StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Prescriptia extinctiva

PRESCRIPTIA EXTINCTIVASECTIUNEA I

NOTIUNI GENERALE DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA


Prescriptia extinctiva reprezinta o sanctiune civila ce consta in stingerea dreptului material la actiune neexercitat in termenul stabilit de lege Termenul de prescriptie extinctiva provine de la latinescul praescribo, insemnand a hotari dinainte. Drepturile civile subiective trebuie valorificate pe calea actiunii in instanta in anumite termene. Aceasta institutie a fost consacrata in Decretul nr. 167/1958 si in art. 1837-1911 C. civ., in scopul de a sanctiona pasivitatea titularului dreptului si pentru ca persoana vinovata de incalcarea acestui drept sa nu ramana permanent sub amenintarea legii, asigurandu-se astfel o stabilitate si o certitudine in raporturile juridice. In consecinta, actiunea in justitie intentata de creditor dupa implinirea termenului legal de prescriptie extinctiva va fi respinsa ca prescrisa de catre instanta de judecata.Prin prescriptia extinctiva se pierde dreptul material la actiune, reprezentand posibilitatea realizarii unui drept incalcat cu ajutorul instantei, printr-o actiune in justitie, si nu se pierde nici dreptul subiectiv civil, insemnand dreptul propriu-zis, nici dreptul procesual la actiune, adica posibilitatea de a intenta actiuni in justitie, pe care instanta este obligata sa le primeasca, sa le verifice, pentru ca apoi sa le respinga ca prescrise.

Aceasta institutie nu trebuie confundata cu prescriptia achizitiva (uzucapiunea), care reprezinta un mod de dobandire a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilelor aflate in circuitul civil, ca efect al unei posesii 242d35c indelungate de buna-credinta (necunoscandu-se ca bunul apartine altei persoane), cu respectarea anumitor conditii cerute de lege. Pentru bunurile mobile posedate cu buna-credinta se aplica o prescriptie instantanee.


SECTIUNEA II

DOMENIUL DE APLICARE A PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE


Domeniul de aplicare al prescriptiei extinctive consta in drepturilE civile subiective ale caror actiuni in justitie sunt supuse prescriptiei extinctive. In acest sens, lua in considerare impartirea drepturilor civile in drepturi patrimoniale, reale si de creanta, si drepturi nepatrimoniale.

A. Drepturile reale

Actiunile in instanta privind drepturile reale (ex.: dreptul de proprietate, dreptul de uz, dreptul de uzufruct, dreptul de abitatie, dreptul de servitute, dreptul de superficie) sunt, de regula, imprescriptibile. Astfel, sunt imprescriptibile urmatoarele actiuni:

- actiunea in revendicare imobiliara si mobiliara privind bunuri proprietate publica;

- actiunea in revendicare imobiliara privind bunuri proprietate privata;

- actiunea de partaj;

- actiunea negatorie (prin care reclamantul contesta ca paratul are un drept de uz);

- actiunea confesorie privind dreptul de superficie (prin care reclamantul pretinde un astfel de drept);

- actiunea in granituire (prin care se solicita stabilirea hotarelor dintre terenuri).

In mod exceptional, actiunile in instanta privind drepturile reale sunt prescriptibile, ca de exemplu:

- unele actiuni in revendicare imobiliara privind bunuri proprietate privata, precum cea referitoare la avulsiune (fenomen natural prin care, datorita fortei apelor, o parte din terenul unui proprietar aflat pe marginea unui rau sau fluviu se desprinde, se deplaseaza pe cursul apei si se alipeste la un alt teren), care se prescrie in termen de 1 an;

- actiunea in revendicare mobiliara privind bunuri proprietate privata, care se prescrie in termen de 3 ani, daca posesorul bunului este de buna-credinta, sau in termen de 30 de ani, daca posesorul bunului este de rea-credinta;

actiunile posesorii (prin care se apara posesia bunurilor);

- actiunea confesorie privind dreptul de uz, uzufruct, abitatie si servitute, care se prescrie in termen de 30 ani.

B. Drepturile de creanta

Actiunile in instanta privind drepturile de creanta (ex.: dreptul de creanta al creditorului din contractul de imprumut) sunt, de regula, prescriptibile.

In mod exceptional, actiunile in instanta privind drepturile de creanta sunt imprescriptibile, ca de exemplu:

- dreptul la pensie poate fi cerut oricand, de la data indeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru pensionare;

- actiunea in restituirea sumelor depuse la C.E.C.48;

- actiunea avand ca obiect partea cuvenita din rezerva de prime in asigurarile facultative de persoane49.

C. Drepturile nepatrimoniale

Actiunile in instanta privind drepturile nepatrimoniale (ex.: dreptul la integritate fizica, dreptul la reputatie, dreptul de autor) sunt, de regula, imprescriptibile.

In mod exceptional, actiunile in instanta privind drepturile nepatrimoniale sunt prescriptibile, ca de exemplu:

- actiunea in anularea unui act juridic civil pentru vicii de consimtamant se prescrie in termen de 3 ani de la data descoperirii erorii sau dolului ori de la data incetarii violentei50;

- actiunea in anularea casatoriei se prescrie in termen de 6 luni de la data descoperirii viciului de consimtamant;

- actiunea in tagada paternitatii copilului din casatorie se prescrie in termen de 6 luni de la data cand sotul mamei a aflat despre nasterea copilului;

- actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei se prescrie in termen de 1 an de la data nasterii copilului;

- actiunea in repararea patrimoniala a unei daune morale se prescrie, in principiu, in termenul general de prescriptie de 3 ani stabilit de lege pentru actiunile personale si cele privind drepturile de creanta51.

Cat priveste apararile dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei, daca actiunea prin care dreptul poate fi valorificat este imprescriptibila, atunci si apararea dreptului pe calea exceptiei este imprescriptibila. Prin analogie, daca actiunea prin care dreptul poate fi valorificat este prescriptibila, atunci si apararea dreptului pe calea exceptiei este prescriptibila52.


SECTIUNEA III

TERMENELE DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA


Termenele de prescriptie extinctiva reprezinta acele intervale de timp inauntrul carora trebuie exercitat dreptul la actiune sau dreptul de a cere executarea silita, sub sanctiunea pierderii acestor drepturi de catre titularii lor, adica a posibilitatii de a obtine in instanta obligarea paratului la executarea obligatiei sale

A. Termene generale de prescriptie extinctiva:

a) termenul general de 3 ani, aplicabil actiunilor personale, prin care se valorifica drepturi de creanta, potrivit art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958;

b) termenul general de 30 ani, aplicabil actiunilor referitoare la drepturile reale prescriptibile extinctive, conform art. 1890 C. civ.

B. Termene speciale de prescriptie extinctiva:

- termenul de 6 luni pentru dreptul la actiune privind viciile ascunse (fara viclenie) ale unui bun transmis sau ale unei lucrari executate;

- termenul de 2 ani pentru unele raporturi de asigurare (altele decat de persoane);

- termenul de 6 luni pentru acceptarea unei succesiuni;

- termenul de 6 luni pentru actiunea in tagada paternitatii copilului din casatorie;

- termenul de 6 luni pentru actiunea in anularea casatoriei;

- termenul de 1 an pentru actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei;

- termenul de 10 ani pentru deteriorarea totala sau partiala a constructiilor din cauza viciilor de constructie sau de teren datorate arhitectului sau antreprenorului;

- termenul de 60 de zile pentru dreptul la actiune privind restituirea sumelor incasate din vanzarea biletelor pentru spectacole care nu au mai avut loc;

- termenul de 10 ani pentru pagubele provocate de un accident nuclear, respective de 30 de ani pentru daune nucleare legate de deces sau ranire;

- termenul de 1 an pentru actiunea posesorie;

- termenul de 1 an pentru actiunea in revendicare imobiliara privind bunuri proprietate privata referitoare la avulsiune.


SECTIUNEA IV

DATA INCEPERII CURSULUI PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE


Prescriptia extinctiva incepe, de regula, sa curga de la data nasterii dreptului la actiune, insemnand data la care dreptul subiectiv a fost incalcat sau la care trebuia exercitat, conform dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 si art. 1886 C. civ.

In mod exceptional, pentru anumite raporturi juridice, prescriptia extinctiva incepe sa curga din urmatoarele momente:

- de la data implinirii termenului sau conditiei, daca dreptul este afectat de o conditie suspensiva sau de un termen suspensiv, potrivit art. 7 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958;

- de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe faptuitor, in cazul actiunii pentru repararea prejudiciului cauzat prin fapte ilicite sau in situatia imbogatirii fara justa cauza, potrivit art. 8 din Decretul nr. 167/1958;

- de la data exigibilitatii fiecarei prestatii, in cazul actelor juridice cu executare succesiva, potrivit art.12 din Decretul nr. 167/1958;

- de la data descoperirii viciilor ascunse ale unui lucru transmis sau a unei lucrari executate, insa nu mai mult de 1 an de la predarea lucrului, respectiv 3 ani de la predarea constructiei, potrivit art.11 din Decretul nr. 167/1958;

- de la data deschiderii succesiunii (data mortii celui care lasa mostenirea), pentru dreptul de a accepta o succesiune, conform art. 700 C. civ.;

- de la data cand sotul a cunoscut nasterea copilului, pentru actiunea in tagada paternitatii copilului din casatorie, potrivit art. 55 C. fam.;

- de la data nasterii copilului, pentru actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei, potrivit art. 60 C. fam.;

- de la data cand persoana indreptatita a cunoscut eroarea sau dolul ori de la data cand a incetat violenta, in cazul actiunii in anularea actelor juridice penbtru vicii de consimtamant, potrivit art. 9 din Decretul nr. 167/1958;

- de la data ramanerii definitivea hotararii judecatoresti, pentru dreptul de a cere executarea silita, conform art. 7 din Decretul nr. 167/1958


SECTIUNEA V

MODUL DE CALCUL AL TERMENELOR DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA


Decretul nr. 167/1958 nu reglementeaza modul de calcul al termenelor de prescriptie extinctiva, motiv pentru care se utilizeaza regulile consacrate de Codul civil si Codul de procedura civila.

Termenele de prescriptie extinctiva sunt fixate pe zile, luni sau ani, nu pe ore.

Termenele pe zile se calculeaza dupa un sistem intermediar de calcul (nici pe zile pline, nici pe zile libere), astfel incat prima zi a termenului nu intra in calcul, dar ultima zi a termenului intra in calcului prescriptiei (ex.: un termen de prescriptie extinctiva de 30 de zile incepe sa curga pe 1 ianuarie si expira pe 31 ianuarie).

Termenele pe ani sau pe luni se implinesc in ziua lunii sau anului corespunzatoare zilei de plecare, conform art. 101 alin. 3 si 4 C. proc. civ. (ex.: un termen de 3 ani incepe sa curga pe 1 martie 2003 si expira pe 1 martie 2006).

Termenele de prescriptie extinctiva care, incepand pe 29, 30 sau 31 ale lunii, s-ar sfarsi intr-o luna care nu are o asemenea zi, se vor socoti implinite in ultima zi a lunii de sfarsit de termen (ex.: un termen de o luna incepe sa curga la 31 ianuarie si expira pe 28 februarie).

Daca ultima zi a termenului este o zi nelucratoare, termenul de prescriptie extinctiva se considera implinit la sfarsitul zilei lucratoare urmatoare, conform art. 101 alin. 5 C. proc. civ. Termenul se implineste, in principiu, la miezul noptii din ultima zi a termenului si, in mod concret, la ora la care activitatea inceteaza in institutia respectiva. Actiunile in instanta se depun la judecatorul de serviciu, in programul acestuia de lucru, sau la oficiul postal, pana la sfarsitul programului de lucru al acestuia, din ultima zi a termenului de prescriptie extinctiva.

Determinarea momentului implinirii prescriptiei extinctive se face luand in considerare termenul de prescriptie aplicabil acelui caz, data cand incepe sa curga termenul de prescriptie, intervenirea unei cauze de intrerupere ori de suspendare si regulile de calcul mai sus prezentate.

SECTIUNEA VI

INTRERUPEREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE


Intreruperea prescriptiei extinctive reprezinta oprirea de drept a cursului prescriptiei extinctive datorita unei cauze, la incetarea careia va curge o noua prescriptie cu aceeasi durata, fara a se lua in calcul timpul scurs pana atunci, conform art. 17 din Decretul nr. 167/1958.

Cauzele de intrerupere, prevazute in art. 16 din Decretul nr. 167/1958, sunt urmatoarele:

1. recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de catre debitor (ex.: - executarea partiala a obligatiei - restituirea unei sume din imprumutul luat de la creditor; - o simpla recunoastere verbala a unei datorii nu reprezinta o cauza de intrerupre a prescriptiei);

2. introducerea unei cereri de chemare in judecata de catre creditor impotriva debitorului (chiar daca este adresata initial unei instante necompetente, nu in fata altui organ), daca a fost admisa printr-o hotarare definitiva;

3. savarsirea unui act incepator de executare silita realizat de creditor asupra debitorului, in baza unui titlu executoriu - hotarare judecatoreasca definitiva sau un inscris autentic (ex.: - sechestru asupra bunurilor debitorului, - poprirea pentru recuperarea creantelor banesti).

Efectele intreruperii:

Intreruperea sterge prescriptia extinctiva scursa pana atunci, cu efect retroactiv, o noua prescriptie incepand sa curga odata cu realizarea actului de intrerupere. Noul termen de prescriptie curge de la data recunoasterii facuta de catre debitor, de la data introducerii cererii de chemare in judecata a creditorului sau de la data indeplinirii ultimului act de excutare silita.


SECTIUNEA VII

SUSPENDAREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE


Suspendarea prescriptiei extinctive reprezinta oprirea de drept a cursului prescriptiei extinctive pe timpul cat dureaza anumite cauze limitativ prevazute de lege, care pun pe titularul dreptului in imposibilitatea de a actiona . Timpul cat exista o cauza de suspendare nu intra in calculul termenului de prescriptie extinctiva, iar timpul scurs anterior aparitiei cauzei ramane valabil si se va aduna cu timpul ce va curge dupa incetarea cauzei care a determinat suspendarea, conform art. 15 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958.

Cauzele de suspendare, prevazute in art. 13-14 din Decretul nr. 167/1958, sunt urmatoarele:

1. forta majora, insemnand o imprejurare cu caracter imprevizibil si de neinlaturat care pune pe titularul dreptului la actiune in imposibilitatea de a actiona;

2. situatia in care creditorul sau debitorul ori ambii se afla in fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt pe picior de razboi (simpla calitate de militar nu constituie o cauza de suspendare);

3. introducerea unei reclamatii administrative cu privire la despagubiri in baza unui contract de transport sau a unui contract de prestari servicii postale si de telecomunicatii, pana la momentul rezolvarii acesteia, dar nu mai tarziu de 3 luni de la inregistrarea ei;

4. cat timp socotelile nu au fost date si aprobate, atunci cand dreptul la actiune exista intre parinti, tutori, curatori si cei care se afla sub ocrotirea lor, intre cei careadministreaza bunurile altora, in temeiul legii sau a unei hotarari judecatoresti, si cei ale caror bunuri sunt administrate;

5. cat timp persoanele lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exrcitiu restransa nu au un reprezentant legal sau o persoana care sa le incuviinteze actele;

6. intre soti, pe durata casatoriei, cand dreptul la actiune apartine unui sot impotriva celuilalt sot.

Efectele suspendarii:

Suspendarea prescriptiei extinctive are ca efect oprirea temporara a cursului prescriptiei pe timpul cauzei de suspendare. Dupa incetarea cauzei de suspendare, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul curs inainte de suspendare. Asadar, timpul curs inainte de cauza de suspendare intra in calculul prescriptiei, timpul cat dureaza cauza de suspendare nu se ia in calcul, iar timpul curs dupa suspendare intra in calcul.

Titularul dreptului la actiune poate valorifica acest drept in termen de 6 luni din ziua incetarii cauzei de suspendare, pentru un termen de prescriptie mai mare de 6 luni, respectiv in termen de 1 luna, pentru un termen de prescriptie mai mic de 6 luni, conform dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958.


SECTIUNEA VIII

REPUNEREA IN TERMENUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA


Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva reprezinta prelungirea termenului de prescriptie extinctiva de catre instanta de judecata care, pentru motive temeinic justificate, altele decat cele de suspendare sau de intrerupere, ce l-au impiedicat pe titular sa isi exercite dreptul sau, dispune solutionarea unei actiuni sau incuviinteaza executarea silita, chair daca termenul de prescriptie extinctiva a fost depasit

Este reglementata in art. 19 din Decretul nr. 167/1958.

Cauzele de repunere in termen sunt motive temenic justificate, altele decat cele de suspendare sau de intrerupere, lasate la aprecierea instantei de judecata pentru fiecare caz concret, de natura sa il impiedice pe titularul dreptului sa isi exercite dreptul la actiune in termenul de prescriptie extinctiva56.

Deoarece legiuitorul nu dat exemple concrete de cazuri de repunere in termen, in practica judiciara au fost considerate astfel de cazuri urmatoarele57:

- spitalizarea indelungata sau repetata

- executarea unei pedepse privative de libertate, care nu a permis persoanei darea unui mandat pentru intreruperea prescriptiei;

- existenta unor imprejurari speciale in care s-a aflat mostenitorul care l-au impiedicat sa afle despre deschiderea unei mosteniri la care era chemat59;

- parasirea minorului;

- cunoasterea unor fapte, stabilite de organele de urmarire penala, numai dupa implinirea termenului de prescriptie.

In schimb, nu au fost considerate de catre instante ca fiind cazuri de repunere in termen urmatoarele:

- absenta sau aglomerarea cu probleme a conducatorului persoanei juridice sau a juristului ei;

- depasirea culpabila a termenului de acceptare a mostenirii60;

- eroarea de drept invocata de titularul dreptului la actiune.

Termenul de repunere in termen:

Cererea de repunere in termenul de prescriptie extinctiva se formuleaza in termen de o luna de la incetarea cauzei care justifica depasirea termenului de prescriptie61, conform art. 19 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958.

Efectele repunerii in temen:

Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva are ca efect stergerea consecintelor depasirii termenului de prescriptie extinctiva, partea care a pierdut termenul fiind repusa in situatia anterioara depasirii, considerandu-se ca nu a pierdut dreptul la actiune sau la executare silita. Pentru aceasta este necesara o incheiere motivata de admitere a cererii de repunere in termen de catre instanta. Astfel, dupa o astfel de incheiere judecatoreasca va curge un nou termen de prescriptie extinctiva cu aceeasi durata ca cel initial, perioada scursa inainte de intervenirea cauzei de repunere in termen si perioada cat a durat cauza de repunere in termen nefiind luate in calcul.


Bibliografie:


1. Beleiu Gh., Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2003;

2. Boroi G., Drept civil. Partea generala. Persoanele, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002;

Poenaru E., Drept civil. Teoria generala. Persoanele, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002;

4. Rauschi St., Popa Gh., Rauschi St., Drept civil. Teoria generala. Persoana fizica. Persoana juridica, Ed. Junimea, Iasi, 2000;

5. Ungureanu O., Manual de drept civil. Partea generala, Ed. All Beck, Bucuresti, 1999;

6. Andrei Petru P., Apetrei I., Drept civil. Partea generala. Persoana fizica, Ed. Ankarom, Iasi, 1998;

7. Dogaru I., Elementele dreptului civil, Ed. Sansa, Bucuresti, 1998;

8. Lupan E., Introducere in dreptul civil, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 1998;

Pop T., Drept civil roman. Teoria generala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1993;

10. Cosmovici P.M., Introducere in dreptul civil, Ed. All Beck, Bucuresti, 1993;

11. Ionascu A., Drept civil. Partea generala, Ed. Academiei, 1969;

12. Ionascu T., Tratat de drept civil, Partea generala, vol. I, Ed. Academiei, 1967;

13. Codul civil;

Decretul nr. 167/1958 privind prescriptia extinctiva;

15. Codul de procedura civila.
Conform art. 1 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958.

Decretul privind prescriptia extinctiva, publicat in B.Of. nr. 19/21.04.1958, modificat prin Decretul nr. 218/1960, publicat in B.Of. nr. 10/01.07.1960 si prin prin Decretul nr. 101/1961, publicat in B.Of. nr. 10/20.04.1961.

Art. 4 din Legea nr. 66/1996.

Art. 40 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania.

Boroi G., op. cit., p. 266; Poenaru E., op. cit. p. 262.

In art. 12 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale se prevede un termen de 1 an.

Beleiu Gh., op. cit., p. 25.

Beleiu Gh., op. cit., p. 262; G. Boroi, op.cit., p. 276.

Gh. Beleiu, op. cit., p. 282; G. Boroi, op. cit., p. 291.

St. Rauschi s.a., op. cit., p. 188; Gh. Beleiu, op. cit., p. 294; P. Andrei, I. Apetrei, op. cit., p. 210.

In literatura de specialitate s-a afirmat ca "repunerea in termen este o notiune care exclude forta majora si culpa. Domeniul ei incepe unde inceteaza culpa inceteaza unde incepe forta majora".; T. Ionascu, Tratat de drept civil, Partea generala, vol. I, Ed. Academiei, 1967, p. 185-186.

P. Andrei, I. Apetrei, op. cit., p. 213; Beleiu Gh., op.cit., p. 301.

Trib. jud. Covasna, dec. civ. nr.53/1977, in Revista Romana de Drept nr. 10/1978, p. 55.

C.S.J., dec. civ. nr. 129/1993, in Buletinul jurisprudentei 1993, p. 81.

Curtea de Apel Bucuresti, dec. civ. nr. 1119/1996, in Culegere de practica judiciara civila 1993-1998, p. 83.

In literatura juridica, acesta a fost socotit de unii autori ca un termen procedural de decadere (V. M. Ciobanu, nota II la dec. nr. 93/1985 a Trib. jud. Iasi, in Revista Romana de Drept nr. 8/1986, p. 50-54) si de alti autori ca un termen de prescriptie extinctiva (Gh. Beleiu, op. cit., p. 303).Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact