StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Principiile dreptului civil

Principiile dreptului civil


A. †††††††† Notiune. Categorii de principii ale dreptului civil


Prin principii intelegem idei calauzitoare sau reguli fundamentale care guverneaza dreptul civil roman. Sunt principii fundamentale cum ar fi: principiul egalitatii, principiul separarii puterilor in stat etc. si principii care guverneaza anumite institutii ale dreptului civil roman.

Principiile fundamentale ale dreptului civil vizeaza intreaga institutie a dreptului civil, fiind idei 242i81c calauzitoare pentru intreaga legislatie civila; din aceasta categorie fac parte: principiul egalitatii in fata legii civile; principiul imbinarii intereselor personale cu interesele generale; principiul garantarii si ocrotirii drepturilor subiective civile.

Principiile institutiilor dreptului civil sunt idei de baza care au un caracter mai limitat, cu alte cuvinte, sunt aplicabile fie numai intr-o institutie, fie in doua sau mai multe institutii ale dreptului civil.

Din aceasta categorie fac parte: principiul consensualismului, care priveste forma actului juridic civil; principiul irevocabilitatii si principiul relativitatii (res inter dios acta, dus neque nocere, neque prodese potest), principiul fortei juridice obligatorii (pacta sunt servanda), care privesc efectele actului juridic civil; principiul chemarii la mostenire a rudelor in ordinea claselor de mostenitori legali; principiul proximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa sunt principii specifice devolutiunii succesorale; principiul ocrotirii bunei credinte, intalnit la mai multe materii ale dreptului civil (drepturi reale, raspundere civila etc.).


B.††††††† Principiile fundamentale ale dreptului civil


Principiul proprietatii

Dreptul de proprietate reprezinta principalul drept real al omului.

Principiul proprietatii este consacrat in Constitutie si dezvoltat de normele dreptului civil.

Astfel, prin articolul 44 din Noua Constitutie, "Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular[1]. Articolul 135 din Constitutie face de asemenea referire la ocrotirea proprietatii publice sau private.

Potrivit articolului 480 din Codul Civil: "Proprietatea este dreptul pe care il are cineva de a se bucura si de a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege."

Prin articolul 481 din Codul Civil se dispune ca "nimeni nu poate fi silit de a ceda proprietatea sa, afara numai pentru o cauza de utilitate publica si primind o dreapta si prealabila despagubire."

Orice persoana fizica sau juridica poate fi titular al dreptului de proprietate. Normele dreptului civil reglementeaza atat continutul dreptului de proprietate: posesia, folosinta si dispozitia - usus, fructus si abusus sau jus posidendi, jus utendi jus fruendi si jus abutendi, cat si mijlocul specific de ocrotire al acestuia, care este actiunea in revendicare.
Principiul egalitatii in fata legii civile

Acest principiu este consacrat in articolul 4 alin. 2 din Constitutia Romaniei: "Romania este patria comuna si indivizibila a tuturor cetatenilor sai , fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie , de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de originea sociala", si in articolul 16 alin. 1 din Constitutia Romaniei : "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari".

Pentru persoanele fizice, acest principiu este consacrat in Decretul nr. 31 / 1954, in art. 4 alin. 2: "Sexul, rasa, nationalitatea, religia, gradul de cultura sau originea nu au nici o inraurire asupra capacitatii", iar pentru persoanele juridice, articolul 34 din acelasi decret prevede: "Persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege, actul de infiintare sau statut."


Principiul imbinarii intereselor personale cu cele generale

Acest principiu este consacrat atat pentru persoanele fizice cat si pentru cele juridice in Decretul nr. 31 / 1954,; articolul 1 prevede: "Drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute in scopul de a satisface interesele personale, materiale si culturale in acord cu interesul obstesc, potrivit legii si regulilor de convietuire sociala"; articolul 36 litera e din Decretul nr. 31 / 1954 prevede ca este persoana juridica acel colectiv de oameni care are o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anume scop in acord cu interesul obstesc."

Si in Constitutia Romaniei este reglementat acest principiu, prin articolele 26, 37, 41 alin 4 etc.


Principiul garantarii si ocrotirii drepturilor subiective civile

Este consacrat de dispozitiile cuprinse in Constitutia Romaniei, articolul 1 alin. 3, articolul 18 art. 21 etc., dar si in Decretul nr. 31 / 1954 prin articolul 3 alin. 1, potrivit caruia: "drepturile civile sunt ocrotite de lege".

Potrivit articolului 26 din Pactul International privind drepturile civile si politice ale omului: "toate persoanele sunt egale in fata legii si au fara discriminare dreptul la o ocrotire egala din partea legii."
A se vedea pentru comentariul art. 44 in noua redactare, M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, Revizuirea Constitutiei Romaniei. Explicatii si comentarii. Editura Rosetti, Bucuresti, 2003, p. 35 - 36Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact