StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Termenele procesuale

Termenele procesuale


Notiune

Pe langa continut si forma actele procesuale trebuie sa indeplineasca si conditiile privind termenul in care pot fi intocmite sau aduse la indeplinire .Prin termene in sens procesual se intelege durata de timp stabilita de lege sau de judecator inlauntrul caruia trebuie indeplinit ori dimpotriva este oprit a face un anumit act de procedura .


Rolul si importanta

Termenele procedurale au rolul de a stimula partile in valorificarea drepturilor lor procesuale (propunerea probelor , exercitarea cailor de atac, etc), de asemenea, de a sanctiuona intarzierii care ar da nastere la incertitudini in desfasurarea normala a procesului.


Clasificarea termenelor procesuale


A. Dupa modul cum sunt stabilite :

a). legale care sunt stabilite de lege in mod expres .

Acestea sunt :

a)perfecte sau fixe - atunci cand durata lor nu poate fi modificata ca de exemplu, termenele in care se poate exercita calea extraordinara a revizuirii art.324.

b)imperfecte - atunci cand legea insasi permite instantei prelungirea sau micsorarea unui termen ca de exemplu prelungirea termenului de recurs cu inca 5 zile daca recurentul trebuie sa-si refaca recursul - art.303 al.5 Cpc.

c)termenele judecatoresti sunt cele fixate de instanta in cursul procesului, respectiv termenul de infatisare


B. Dupa caracterul lor termenele se impart in :

a). termene imperative care impun ca inlauntrul lor anumite drepturi sa fie exercitate sau anumite acte de procedura sa fie aduse la indeplinire (exemplu, termenul de 15 zile pentru depunerea recursului).

b). termene prohibitive sunt acelea inlauntrul carora anumite drepturi sau acte de procedura nu pot fi exercitate respectiv aduse la indeplinire - exemplu art.507 C.p.c. interzice vanzarea bunurilor imobiliare ale debitorului urmarit mai devreme de 5 zile de la data ultimei afisari legale).


C. Dupa efectul lor se impart in :

a). Absolute - care au caracter de obligativitate pentru parti sau pentru instanta; nerespectarea lor duce la decaderea din dreptul avut sau la nulitatea actului

b). relative - care daca nu au fost respectate nu au nici o inraurire asupra mersului procesului si nici nu atrag sanctiuni procesuale. Exemplu: termenul fixat de judecator pentru pronuntarea hotararii ( 7 zile de la incheierea dezbaterilor - art.260, termen de 5 zile pentru depunerea expertizei, nerespectarea acestor termene poate atrage sanctiuni disciplinare sau amenzi.


D. Dupa durata lor :

a).Termenele se snt stabilite pe ore, zile, saptamani,luni, ani.
Suspendarea si intreruperea termenelor de procedura


Suspendarea si intreruperea termenelor de procedura sunt cauzele legale de modificare a cursului termenului de procedura.

Supendarea termenului de procedura presupune oprirea curgerii acestuia pe durata existentei unor situatii limitativ prevazute de lege, la sfarsitul carora termenul isi reia cursul. In calculul termenului se socotesc doua perioade cea care se scurge pana la aparitia cauzei de suspendare si cea care urmeaza incetarii acesteia.

Termenele procesuale pot fi suspendate ca de exemplu:

-potrivit art.250 cursul perimarii este suspendat pe toata perioada cat dureaza imprejurarile datorita carora partile sunt puse in situatia de a nu mai putea continua judecata.

Intreruperea termenelor de procedura are ca efect nlaturarea perioadei consumate inainte de ivirea cauzei de intrerupere, iar dupa incetarea acesteia incepe sa curga un nou termencu aceasi durata cu cea a terenului initial.

Termenele pot fi intrerupte in urmatoarele cazuri:

a.cand partea care trebuia sa faca actul de procedura au mandatarul sau moare inainte de expirarea termenului in acest caz dupa cum se precizeaza in materialul recursului - art.301- termenul se intrerupe si incepe sa curga din nou dupa ce se face o noua comunicare pe numele mostenitorilor.

b.cand partea a fost impiedicata sa indeplineasca actul de procedura in termen datorita unor imprejurari mai presus de vointa sa (forta majora) in acest caz actul se va indeplini in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii -art.103 al.2.


Calcularea termenelor procesuale

Potrivit art.101 termenul procesual se calculeaza pe ani, luni , zile si an.

Termenele fixate pe ani, luni sau saptamani se sfarsesc in ziua anului, lunii sau saptamanii, corespunzator zilei de plecare, adica zilei in care termenul a inceput sa curga. De pilda termenul de 1 an care a inceput sa curga la 10 ianuarie a.c se sfarseste in aceeasi zi adica la 10 ianuarie a anului urmator.

Termenul de 1 luna care a inceput in aceeasi data se sfarseste la 10 februarie, iar cel de 1 saptamana inceput in ziua de luni se sfarseste in saptamana urmatoare in aceeasi zi .

O situatie aparte o comporta termenele statornicite pe luni care incep sa curga de la 29, 30 sau 31 a unei luni si care se sfarseste intr-o luna care nu au o asemenea zi. In asemenea cazuri termenul se socoteste implinit in ultima zi a acelei luni, se excepteaza termenul de 1 luna inceput la 31 ianuarie si sfarsit la 28,29 februarie- art. 101 al.4.

Termenele fixat pe zile se socotesc intotdeauna pe zile libere in calculul termenului neintrand nici ziua cand a inceput nici ziua cand s-a sfarsit termenul - art.101 al.1.

Termenul de 5 zile pentru declararea recursului in materie de ordonanta presedintiala, daca partii i s-a facut comunicarea pe 1 iulie, ea poate depune recursul si in ziua de 7 iulie deoarece in calculul termenului nu intra nici ziua in care i s-a facut comunicarea nici ziua in care se sfarseste termenul.

In ceea ce priveste termenul stabilit pe ore reprezinta o situatie simpla si nu comporta nici o discutie aparte, subliniem in legatura cu aceste termene dispozitiile cuprinse in alin.2 art.101 Cpc care prevad ca termenele statornicite pe ore incep sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare .

In legatura cu calcularea termenelor procesuale se pune problema termenului care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat. Potrivit art.101 al. ultim Cpc in acest caz termenul se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

Aceasta dispozitie este de aplicare generala in sensul ca se refera de o parte la toate termenele fixate pe ani, luni , zile sau ore. In aceeasi ordine de idei subliniem faptul ca partea este obligata indiferent de modul cum a fost statornicit termenul sa depuna actele pana la ora incheierii registraturii instantei sau a inchiderii oficiului postal daca trimiterea se face prin posta- art.104 Cpc.


Data de la care incep sa curga termenele procesuale

In aceasta privinta, art.102 Cpc pevede ca "termenele incep sa curga de la data comunicarii actului". In cazul in care legea prevede in mod expres un alt moment se va lua ca punct de plecare a termenului faptul precizat.Asa de exemplu, in materia conflictului de competenta, a ordonantei presedintiale date cu citarea partii sau in cazul perimarii se prevede in mod expres ca termenul de recurs curge de la pronuntarea hotararii.

In alte cazuri legea stabileste ca punct de plecare a termenelor data afisarii anumitor acte: in materia executarii silite - art.504 Cpc prevede ca vanzarea de imobile nu se poate face decat dupa 5 zile din ziua fisarii ultimelor afipte ( publicatii).

Punctul de implinire este acela in care termenul isi produce efectul incetand posibilitatea de a mai exercita dreptul in vederea caruia termenul a fost acordat, sau nascandu-se dreptul de a indeplinii anumite acte de procedura.


Sanctiunea nerespectarii termenelor procesuale

Nerespectarea termenelor procesuale atrage dupa caz sanctiunea decaderii, perimarii, prescriptiei sau a nulitatii actului. Alte sanctiuni aplicabile

Sunt si cele disciplinare sau cele pecuniare.


Decaderea

Potrivit art.103 al.1 Cpc " Neexercitarea oricarei cai de atac si neindeplinirea oricarui alt act de procedura in termenul legal atrage decaderea afara de cazul cand legea dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei.

Decaderea este o sanctiune procedurala care consta in pierderea dreptului privitor la declansarea unei cai de atac sau la indeplinirea unui act de procedura ce nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege.

Exista situatii cand sanctiunea decaderii rezulta din reglementarea legala, de exemplu cand se refera la o cerere care trebuia facuta inainte de ineperea oricarei dezbateri.

Invocarea decaderii se face pe cale de exceptie in cursul judecatii. Daca partea face dovada celor dispuse de art.103, termenul de decadere se intrerupe incepand sa curga un nou termen. Acesta se face prin cererea de repunere in termen si se solicita de partea interesata instantei care are competenta sa verifice respectarea termenului respectiv.

Decaderea lipseste actul de procedura de efecte in ce priveste funtia sa procedurala. Daca actul cuprinde manifestari de vointa, declaratii sau constatari de fapt, acestea asi vor produce efectele.


Nulitatea

Nerespectarea termenului poate atrage si nulitatea actului. Astfel cand legea impune ca un act sa fie indeplinit intr-un anumit interval de timp- cazul termenului imperativ- a inteles pe de o parte sa sanctioneze partea pentru neglijenta daca nu respecta termenul impus prin decaderea din dreptul de a mai putea face actul iar pe de alta parte sa lipseasca actul de efectele sale juridice daca acesta a fost totusi facut. De exemplu recursul facut peste termenul legal atrage sanctiunea respingerii lui ca tardiv introdus.

Nulitatea actelor de procedura, pe motivul nerespectarii termenelor procesuale imperative sau prohibitive se incadreaza in cazul de nulitate prevazut de art.105 al.2 " Acte indeplinite cu neobservarea formelor legale".


Perimarea

Perimarea reprezinta santiunea ce intervine in cazul nerespectarii cerintei de continuitate si celeritate a procesului civil.Art. 248 Cpc stabileste ca orice cerere de chemare in judecata, cale de atac ordinara sau extraordinara se perima de drept chiar impotriva incapabililor, daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de 1 an. In materie comerciala termenul este de 6 luni.

Partea nu se socoteste in culpa daca actul de procedura trebuia indeplinit din oficiu.

Cursul perimarii se suspenda pe timpul cat dainuieste suspendarea cauzei pronuntata de instantain cazurile prevazute de art. 244 Cpc precum si in alte cazuri stabilite de lege, daca suspendarea nu se datoreaza lipsei de staruinta a partii.


Prescritia

Este o santiune de drept material, prin care se pierde dreptul la actiune ca urmare a neexercitarii in cadrul termenului de prescriptie.


Sanctiuni disciplinare

Pentru nerespectarea termenelor proceduralepot fi aplicate si santiuni disciplinare judecatorului sau personalului auxiliar de specialitate. Acestuia din urma ii pot fi aplicate si sanctiuni pecuniare altele decat cele prevazute de codul muncii printre acestea numarandu-se cele prevazute de codul civil pe care le vom aborda in continuare.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact