StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Principiile dreptului civil. delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept.

Principiile dreptului civil. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept.

Notiunea de principiu; importanta teoretica si practica.

     232f52c     Principii fundamentale ale dreptului care guverneaza si dreptul civil.-     232f52c     principiul democratiei;

-     232f52c     principiul egalitatii in fata legii;

-     232f52c     principiul legalitatii;

-     232f52c     principiul separatiei functiilor in stat.


     232f52c     Principii fundamentale ale dreptului civil.

-     232f52c     principiul garantarii dreptului de proprietate;

Principiul este inscris in Constitutie si dezvoltat de Codul civil

q     232f52c    art. 41 alin. 2 din Constitutie prevede:

"Proprietatea privata este ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor".

q     232f52c    art. 135 alin. 1 din Constitutie: "Statul ocroteste proprietatea."

alin. 6: "Proprietatea privata este, in conditiile legii, inviolabila".

-     232f52c     principiul egalitatii in fata legii civile;

q     232f52c    art. 16 din Constitutie precizeaza:

alin. 1: "Cetatenii sunt egali in fata legii si autoritatilor publice, fara privilegii si discriminari"

alin. 2: "Nimeni nu e mai presus de lege".

q     232f52c    art. 4 (2) din Decretul nr. 31/1954 dispune: "Sexul, rasa, nationalitatea, religia, gradul de cultura, originea nu au nici o inraurire asupra capacitatii".

-     232f52c     principiul imbinarii intereselor individuale cu cele generale;

Acelasi Decret 31/1954 consacra principiul in art. 1: "drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute in scopul de a satisface interesele personale materiale si culturale in acord cu interesul obstesc.

Drepturile civile pot fi exercitate numai potrivit cu scopul lor economic si social, in caz contrar titularul lor savarseste un abuz de drept".

-     232f52c     principiul ocrotirii drepturilor subiective civile.

Acest principiu este consacrat in legislatia interna de Constitutie si in Decretul 31/1954, precum si in norme internationale de catre Pactul international privind drepturile civile si politice ale omului.


     232f52c     Principiile institutiilor dreptului civil.

In aceasta categorie enumeram acele idei, care calauzesc anumite institutii, avand deci o vocatie mai redusa dar o importanta deosebita in aplicarea legii civile. Enumeram cu titlu exemplificativ:

- principiul ocrotirii bunei credinte: in materia drepturilor reale; in constructii; in privinta posesiei; in privinta prescriptiei achizitive; in materia conventiilor.

- principiul consensualismului, privind forma actului juridic civil;

- principiul fortei obligatorii si al relativitatii, in privinta efectelor actelor juridice.


Delimitarea de alte ramuri de drept.


A.     232f52c Criterii de delimitare:

Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept se face pe baza unor criterii cum sunt: obiectul de reglementare, metoda de reglementare (criteriu principal), calitatea subiectelor, caracterul normelor, specificul sanctiunilor, principiile de ramura, vointa legiuitorului (criterii auxiliare).

     232f52c     obiectul de reglementare categorii de relatii sociale, avand trasaturi specifice proprii care le diferentiaza de alte categorii de relatii sociale.

Dreptul civil cuprinde doua categorii de relatii sociale: patrimoniale si personal nepatrimoniale.

     232f52c     metoda de reglementare mijloace prin care se exercita puterea de stat pentru a influenta reglementarea unor relatii sociale de catre anumite categorii de norme juridice precum si acele mijloace prin care statul, prin intermediul normelor juridice asigura conduita corespunzatoare a subiectelor raporturilor juridice.

Metoda specifica dreptului civil este egalitatea partilor raportului juridic.

     232f52c     calitatea subiectelor - subiectele raportului juridic civil nu presupun existenta unor conditii speciale, fiind suficienta calitatea de persoana fizica si juridica.

     232f52c     caracterul normelor juridice - specific dreptului civil este caracterul dispozitiv al normelor.

     232f52c     caracterul sanctiunilor - definitoriu pentru dreptul civil este restabilirea dreptului subiectiv civil incalcat, fie prin repararea prejudiciului, in cazul raporturilor patrimoniale, fie prin incetarea actiunii de vatamare in cazul raporturilor personal nepatrimoniale.

     232f52c     principiile de ramura pot contribui la delimitarea ramurilor cu precizarea ca unele principii sunt comune la doua sau mai multe ramuri.

     232f52c     vointa legiuitorului - legiuitorul poate hotari categoriile de raporturi juridice carora le sunt aplicabile anumite norme juridice.


B.     232f52c Delimitarea de dreptul constitutional:

-     232f52c      232f52c dreptul constitutional contine norme care consacra unele principii ale dreptului civil, cum sunt: principiul garantarii dreptului de proprietate si principiul egalitatii in fata legii;

-     232f52c      232f52c principalele drepturi si libertati, inscrise in Constitutie, sunt drepturi subiective civile ale persoanei fizice;

-     232f52c      232f52c organele de stat mentionate in Constitutie sunt in marea lor majoritate persoane juridice, subiecte ale raportului juridic civil.

-     232f52c      232f52c in dreptul constitutional predomina raporturile personale nepatrimoniale;

-     232f52c      232f52c de regula, subiectele raportului de drept constitutional se gasesc pe pozitii de subordonare;

-     232f52c      232f52c normele dreptului constitutional pretind subiectelor sale o calitate speciala, de organ de stat sau cetatean roman;

-     232f52c      232f52c majoritatea normelor dreptului constitutional sunt imperative;

-     232f52c      232f52c atat dreptul constitutional, cat si dreptul civil contin sanctiuni specifice, insa sanctiunile civile (vezi pct.3) se aplica in cadrul unui proces civil.


C.     232f52c Delimitarea de dreptul administrativ:

-     232f52c      232f52c dreptul administrativ contine norme care reglementeaza conditiile realizarii puterii executive;

-     232f52c      232f52c in dreptul administrativ predomina raporturile nepatrimoniale;

-     232f52c      232f52c in dreptul administrativ partile se afla in pozitie de subordonare;

-     232f52c      232f52c in raporturile de drept administrativ este necesar ca macar un subiect sa aiba calitatea de organ al administratiei publice;

-     232f52c      232f52c in dreptul administrativ predomina normele imperative;

-     232f52c      232f52c sanctiunile in dreptul administrativ sunt amenda contraventionala si confiscarea, in dreptul civil sunt repararea prejudiciului cauzat, nulitatea actelor, rezilierea contractelor etc.


D.    Delimitarea de dreptul financiar:

-     232f52c      232f52c in dreptul financiar subiectele raportului juridic sunt in pozitii de subordonare;

-     232f52c      232f52c in raportul de drept financiar, obligatoriu, cel putin o parte are o calitate speciala, fiind un organ financiar;

-     232f52c      232f52c majoritatea normelor de drept financiar sunt imperative;

-     232f52c      232f52c dreptul financiar are sanctiuni proprii, cum sunt: majorarile sumelor stabilite cu titlu de impozit sau taxa, amenzi;


E.     232f52c Delimitarea de dreptul comercial:

-     232f52c      232f52c dreptul comercial reglementeaza raporturi patrimoniale ce se formeaza in activitatea comerciala interna nascute din acte si fapte de comert;

-     232f52c      232f52c in ambele ramuri, institutia centrala o reprezinta contractul, dar intre contractul civil si cel comercial, exista deosebiri de regim juridic;

-     232f52c      232f52c in ambele ramuri de drept, subiectele raporturilor juridice au o pozitie juridica de egalitate;

-     232f52c      232f52c in ambele ramuri de drept, subiectele sunt persoane fizice si/sau persoane juridice, dar, in raportul de drept comercial, cel putin una din parti trebuie sa aiba calitatea de comerciant;

-     232f52c      232f52c ambele ramuri de drept cunosc sanctiunea raspunderii, dar exista deosebiri de regim juridic intre raspunderea civila si raspunderea comerciala;

-     232f52c      232f52c dreptul civil are un caracter general fiind "dreptul comun" in raport cu dreptul comercial.


F.     232f52c   Delimitarea de dreptul muncii si securitatii sociale:

-     232f52c      232f52c ambele ramuri reglementeaza atat raporturi patrimoniale, cat si personal - nepatrimoniale;

-     232f52c      232f52c in dreptul muncii pozitia de egalitate a partilor este prezenta numai la incheierea contractului, in timp ce in cadrul executarii contractului trebuie sa existe o disciplina a muncii, care implica subordonarea fata de angajator precum si raspunderea materiala si raspunderea disciplinara;

-     232f52c      232f52c in dreptul muncii majoritatea normelor sunt imperative;

-     232f52c      232f52c in dreptul muncii, sfera subiectelor este diferita fata de dreptul civil.


G.    Delimitarea de dreptul familiei:

-     232f52c      232f52c in dreptul familiei, preponderente sunt raporturile personal nepatrimoniale izvorate din casatorie, rudenie, adoptie, etc.;

-     232f52c      232f52c desi partile au o pozitie de egalitate juridica, in dreptul familiei, in raporturile parinti - copii minori, pozitia subiectelor este de subordonare;

-     232f52c      232f52c in dreptul familiei, subiectele trebuie sa aiba o calitate speciala: sot, parinte, copil, ruda, adoptat, adoptator, etc.;

-     232f52c      232f52c in dreptul familiei majoritatea normelor sunt imperative;

-     232f52c      232f52c dreptul familiei are sanctiuni proprii, cum sunt: decaderea din drepturi parintesti, indepartarea tutorelui de la exercitarea tutelei etc.;


H.    Delimitarea de dreptul international privat:

-     232f52c      232f52c dreptul international privat are ca obiect de reglementare raporturi de drept civil, care cuprind un element de extraneitate, (cetatenia straina; aflarea in strainatate a unor bunuri; incheierea ori executarea in strainatate a unui contract, etc.);

-     232f52c      232f52c normele dreptului international solutioneaza conflictul de legi ori conflictul de jurisdictii, precum si conditia juridica a strainului.

-     232f52c      232f52c metoda de reglementare in dreptul international privat este de a stabili, prin indicarea normei conflictuale, legea aplicabila raportului juridic cu elemente de extraneitate.


I.     232f52c    Delimitarea de dreptul procesual civil:

-     232f52c      232f52c dreptul procesual civil cuprinde un ansamblu de norme juridice, care reglementeaza modul de judecata si de solutionare a pricinilor civile, precum si modul de executare silita a hotararilor judecatoresti pronuntate in aceste pricini.

-     232f52c      232f52c dreptul material ar fi ineficient daca nu s-ar asigura realizarea lui pe calea procesului civil, dupa cum procesul civil ar fi de neconceput fara existenta unui drept material pe care sa-l apere si sa-l valorifice.

Precizari

q     232f52c      232f52c      232f52c      232f52c    De multe ori procesul civil se desfasoara dificil deoarece normele juridice fie nu sunt suficient de clare pentru adoptarea unei solutii viabile, fie lipsesc cu desavarsire, aparand un "hiatus legislativ", mai alesin perioada de tranzitie de la un regim politic la altul. In aceste situatii, judecatorul chemat sa solutioneze un conflict de interese, nu se poate sustrage de la activitatea de judecata sub pretextul ca legea nu prevede sau este neclara, deoarece ar fi raspunzator de denegare de dreptate.

Pentru a evita aceasta consecinta, judecatorul, constatand ca normele de drept nu sunt clare, sau lipsesc, va apela la principiile fundamentale ale dreptului civil, care ii vor permite sa pronunte o solutie temeinica.

Vocabular

     232f52c     conflict de legi - situatia in care, cu privire la un raport de drept cu element de extraneitate, sunt susceptibile a se aplica doua sau mai multe legi apartinand unor state diferite.

     232f52c     nulitate - sanctiunea de drept civil care lipseste actul juridic civil de efectele contrarii dispozitiilor normelor juridice cerute pentru incheierea sa valabila.

     232f52c     norme dispozitive - norme juridice ce ingaduie partilor sa deroge de la dispozitiile pe care le cuprind.

     232f52c     norme imperative - norme juridice care impun subiectelor de drept civil o actiune sau o abstentiune si de la care partile nu pot sa deroge.

     232f52c     prejudiciu - rezultatul, efectul negativ suferit de o persoana, ca urmare a faptei ilicite savarsita de o alta persoana.

     232f52c     principiul consensualismului - principiu aplicabil formei actului juridic, conform caruia simpla manifestare de vointa este si suficienta si necesara pentru a incheia un act juridic valabil (solo consensu - prin simplul consimtamant).

     232f52c     principiul fortei obligatorii - actul juridic valabil incheiat se impune partilor intocmai ca legea.

     232f52c     principiul relativitatii efectelor actului juridic - actul juridic produce efecte numai fata de autorii lui, fara a profita sau dauna altor persoane.


Intrebari, exercitii, aplicatii.


Considerati ca anterior anului 1990 statul garanta (ocrotea) proprietatea privata? Argumentati.

Explicati dispozitia constitutionala "Nimeni nu este mai presus de lege".

Ce reprezinta "abuzul de drept"?

Realizati o scurta dezbatere in legatura cu dispozitiile art. 26 din Pactul international privind drepturile omului: " toate persoanele sunt egale in fata legii si au, fara discriminare, dreptul la o ocrotire egala din partea legii.". Ce principiu consacra acest articol?

Completati urmatoarele enunturi:

-     232f52c      232f52c In Dreptul constitutional predomina raporturile........, iar in dreptul civil, raporturile...........

-     232f52c      232f52c Subiectele raportului de drept constitutional se gasesc pe pozitii de...........in dreptul civil subiectele aflandu-se pe pozitii de.........

-     232f52c      232f52c Normele dreptului constitutional sunt........., iar normele dreptului civil sunt..............

-     232f52c      232f52c Atat in dreptul civil cat si in dreptul comercial, subiectele sunt persoane.............., dar in comercial cel putin una dintre parti trebuie sa aiba calitatea de.........

-     232f52c      232f52c Spre deosebire de dreptul civil, in dreptul familiei, subiectele trebuie sa aiba o calitate speciala.........

-     232f52c      232f52c Sanctiunile in dreptul penal sunt............, in dreptul civil sanctiunile sunt............

-     232f52c      232f52c Spre deosebire de dreptul civil, in dreptul penal, subiectele se gasesc in pozitii de............

Cunoscand pozitia juridica a partilor atat la incheierea cat si la executarea contractului de munca, stabiliti care este incadrarea Dreptului muncii - in jus publicum (drept public) sau in jus privatum (drept privat)?.

Rezolvati urmatoarele teste grila:

1. Egalitatea in fata legii civile reprezinta:

a)     232f52c    un principiu fundamental al dreptului civil;

b)     232f52c    un principiu fundamental al sistemului de drept;

c)     232f52c    o metoda de reglementare a dreptului civil.

2. Dreptul civil se delimiteaza de dreptul familiei prin aceea ca:

a)     232f52c   normele juridice sunt imperative;

b)     232f52c   preponderente sunt raporturile patrimoniale;

c)     232f52c   subiectele trebuie sa aiba o calitate speciala.

3. Dreptul comercial se delimiteaza de dreptul civil prin:

a)     232f52c    pozitia de egalitate juridica a subiectelor raporturilor juridice;

b)     232f52c    caracterul dispozitiv al normelor;

c)     232f52c    calitatea de comerciant a uneia dintre parti.

4. Dreptul constitutional se delimiteaza de dreptul civil prin:

a)     232f52c   pozitia de subordonare a subiectelor raportului juridic;

b)     232f52c   preponderenta raporturilor patrimoniale;

c)     232f52c   caracterul dispozitiv al normelor juridice.

Bibliografie:

Ø     232f52c   I. R. Urs††††††††††††††††††††† op. cit., p. 42 - 55;

Ø     232f52c   I. R. Urs††††††††††††††††††††† op. cit., p. 28 - 36;

S. Angheni

Ø     232f52c   GH. Beleiu†††††††††††††††† op. cit., p. 35 - 47;

Ø     232f52c   G. Boroi††††††††††††††††††††† op. cit., p. 6 - 11;

Ø     232f52c   V. D. Zlatescu op. cit., p. 21 - 26;

Ø     232f52c   I. Dogaru††††††††††††††††††† op. cit., p. 31 - 44;
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact