StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Capacitatea civila a persoanelor juridice

Capacitatea civila a persoanelor juridice

Capacitatea juridica si capacitatea civila.

·     414e43e     Existenta persoanelor juridice se justifica prin scopul lor, iar scopul se realizeaza prin personalitatea juridica, adica prin aptitudinea de a avea drepturi si obligatii, de a participa la viata juridica in nume propriu. Persoanele juridice dispun in temeiul legii de "capacitatea de a avea drepturi si obligatii", adica de capacitatea juridica. Sintagma "capacitate juridica" exprima aptitudinea persoanei juridice de a participa la orice raporturi juridice, reglementate de normele oricarei ramuri de drept. In continutul capacitatii juridice se include capacitatea juridica de ramura, care coexista si se exprima in functie de obiectul de activitate pentru care fiinteaza persoana respectiva.·     414e43e     Capacitatea juridica include capacitatile de ramura, intre care capacitatea civila este componenta cea mai importanta.

·     414e43e     Capacitatea civila a persoanei juridice este aptitudinea de a avea drepturi si obligatii civile, de a dobandi si exercita drepturi subiective civile si de a-si asuma si indeplini obligatii civile.

Structura capacitatii civile

·     414e43e     Capacitatea civila cuprinde doua elemente de structura

-     414e43e      414e43e   capacitatea de folosinta

-     414e43e      414e43e   capacitatea exercitiu

Capacitatea de folosinta a persoanelor juridice

·     414e43e     Notiune. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice este acea parte a capacitatii civile care consta in aptitudinea generala si abstracta a acestora de a avea drepturi si obligatii.

·     414e43e     Caractere juridice

-     414e43e      414e43e   egalitatea

-     414e43e      414e43e   generalitatea

-     414e43e      414e43e   inalienabilitatea

-     414e43e      414e43e   intangibilitatea (nu poate fi limitata sau ingradita decat in cazurile stabilite de lege)

-     414e43e      414e43e   specialitatea (nu poate avea decat drepturi ce corespund scopului)


·     414e43e     Inceputul capacitatii

Inceputul capacitatii de folosinta difera dupa cum persoanele juridice sunt ori nu supuse inregistrarii.

a)     414e43e   persoanele juridice supuse inregistrarii (inmatricularii) dobandesc capacitatea de folosinta la data inregistrarii (inmatricularii) indiferent de modul lor de infiintare.

b)     414e43e   persoanele juridice nesupuse inregistrarii dobandesc capacitatea de folosinta, in functie de specificul modului de infiintare, care este, dupa caz:

-     414e43e      414e43e   data actului de dispozitie care le infiinteaza;

-     414e43e      414e43e   data recunoasterii actului de infiintare;

-     414e43e      414e43e   data autorizarii infiintarii si data indeplinirii vreunei alte cerinte a legii.


Momentul inceperii capacitatii de folosinta pentru diferite categorii depersoane juridice este:

¦     414e43e      414e43e   de la data inregistrarii la organul competet: asociatiile de proprietari, organizatiile cooperatiei mestesugaresti.

¦     414e43e      414e43e   de la data inscrierii in registrele speciale tinute de instantele judecatoresti: societatile agricole, asociatiile si fundatile, sindicatele.

¦     414e43e      414e43e   de la data inregistrarii in Registrul Comertului: regiile autonome, societatile comerciale, cooperativa de consum, organizatiile cooperatiste de credit, grupurile de interes economic.

¦     414e43e      414e43e   de la data actului de dspozitie care le infiinteaza: organele de stat, institutiile de stat, unitatile administrativ teritoriale.

¦     414e43e      414e43e   de la data autorizarii infiintarii: partide politice.

¦     414e43e      414e43e   de la data recunoasterii infiintarii de catre Guvern: Camerele de Comert si Industrie.


·     414e43e     Capacitatea de folosinta anticipata (restransa) - Art 33 din Decretul nr 31/1954 in alin. final prevede o exceptie de la regulile de mai sus, precizand: "Cu toate acestea, chiar inainte de data inregistrarii sau de data actului de recunoastere, ori de data indeplinirii celorlalte cerinte ce ar fi prevazute, persoana juridica are capacitate chiar de la data actului de infiintare cat priveste drepturile constituite in favoarea ei, indeplinirea obligatiilor si a oricaror masuri preliminare ce ar fi necesare, dar numai intrucat acestea sunt cerute ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil"


·     414e43e     Continutul capacitatii de folosinta

-     414e43e     Capacitatea de folosinta cuprinde toate drepturile si obligatiile civile care corespund scopului stabilit de lege, act de infiintare sau statut.

-     414e43e     Continutul capacitatii de folosinta poate fi disociat in doua laturi:

-     414e43e      414e43e    latura activa, cuprinzand aptitudinea de a avea drepturi subiective, adica drepturi civile patrimoniale si personal nepatrimoniale, izvorate din contracte sau din fapte juridice extracontractuale;

-     414e43e      414e43e   latura pasiva, cuprinzand aptitudinea de a avea obligatii civile patrimoniale si nepatrimoniale.

·     414e43e     Principiul specialitatii capacitatii de folosinta

-     414e43e     Continutul "capacitatii de folosinta se reduce la acele drepturi  si obligatii care sunt necesare realizarii scopului acestor subiecte de drept". Aceasta regula se exprima in principiul specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice si este formulata in art.34 din Decretul nr.31/1954 astfel: "Persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege, act de infiintare sau statut". Desi art. 34 se refera numai la drepturi, se admite ca textul are in vedere si obligatiile din continutul capacitatii de folosinta.

-     414e43e     Principiul este limitat numai la drepturile si obligatiile civile nascute din acte juridice.


·     414e43e     Sfarsitul capacitatii de folosinta

-     414e43e     Sfarsitul capacitatii de folosinta a persoanei juridice trebuie privit sub doua aspecte:

-     414e43e      414e43e   incetarea capacitatii de folosinta anticipata sau restransa;

-     414e43e      414e43e   incetarea capacitatii de folosinta deplina.

-     414e43e      414e43e   Capacitatea restransa inceteaza odata cu dobandirea capacitatii de folosinta (deplina) de catre subiectul de drept respectiv, moment care coincide cu dobandirea personalitatii juridice.

-     414e43e      414e43e   Capacitatea de folosinta deplina a persoanei juridice ia sfarsit odata cu incetarea acestui subiect de drept.


·     414e43e     Sanctiunea nerespectarii regulilor privind capacitatea de folosinta

-     414e43e     Incheierea actelor juridice in lipsa capacitatii de folosinta ori cu incalcarea principiului specialitatii, atrage nulitatea absoluta a actului.
Capacitatea de exercitiu a persoanelor juridice

·     414e43e     Notiune. Capacitatea de exercitiu consta in aptitudinea persoanei juridice de a dobandi si exercita drepturi subiective civile si de a-si asuma si indeplini obligatii civile, prin incheierea de acte juridice civile de catre organele sale de conducere.


·     414e43e     Reglementari legale privind capacitate de exercitiu.

a)     414e43e   Reglementarea generala - de drept comun - este cuprinsa in art. 35-36 din Decretul nr.31/1954, care dispun:

-     414e43e      414e43e   persoana juridica isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin organele sale;

-     414e43e      414e43e   actele juridice incheiate de organele persoanei juridice, in limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice insasi;

-     414e43e      414e43e   faptele licite sau ilicite savarsite de organele sale, obliga insasi persoana juridica, daca au fost indeplinite cu prilejul exercitarii functiei lor;

-     414e43e      414e43e   faptele ilicite atrag si raspunderea personala a celui ce le-a savarsit, atat fata de persoana juridica cat si fata de cel de-al treilea;

-     414e43e      414e43e   raporturile dintre persoana juridica si cei care alcatuiesc organele sale sunt supuse, prin asemanare, regulilor mandatului, daca nu s-a prevazut altfel prin lege, act de infiintare ori statut.

b)     414e43e   Reglementari speciale privind organele persoanelor juridice

-     414e43e      414e43e   Ca regula generala, organele de conducere prin care persoana juridica isi exercita drepturile si isi asuma obligatiile sunt fie unipersonale, cu diferite denumiri - ministru, presedinte, director, rector, manager etc. - fie colective, de asemenea cu diferite denumiri - consilii, comitete, colegii, senat etc.


·     414e43e     Inceputul capacitatii de exercitiu

-     414e43e      414e43e    Pe temeiul dispozitiilor cuprinse in art.33 si art.35 din Decret putem sustine ca momentul dobandirii capacitatii de exercitiu este acelasi cu momentul dobandirii capacitatii de folosinta si se evidentiaza, practic, prin desemnarea organelor de conducere.


·     414e43e     Continutul capacitatii de exercitiu

-     414e43e      414e43e    Continutul capacitatii de exercitiu a persoanei juridice se exprima prin aptitudinea de a dobandi si exercita drepturile si de a-si asuma si indeplini obligatiile civile prin incheierea de acte juridice de catre organele de conducere.

-     414e43e      414e43e    Cele doua laturi, activa si pasiva, se intalnesc si la capacitatea de exercitiu ca si la cea de folosinta.


·     414e43e     Sfarsitul capacitatii de exercitiu

-     414e43e      414e43e    Sfarsitul capacitatii de exercitiu are loc la data incetarii existentei persoanei juridice.


·     414e43e     Sanctiunea nerespectarii normelor privind capacitatea de exercitiu

-     414e43e      414e43e   Cazurile de nesocotire a regulilor privitoare la capacitatea de exercitiu sunt:

¦     414e43e      414e43e   incheierea actului juridic de un organ al persoanei juridice care nu avea competenta;

¦     414e43e      414e43e   incheierea actului juridic de catre o persoana din cadrul persoanei juridice care nu face parte dintr-un organ de conducere si nici nu are imputernicire;

¦     414e43e      414e43e   incheierea actului juridic de catre o persoana imputernicita, dar cu depasirea mandatului incredintat.

-     414e43e     Potrivit principiilor aplicabile in materie, asemenea acte juridice sunt lovite de nulitate relativa.
Precizari

q     414e43e    Capacitatea de folosinta restransa se dobandeste de la data actului de dispozitie al organului de stat competent (in cazul unei regii autonome) a actului de infiintare ce urmeaza a fi recunoscut (in cazul organizatiilor cooperatiste mestesugaresti) sau a actului de infiintare ce urmeaza a fi autorizat (in cazul unei fundatii)

Nu toate persoanele juridice dobandesc de la inceput (ab initio )o capacitate de folosinta anticipata si apoi o capacitate de folosinta deplina.

Exista unele persoane juridice care dobandesc de la inceput capacitate de folosinta deplina; netranzitand-o si pe cea restransa; este cazul persoanelor juridice de stat (organele de stat, institutiile de stat si unitatile administrativ - teritoriale) care dobandesc ab initio o capacitate deplina de folosinta.


q     414e43e    Intre continutul capacitatii de folosinta si continutul capacitatii de exercitiu a persoanei juridice, exista o stransa legatura, ceea ce determina ca limitele capacitatii de exercitiu sa se identifice cu limitele capacitatii de folosinta.

1)     414e43e   cea mai importanta limita a capacitatii de exercitiu a persoanei juridice decurge din principiul specialitatii capacitatii de folosinta. Aceasta limita se concretizeaza in doua postulate:

-     414e43e      414e43e   capacitatea de folosinta restransa determina o capacitate de exercitiu restransa

-     414e43e      414e43e   continutul capacitatii de exercitiu nu poate fi mai larg decat al capacitatii de folosinta deoarece aptitudinea de a avea drepturi si obligatii priveste atat actele cat si faptele juridice, pe cand aptitudinea de a exercita drepturi si de a-si asuma obligatiile civile are in vedere numai incheierea de acte juridice.

2)     414e43e   o alta limita a capacitatii de exercitiu - care nu se regaseste la capacitatea de folosinta - este determinata de pluralitatea organelor de conducere ale persoanelor juridice. Deoarece majoritatea persoanelor juridice au mai multe organe de conducere, pentru ca actul juridic sa fie actul persoanei juridice insasi, el trebuie sa fie incheiat de organul de conducere stabilit prin lege, act de infiintare sau statut.

3)     414e43e   a treia limita a capacitatii de exercitiu priveste faptul ca persoana juridica nu poate avea si exercita acele drepturi care prin natura lor sunt susceptibile sa apartina numai persoanelor fizice.


q     414e43e    La adoptarea Decretului nr. 31/1954, cerinta inregistrarii persoanelor juridice a fost impusa din ratiuni fiscale. Dupa decembrie 1989, domeniul de aplicare a inregistrarii s-a diminuat in favoarea unei alte formalitati - inmatricularea in Registrul comertului.

In practica, a aparut o situatie speciala privind inceputul capacitatii de folosinta a persoanei juridice in cazul in care aceeasi persoana juridica este supusa unor dispozitii cuprinse in legi diferite.

In cazul in care pentru aceeasi persoana juridica se prevede atat cerinta inregistrarii cat si formalitatea inmatricularii, capacitatea de folosinta incepe la data inregistrarii la organul fiscal, deoarece inregistrarea intereseaza dreptul civil si fiscal, iar inmatricularea dreptul comercial.


Prezentare comparativa


Capacitatea de folosinta a persoanei juridice

Capacitatea de exercitiu a persoanei juridice

Inceput

1.     414e43e   pentru  persoanele juridice supuse inregistrarii (inmatricularii)

-     414e43e      414e43e   de la data inregistrarii (inmatricularii)

  1. pentru persoanele juridice supuse inregistrarii

-     414e43e      414e43e   de la data actului de dispozitie care le infiinteaza

-     414e43e      414e43e   de la data recunoasterii actului de infiintare

-     414e43e      414e43e   de la data autorizarii infiintarii

exceptie

capacitatea de folosinta anticipata

-     414e43e      414e43e de la data actului de infiintare
Continut

- cuprinde toate drepturile si obligatiile civile care corespund scopului stabilit de lege, act de infiintare sau statut

exceptie

capacitatea de folosinta anticipata cuprinde doar drepturi

- aptitudinea de a dobandi si exercita drepturi si de a-si asuma si indeplini obligatiile civile prin incheierea de acte juridice de catre organele de conducere

Sfarsit

- odata cu incetarea persoanei juridice ca subiect de drept prin:Vocabular

·     414e43e     act de infiintare - act de constituire adoptat de adunarea generala sau dupa caz, de conferinta sau congres,cat si statutul organizatoric

·     414e43e     inmatriculare - formalitate constand in inscrierea unei societati comerciale la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala isi are sediul

·     414e43e     inregistrare - formalitate constand in inscrierea unei persoane juridice la organul fiscal teritorial

·     414e43e     mandat (contract de mandat) - contract prin care o persoana (mandant) imputerniceste o alta persoana (mandatar) sa incheie acte juridice in numele si pe seama sa.

·     414e43e     statut - acordul tuturor asociatilor unei persoane juridice cu privire la stabilirea regulilor de organizare, conducere si functionare a societatii.

Intrebari, exercitii, aplicatii

1)     414e43e   Definiti capacitatea de folosinta a persoanei juridice. Enumerati caracterele juridice ale acesteia.

2)     414e43e   Care este inceputul capacitatii de folosinta a persoanei juridice?

3)     414e43e   Ce intelegeti prin capacitate de folosinta anticipata (restransa)?

4)     414e43e   Analizati principiul specialitatii capacitatii de folosinta.

5)     414e43e   Definiti capacitatea de exercitiu a persoanei juridice.

6)     414e43e   Care este momentul dobandirii capacitatii de exercitiu?

7)     414e43e   Realizati o comparatie intre continutul capacitatii de folosinta si continutul capacitatii de exercitiu a persoanei juridice.

8)     414e43e   Enumerati cazurile de nesocotire a regulilor privitoare la capacitatea de exercitiu si stabiliti care este sanctiunea aplicabila.

9)     414e43e   Actele persoanei juridice sunt incheiate numai direct, personal de catre organele de conducere sau pot fi incheiate si prin mandatar?


Speta

1. La data de 24 noiembrie 1992, reclamanta S. C.  DOLBIER S. A., si parata S.C. RANDEZ-VOUS CAFÉ S.R.L., au perfectat contractul de inchiriere pentru un spatiul comercial. Ulterior reclamanta a solicitat constatarea nulitatii contractului, deoarece parata nu avea la data perfectarii lui autorizarea functionarii ca societate comerciala, iar potrivit art. 26 din Legea nr.31/1990, societatea nu se considera constituita legal mai inainte de indeplinirea formalitatilor de autorizare si publicitate.

Din certificatul de inmatriculare al paratei rezulta ca aceasta adobandit personalitate juridica la data de19 februarie 1993, cu sediul in spatiul la care se refera contractul de inchiriere.


Cerinte:

a) Care sunt formalitatile cerute de lege pentu constituirea unei societati comerciale?

b) Ce este capacitatea de exercitiu a persoanei juridice si care este momentul la care se dobandeste? In speta, in perioada de la intocmirea actelor si pana la inmatriculare, parata va avea capacitate de a incheia acte juridice?

c) Ce va decide instanta?

Rezolvati urmatoarele teste grila:

1.     414e43e    Societatile comerciale dobandesc capacitate de folosinta:

a)     414e43e    de la data inmatricularii;

b)     414e43e   de la data autorizarii actului de infiintare;

c)     414e43e    de la data recunoasterii actului de infiintare.

2.     414e43e    Partidele politice dobandesc capacitate de folosinta:

a)     414e43e    de la data inregistrarii;

b)     414e43e   de la data autorizarii actului de infiintare;

c)     414e43e    de la data recunoasterii actului de infiintare.

3.     414e43e    "Persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului ei de activitate", formeaza continutul:

a)     414e43e    capacitatii de folosinta;

b)     414e43e   capacitatii de folosinta anticipata;

c)     414e43e    principiului specialitatii capacitatii de folosinta.

4.     414e43e    Persoana juridica dobandeste capacitate de folosinta anticipata:

a)     414e43e    de la data actului de infiintare;

b)     414e43e   de la data inregistrarii;

c)     414e43e    de la data actului de autorizare.

5.     414e43e    Nu au capacitate de folosinta anticipata:

a)     414e43e    societatile comerciale;

b)     414e43e   sindicatele;

c)     414e43e    persoanele juridice de stat.          

6.     414e43e    Capacitatea de folosinta anticipata a persoanei juridice inceteaza odata cu:

a)     414e43e    incetarea persoanei juridice;

b)     414e43e   dobandirea capacitatii de folosinta (deplina);

c)     414e43e    dobandirea capacitatii de exercitiu.

7.     414e43e    Intervine sanctiunea nulitatii absolute a actului civil incheiat:

a)     414e43e    de o persoana juridica fara capacitate de exercitiu de a incheia acel act;

b)     414e43e   de o persoana juridica, cu incalcarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta;

c)     414e43e    de o persoana din cadrul persoanei juridice si care nu face parte dintr-un organ de conducere.

8.     414e43e    Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

a)     414e43e    actele juridice incheiate de organele de conducere sunt actele persoanei juridice insasi;

b)     414e43e   faptele organelor persoanei juridice nu o obliga pe aceasta chiar daca s-au savarsit cu prilejul exercitarii functiei;

c)     414e43e    faptele ilicite ale organelor persoanei juridice nu atrag raspunderea personala a celui care le-a savarsit.

Bibliografie

Ø     414e43e    I. R. Urs, S. Angheni,- op.cit., pag. 272 - 290;

Ø     414e43e    I.R. Urs, C. Ilie Todica  ─ op. cit, p. 289 − 319;

Ø     414e43e    Gh. Beleiu        - op.cit., pag. 411 - 438;

Ø     414e43e    G. Boroi            - op.cit., pag. 120 - 128;

Ø     414e43e    I. Dogaru          - op.cit., pag. 482 - 497;


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact