StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Procedura prealabila sesizarii instantei

Procedura prealabila sesizarii instantei


Cazuri

Analizam procedurile prealabile prevazute in Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, in materia litigiilor comerciale evaluabile in bani si in 333c28d materia serviciilor postale.
Procedura prealabila prevazuta de Legea nr. 554/2004

In temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 30 zile de la data comunicarii actului, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia. Plangerea se poate adresa in egala masura organului ierarhic superior, daca acesta exista (alin.1).

Prevederile alin.1 se aplica si in ipoteza in care legea speciala prevede o procedura administrativ - jurisdictionala, iar partea nu a optat pentru aceasta (alin.2).

Persoana vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul in care a luat cunostinta, pe orice cale, de existenta acestui act este indreptatita sa formuleze plangere, in limitele termenului de 6 luni prevazut la alin.7 (alin.3).

Plangerea prealabila, formulata potrivit prevederilor alin.1, se solutioneaza in termenul prevazut la art. 2 alin.1 lit. g (alin.4), aica in 30 zile de la inregistrarea cererii, daca prn lege nu se prevede altfel.

In cazul actiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici sau al celor care privesc cererile celor vatamati prin ordonante sau dispozitii din ordonante, precum si in cazul prevazut la art. 4 alin.2, nu este obligatorie procedura prealabila (alin

Plangerea prealabila in cazul actiunilor care au ca obiect contractele administrative echivaleaza cu concilierea din litigiile comerciale, dispozitiile din Codul de procedura civila fiind aplicabile in mod corespunzator (alin.6).

Plangerea prealabila in cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, si peste termenul prevazut de la alin.1, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data emiterii actului. Tratamentul de 6 luni este termen de prescriptie (alin.7).

Se poate adresa instantei de contencios administrativ sicel care se considera vatamat intr-un drept al sau, recunoscut de lege, prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a cererii. Instanta de contencios administrativ este competenta sa solutioneze si litigiile care apar in fazele premergatoare incheierii contractului administrativ, precum si orice litigii legate de aplicarea si executarea contractului administrativ (art. 8 alin.2 si 3).

Pentru cele doua tipuri de proceduri exista termene diferite de declansare:

Din dispozitiile alin.1 al art. 7 rezulta ca autoritatea publica emitenta (sau organul ierarhic superior, daca exista, poate fi sesizata in teremn de 30 zile care curge de la comunicarea actului a carui revocare se solicita.

Pentru motive temeinice, plangerea prealabila poate fi facuta si dupa mai mult de 30 zile care curge de la comunicarea actului, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data emiterii.

Termenul de 30 zile nu este un termen de prescriptie, ci este un termen de decadere de drept administrativ, ce are ca efect, in caz de depasire, pierderea dreptului subiectiv de a cere anularea actului administrativ, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei. Avand o asemenea natura, nu este posibila intreruperea, suspendarea sau repunerea in termen.

In schimb, termenul de 6 luni de la emiterea actului, este un termen de prescriptie, aceasta fiind calificarea data in lege.

Daca autoritatea publica sesizata nu a solutionat cererea privitoare la un drept sau interes legitim in termen de 30 zilede la data inregistrarii cererii, conform art. 2 alin.1 lit. g, apreciez ca petentul nu mai trebuie sa se adreseze acesteia cu o plangere prealabila ci, asa cum rezulta din art. 11 alin.1 lit. b din lege, poate sa sesizeze direct instanta.

Termenul de sesizare a instantei este prevazut de art. 11 din lege.

Astfel, potrivit alin.1, cererile prin care se solicita anularea unui act administrativ individual au recunoastereadreptului pretins si repararea pagubei cauzate se pot introduce in termen de 6 luni de la :

►data primirii raspunsului la plangerea prealabila sau, dupa caz, data comunicarii refuzului, considerat nejustificat, de solutionare a cererii;

►data expirarii termenului legal de solutionarea cererii, fara a depasi termenul prevazut la alin. 2

►data incheierii procesului - verbal de finalizare a procedurii concilierii, in cazul contractelor administrative.

Pentru motive temeinice, in cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusa si peste termenul prevazut la alin.1, dar nu mai tarziu de un an de la data emiterii actului (alin.2).

In cazul actiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, termeul curge de la data cand s-a cunoscut existenta actului nelegal, fiind aplicabile in mod corespunzator prevederile alin.2 (alin.3).

Actiunile formulate de prefect, ordonantele sau dispozitiile din ordonante care se considera a fi neconstitutionale, precum si actele administrative cu caracter normativ care se considera a fi nelegale pot fi atacate oricand (alin.4).

Termenul prevazut la alin.1 este termen de prescriptie, iar termenul prevazut la alin.2 este termen de decadere (alin.5).

●Procedura prealabila nu este obligatorie in cazul actiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici sau al celor care privesc cererile celor vatamati prin ordonante sau dispozitii din ordonante, precum si in cazul prevazut de art. 4 alin.2, conform art. 7 alin.5.

●De asemenea, nu este obligatorie pentru ipoteza in care petentul nu i s-a raspuns in termenul legal de solutionare a cererii

●Daca instanta este sesizata fara sa fi fost parcursa in prealabil procedura adminitrativa, cererea se respinge ca inadmisibila.

Neindeplinirea procedurii prealabile poate fi invocata pe cale de exceptie de fond in timpul procesului.


Procedura prealabila a concilierii directe

Potrivit art. 720 indice 1Cod procedura civila, in procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, reclamantul va incerca solutionare litigiului prin conciliere directa cu cealalta parte.

Textul este de stricta interpretare si aplicare.

Astfel, in litigiile in materie comerciala evaluabile in bani, reclamantul nu poate sa sesizeze instanta decat daca face dovada concilierii cu paratul, sau dovada ca de la data convocarii paratului in vederea concilierii au trecut 30 zile, fara ca acesta sa dea curs convocarii.

Rezultatul concilierii se va consemna intr-un inscris cu aratarea pretentiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere al fiecarei parti (art. 720 indice1 alin.4 Cod procedura civila).

Daca la cererea de chemare in judecata nu se anexeaza, asa cum impune alin. final al textului, inscrisul despre rezultatul concilierii ori dovada ca de la data primirii convocarii de catre parat au trecut 30 de zile, iar acesta nu a raspuns convocarii, cererea va fi respinsa ca inadmisibila.

Si in acest caz, pe parcursul procesului neindeplinirea concilierii prealabile poate fi invocata pe cale de exceptie.

Reclamatia prealabila adresata furnizorului de servicii postale

In conditiile art. 40 alin.2 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata prin Legea nr. 642/2002, termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni, pentru trimiterile postale interne, iar pentru trimiterile externe este cel stabilit prin intelegerile internationale la care Romania este parte si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces.

Reclamatia prealabila poate fi introdusa de expeditor sau de destinatar (art. 40 alin.4). Ea trebuie solutionata in termen de 3 luni, pentru trimiterile postale interne, iar pentru trimiterile externe termenul este cel stabilit prin intelegerile internationale la care Romania este parte si se calculeaza de la data introducerii reclamatiei (art. 40 alin.3).

Art. 41 alin. final din ordonanta prevede ca actiunea in justitie nu poate fi introdusa daca nu se face dovada introducerii reclamatiei prealabile in termen.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact