StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Societatea in nume colectiv


SOCIETATEA IN NUME COLECTIV
I.   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;    Notiune, istoric, trasaturi.II.   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;  Constituirea societatii.

III.   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;    Administrare si functionare

IV.   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;   Dizolvare si lichidare
I. Notiune, istoric, trasaturi.


Societatea in nume colectiv reprezinta acel tip de societate comerciala care are ca nota distincta faptul ca obligatiile angajate de societate sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor, dat fiind caracterul ei social.

In legatura cu istoricul acestui tip de societate mentionam ca isi are originea in dreptul feudal al republicilor orase italiene unde a aparut sub denumirea de "campagnia". Ea s-a impus la inceput ca o solutie pentru continuarea comertului unei persoane decedate de catre mostenitori.

De aceea la inceput in acest tip de asociatie puteau fi primiti numai membrii aceleiasi familii, pentru ca ulterior, sa fie acceptate si rude mai indepartate sau chiar straini.

Din dreptul feudal, este preluata ulterior de catre Ordonanta lui Colbert asupra comertului maritim din 1673, care o reglementeaza sub numele de societate generala.

Prin aparitia Codului Comercial Francez in 1807 acest tip de asociere capata o reglementare proprie sub denumirea de societate in nume colectiv.

Sub aceasta titulatura este preluata si reglementata de majoritatea legislatiilor europene care s-au inspirat din cea franceza inclusiv de Codul comercial roman aparut in anul 1887 si de legislatia actuala (Legea 31/1990 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale).

Ca trasaturi ale acestui tip de societate mentionam urmatoarele:

   &n 343b16d bsp;    asocierea are loc in baza caracterului "intuitu personae", ceea ce inseamna ca la constituire se vor avea in vedere si intereseaza calitatile personale ale fiecarui asociat si increderea reciproca care trebuie sa existe permanent.

   &n 343b16d bsp;    obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul societatii si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.

   &n 343b16d bsp;    caracter personal, evidentiat prin faptul ca firma societatii se compune intotdeauna din numele cel putin a unuia dintre asociati se adauga, obligatoriu, mentiunea scrisa in intregime - societate in nume colectiv - pentru a evidentia tipul de societate care se constituie.

   &n 343b16d bsp;    patrimoniul societatii se constituie din aporturile personale ale fiecarui asociat.

   &n 343b16d bsp;    in principiu, nu este admisa cesiunea aportului de capital decat daca acest lucru se prevede in mod expres in actul constitutiv


II. Constituirea societatii in nume colectiv


Sub aspectul constituirii, societatea in nume colectiv trebuie sa se supuna atat conditiilor de fond cat si conditiilor de forma si publicitate impuse de legislatia in vigoare: Legea 31/1990 privind societatile comerciale si Legea 26/1990 privind Registrul comertului.

Sunt o serie de conditii si formalitati generale, obligatorii pentru orice tip de societate dar si proprii, valabile numai pentru societatea in nume colectiv.

In legatura cu conditiile de fond specifice, facem mentiunea ca pentru acest tip de societate legea nu conditioneaza in nici un fel constituirea societatii sub aspectul obiectului de activitate sau a capitalului social. Singura conditie care se impune are in vedere numarul minim de asociati in sensul ca, societatea in nume colectiv nu se poate constitui in mod valabil cu mai putin de 2 membri si care trebuie sa existe pe toata durata de functionare a societatii.

Conditiile de forma si publicitate.

Societatea in nume colectiv se constituie prin incheierea unui contract de societate, numit act constitutiv, care este semnat de catre toti asociatii si supus autentificarii de catre notar.

Actul constitutiv prin care se infiinteaza societatea in nume colectiv trebuie sa cuprinda in principal:

   &n 343b16d bsp;    numele, prenumele, data, locul nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice.

   &n 343b16d bsp;    denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice.

   &n 343b16d bsp;    firma sub care se inregistreaza societatea si sub care urmeaza sa-si desfasoare activitatea.

   &n 343b16d bsp;    aporturile fiecarui asociat, evaluate pecuniar, la constituirea patrimoniului

   &n 343b16d bsp;    domeniul de activitate propus de catre societate cu indicarea activitatii principale.

   &n 343b16d bsp;    sediul principal al societatii

   &n 343b16d bsp;    numirea administratorilor, cu indicarea nominala a acestora.

   &n 343b16d bsp;    aportul fiecarui asociat la constituirea capitalului social

   &n 343b16d bsp;    durata de functionare a societatii

   &n 343b16d bsp;    alte clauze stabilite de comun acord de catre asociati.

In termen de 15 zile de la autentificarea actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societatii sau un imputernicit al acestora, au obligatia de a cere inmatricularea societatii la Registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea. In acest scop va fi inaintata o cerere si depus actul constitutiv autentificat si eventual alte acte si documente cerute de lege functie de obiectul de activitate propus de societate.

Verificarea legalitatii tuturor acestor acte si documente se realizeaza de catre justitie printr-un judecator delegat de tribunalul municipal sau judetean.

Daca nu sunt semnalate nereguli si se constata conformitatea actelor si documentelor depuse, judecatorul delegat pronunta in termen de 5 zile o incheiere prin care autorizeaza inmatricularea societatii la Registrul Comertului.

Inmatricularea societatii trebuie efectuata in termen de 24 de ore de la data la care incheierea judecatorului delegat a ramas definitiva si irevocabila. Prin inmatriculare societatea capata personalitate juridica devenind in conditiile legii subiect colectiv de drept.

Incheierea data de catre judecator se trimite, din oficiu, catre Monitorul Oficial al Romaniei pentru publicare pe cheltuiala societatii si la Administratia Financiara in a carei raza teritoriala se afla sediul principal al societatii pentru luarea in evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inmatriculare din Registrul comertului.

Un aspect important legat de constituirea societatii in nume colectiv este cel care are in vedere modalitatea de constituire a patrimoniului societatii.

Patrimoniul societatii in nume colectiv se constituie prin aportul fiecarui asociat, potrivit stipulatiilor facute in contractul de societate.

Dat fiind caracterul personal al acestui tip de societate, pot fi aduse in patrimoniul societatii, ca aport social, bunuri corporale dar si bunuri incorporale cum ar fi: brevetele de inventii, diplomele si titlurile obtinute, numele, reputatia, calificarea, profesiunea fiecarui asociat, cu mentiunea ca toate aceste contributii trebuie sa fie in conformitate cu clauzele contractuale, sa fie utile in vederea realizarii obiectului de activitate propus prin actul de constituire.

Aporturile aduse si acceptate de catre asociati pentru constituirea patrimoniului trebuie evaluate in bani pentru a se cunoaste cu exactitate contributia financiara a fiecaruia. Functie de aceasta, se vor calcula dividentele ce revin fiecarui asociat sau se va avea in vedere pentru cazul dizolvarii si lichidarii societatii.III. Functionarea si administrarea societatii in nume colectiv


Conform legislatiei in vigoare (Legea nr.31/1990) administrarea societatii in nume colectiv poate fi facuta de catre unul sau mai multi administratori, membrii asociati sau specialisti neasociati care sunt numiti fie prin actul constitutiv, fie ulterior de catre adunarea generala a asociatilor.

Indiferent de felul in care au fost numiti, acestora li se stabilesc, de la inceput, limitele mandatului in baza caruia isi vor exercita atributiile, durata si modalitatea de exercitare a mandatului, de remuneratie si eventual conditiile si procedura revocarii lor. Daca sunt mai multi administratori, se va specifica daca vor actiona si vor raspunde impreuna sau separat in numele si pe seama societatii.

Administratorul are in sarcina indeplinirea tuturor actelor de care depinde realizarea obiectului de activitate propus de societate. Ca mandatari ai societatii ei pot incheia orice fel de acte juridice care raspund acestui scop dar numai in limita mandatului conferit.

Incheierea de acte juridice de catre administrator peste limitele imputernicirii date, exonereaza societatea de orice raspundere, in acest caz fiind antrenata raspunderea personala a administratorului care se face vinovat de incalcarea mandatului.

Potrivit art.43 din Legea 31/1990, administratorii raspund solidar cu societatea pentru: realitatea varsamintelor aportului fiecarui asociat, pentru existenta si realitatea dividendelor platite, pentru existenta registrelor cerute de lege si a modului lor de tinere, pentru modul de indeplinire a mandatului acordat, si care trebuie sa fie executat in conformitate cu legea, actul constitutiv sau cu statutul de functionare.

Incetarea activitatii administratorului poate avea loc prin revocarea acestuia, revocare care intervine in mod diferit in functie de modalitatea in care a fost numit administratorul. Astfel daca administratorul a fost numit prin actul constitutiv revocarea lui poate interveni numai prin acordul unanim al asociatilor si numai pentru cauze legitime. Daca a fost numit ulterior de catre adunarea generala a asociatilor si revocarea poate interveni ca in cazul si in conditiile unui simplu mandat de natura civila ( revocarea mandatarului, renuntarea mandatarului, incapacitate).

Functia de administrator poate sa inceteze si ca efect al mortii, insolvabilitatii si falimentului, excluderii sau retragerii administratorului din societate.

Excluderea asociatului din societate constituie o sanctiune deosebit de severa, care are drept justificare caracterul personal al societatii reprezentat prin increderea reciproca care trebuie sa existe intre asociati, si poate viza, prin urmare, orice asociat.

Pentru sa nu fi lezate in vreun fel drepturile asociatilor legiuitorul a considerat necesar sa stabileasca in mod expres cauzele care pot determina excluderea din societate cat si regulile procedurale ale aplicarii ei. Astfel sunt prevazute drept cauze de excludere din societate:

   &n 343b16d bsp;    neaducerea aportului social la care s-a obligat fiecare asociat

   &n 343b16d bsp;    declararea incapacitatii sau a falimentului indreptat impotriva unui asociat

   &n 343b16d bsp;    folosirea fara drept, in interes personal de catre asociatii a patrimoniului societatii, a creditelor angajate de societate

   &n 343b16d bsp;    amestecul fara drept in administrarea societatii,

   &n 343b16d bsp;    efectuarea, pe cont propriu ori al altora, a unor operatiuni in acelasi tip de comert sau activarea la o alta societate (S.R.L., S.A.), facand astfel concurenta neloiala societatii.

   &n 343b16d bsp;    administratorul va fi exclus din societate pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a mandatului sau cat si pentru cauzarea unor pagube materiale sau fraudarea societatii pe care o administreaza.

Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.

Caracterul personal societatii in nume colectiv da posibilitatea retragerii oricarui tip de asociat din societate in conditiile stabilite de lege. Acest drept se poate exercita:

   &n 343b16d bsp;    pentru motive temeinice invocate de asociat in fata instantei, in acest caz retragerea fiind hotarata de tribunal

   &n 343b16d bsp;    in conditiile stabilite prin actul constitutiv

   &n 343b16d bsp;    prin votul unanim al asociatilor, caz in care retragerea are loc prin hotararea adunarii generale a asociatilor.

Daca are loc retragerea sau excluderea unui asociat din societate operatiunea trebuie notificata la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la efectuarea ei. Hotararea de retragere/excludere se trimite din oficiu spre publicare la Monitorul Oficial al Romaniei.

Daca in urma unor cauze de retragere, excludere, deces, incapacitate, faliment al asociatilor ramane un singur asociat, societatea fie se transforma in societate cu raspundere limitata cu asociat unic, fie intra in dizolvare si lichidare.

Transformarea societatii in nume colectiv presupune consimtamantul unanim al asociatilor si indeplinirea conditiilor de fond si de forma ceruta de lege pentru tipul de societate in care se poate transforma.

Modificarea in aceste conditii, a actului constitutiv produce efecte fata de terti numai dupa efectuarea formalitatilor de publicitate.IV. Dizolvarea si lichidarea societatii in nume colectiv


Societatea in nume colectiv se poate dizolva din cauze generale, valabile pentru orice tip de societate, cat si ca efect al unor cauze specifice.

Cauzele generale de dizolvare vizeaza in principal urmatoarele aspecte:

   &n 343b16d bsp;    trecerea timpului stabilit ca durata de functionare a societatii.

   &n 343b16d bsp;    imposibilitatea realizarii obiectului de activitate propus

   &n 343b16d bsp;    declararea nulitatii societatii

   &n 343b16d bsp;    hotararea adunarii generale a asociatilor,

   &n 343b16d bsp;    hotararea tribunalului

   &n 343b16d bsp;    deschiderea procedurii de lichidare judiciara sau a procedurii de faliment

Cauzele specifice de dizolvare sunt determinate de caracterul "intuitu personae" al societatii in nume colectiv . Aceste cauze vizeaza:

   &n 343b16d bsp;    deschiderea procedurii de faliment indreptata impotriva unui asociat,

   &n 343b16d bsp;    neintelegerile grave dintre asociati care pot duce la nerealizarea obiectului propus sau functionarea deficitara a societatii, dat fiind faptul increderea reciproca intre acestia trebuie sa existe atat la constituire cat si pe toata durata functionarii societatii

   &n 343b16d bsp;    efect al cauzelor de retragere, deces sau excludere din societate, ramanerea unui singur asociat, in conditiile in care nu exista prevazut in actul constitutiv o clauza de continuarea activitatii cu mostenitorii sau daca nu se hotaraste transformarea societatii..

Pe durata dizolvarii, societatea isi pastreaza personalitatea juridica cu mentiunea ca toate actele pe care le va incheia in aceasta perioada vor trebui sa indice starea in care se afla societatea. Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

Lichidarea presupune un ansamblu de operatii financiare, economice, administrative si juridice al carui scop este realizarea activului social, achitarea pasivului si distribuirea valorii ramase.

Altfel spus lichidarea inseamna intreprinderea unor masuri necesare pentru finalizarea afacerilor angajate de catre societate, care vizeaza practic transformarea activelor in numerar, in vederea efectuarii platilor, a achitarii datoriilor societatii catre creditori si a impartirii valorii ramase intre asociati.

Lichidarea trebuie sa fie efectuata atat in interesul asociatilor cat si al creditorilor si se realizeaza de catre lichidatorii care sunt numiti fie prin votul unanim al asociatilor, iar in caz de neintelegere de catre tribunal.

Lichidatorii trebuie sa intocmeasca atat la inceput cat si la sfarsit operatiunii de lichidare cate un bilant din care sa rezulte pentru inceput situatia concreta economico-financiara a societatii la data lichidarii, iar la sfarsit sa propuna modalitatile de valorificare a activului societatii.

In urma lichidarii societatii inceteaza sa mai fiinteze ca efect al radierii din Registrul Comertului, radierea fiind facuta in baza Hotararii definitive si irevocabile pronuntata de tribunal, care se trimite spre publicare Monitorului Oficial si unui ziar cu tiraj mare.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact