StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept comercial
Trimite articolul prin email Auxiliarii comerciantilor : Drept comercial Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Auxiliarii comerciantilorAUXILIARII COMERCIANTILORPersoanele care coopereaza cu comerciantii si le reprezinta interesele sau le faciliteaza efectuarea unor operatiuni comerciale sunt auxiliari ai comerciantilor

Acestia pot fi: auxiliari dependenti, cand sunt in raporturi de munca cu comerciantii si sunt remunerati de acestia sau auxiliari independenti, cand au calitatea de comercianti.Sunt auxiliari dependenti: prepusii, comisii pentru negat si comisii pentru negot. Sunt auxiliari independenti: mijlocitorii si agentii comerciali. Codul comercial, la art. 401, face vorbire si despre reprezentantii caselor comerciale sau societatilor straine carora li se aplica dispozitiile privind prepusii.


Prepusii comerciantilor


Institutia prepusului este reglementata de art. 392-400 Cod comercial. Prepusul este persoana insarcinata cu comertul patronului sau, fie la locul unde acesta il exercita, fie in alt loc (art. 392). El il substituie pe comerciant, fiind imputernicit sa conduca intreaga activitate comerciala si il reprezinta pe patron in toate actele. Calitatea are la baza contractul de munca. Puterile prepusului: reprezentarea este generala, permanenta si legata de un anumit loc. Intinderea puterilor: Mandatul prepusulu 616e45g i poate fi expres, situatie in care trebuie inregistrat, sau tacit, situatie in care se presupune ca este general, patronul neputand opune tertilor vreo restrictie decat daca probeaza ca acestia o cunosteau la momentul contractarii (art. 395). Mandatul este limitat de limitele comerciantului, prepusul neputand face acte pe care nu le-ar putea face comerciantul insusi; prepusul nu poate face acte contrare scopului pentru care a fost numit, cum ar fi vanzarea fondului de comert; prepusul nu poate folosi capitalul in folosul sau si nici nu poate, fara invoirea expresa a patronului, sa faca operatiuni pe cont propriu sau in contul altuia de natura celor cu care a fost insarcinat. In toate actele este obligat sa aduca la cunostinta calitatea sa.


Reprezentarea


In afara prevederilor mentionate la prepusi, Codul comercial nu cuprinde alte reglementari, doctrina elaborand o teorie generala a reprezentarii. Reprezentarea consta in incheierea de catre o persoana (reprezentant) de acte juridice cu tertii, in numele si pe seama reprezentatului.

Reprezentarea poate fi:

- legala - decurgand din lege;

- conventionala, cand imputernicirea vine de la reprezentat.

Conditiile reprezentarii sunt:

1) existenta imputernicirii (generala sau speciala);

2) intentia de a reprezenta;

3) vointa valabila a reprezentantului.

Efectele juridice intre reprezentat si tert sunt:

a) actul juridic incheiat de reprezentat;

b) actul juridic este marginit de limitele imputernicii.

Efectele juridice fata de reprezentat sunt:

a. nu produce nici un efect, acesta fiind strain de actul juridic incheiat in limitele imputernicirii;

b. actul incheiat cu depasirea limitelor ii este opozabil ca si cum ar fi contractat in nume propriu.

Incetarea reprezentarii poate avea loc prin:

- revocarea imputernicirii;

- renuntarea la insarcinarea primita;

- moartea, interdictia, insolvabilitatea sau lichidarea.Comisii pentru negot
Institutia este reglementata de art. 404 Cod comercial, care ii defineste a fi "prepusi pentru vanzarea in detaliu a marfurilor; ei au dreptul ca in locul unde se exercita comertul si in momentul predarii sa ceara si sa incaseze pretul marfurilor vandute, putand da pentru aceasta chitanta in numele patronului lor. Afara din magazin ei nu pot cere plata creantelor patronului fara autorizatie speciala".

Desi legea ii numeste prepusi, ei nu au calitatea de prepus asa cum a fost aratata, ei fiind de fapt reprezentanti. Au calitatea de salariati care isi desfasoara activitatea pentru comerciant. Nu toti salariatii au aceasta calitate, ci numai cei care intra in relatii cu clientela. Ei isi desfasoara activitatea numai in localul comerciantului. Pot fi comisi pentru negot nu numai vanzatorii, ci si alti salariati, cum sunt receptionerii de hotel, soferii de taxi. Sunt situatii cand plata poate fi ceruta si in afara localului, cum este cazul livrarilor la domiciliu.


Comisii calatori pentru negot comert


Reglementarea este facuta de art. 402-403 Cod comercial. Sunt salariati ai comerciantului care, spre deosebire de comisi pentru negot, isi desfasoara activitatea in afara localului. Ei sunt insarcinati de comerciant sa faca operatiunile comertului sau, comerciantul fiind obligat prin faptele lor in limitele imputernicirii date, insarcinarea lor rezultand din circulare, scrisori, avize sau alte asemenea documente. Daca acestia nu aduc la cunostinta insarcinarea lor de reprezentanti, se obliga personal fata de terti.


Mijlocitorii


Activitatea de mijlocire este prevazuta ca fapta de comert de art. 3 pct. 12 din Codul comercial. Nu beneficiaza de reglementare speciala in Codul comercial. Mai sunt numiti si samsari sau misiti. Mijlocitorul este persoana care actioneaza pentru punerea in contact a persoanelor interesate de incheierea unei afaceri care sa se realizeze prin intermediul lor. Are la baza contractul cu una din parti sau cu toate partile interesate si de la care, in caz de incheiere a contractului, urmeaza sa primeasca o plata fixa sau procentuala. Activitatea de mijlocire nu are la baza contractul de munca.


Agentii de comert


Nu beneficiaza de reglementare in Codul comercial. Institutia agentilor de comert si conditia juridica a agentilor de comert au fost stabilite pe baza principiilor generale ale reprezentarii.

In doctrina, agentul de comert a fost definit ca fiind persoana insarcinata statornic de unul sau mai multi comercianti sa desfasoare in alta localitate, determinata exclusiv, operatiuni comerciale, in schimbul unei plati. El poate sa trateze afaceri sau sa incheie acte juridice cu tertii pe seama comerciantului.

Prin Legea nr. 509/2002 privind agentii comerciali permanenti (M.Of. nr. 581/6 august 2002) a fost reglementat statutul juridic si activitatea acestora. Agentul comercial permanent a fost definit in lege ca fiind comerciantul, persoana fizica sau juridica, avand calitatea de intermediar independent imputernicit in mod statornic de o persoana fizica sau juridica numita comitent sa negocieze sau sa negocieze si sa incheie afaceri in numele si pe seama comitentului. Deci el este un intermediar, mai precis un mandatar, pentru ca el isi exercita atributiile in baza unui contract de mandat, el nefiind prepusul comitentului.

Are calitatea de comerciant, neaflandu-se in raporturi de subordonare cu comitentul, dar, cu toate acestea, este un auxiliar independent al comitentului pentru ca el contribuie la realizarea comertului acestuia.

Agentul poate sa primeasca mandat pentru una sau mai multe regiuni determinate, asa cum s-a stabilit prin contract.

Agentul presteaza serviciul sau caracteristic contra unei remuneratii stabilita prin contractcare poate fi o suma fixa, fie un comision, fie in parte o suma fixa si in parte un comision. Comisionul este definit, in conditiile acestei legi (Legea nr. 509/2002), ca fiind orice forma de remuneratie al carui cuantum se obtine prin raportare la volumul sau valoarea operatiunilor.

Puterile agentului. Acesta trebuie sa indeplineasca obligatiile care decurg din imputernicirea ce i-a fost data, personal sau prin prepusii sai, si sa actioneze cu buna-credinta si cu diligenta unui bun profesionist. Poate sa execute imputernicirea prin substituirea sa, in tot sau in parte, cu subagenti, in conditiile prevazute de Codul civil.

Agentul poate fi imputernicit pentru regiunea determinata prin contract sa actioneze si pentru alti comitenti concurenti, dar aceasta permisiune trebuie stipulata expres in contract. El nu poate, nici chiar pe contul sau, sa negocieze si sa incheie in regiunea determinata prin contract, operatiuni de comert concurente privind bunuri si/sau servicii similare celor care fac obiectul contractului de agentie decat daca are consimtamantul expres al comitentului. Daca nu i s-a interzis, agentul poate sa reprezinte mai multi comitenti.Obligatiile agentului. Agentului ii revin din lege o serie de obligatii (art. 5 din Legea nr. 509/2002). Prin contract pot fi stabilite si alte obligatii. Potrivit art. 5 alin. 3 din mentionata lege, agentul este obligat:

- sa procure si sa comunice comitentului informatiile privitoare la zona pentru care a primit mandatul, precum si toate celelalte informatii necesare de care dispune;

- sa actioneze cu toata diligenta pentru incheierea afacerilor cu care este imputernicit in conditiuni cat mai bune pentru comitent;

- sa respecte instructiunile rezonabile primite de la comitent, fie acestea imperative, indicative sau facultative;

- sa tina registre separate pentru fiecare comitent si la fel si bunurile si esantioanele acestora;

- sa nu primeasca, fara imputernicire speciala, sa primeasca plata pentru comitent si nici sa faca reduceri sau amanari pentru creantele creditorului.

Obligatiile comitentului. In raporturile cu agentul, comitentul trebuie sa actioneze cu buna-credinta si cu obligatia unui bun profesionist, fiind, de asemenea, obligat:

- sa-i furnizeze agentului informatiile necesare si sa-i asigure, in timp util si in cantitate corespunzatoare, mostrele, cataloagele, tarifele si orice alte documente necesare indeplinirii mandatului;

- sa-i plateasca remuneratia stabilita si sa-l instiinteze atunci cand anticipeaza ca volumul operatiunilor comerciale va fi mai mic semnificativ fata de cel preconizat in mod normal.

In dreptul francez, statutul agentului comercial este stabilit prin Decretul din 23 septembrie 1957, care prevede ca acesta este "mandatarul care, cu titlu de profesie obisnuita si independenta, fara sa fie legat printr-un contract de locatie de servicii, actioneaza in numele si pe seama producatorilor, industriasilor si comerciantilor. In dreptul anglo-american agentul comercial este desemnat prin termenul de broker

Legea romana privind agentii comerciali permanenti (Legea nr. 509/2002) nu se aplica intermediarilor care actioneaza in cadrul burselor de valori si al pietelor reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, agentilor sau brokerilor de asigurari si reasigurari si celor care in calitate de agent presteaza un serviciu nepermanent.


Termeni cheie auxiliari ai comerciantilor; auxiliari dependenti; au-xiliari independenti; prepusii comerciantilor; puterile prepusului; reprezentarea; conditiile reprezentarii; efectele reprezentarii; incetarea reprezentarii; comisii pentru negot; comisii calatori pentru negot; mijlocitorii; samsarii; misitii; agentii de comert.


INTREBARI DE AUTOEVALUARE
 1. In ce fel de raporturi de munca sunt auxiliarii comerciantilor cu comerciantii?
 2. Cum poate fi mandatul prepusului?
 3. Ce operatiuni comerciale poate face prepusul?
 4. Pentru reprezentare este suficienta existenta imputernicirii sau mai sunt si alte conditii?
 5. Cum este reprezentantul in raport de actele pe care le incheie?
 6. Moartea reprezentantului sau a reprezentatului duce la incetarea reprezentarii?
 7. Au dreptul comisii pentru negot sa incaseze pretul?
 8. Unde isi desfasoara activitatea comisii pentru negot? Dati exemple de comisi pentru negot.
 9. In ce conditii comisii pentru negot se obliga personal fata de terti?
 10. Ce prevede Codul comercial cu privire la mijlocitori?
 11. Ce prevede Codul comercial cu privire la agentii de comert?Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact