StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Notiunea, efectele si domeniul de aplicare al prescriptiei extinctive

Notiunea, efectele si domeniul de aplicare al prescriptiei extinctive

Notiune

Prescriptia extinctiva este pierderea dreptului de a obtine o hotarare judecatoreasca in temeiul careia sa se poata proceda la executarea silita a obliga 828f56i tiilor, in urma neexercitarii actiunii in justitie in intervalul prevazut de lege.Art.1 din Decretul nr.16/1958 precizeaza: "Dreptul la actiune, avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege. O data cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal, se stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii. Orice clauza care se abate de la reglementarea legala a prescriptiilor este nula". Cu alte cuvinte si in concluzie, prescriptia extinctiva este modul de stingere a dreptului material la actiune prin neexercitarea acestuia in termenul prevazut de lege.

La nivelul ramurii dreptului civil, institutia prescriptiei isi are sediul juridic in Decretul nr.167/1958, in titlul XX din cartea a III-a din Codul civil si in alte acte normative cu aplicatie in raporturile de drept civil ori interdisciplinare (Codul familiei art.21,52,55,60; Codul com. - art.145 si urmatoarele etc.)

Sensurile notiunii de prescriptie extinctiva

institutie de drept civil, care cuprinde ansamblul normelor juridice civile care reglementeaza stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.

un mod de stingerea dreptului la actiune avand un obiect patrimonial

Delimitari de alte institutii

Prescriptia extinctiva se delimiteaza de prescriptia achizitiva, termenul extinctiv si termenul de decadere.

prescriptia achizitiva (uzucapiunea) este un mod de dobandire a unui drept real principal asupra unui bun imobil prin posesie continua, netulburata si publica, timp de 30 ani ori 10-20 ani.

termenul extinctiv este o modalitate a actului juridic civil.

termenul de decadere (decaderea) presupune stingerea dreptului subiectiv civil.

Functiile si importanta practica

In esenta, prescriptia extinctiva indeplineste o functie de consolidare a raporturilor juridice si de inlaturare a dificultatilor in administrarea probelor, o functie sanctionatorie si o functie preventiva si mobilizatoare.

Importanta prescriptiei :

inlatura posibilitatea de a se aduce in fata instantelor judecatoresti litigii de la nasterea carora a trecut timp indelungat, asigurand astfel stabilitate, certitudine si securitate rapoturilor juridice;

evita dificultatile ce se pot ivi in legatura cu mijloacele de proba care, prin trecerea unui timp prea indelungat, nu mai pot fi folosite cu succes;


- contribuie la mobilizarea titularilor de drepturi pentru realizarea lor;

- inlatura posibilitatea declansarii unor litigii cu mari intarziere.

Efectele prescriptiei extinctive

prin prescriptie se stinge dreptul la actiune in sens material; art.1 din Decretul nr.167/1958 dispune ca "dreptul la actiune, avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie";

stingerea dreptului la actiune privind drepturile accesorii (spre ex. dobanzi);

stingerea succesiva a dreptului la actiune: "In cazul cand un debitor este obligat la prestatiuni succesive, dreptul la actiune cu privire la fiecare dintre aceste prestatiuni se stinge printr-o prescriptie deosebita" (art.12 din Decretul nr.167/1958);

imprescriptibilitatea dreptului la actiune in sens procesual.Cel ce se stinge este dreptul la actiune in sens material si nu procesual deoarece, tocmai prin sesizare, se poate examina si controla daca este sau nu implinita prescriptia;

supravietuirea dreptului subiectiv civil si a obligatiei civile corelative, care devin imperfecte, fiind ocrotite pe calea defensiva a exceptiei.

Domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive

a)       Criterii

Pentru a determina domeniul de aplicare al prescriptiei extinctive ne raportam la doua criterii:

natura drepturilor subiective;

actul normativ care reglementeaza prescriptia.

In raport de natura drepturilor subiective, pe care il retinem ca fiind principal, distingem intre:

domeniul prescriptiei extinctive asupra drepturilor patrimoniale;

domeniul prescriptiei extinctive asupra drepturilor personale nepatrimoniale


b)            Drepturile subiective si actiunile care le ocrotesc

Drepturile subiective sunt ocrotite prin actiuni in justitie care au diferite denumiri consacrate legislativ sau de practica judiciara:

drepturile reale principale sunt ocrotite prin: actiunea in revendicare, cand reclamant este proprietarul; actiunea negatorie, cand reclamantul proprietar se indreapta impotriva paratului ce pretinde ca este titularul unui alt drept real principal; actiunea confesorie, cand reclamantul este titularul unui drept real principal, altul decat dreptul de proprietate (uzuarul, uzufructuarul, superficiarul etc.);

posesia este ocrotita prin actiune posesorie care tinde la restabilirea dreptului real incalcat;

drepturile de creanta sunt ocrotite prin actiuni personale sau "actiuni in pretentii", fie ca au la baza un act juridic (un contract), fie un fapt juridic (ilicit sau licit);

nulitatea actului poate fi ceruta prin actiunea in constatarea nulitatii (nulitatea absoluta) sau actiunea in anulabilitate (nulitatea relativa);

drepturile personale nepatrimoniale sunt protejate de actiunile care insotesc aceste drepturi (actiuni in restabilirea drepturilor).

Domeniul prescriptiei extinctive asupra drepturilor patrimoniale:

q       Drepturile de creanta

De regula, drepturile de creanta sunt supuse prescriptiei extinctive.

Prin exceptie, exista drepturi de creanta imprescriptibile extinctiv :

actiunea in restituirea depunerilor la CEC.

- actiunea avand ca obiect partea cuvenita din rezerva de prime in asigurarile facultative de persoane.

q       Drepturile reale

De regula drepturile reale sunt imprescriptibile extinctiv :

actiunea in revendicare imobiliara;

actiunea in revendicare mobiliara bazata pe dreptul de proprietate publica;

actiunea in partaj, prin care se cere impartirea bunurilor aflate in proprietate comuna;

actiunea negatorie, cu exceptia cazului in care prin aceasta se contesta existenta unui drept de uzufruct sau de uz avand ca obiect un bun mobil.

actiunea confesorie prin care se apara dreptul de superficie.

actiunea in granituire.

Prin exceptie, exista si drepturi reale prescriptibile extinctiv :

actiunea in revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata;

actiunea in revendicare imobiliara in caz de avulsiune (art. 498 C.civ);

actiunea negatorie prin care se contesta existenta unui drept de uzufruct sau a unui drept de uz avand ca obiect un bun mobil;

actiunea confesorie prin care se apara dreptul de uzufruct, dreptul de uz sau de abitatie, si dreptul de servitute;

actiunea posesorie.

Domeniul prescriptiei extinctive asupra drepturilor nepatrimoniale:

De principiu, drepturile personale nepatrimoniale sunt imprescriptibile

Sunt prescriptibile, printre altele, urmatoarele actiuni avand un obiect nepatrimonial:

actiunea in nulitate relativa a casatoriei (art.21 C.fam.);

actiunea in stabilirea paternitatii si tagada paternitatii (art.55 si 60 C.fam.);

actiunea in anulabilitate (D. 167/958, art 9).

Precizari

q           Desi dreptul subiectiv (al creditorului) si implicit obligatia corelativa (a debitorului) subzista dupa implinirea termenului de prescriptie extinctiva, totusi atat dreptul subiectiv cat si obligatia sufera o transformare juridica, devenind imperfecte.

Dreptul subiectiv devine imperfect in sensul ca nu mai e ocrotit pe calea ofensiva a actiunii in justitie, ci pe calea defensiva a exceptiei. Astfel, daca un creditor introduce actiunea dupa expirarea termenului, debitorul ii va opune exceptia de prescriptie si actiunea creditorului va fi respinsa. Daca dupa expirarea termenului de prescriptie extinctiva debitorul isi executa de buna voie obligatia, el nu mai are posibilitatea de a cere restituirea prestatiei efectuate.In caz contrar, actiunea lui ar fi respinsa deoarece creditorul va invoca dreptul sau subiectiv ce subzista.

Obligatia corelativa devine imperfecta, transformandu-se intr-o obligatie morala (naturala). Ea nu mai poate fi executata silit la cererea creditorului, dar daca debitorul (titularul obligatiei) plateste de bunavoie nu mai poate cere restituirea prestatie (art. 20 alin.1 din Decretul nr. 167/1958).


q           In ceea ce priveste efectele prescriptiei extinctive, problema a cunoscut o evolutie controversata in functie, pe de o parte, de reglementarile juridice in materie, si pe de alta parte de reglementarile de drept comun in vigoare.

Inainte de aparitia Decretului nr. 167/1958, in materia prescriptiei extinctive erau aplicabile dispozitiile Codului civil in conformitate cu care «  obligatiile se sting [..] si prin prescriptie ». Astfel, opinia dominanta era in sensul ca prescriptia extinctiva stinge obligatia civila si pe cale de consecinta si dreptul subiectiv corelativ.

Dupa intrarea in vigoare a Decretului nr. 167/1958, optica s-a deplasat asupra dispozitiilor art.1 alin.1:" dreptul la actiune avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie", admitandu-se ca prescriptia extinctiva nu stinge dreptul subiectiv civil si nici obligatia civila corelativa, ci numai dreptul de actiune.

Termenul de « drept la actiune » are un dublu inteles:

in sens material, reprezinta posibilitatea titularului de a obtine realizarea dreptului incalcat cu ajutorul fortei coercitive a statului.

in sens procesual, dreptul la actiune desemneaza posibilitatea unei persoane de a sesiza organul de jurisdictie in vederea realizarii unui drept subiectiv.

Ceea ce se stinge prin prescriptia extinctiva este numai dreptul la actiune in sens material, astfel incat dupa implinirea prescriptiei, titularul dreptului subiectiv nu mai poate obtine concursul organelor de stat pentru executarea obligatiei corelative. Daca implinirea termenului de prescriptie ar stinge si dreptul la actiune in sens procesual, aceasta ar insemna ca titularul dreptului subiectiv nu ar avea posibilitatea legala de a solicita organului de jurisdictie o cerere.

Intr-o opinie relativ recenta, dreptul de actiune este privit ca un ansamblu de componente : posibilitatea de a sesiza organele de jurisdictie, posibilitatea de a formula cereri, posibilitatea de a propune probe, posibilitatea de a obtine condamnarea paratului, posibilitatea de a exercita cai de atac, posibilitatea de a cere executarea silita. Dintre acestea numai posibilitatea de a obtine condamnarea si posibilitatea de a obtine executarea silita sunt supuse prescriptiei extinctive.


q           In conformitate cu art. 18 din Decretul nr. 167/1958, invocarea prescriptiei nu este lasata numai la latitudinea partilor in folosul carora opereaza, ci constituie totodata o obligatie a instantei de judecata care o va aplica din oficiu.Altfel spus, daca invocarea prescriptiei nu este facuta de catre partea in interesul caruia curge, instanta va pune chestiunea prescriptiei in discutia partilor si, ulterior, va aplica din oficiu consecintele constatarii implinirii termenului de prescriptie.

In literatura juridica recenta se face propunerea ca, de lege ferenda, sa se revina la sistemul Codului Civil, in sensul ca prescriptia va trebui aplicata doar daca cel interesat o invoca, cu motivarea ca, in acest mod, ne-am alinia sistemelor de drept al tarilor democrate din Europa. In plus, din moment ce partea interesata poate renunta la beneficiului prescriptiei executand obligatia dupa implinirea termenului, de ce aceeasi parte n-ar putea renunta la beneficiul prescriptiei chiar in cursul procesului?


q           Pornind de la dispozitiile art. 1890 C. civ. ce prevad ca termenul de prescriptie pentru actiunile reale este de 30 de ani, actiunea in revendicare imobiliara, ca actiune reala, ar fi trebuit sa fie prescriptibila in acest termen.

Cu toate acestea, tinand cont de caracterul perpetuu al dreptului de proprietate, se admite ca actiunea in revendicare a bunurilor imobile este imprescriptibila extinctiv, deoarece dreptul de proprietate nu se pierde prin neuz oricat de mult timp ar fi trecut de la neexercitarea lui. Desi imprescriptibila extinctiv, actiunea in revendicare imobiliara va putea fi paralizata daca posesorul bunului va invoca in favoarea sa dobandirea proprietatii prin uzucapiune.


q           Modalitatea de dobandire a dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile (simpla posesiune de buna credinta a unui mobil valoreaza titlul de proprietate) face ca revendicarea acestor bunuri de catre cel care se pretinde proprietar sa fie aproape imposibila. Aceasta regula se aplica numai tertului de buna credinta care a dobandit bunul de la persoana (detentor precar) caruia adevaratul proprietar i l-a incredintat de bunavoie, printr-un contract de depozit sau de imprumut (tertul de buna credinta nu va restitui bunul mobil).

Actiunea in revendicare poate fi intentata de adevaratul proprietar in cazul bunurilor furate sau

pierdute. Astfel, daca bunul mobil se afla la un tert dobanditor de buna credinta de la hot sau gasitor, proprietarul il poate revendica in trei ani din ziua cand a fost pierdut sau furat (termen de decadere). Daca bunul se afla chiar la hot sau gasitor sau la un tert de rea credinta, termenul este de 30 de ani (termen de prescriptie).

Reprezentare grafica


Prezentare comparativa


Prescriptia extinctiva

Prescriptia achizitiva (uzucapiunea)

- sunt sanctiuni de drept civil

- opereaza in functie de termenele prevazute de lege

- pot fi suspendate si intrerupte

reglementata de Decretul nr. 167/1958

termene mai multe si mai scurte

stinge dreptul la actiune in sens material

reguli proprii privind suspendarea si intreruperea

repunerea in termen e specifica prescriptiei

extinctive

reglementata de Codul civil

termene putine si lungi (30 ani/10-20 ani)

mod de dobandire a unui drept real principal

reguli proprii privind suspendarea si intreruperea

Prescriptia extinctiva

Decaderea

- sunt sanctiuni de drept civil

- opereaza in raport de termenele prevazute de lege

- au efect extinctiv

stinge dreptul la actiune in sens material

termene mai multe si mai lungi

reguli proprii privind :

- suspendarea

- intreruperea

- repunerea in termen

stinge dreptul subiectiv civil

termene putine si mai scurte (1 an, 3 luni, 45 de zile)

nu este susceptibil de:

- suspendare

- intrerupere

- repunere in termen


Prescriptia extinctiva

Termen extinctiv

- sunt institutii de drept civil

- au efect extinctiv

termenele sunt legale

stinge dreptul de actiune in sens material

termenele de prescriptie nu pot fi modificate

este susceptibila de suspendare, intrerupere,

repunere in termen


termenul extinctiv poate fi legal, conventional,

judecatoresc.

stinge dreptul subiectiv si obligatia corelativa

poate fi modificat prin acordul partilor

nu e susceptibil de suspendare intrerupe,

repunere in termenDomeniul prescriptiei extinctive asupra drepturilor patrimoniale


Domeniul prescriptiei extinctive asupra drepturilor personal patrimoniale

Drepturi reale (actiuni reale)

Drepturi de creanta (actiuni personale


Imprescriptibile

actiunea in revendicare imobiliara bazata pe dreptul de proprietate  privata

actiunea in revendicare mobiliara sau imobiliara, bazata pe dreptul de proprietate publica

actiunea de partaj

actiunea negatorie

actiunea confesorie privind dreptul de superficie

actiunea in granituire

Prescriptibile

actiunea in revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata

- in termen de 30 de ani

actiunea in revendicare imobiliara in caz de    avulsiune in termen de 1 an

actiunea negatorie prin care se contesta un drept de uzufruct sau de uz avand ca obiect un mobil

- in termen de 30 de ani

actiunea confesorie prin care se apara un drept de uzufruct, de uz sau de abitatie si a dreptului de servitute in termen de 30 de ani

actiunea posesorie             - in termen de 1 an

Regula:prescriptibile

Ø      in termen de 3 ani:

- actiunea in rezolutiune

- actiunea in reziliere

- actiunea in despagubire

- actiunea pentru plata pretului

Ø      in termen de 6 luni

- actiunea in raspundere a vanzatorului pentru viciile ascunse fara viclenie

- exercitarea dreptului de optiune succesorala

Ø      in termen de 1 an

- actiunea vanzatorului pentru complinirea pretului si a cumparatorului pentru scaderea lui.

Exceptie:imprescriptibile

- actiunea in restituirea depunerilor la CEC

- actiunea avand ca obiect partea cuvenita din rezerva de prime in asigurarile facultativede persoane

Regula: imprescriptibile

actiunea in anularea, modificarea, rectificarea, completarea actelor de stare civila

actiunea pentru incetarea savarsirii unei fapte ce aduce atingere unui drept nepa-trimonial


Exceptia:prescriptibile

actiunea in anulabilitate

- in termen de 3 ani

actiunea in nulitate relativa a casatoriei

- in termen de 6 luni

actiunea in tagada paternitatii

- in termen de 6 luni

actiunea in stabilirea paternitatii

- in termen de1 an


Vocabular

actiunea confesorie - actiune prin care o persoana solicita sa i se recunoasca un dezmembramant al dreptului de proprietate asupra unui bun apartinand altei persoane.

actiune negatorie - actiune prin care proprietarul unui bun contesta un dezmembramant al dreptului de proprietate pe care o alta persoana pretinde ca il are asupra bunului.

actiunea de partaj - actiunea prin care se cere impartirea bunurilor aflate in proprietate comuna.

actiunea posesorie - actiunea prin care se urmareste apararea posesiei ca stare de fapt.

actiunea in revendicare - actiunea prin care proprietarul neposesor cere posesorului neproprietar recunoasterea dreptului sau de proprietate si restituirea lucrului.

actiunea in tagada paternitatii - actiunea prin care un barbat infirma paternitatea copilului ce i se atribuie, pe motiv ca este cu neputinta ca el sa fie tatal acestuia.

actiunea in stabilirea paternitatii - actiunea prin care se stabileste filiatia unui copil din afara casatoriei fata de tatal sau (aceasta actiune apartine copilului si se porneste in numele sau de catre mama)

avulsiune - ruperea unei bucati de teren prin efectul apelor si alipirea ei la terenul altui proprietar.

decadere - sanctiune de drept civil care are ca efect stingerea dreptului subiectiv civil neexercitat in termenul prevazut de lege.

drept de abitatie - dreptul de uz avand ca obiect o casa de locuit.

drept de uz - drept real in virtutea caruia titularul sau se poate folosi de un lucru si ii poate culege fructele numai pentru nevoile lui si ale familiei sale.

dreptul de uzufruct - drept real care confera titularului sau posesia si folosinta asupra lucrurilor ce apartin altuia cu obligatia de a le conserva substanta si de a le restitui proprietarului la incetarea uzufructului.

drept de servitute - sarcina impusa unui fond pentru uzul si utilitatea unui imobil avand alt stapan (art. 576 C.civ.)

dreptul de superficie - drept real care consta in dreptul de proprietate pe care il are o persoana (superficiar) asupra constructiilor, plantatiilor sau a altor lucrari aflate pe terenul apartinand altei persoane.

dreptul la actiune in sens material - posibilitatea titularului de a obtine realizarea dreptului incalcat cu ajutorul fortei coercitive a statului.

dreptul la actiune in sens procesual - posibilitatea unei persoane de a se adresa cu o cerere organului de jurisdictie in vederea realizarii unui drept subiectiv.

uzucapiune (prescriptie achizitiva) - mod de dobandire a proprietatii sau a altor drepturi reale prin posedarea neintrerupta a unui imobil in timpul si conditiile prevazute de lege.

Intrebari, aplicatii, raspunsuri

Ce intelegeti prin notiunea de "prescriptie extinctiva"? Care sunt functiile si importanta practica a acestei institutii?

Diferentiati dreptul la actiune in sens material de dreptul la actiune in sens procedural.

Ce intelegeti prin sintagma: prescriptia transforma dreptul subiectiv si obligatia corelativa din perfecte in imperfecte?

Identificati asemanarile si deosebirile dintre termenul extinctiv si prescriptia extinctiva.

Considerati ca drepturile de creanta sunt prescriptibile? Dar drepturile reale?

Pentru a produce efecte juridice, este necesar ca prescriptia sa fie invocata de partea interesata sau instanta se va pronunta din oficiu?

Enumerati si definiti actiunile in justitie ce ocrotesc drepturi reale?

Care sunt efectele prescriptiei extinctive?

Analizati caracterul imprescriptibil sau/si prescriptibil al actiunii in revendicare.


Spete


1. X plateste de bunavoie datoria de 1000 $ pe care o avea fata de Y, desi era implinit termenul de prescriptie extinctiva. Ulterior, X il cheama in judecata pe Y, solicitand instantei obligarea acestuia la restituirea sumei respective, motivand ca la data la care si-a executat obligatia, nu stia ca dreptul creditorului sau de a obtine realizarea silita a creantei respective era prescris:

Cerinte:

a)      Ce dispozitie legala va invoca in aparare Y?

b)      Prescriptia extinctiva stinge dreptul de creanta a lui Y fata de X?

c)      Care va fi solutia instantei?


2. La 1 ianuarie 1990, X ii imprumuta lui Y 100 $, cu obligatia acestuia din urma de a-i restitui in termen de 3 ani si de a plati si o dobanda corespunzatoare de 6% pe an.

Faptul ca Y nu a achitat dobanda conform contractului incheiat l-a determinat pe X sa promoveze o actiune in justitie, solicitand instantei sa-l oblige pe Y sa plateasca dobanda restanta.

Deoarece de la data incheierii contractului au trecut mai mult de 3 ani, Y a cerut instantei respingerea cererii ca prescrisa.

Cerinte:

a)      Este prescris dreptul lui A de a cere restituirea dobanzii?

b)      Ce va hotari instanta?

Rezolvati urmatoarele teste grila:

Prescriptia extinctiva stinge:

a)      dreptul subiectiv si obligatia corelativa;

b)      dreptul material la actiune;

c)      dreptul la actiune in sens procedural.

Actiunile reale sunt:

a)      in toate cazurile prescriptibile;

b)      in toate cazurile imprescriptibile;

c)      atat prescriptibile cat si imprescriptibile.

Reprezinta o actiune reala imprescriptibila extinctiv:

a)      actiunea in revendicare imobiliara;

b)      actiunea in revendicare mobiliara.

c)      actiunea posesorie.

Sunt actiuni reale prescriptibile in termen de 30 de ani:

a)      actiunea in revendicare mobiliara bazata pe proprietatea publica;

b)      actiunea in revendicare mobiliara bazata pe proprietatea privata;

c)      actiunea in revendicare imobiliara in caz de avulsiune.

Nu este susceptibil de suspendare si intrerupere:

a)      termenul de prescriptie extinctiva;

b)      termenul extinctiv;

c)      termenul de prescriptie achizitiva.

Actiunile personale:

a)      de regula sunt prescriptibile si prin exceptie imprescriptibile;

b)      de regula sunt imprescriptibile si prin exceptie prescriptibile;

c)      sunt in toate cazurile prescriptibile.

Drepturile personale nepatrimoniale:

a)      de regula sunt imprescriptibile si prin exceptie prescriptibile;

b)      de regula sunt prescriptibile si prin exceptie imprescriptibile;

c)      sunt in toate cazurile imprescriptibile.

Constituie o actiune reala prescriptibila extinctiv:

a)      actiunea confesorie intemeiata pe dreptul de uzufruct, uz, abitatie, servitute;

b)      actiunea confesorie intemeiata pe dreptul de superficie;

c)      actiunea in revendicare imobiliara.

Debitorul care a executat obligatia dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris:

a)      are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei daca nu a stiut ca dreptul sau era prescris;

b)      are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei chiar daca a stiut ca dreptul era prescris;

c)      nu are dreptul sa ceara restituirea prestatiei.

In cazul in care un debitor este obligat la prestatii succesive:

a)      dreptul cu privire la fiecare dintre prestatii se stinge la momentul in care se stinge dreptul la actiune cu privire la ultima prestatie;

b)      stingerea dreptului la actiune cu privire la prima prestatie are ca efect si stingerea dreptului la actiune cu privire la prestatiile ulterioare;

c)      dreptul cu privire la fiecare dintre aceste prestatii se stinge printr-o prestatie deosebita.

Normele care reglementeaza prescriptia extinctiva:

a)      au un caracter imperativ;

b)      pot fi inlaturate prin vointa contrara a partilor actului juridic civil;

c)      nu pot fi aplicate din oficiu de catre instanta.

Bibliografie

Ø      I. R. Urs                            - op.cit, pag. 387 - 415

Ø      I. R. Urs, S. Angheni       - op.cit., pag. 173 - 181

Ø      G. Boroi                            - op.cit., pag. 261 - 281

Ø      V.D. Zlatescu                   - op.cit., pag. 289 - 299

Ø      I. Dogaru                          - op.cit., pag. 321 - 351


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact