea sau delegarea judecatorilor in alte functii decat cele in care au fost numiti de Presedintele Romaniei se pot face doar cu acordul lor. Atunci cand nevoile bunei functionari a unei instante o impun, Ministrul Justitiei poate dispune delegarea unui judecator la acea instanta dar pentru o perioada de cel mult doua luni intr-un an. De asemenea, eliberarea din functie a judecatorilor nu este posibila, anterior pensionarii, decat la cererea lor sau ca sanctiune (in acest caz numai dupa indeplinirea unor formalitati de natura sa garanteze lipsa abuzurilor organelor administrative).[10]

Precizarea referitoare la numirea de catre Presedintele Romaniei este necesara deoarece unii judecatori nu sunt numiti de acesta. Este vorba despre judecatorii stagiari care sunt numiti de Consiliul Superior al Magistraturii si abia in urma promovarii examenului de capacitate sunt numiti de Presedintele Romaniei, devenind inamovibili. Totusi, judecatorii stagiari se bucura de stabilitate, ceea ce inseamna in liniile esentiale acelasi lucru.

Principiul adevarului


Aflarea adevarului este scopul de ultima instanta al activitatii judiciare, scop ce se coreleaza cu acela al restabilirii legalitatii. Este imposibil a rezolva legal un litigiu atata timp cat nu cunosti adevarul;

pornind de la premise false se vor obtine concluzii false. Or activitatea judiciara cunoaste in esenta doua etape: stabilirea faptelor, a adevarului, a premiselor si aplicarea legii la acestea pentru a rezolva litigiul. Rezolvarea litigiului pe baze false excede intentiei oricarui legiuitor si nu este de natura sa conduca la stabilitatea raporturilor juridice. Rezulta din aceasta importanta covarsitoare a principiului adevarului.[11]

Nu totdeauna judecatorul afla adevarul; procedurile justitiei umane nu sunt infailibile iar erori judiciare se produc. De aceea se face distinctie intre adevarul judiciar si adevarul obiectiv. Situatia optima este aceea cand adevarul judiciar si cel obiectiv corespund. Judecatorul este obligat sa nu se multumeasca a stabili - pe baza de probe - un adevar judiciar oarecare; el trebuie sa treaca uneori chiar peste vointa partilor pentru a stabili adevarul obiectiv. Posibilitatea stabilirii adevarului obiectiv este garantata, in legislatia noastra, printre altele, de normele ce  reglementeaza rolul activ al Judecatorului, egalitatea partilor in fata justitiei, contradictorialitatea, de normele privind admisibilitatea si administrarea probatoriilor si de cele ce reglementeaza controlul judiciar asupra hotararilor judecatoresti.


Principiul rolului activ al judecatorului[12]


Legislatia procesual-civila a evoluat de la conceptia judecatorului-arbitru[13] spre conceptia exercitarii de catre acesta a unui rol activ, ca o conditie de baza a solutionarii juste si principiale a litigiilor. ­

Principiul rolului activ al judecatorului presupune:

- obligatia instantei de a pune, din oficiu, in discutia partilor imprejurari de fapt sau de drept care ar putea conduce la dezlegarea pricinii ;

- obligatia instantei de a ordona din oficiu dovezile pe care le considera necesare pentru solutionarea cauzei;

- obligatia judecatorului de a nu respinge actiunea pentru lipsa de probe sau, cu alte cuvinte, obligatia acestuia de a starui prin toate mijloacele pentru a afla daca actiunea este ori nu intemeiata.

Rolul activ al judecatorului nu trebuie sa conduca la diminuarea rolului initiativei partilor, cu atat mai mult cu cat judecatorul nu are totdeauna posibilitatea de a cunoaste nemijlocit ceea ce cunosc partile. In ceea ce. priveste stabilirea situatiei de fapt reale, judecatorul va urmari cel mai adesea sa nu fie fraudati - pe cai ocolite, aparent legale - statul sau alte persoane (fizice sau juridice)[16], dar si ca una din parti sa profite de nestiinta celeilalte cu privire la imprejurarile care au semnificatie pentru corecta solutionare a litigiului.


Principiul egalitatii partilor in fata justitiei[17]

Potrivit articolului 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei 'Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.' Acest principiu constituie o cucerire a revolutiilor burghezo-democratice fiind o regula esentiala pentru toate societatile moderne.

Egalitatea partilor in fata legii de procedura si a instantelor implica respectarea urmatoarelor cerinte:

- judecarea proceselor pentru toti cetatenii sa se realizeze de aceleasi instante, indiferent de pozitia lor sociala sau in stat;

- drepturile procesuale acordate partilor sa fie aceleasi, fara deosebire intre persoane;

- instanta sa asigure un echilibru intre situatiile procesuale ale partilor prin incunostintarea lor asupra termenelor de judecata, prin comunicarea actelor de procedura si prin lamuririle date cu privire la drepturile pe care acestea le au.


Principiul desfasurarii procedurii judiciare in limba romana


Articolul 128 alin (1) din Constitutia Romaniei prevede ca procedura judiciara se desfasoara in limba romana. Acest principiu este preluat in Legea nr. 304/2004 privind organizarea judecatoreasca, republicata. El este reflectarea legislativa fireasca a faptului ca Romania este un stat national roman, in care marea majoritate a populatiei este de origine romana si in care limba oficiala este limba romana.


Pentru a asigura, insa, o adevarata egalitate a partilor intr-un proces este necesar nu numai ca limba in care se desfasoara procedura judiciara sa fie unica, dar trebuie si sa se asigure conditiile pentru ca fiecare sa se exprime in limba pe care o intelege cel mai bine. Astfel, acelasi articol din Constitutie garanteaza cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si persoanelor care nu inteleg sau nu vorbesc limba romana dreptul de a lua cunostinta de toate actele si lucrarile dosarului, de a vorbi in instanta si de a pune concluzii prin interpret.

Solutia adoptata de legiuitorul constituant roman este menita nu numai sa inlature discriminarile[19], dar are si rolul de a asigura publicitatea dezbaterilor; prin folosirea limbii oficiale exista prezumtia ca toti cetatenii romani inteleg ce se intampla in sala de sedinta, iar permisiunea de a folosi limba materna (prin interpret) asigura perceperea tuturor nuantelor limbii de catre .cei ce nu o cunosc perfect.

Nerespectarea principiului desfasurarii procedurii judiciare in limba romana atrage nulitatea hotararii pronuntate in cauza. Aceeasi sanctiune intervine si in cazul incalcarii dispozitiilor privitoare la folosirea unui interpret.


Principiul publicitatii[20]


Publicitatea dezbaterilor, a sedintei de judecata, reprezinta unul din pilonii procedurii judiciare. De aceea, acest principiu si-a gasit consacrarea in articolul 126 din Constitutie, care prevede ca sedintele de judecata sunt publice, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Textul constitutional a fost preluat si in Legea Of. 304/2004 privind organizarea judecatoreasca. Nu este insa de neglijat a observa ca el exista anterior actualei Constitutii in Codul de procedura civila (articolul 121).

Publicitatea sedintei de judecata si a dezbaterilor are menirea de a asigura in acelasi timp garantarea drepturilor procesuale ale partilor cat si realizarea unui scop educativ-preventiv al procesului.

Pe de o parte, partilor li se asigura posibilitatea de a participa la toate sedintele de judecata, la toate dezbaterile, la efectuarea tuturor actelor de procedura. Chiar daca articolul 122 din Codul de procedura civila prevede. posibilitatea indepartarii din sala a partii care tulbura mersul dezbaterilor, judecatorul are obligatia ca - inainte de inchiderea dezbaterilor - sa cheme partea in sala si sa-i aduca la cunostinta faptele importante petrecute in lipsa ei, precum si declaratiile celor ascultati.

Pe de alta parte, acest principiu da, expresie si dreptului publicului de a asista la desfasurarea procesu1ui. Opinia publica are posibilitatea, in acest fel, de a-si forma o parere despre modul de administrare a justitiei, despre consecintele incalcarii sau nerespectarii unor norme de drept, despre modul de interpretare a unor dispozitii legale, despre avantajele solutionarii amiabile a tuturor litigiilor. In mod exceptional, atunci cand dezbaterea publica ar putea vatama ordinea sau moralitatea publica ori pe parti (prin afectarea dreptului la viata intima), judecatorul poate declara sedinta secreta, respectiv sedinta la care participa doar partile si reprezentantii lor. Chiar si in acest caz hotararea judecatoreasca trebuie pronuntata in sedinta publica, sub sanctiunea nulitatii.


Principiul oralitatii[21]


In conformitate cu prevederile articolului 127 din Codul de procedura civila, 'Pricinile se dezbat verbal, daca legea nu prevede altfel'. Oralitatea domina numai faza dezbaterilor, fara sa excluda unele elemente ale procedurii scrise. Ea implica dreptul partilor de a


sustine verbal pretentiile, de a da explicatii, de a pune concluzii cu privire la toate imprejurarile de fapt sau de drept ale litigiului, dar nu exclude dreptul de a, depune concluzii sau de a formula cereri in scris.

Ca o expresie elocventa a principiului oralitatii, toate cererile formulate inscris trebuie sustinute oral, iar concluziile scrise trebuie sa respecte concluziile orale. Daca in dezbaterile de la finalul unui proces civil o parte sustine oral concluziile, concluziile scrise pe care ­eventual - le va depune nu pot contine exceptii, cereri, uneori chiar idei ce nu au fost expuse oral. Intr-o asemenea situatie,judecatorul, de la caz la caz, fie va repune cauza pe rol pentru ca noile chestiuni sa fie discutate in prezenta partii adverse, fie nu va lua in seama alegatiile ce nu au fost exprimate macar sintetic oral.

Principiul oralitatii este o garantie a realizarii altor principii, precum publicitatea si contradictorialitatea; iar nerespectarea sa atrage nulitatea hotararii judecatoresti.


Principiul contradictorialitatii[22]


Contradictorialitatea consta in posibilitatea oferita partilor de a di_cuta orice element de fapt sau de drept ce intereseaza o cauza si in obligatia instantei de a nu ordona nici o masura, de a nu pronunta o hotarare, decat dupa ce masura sau problema asupra careia urmeaza a hotari a fost pusa in discutia contradictorie a partilor. Nu intereseaza daca partile au discutat efectiv, daca au pus concluzii cu privire la acea <;hestiune, ci doar ca instanta sa le ofere aceasta posibilitate si ele sa nu fie impiedicate sa o valorifice. Astfel, instanta poate purcede la judecarea unei cauze in toate situatiile in care partile au fost citate legal si nu au invederat un motiv ce le face imposibila prezenta la judecata.

De la acest principiu exista aparente exceptii, respectiv situatii cand instanta poate lua unele hotarari chiar fara citarea partilor, dar toate aceste hotarari pot fi atacate la instantele de control judiciar, iar

in caile de atac contradictorialitatea se realizeaza in absolut toate cazurile. Judecarea in prima instanta rara citarea partilor este justificata - in mod exceptional - de urgenta rezolvarii unei anumite probleme care, daca ar fi rezolvata cu intarziere, ar genera prejudicii morale sau materiale deosebite.[23]

Principiul contradictorialitatii este una din cele mai elocvente expresii ale dreptului la aparare, iar nerespectarea acestuia conduce, cum este si firesc, la nulitatea hotararii.


Principiul dreptului la aparare[24]


Dreptul la aparare semnifica mai mult decat se intelege in mod obisnuit. El are o semnificatie materiala si una formala.

In acceptiunea formala, prin drept la aparare se desemneaza posibilitatea partilor de a fi asistate sau reprezentate de un avocat. Legislatia procesual-civila nu instituie obligatia partilor de a-si angaja aparator, dar articolele 74-81 din Codul de procedura civila reglementeaza cazurile si conditiile in care partile ce nu sunt in stare sa faca fata cheltuielilor unei judecati pot beneficia de asistenta gratuita din partea unui avocat.

In acceptiunea materiala, dreptul la aparare desemneaza ansamblul prerogativelor recunoscute de lege partilor in scopul sustinerii intereselor lor.[25] El include dreptul partilor de a lua cunostinta de actele de la dosarul cauzei, de a solicita probe, de a recuza judecatorii, de a ataca hotararile judecatoresti, etc. Putem spune, intr-un anumit sens, ca intreaga reglementare procesual-civila este expresia legislativa a dreptului la aparare.


Principiul disponibilitatii[26]


Disponibilitatea trebuie inteleasa in opozitie cu oficialitatea. Daca prin oficialitate se intelege indeplinirea actelor de procedura cu sau fara acordul partilor, chiar impotriva vointei lor, prin disponibilitate se va intelege posibilitatea conferita partilor de a sesiza instanta, de a dispune de obiectul litigiului si de mijloacele de aparare.

Principiul disponibilitatii cuprinde in continutul sau urmatoarele prerogative importante[27]:

dreptul partii de a promova sau nu actiunea;

dreptul reclamantului de a determina limitele actiunii, de a renunta la actiune sau la dreptul subiectiv;

dreptul paratului de a recunoaste pretentiile reclamantului; dreptul partilor de a pune capat procesului printr-o tranzactie;

dreptul partilor de a exercita sau de a renunta la exercitarea cailor de atac;

dreptul partilor de a propune probe sau de a renunta la administrarea probelor pe care ele le-au propus.

Principiul disponibilitatii nu are un caracter absolut, fiind, intr-o anumita masura, limitat de dispozitiile legale ce confera Ministerului Public, autoritatii tutelare, institutiilor de ocrotire a minorilor, altor institutii dreptul de a promova unele actiuni in interesul anumitor categorii de persoane (in special cele fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa). O alta limitare o constituie prerogativa judecatorului de a nu da curs acelor acte de dispozitie ale partilor prin care se urmareste atingerea unor scopuri ilicite.


Principiul disponibilitatii este specific exclusiv procesulu civil deoarece litigiile in acest caz se poarta asupra unor drepturi si interese in covarsitoarea lor majoritate particulare, individuale. El nu poate fi regasit in proceduri ce reglementeaza solutionarea litigiilor il care primordial este interesul public.


Principiul nemijlocirii[28]


Principiul nemijlocirii presupune obligatia instantei de: administra in mod direct toate probele pe care isi intemeiaza hotararea respectiv de a audia ea insasi martorii, de a dispune si de a verific: direct expertizele judiciare necesare, de a nu lua in considerare probt administrate Intr-un alt litigiu, de catre o alta instanta.[29]

De la acest principiu exista mai multe exceptii. Una dintre ele se refera la administrarea probelor de catre o alta instanta, prin comisie rogatorie, in conditiile prevazute de articolul 169 din Codul de procedura civila.[30] O alta exceptie ,o constituie procedura de asigurare a dovezilor cand cererea de administrare de probe anterioara judecati litigiului se adreseaza judecatoriei in circumscriptia careia se am martorul sau obiectul cercetarii, in conformitate cu prevederile articolelor 235-241 din Codul de procedura civila. In fine, in vedere: realizarii aceluiasi scop al celeritatii, cat si pentru evitarea cheltuielilor inutile, probele administrate de o instanta pot fi avute in vedere de instanta la care s-a declinat competenta de solutionare sau la care litigiul a ajuns sa fie judecat ca urmare a stramutarii.


Principiul continuitatii


Principiul continuitatii implica cerinta ca judecarea pricinii sa se faca, pe cat posibil, de acelasi complet de judecata si intr-o singura sedinta, care sa se incheie cu deliberarea si pronuntarea hotararii. Acest lucru nu este posibil aproape in nici un caz datorita dificultatilor inerente in administrarea probelor si in asigurarea conditiilor pentru respectarea tuturor celorlalte principii ale dreptului procesual civil.

Astfel, in cauzele civile se acorda in mod legal mai multe termene de judecata. Amanarile sunt determinate de cauze precum lipsa de aparare a cel putin uneia din parti, de neefectuarea expertizelor judiciare in termenele dispuse de judecator, de lipsa martorilor, etc.

Este o tendinta actuala, relevata de masuri organizatorice, administrative aceea a mentinerii continuitatii completului de judecata de la primul termen si pana la pronuntarea hotararii. Daca apar situatii care impun schimbarea a cel putin unui judecator din completul de judecata, anterior solutionarii cauzei, aceasta se face in modalitati strict determinate prin Codul de procedura civila si prin Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti. In prezent dispozitiile articolului 292 din Codul de procedura civila permit schimbarea completului de judecata pana la inceperea dezbaterilor, orice schimbare intervenita dupa acest moment determinand reluarea de la inceput a dezbaterilor.


V.M.Ciobanu distinge intre principiile pe care trebuie sa le respecte judecatorul in cursul dezbaterilor (principiile contradictorialitatii, dreptului la aparare, rolului activ al judecatorului, disponibilitatii, publicitatii si oralitatii) si principiile organizarii justitiei ca serviciu public (monopolul de stat asupra justitiei, organizarea justitiei pe sistemul dublului grad de jurisdictie, egalitatea in fata justitiei, gratuitatea justitiei, permanenta si caracterul sedentar al instantelor, colegialitatea si unitatea functiei jurisdictionale) (Tratat , voI. 1, ed. cit., pag, 125 -141, respectiv 42 - 52).

Aceeasi distinctie o face si I. Deleanu in Procedura civila voI. 1, Editura Servo-Sat Arad, 1998, pag. 27 - 35 si pag. 37 - 48, El conc'dera ca principiile care guverneaza procesul civil sunt independenta judecatorilo., inamovibilitatea lor, legalitatea procedurii, exercitarea cu buna-credinta a drepturilor procesuale, rolul activ al instantei, controlul judiciar, colegialitatea instantei, egalitatea partilor,dreptul la aparare, gratuitatea justitiei, contradictorialitatea, imutabilitatea litigiului, disponibilitatea, publicitatea si oralitatea, nemijlocirea si continuitatea, celeritatea, desfasurarea procesului in limba oficiala in Romania, iar principiile organizarii judecatoresti sunt separarea functionala a autoritatilor publice, colaborarea si controlul mutual al acestora, intr-un cuvant - independenta justitiei, stabilirea jurisdictiilor numai prin lege, accesul liber la justitia pe care legea o pune la dispozitia celor interesati, interzicerea instantelor extraordinare, organizarea ierarhica a instantelor judecatoresti si dublul grad de jurisdictie, distinctia intre jurisdictiile de drept comun si jurisdictiile speciale, colegialitatea instantelor, unitatea de jurisdictie in materie penala si civila, caracterul sedentar si permanent al instantelor judecatoresti, egalitatea in fata justitiei, gratuitatea justitiei. .

Cu privire la aceste chestiuni, pentru o alta perioada istorica se mai pot observa: P.Vasilescu, Tratat teoretic si practic de procedura civila, lasi, 1939, vol.l, pag. 223 si urm.; E. Herovanu, Principiile .o., ed.cit., pag. 348-368; V.O. Cadere, Tratat de procedura civila, 'Cultura Nationala', Bucuresti, 1928, pag. 58 si urm.

1. Les, Principii si institutii de drept procesual civil,vol.l, Editura Lumina Lex, 1998,pag.56Pentru amanunte se pot vedea, de pilda, 1. Santai, Introducere in studiul dreptului, editia a VI-a revizuita, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 1997, pag. 125; S. Neculaescu, D. Matei, Dispozitii de drept procesual in Constitutia Romaniei (1), in Studii de drept romanesc, nr. 2/1994, pag. 126-127.

Referiri la acest principiu se fac in urmatoarele articole ale Constitutiei: 51 (Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie), 123 (Justitia se infaptuieste in numele legii iar judecatorii sunt independenti si se supun numai legii), 131 (Procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii).


Pentru unele dezvoltari se pot vedea, de pilda, 1. Les, Garantii ale respectarii  drepturilor omului in legis;atia romaneasca, in revista 'Drepturile omului', nr. 1­411991, pag. 20.

Controlul judiciar este controlul exercitat in caile de atac de catre instantele ierarhic superioare si are drept scop remedierea erorilor judiciare. Controlul judiciar nu constituie o imixtiune in activitatea de judecata deoarece intervine dupa pronuntarea hotararii.

Intre autonomia si independenta instantelor fata de celelalte autoritati ale statului am optat pentru folosirea termenului de autonomie deoarece intre organele statului nu a existat si nu este posibil sa existe independenta totala, activitatile lor fiind vadit si esential interdependente. Pentru instantele judecatoresti este important, insa, ca gradul de autonomie fata de celelalte autoritati sa fie cat mai mare.
Pentru unele amanunte, a se vedea Gr. Theodoru, Principiul adevarului obiectiv in procesul penal, in Justitia Noua, fir. 1/1962, pag. 70 si unn.;

Potrivit ac_stuia 'Judecatorii numiti de Presedintele Romaniei SW1t inamovibili, in conditiile legii.'

Modificarile aduse succesiv legilor privind justitia au vizat si aflarea W1or garantii din ce in ce mai adecvate ale respectarii principiului inamovibilitatii.

Principiul isi gaseste reglementarea in articolul 129 alin. 4 din Codul de procedura civila: 'Judecatorii au indatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala in aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii'

O dezvoltare mai ampla a problemelor legate de reglementarea si aplicarea principiului rolului activ al judecatorului in: Al. Velescu, Solutii consacrate de instantele judecatoresti in privinta rolului activ al judecatorului in procesul civil, R.R.D. fir. 6/1968, pag. 125-135; E. Herovanu, Principiile , voI. 1, ed. cit., pag. 344­347, etc.

Judecatorul avea - in aceasta conceptie - doar rolul unui arbitru, respectiv un rol pasiv, stabilind faptele exclusiv prin prisma probelor propuse de parti si administrate prin grija acestora. Chiar daca observa ca este necesara si administrarea altor probe, sau ca este necesar a pune in discutie aplicarea unor norme de drept, judecatorul nu avea mijloacele procedurale de a actiona in consecinta. In aceste conditii, sansele ca hotararea sa nu reflecte adevarul obiectiv erau mult mai mari decat in actuala reglementare hotararea sa nu reflecte adevarul obiectiv erau mult mai mari decat in actuala reglementare.

Articolul 129 alin. 3 din Codul de procedura civila prevede ca 'Cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept pe care partile le invoca in sustinerea pretentiilor si apararilor lor, judecatorul este in drept sa le ceara acestora sa prezinte explicatii, oral sau in scris, precum si sa puna in dezbaterea lor orice imprejurari de fapt ori de drept, chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau in intampinare.'

Articolul 129 alin. 4 din Codul de procedura civila prevede ca judecatorii 'vor putea ordona administrarea probelor pe care le considera necesare, chiar daca partile se impotrivesc. '

In practica judiciara se intalnesc adesea situatii cand o parte cheama in judecata o persoana oarecare pentru a se stabili in contradictoriu cu aceasta ca este proprietara wlui anumit imobil. Procesul este formal, iar reclamantul obtine o hotarare judecatoreasca ce constituie (aparent) just titlu. Pe baza acestuia poate instraina imobilul, iar adevaratul proprietar va trebui sa poarte mai multe procese (ori unul cu mai multi parati) pentru a reintra in posesia imobilului. Prin exercitarea rolului activ, judecatorul poate preveni astfel de situatii, respectiv poate descoperi cine ar fi trebuit chemat in judecata initial.


Principiul egalitatii s-a impus treptat, fiind in cele din urma consacrat in articolul 1 al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, de unde a fost preluat in mai multe  acte internationale la care este parte si Romania, egalitatea partilor in procesul civil fiind doar o componenta a acestuia.

Potrivit articolului nr. 7 al. (2) din Legea nr. 30412004, republicata, 'Justitia se realizeaza in mod egal pentru toti, Iara deosebire de rasa, nationalitate, origine eroica, limba, religie, sex, orientare sexuala, opinie, apartenenta politica, avere, origine ori conditie sociala sau de orice alte criterii discriminatorii.'
Folosirea in justitie a unei alte limbi decat cea oficiala ar constitui o discriminare in raport cu justitiabilii de nationalitate romana, iar interdictia de a vorbi in instanta sau de a pun_ concluzii prin interpret, ar constitui o discriminare in raport cu cetatenii altor state sau cu cetatenii romani de alta nationalitate, deoarece li s-ar limita sever posibilitatile de exprimare intr-un domeniu in care intelegerea gresita a unei expresii sau a unui cuvant poate avea consecinte grave pe plan patrimonial si nu numai.

Acestui principiu i-au fost consacrate studii intre care mentionam Al. Velescu, Publicitatea, oralitatea si folosirea limbii rnateme in procesul civil, R.R.D., ne. 3/1 971, pag. 25-30.

Pentru amanunte a se vedea, de pilda, Al. Velescu, Publicitatea, oralitatea si folosirea limbii mateme in procesul civil, R.R.D., nr. 3/1971, pag. 30-34; G. Porumb, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1960, voI. 1, pag. 292; I. Stoenescu, S. Zilberstein, op. cit., pag 115-116.


Pentru amanunte a se vedea, de pilda, Al. Velescu, Contradictorialitatea principiu fundamental al dreptului procesual civil, R.R.D. nr. 7!l970, pag. 21-31.

In acest sens putem mentiona ordonantele presedintiale prevazute de act. 581 alin.3

C.pr.civ. si unele masuri asiguratorii preCl,lm infiintarea sechestrului sau a popririi

O tratare mai detaliata a reglementarii si incidentei practice a acestui principiu se afla, intre altele, in urmatoarele studii: E. Gheorghitescu, Gh. Pasa, P. Sarbulescu, Aspecte ale dreptului de aparare reflectate in normele juridice si in practica judiciara, Justitia Noua, nr. 8!l964, pag. 102-112; D. Rizeanu, Consideratii privind garantarea dreptului de aparare in procesul civil, RR.D. nr. 8!l973, pag. 46-51; T. Vasiliu, Realizarea dreptului la aparare , R.R.D. nr. 3!l971, pag. 13-24.

I.Les, op.cit., pag. 74Detalii in: Al. Velescu, Disponibilitatea in dreptul procesual civil roman, In R.R.D. of. 9/1971, pag. 15-27; M. Chelaru, Consideratii referitoare la aplicarea principiului disponibilitatii' - in materie civila - la instanta de apel, Dreptul Of. 10-11/1994, pag. 59 si urm.; l. Stenescu, S. Zilberstein, op. cit, pag. 46-51.

Intr-o lucrare mai veche (Al. Velescu, Disponibilitatea , loc. cit) s-a facut distinctie intre disponibilitatea materiala - care confera partilor disponibilitatea de a dispune de obiectul litigiului - si disponibilitatea procesuala care confera partilor disponibilitatea de a dispune de mijloacele procedurale de aparare.


Pentru amanunte, Al. Velescu, Semnificatia si rolul principiului procedural a nemijlocirii in solutionarea cauzelor civile, R.R.D. Of. 10/1976, pag. 37-40; V.Patulea Nota Il la dec.civ. fir. 59/1989 a Tribunalului Judetean Sibiu, R.R.D. Of. 7/1989 pag.61-62.

Este posibil ca partile sa mai fi avut un litigiu cu un alt obiect, iar unele din probelj administrate in acel litigiu sa le fie utile si pentru solutionarea noului litigiu Judecatorul nu va putea sa preia acele probe din dosarul respectiv; el va fi obligat sa le administreze din nou, dosarul cauzei anterioare putand fi folosit doar pentru a ofer indicii cu privire la posibila existenta si utilitate a unor mijloace de probatiune.

Continutul act. 169 C.pr. civ. este urmatorul: 'Cand administrarea dovezilo urmeaza sa se faca in alta localitate, ea se va indeplini, prin delegatie, de catre ( instanta de acelasi grad sau chiar mai mica in grad, daca in acea localitate nu exista ( instanta de acelasi grad. Daca felul dovezii ingaduie si partile se invoiesc, instant! care administreaza dovada poate fi scutita de citarea partilor'

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact