StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept comercial

Titlurile de credit

TITLURILE DE CREDIT


Titlurile de credit constituie o categorie de valori care constau in documente sau inscrisuri care au incorporat in ele dreptul patrimonial precizat, asa incat detinatorul acestora este titularul lor.


1. CambiaCambia este inscrisul care cuprinde ordinul dat de o persoana numita tragator, unei alte persoane, numita tras de a 858h72i plati unei terte persoane, numita beneficiar, la scadenta sau la ordinul acesteia o suma de bani stabilita. In operatiunea cambiala participa trei persoane:

- tragatorul, creditorul sau expeditorul care emite titlul;

- trasul, debitorul sau importatorul caruia ii este adresat ordinul sau mandatul de a plati o anumita suma;

beneficiarul sau terta persoana catre sau la ordinul careia se face plata.

Creanta tragatorului catre tras reprezinta previziunea sau acoperirea cambiei, iar creanta beneficiarului contra tragatorului, valoarea furnizata.


Ø      Conditii de validitate a cambiei

- Conditii de fond

Cambia este un act juridic, asa incat si in cazul ei trebuie respectate conditiile de validitate prevazute de Codul civil, respectiv art.948 Cod civ. Aceste conditii de validitate se analizeaza in functie de particularitatile cambiei ca operatiune (fapt) de comert, potrivit art. 3 Cod com. Cambia este valabila daca emitentul are capacitatea juridica necesara unui comerciant.


- Conditii de forma

Cambia se intocmeste in forma scrisa, forma rezultand implicit din continutul art.l din Legea nr.58/1934 . Cambia contine atat mentiuni obligatorii cat si facultative.


- Elemente sau notiuni obligatorii ale cambiei

Denumirea de cambie

Potrivit Legii nr.58/1934, inscrisul cambial trebuie sa contina denumirea de "cambie' ceea ce inseamna ca orice alta mentiune adica "trata' sau "polita' nu poate fi folosita pentru indicarea unei cambii.


. Ordinul neconditionat de plata a unei sume de bani determinate.†††††††††††††††††† Ordinul de plata dat de tragator (emitentul cambiei) trasului trebuie sa fie pur si simplu si nicidecum afectat de o conditie indiferent de natura ei. "Ordinul de plata' se exprima, de regula, prin cuvintele "veti plati', "platiti' sau "autorizati sa platiti'. Suma de bani care se va plati trebuie sa fie determinata in moneda de plata si sa se faca mentiunea in litere.


. Numele trasului

Trasul, cel care va face plata cambiei, poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica, aratandu-se numele sau denumirea (ori numele comercial) acesteia. Poate fi indicat ca tras insusi tragatorul.

De asemenea, pot fi indicate mai multe persoane care sa faca plata, situatie in care aceste persoane vor raspunde in mod solidar.

Trasul indicat va face plata numai dupa acceptarea de catre el a cambiei.


. Indicarea termenului de plata (scadenta)

Cambia trebuie sa contina indicarea scadentei sau a termenului la care se va plati cambia. Scadenta trebuie sa fie certa (adica sa se mentioneze ziua sau termenul limita la care se va face plata).

Cambia nu poate sa contina o mentiune cu privire la plata in rate a sumei aratate in cambie. Potrivit art. 36 din Legea nr.58/1934, cambia cu mentiunea privind plata in rate este lovita de nulitatea absoluta. Daca in cambie nu se precizeaza scadenta, inseamna ca plata ei se va face ,,la vedere '.


Modalitati de stabilire a scadentei

O cambie poate fi extrasa la vedere, la un anumit timp de la vedere sau la un anumit timp de la data emisiunii, la o zi fixa.


Indicarea locului platii cambiei

Cambia trebuie sa prevada locul unde se va face plata cambiei indicandu-se numai localitatea si nicidecum domiciliul ori sediul debitorului. Pot fi indicate mai multe locuri de plata la alegerea posesorului cambiei[2]. Daca in cambie nu se prevede locul platii legea prezuma ca acesta este locul aratat langa numele trasului (art.2 alin.3).

Cambia poate sa contina o clauza prin care sa se indice ca loc de plata fie domiciliul unui tert, fie localitatea unde domiciliaza trasul sau alta localitate. O astfel de cambie poarta denumirea de cambie domiciliata.


. Numele aceluia caruia sau la ordinul caruia se va face plata.†††††††† Cambia trebuie sa contina numele beneficiarului, adica a persoanei careia sau la ordinul careia se va face plata. Pot fi indicate mai multe persoane in calitate de beneficiar, dupa cum poate fi beneficiar chiar tragatorul insusi .


. Data si locul emiterii cambiei

Data emiterii cambiei inseamna ca trebuie sa se indice ziua, luna si anul emiterii ei. Cambia este importanta pentru a se stabili exigibilitatea platii cambiei daca exista mentiunea efectuarii platii "la un anumit termen de la emiterea cambiei' si pentru a se verifica capacitatea juridica a tragatorului in momentul emiterii ei. Locul emiterii cambiei inseamna ca trebuie sa se indice localitatea unde a fost emisa cambia. In lipsa mentiunii cu privire la locul emisiunii legea prezuma ca acesta este locul indicat langa numele tragatorului.


. Semnatura tragatorului

Tragatorul este obligat sa semneze cambia, indicandu-se numele, prenumele, respectiv denumirea (firma). Semnatura trebuie sa fie autografa ("manu proprio'). Aceeasi conditie trebuie a fi indeplinita si cu privire la semnaturile celorlalti debitori cambiali, respectiv, tras, girant si avalist. Semnatura tragatorului si celelalte semnaturi aplicate pe cambie au caracter independent asa incat, daca una din ele este valabila, celelalte nu sunt afectate de aceasta situatie.


* Investirea cambiei

In vederea executarii cambiale, legea impune investirea cambiei cu formula executorie. Aceasta trebuie investita de judecatoria in a carei raza se gaseste locul de plata, sau, in lipsa indicatiei, la locul domiciliului trasului. Rolul instantei judecatoresti se va limita la verificarea conditiilor formale ale cambiei si scadenta cambiei, precum si daca au fost efectuate actele de conservare a drepturilor cambiale.

Investirea cambiei cu formula executorie se ordona printr-o incheiere, conform conditiilor art. 269 Cod procedura civila, incheierea de investire a cambiei cu formula executorie nu este supusa apelului.


2. Biletul la ordin

Biletul la ordin este un inscris prin care o persoana numita emitent sau subscriitor, se obliga sa plateasca la scadenta o suma de bani unei alte persoane, numita beneficiar, sau la ordinul acestuia.

In cazul biletului la ordin participa doua persoane:

- emitentul, care se obliga sa faca plata;

- beneficiarul, caruia i se face plata sau la ordinul caruia se va face plata. Biletul la ordin se practica in relatiile comerciale internationale unde emitentul este importatorul, iar beneficiarul este exportatorul unor marfuri.


Elemente esentiale

Ca si cambia, biletul ordin trebuie sa contina mentiunea prevazuta de lege[4] si care comporta aceleasi explicatii ca si in cazul cambiei:

- denumirea de bilet la ordin;

- promisiunea neconditionata de a plati o suma determinata; scadenta;

- locul de plata;

- numele beneficiarului;

- data si locul emiterii;

- semnatura emitentului.

Nerespectarea acestor conditii de forma atrage dupa sine sanctiunea nulitatii titlului. Potrivit art.62 alin.2 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993[5] (aprobata cu modificari prin Legea nr. 83/1994 ), si art.320 lit.e din Normele-cadru nr.6/1998[7] emise de Banca Nationala a Romaniei, solutionarea cererii avand ca obiect suspendarea executarii silite a biletului la ordin apartine judecatoriei care a investit acest titlu cu formula executorie.


3. Cecul

Cecul este un inscris care contine ordinul dat de emitentul cecului numit tragator, unei banei la care are disponibil banesc, numit tras, de a plati o suma de bani unui beneficiar la prezentarea titlului.

Subiectele participante sunt:

- tragatorul sau emitentul titlului, care dispune efectuarea unei plati;

- trasul sau banca, care primeste ordinul de a plati o suma de bani determinata;

- beneficiarul, posesorul titlului sau terta persoana care incaseaza la scadenta suma indicata.

Titlu se trage asupra bancii, in limita fondurilor de care dispune emitentul. Cecurile se emit de titularul contului potrivit conventiei incheiate cu banca: conventie expresa sau tacita.


Elemente esentiale

Legea asupra cecului prevede urmatoarele elemente esentiale:

- denumirea de cec;

- mandatul (ordinul) neconditionat de a plati o anumita suma de bani;

- numele trasului;

- locul de plata;

- data si locul emiterii;

- semnatura tragatorului.

Sanctiunea pentru nerespectarea acestor elemente esentiale este aceea a nulitatii. Deci titlul nu are valoarea unui cec ci a unei simple obligatii putand fi folosit ca mijloc de proba.


Pluralitatea exemplarelor

De regula, cecul poate fi tras numai in mai multe exemplare identice, cu exceptia titlurilor la purtator. Ele trebuie sa contina un numar de ordine in absenta numerotarii, fiecare exemplar constituie un cec distinct.


Formele cecului

In functie de modurile de circulatie cecurile pot fi: nominative, la ordin si la purtator. In functie de modul de incasare, cecurile pot fi: barate, circulare, certificate postale, de calatorie, cec netransmisibil si cec platibil in cont.


Cecul barat

Cecul barat are pe fata titlului doua linii paralele. Bara poate fi generala sau speciala si se face de posesorul sau de tragatorul cecului.

. Cecul cu bara generala se plateste unei banci sau unui client al trasului si nu cuprinde nici o mentiune intre cele doua linii sau se scrie numai ,,banca' sau un alt echivalent.

. Cecul cu bara speciala cuprinde intre cele doua linii numele unei banei. Cecul cu barare speciala se plateste bancii aratate intre bare. In situatia in care banca este chiar trasul, plata se va face unui client al sau. Forma cecului barat are relevanta practica, in sensul ca evita folosirea si falsificarea titlurilor care au fost pierdute sau furate.

In acelasi timp cecul barat permite si creditarea clientului fiind un instrument de plata scriptic.


Cecul circular

Cecul circular este un titlu de credit la ordin. El se emite de o banca autorizata si se plateste la vedere posesorului legitim al titlului.


Cecul certificat

Cecul certificat contine semnatura trasului pe fata titularului.

Aceasta semnatura are semnificatia certificarii (acoperirii) si mentinerea acestei acoperiri la dispozitia posesorului cecului pana la expirarea termenului de prescriptie.


Cecul postal

Cecul postal se utilizeaza in localitatile in care nu exista sucursale ale bancilor de depozit. Cecul postal este un serviciu bancar facut de posta alaturi de contul curent postai si de viramentul postai.

Cecul postal este supus acelorasi reguli de forma ca si cecul barat, cu singura particularitate ca nu poate fi transmis prin gir.


Cecul de calatorie

Cecul de calatorie este un titlu cu o valoare fixa emis de o banca pentru a fi utilizat de o persoana care afecteaza un voiaj in strainatate. Cecul de calatorie este alcatuit din doua parti: talonul si cecul propriu-zis.


Cecul transmisibil

Cecul care are mentiunea ,,netransmisibil' poate fi platit numai primitorului sau ori la cererea acestuia. Cu suma care figureaza in cec poate fi creditat contul curent al primitorului. Acest cec nu poate fi transmis decat unei banei in numele primitorului.


Cecul platibil in cont

Caracterizarea acestei varietati de cec consta in faptul ca tragatorul sau posesorul lui poate interzice plata, in numerar, inserand transversal pe fata cecului cuvintele,, platibil in cont', "numai prin virament'. Banca trasa efectueaza numai operatiunea scriptica (credit in cont, virament in cont sau compensatie). Operatiunea scriptica de virament echivaleaza cu plata.


Garantarea cecului

Plata cecului poate fi garantata printr-un aval pentru intreaga suma sau numai pentru o parte din ea. Obligatia avalistului este la fel ca cea garantata. Avalistul care plateste cecul dobandeste toate drepturile rezultand din titlu, impotriva avizatorului si a celor tinuti fata de persoana garantata.


Plata cecului

Potrivit Normelor comune ale bancilor comerciale din Romania privind tehnica de decontare a cecurilor din carnete cu limita de suma, la plata cecurilor se vor respecta urmatoarele reguli:

- Cecurile din carnetele cu limita de suma vor fi achitate, in primul rand, din contul tragatorului (platitorului) si apoi suma respectiva va fi inregistrata in contul beneficiarului.

- Beneficiarul va prezenta cecurile primita la plata la tras (banca platitorului) dupa cum acest lucru ii poate face banca sa (a beneficiarului) care preda cecurile (bancii platitorului) contra spezelor de remitere in incasare.

- Beneficiarul prezinta cecurile cu borderou de incasare, intocmit in trei exemplare: exemplarul nr. l pentru banca beneficiarului, exemplarul nr. 2 si cecul se remit bancii trasului (platitorului), exemplarul nr. 3 se restituie beneficiarului. Banca platitoare achita cecul din contul tragatorului (platitorului) si crediteaza contul beneficiarului sau banca acestuia pe baza exemplarului nr. 2 al borderoului.

Daca cecul nu are acoperire se restituie beneficiarului sau bancii sale cu mentiunea,, lipsa de disponibil'. Banca platitorului poate cere ca cecul sa-i fie predat cu mentiunea ,,achitat'.

Posesorul nu poate refuza plata partiala. In acest caz banca cere sa se faca mentiunea pe cec despre aceasta plata si sa i se dea chitanta.†† Banca trebuie sa verifice autenticitatea semnaturilor, daca apartin tragatorului, comparand specimenul de semnatura depus de acesta la banca cu semnatura de pe cec.

- Cecul este platibil la vedere. Orice stipulatie contrara se considera ca fiind nescrisa.

- Termenele de prezentare la plata a cecurilor emise si platibile in Romania sunt: 8 zile daca cecul este platibil in localitatea unde a fost emis si 15 zile in celelalte cazuri. Termenele curg de la emiterea cecului. Prezentarea cecului dupa expirarea termenului legal are ca efect pierderea dreptului de regres impotriva girantilor si avalistilor acestora.

In situatia in care trasul nu plateste cecul prezentat in termen util, posesorul titlului poate exercita dreptul de regres impotriva girantilor si avalistilor. Refuzul de plata trebuie constatat printr-un protest sau declaratie a trasului scrisa si datata pe cec.

Posesorul titlului isi poate realiza drepturile prin actiunea de regres sau prin executarea silita daca cecul a fost investit cu formula executorie.
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIALNR. 100 din 1 mai 1934

art. 2 alin. 5 din Legea nr. 58/1934

art.3 din Legea nr.58/1934


art. 104 din Legea nr. 58/1934

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIALNR. 201 din 23 august 1993

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIALNR. 292 din 14 octombrie 1994

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIALNR. 386 din 12 octombrie 1998Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact