StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept comercial
Trimite articolul prin email Domeniul dreptului comercial: comerciantul (intreprinzatorul), actele de comert si fondul de comert : Drept comercial Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Domeniul dreptului comercial: comerciantul (intreprinzatorul), actele de comert si fondul de comertDOMENIUL DREPTULUI COMERCIAL: COMERCIANTUL (INTREPRINZATORUL), ACTELE DE COMERT SI FONDUL DE COMERT

Sectiunea 1. Statutul juridic al comerciantului


1. Calitatea de comerciant si de intreprinzator

In materia dreptului comercial distinctia intre comerciant si intreprinzator prezinta interes in stabilirea drepturilor si obligatiilor cu caracter specific, cuvenite fiecareia din cele doua categorii ale comerciantilor.Intreprinzatorii individuali si asociatiile familiale au statutul juridic guvernat de Codul comercial si de Legea nr.300/2004.

Persoanele fizice, in calitate de intreprinzatori sau comercianti individuali desfasoara comertul sau productia pe ba 818c25i za investitiilor proprii, prestand activitatea comerciala personal si pe cont propriu.

Asociatia familiala are caracterul unei mici intreprinderi formata din rude si afini pana la gradul IV care colaboreaza si muncesc pe picior de egalitate cu scopul de a obtine venituri, activitatea lor reflectand cu prevalenta, actiuni executive.

Intreprinzatorii cu vocatie la personalitate juridica sunt:

societatile comerciale de dimensiuni reduse, denumite impropriu micro- intreprinderile

societatile comerciale si societati cooperatiste de dimensiune medie, denumite impropriu , intreprinderi mijlocii;

societatile comerciale, companiile nationale, grupuri de interes economic, de dimensiuni considerabile, denumite impropriu


Definitia comerciantului si a intreprinzatorului

Conform art. 7 din Codul comercial, comerciantii sunt acele persoane care savarsesc acte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita

Intreprinzatorii sunt persoanele care exercita activitati comerciale organizate cu scopul schimbului sau productiei de bunuri


Conditiile si momentul dobandirii calitatii de comerciant/ intreprinzator de catre persoana fizica si asociatiile familiale.


Exercitarea unei activitati economice de productie sau de schimb al marfurilor sau serviciilor

Este comerciant sau intreprinzator, cel care desfasoara cu titlu profesional o activitate conforma cu legea, de durata, stabila si sistematic organizata cu scopul de a fabrica, de a produce, de a crea noi bunuri, sau cu scopul de a se interpune in schimbul sau circulatia produselor si serviciilor existente.

Interpunerea in schimbul sau circulatia bunurilor, serviciilor sau lucrarilor, respectiv exercitarea efectiva si repetata a actelor de comert, este o conditie necesara pentru ca persoana fizica si asociatia familiala sa poata dobandi calitatea de comerciant.


Savarsirea actelor de comert cu titlu de profesie


Art.7 din Codul comercial exige fapte, adica savarsirea obisnuita si cu titlul profesional a actelor de comert, iar art. 9 considera ca incheierea sporadica de contracte sau efectuarea de operatiuni ocazionale nu confera calitatea de comerciant .

Savarsirea in nume propriu a actelor de comert

Aceasta conditie diferentiaza intre comerciant si mandatarul sau prepusul ori comisionarul acestuia la care se trimite art. 374, art. 392, art. 396 si art.405 din Codul comercial, in conceptia carora:

Exploatarea unui fond de comert la care se rataseaza clientela proprie si actuala.

Este o alta conditie necesara dobandirii calitatii de comerciant se refera la obligatia ca persoana sa exploateze un fond de comert la care se rataseaza clientela proprie si actuala .

Daca nu detine bunuri mobile sau imobile, corporale sau necorporale pe care comerciantul sa le fi destinat exploatarii comerciale, si in absenta unor persoane care sa apeleze frecvent, aproape permanent la produsele sau serviciile ofertate, calitatea de comerciant nu poate fi dobandita.

§ 4. Dobandirea calitatii de comerciant/ intreprinzator de catre societatile comerciale

Conform doctrinei, "Societatile comerciale se nasc comercianti" .

In ce ne priveste apreciem ca dispozitia trebuie interpretata prin prisma operatiunilor de constituire care nu sunt simple activitati preparatorii, ci reprezinta acte de tip organizatoric caracteristice crearii entitatii colective spre a dobandi calitatea de comerciant

In acest profil, teza a II-a a art.7 din Codul comercial, nu trebuie interpretata in sensul ca societatea comerciala se naste comerciant.Calitatea de comerciant a altor persoane juridice       

Societatile cooperatiste sunt comercianti deoarece desfasoara activitati de producere si desfacere de marfuri, de prestari de servicii si de efectuare lucrari in diverse domenii ale economiei.

Art. 1 alin (2) si art.12 din Legea nr. 26/1990 instituie si in sarcina societatilor cooperatiste obligatia de a se inmatricula in registrul special destinat acestor comercianti, tinut de oficiul registrului comertului de la sediul principal al acestora.

Societatile agricole comerciale fac parte din categoria intreprinzatorilor si dobandesc aceasta calitate la data la care se constituie.

5. Persoane care nu au calitatea de comercianti/ intreprinzatori


Din randul acestor persoane fac parte, salariatii, mandatarii, meseriasii si mestesugarii, agricultorii, avocatii, medicii, profesorii si alte persoane care exercita profesii liberale, asociatiile si fundatiile, scolile, gradinitele, colegiile, facultatile sau alte entitati al caror statut este guvernat de legea civila iar actele comerciale ale acestora au caracter sporadic, Statul si unitatile sale administrativ-teritoriale.


Dovada calitatii de comerciant/intreprinzator

Calitatea de comerciant a persoanei fizice este o chestiune de fapt, si se probeaza prin mijloace din care rezulta savarsirea efectiva, in nume propriu, obisnuit si cu titlu profesional a actelor sau faptelor prevazute de legea comerciala, descrise exemplificativ de art. 3 Cod comercial.

Calitatea de comerciant a societatii comerciale, a societatii cooperatiste, a grupului de interes economic si a altor entitati se probeaza prin actul de constituire intocmit cu respectarea conditiilor prevazute de lege si/sau prin certificatul de inmatriculare in registrul comertului a societatii comerciale.

6. Incetarea calitatii de comerciant


● Incetarea calitatii de comerciant a persoanei fizice

Incetarea activitatii comerciale trebuie sa fie efectiva, definitiva si sa evidentieze intentia de a se renunta la calitatea de comerciant.

Radierea inmatricularii din registrul comertului sau retragerea autorizatiei administrative nu sunt suficiente pentru pierderea calitatii de comerciant, fiind necesara ca persoana sa nu mai efectueze acte de comert.

Prin urmare, incetarea activitatii comerciale este tot o chestiune de fapt si duce la pierderea calitatii de comerciant a persoanei fizice.

Incetarea calitatii de comerciant a societatii comerciale

Unii autori au sustinut ca societatea comerciala pierde calitatea de comerciant in momentul in care inceteaza sa mai existe ca persoana juridica[3].

Alti autori au sustinut ca "societatile comerciale isi inceteaza existenta prin dizolvare."[4].

In ce ne priveste, incetarea societatii trebuie apreciata in relatie cu dizolvarea si cu lichidarea persoanei juridice.

● Incapacitati, incompatibilitati, interdictii si decaderi din dreptul de a exercita activitati comerciale

- Incapacitati

Legea aseaza in incapacitate minorul, majorii pusi sub interdictie si majorii pusi sub curatela.

- Incompatibilitati

Legea considera ca exercitarea comertului nu este permisa anumitor persoane aflate din acest punct de vedere in incompatibilitate:   

- Decaderi

Ne referim la ipotezele in care, condamnarea penala pentru savarsirea unor infractiuni il fac pe comerciantul sau intreprinzatorul, individual sau colectiv, incompatibil cu exercitarea comertului. In astfel de ipoteze, in afara pedepsei principale autorului infractiunii ii este aplicata interdictia exercitarii comertului conform art.71-64 Cod penal.

§ 7. Principalele obligatii ale comerciantilor


Indiferent daca sunt comercianti sau intreprinzatori, persoanele fizice, asociatiile familiale si persoanele juridice, au urmatoarele obligatii profesionale:

● de a se inmatricula si de a inregistra la registrul comertului mentiunile referitoare la elemente semnificative legate persoana lor si/sau de organismele lor interne

● de a organiza si tine contabilitatea

● de a desfasura activitatea in limitele concurentei licite

● de a obtine autorizatia pentru exercitarea activitatii economice in mod independent

● de a obtine autorizatia legala administrativa.

Sectiunea 2. Actele si faptele comerciale


Actele si contractele comerciale
Criterii de distinctie a actelor comerciale de cele civile

- obiectiv care presupune ca legea stabileste caracterul comercial, independent de calitatea celui care incheie contractele;- subiectiv care presupune ca un contract are caracter comercial datorita calitatii de comerciant a celui care il incheie;

- unilateral sau mixt care presupune ca un contract are caracter comercial chiar daca datorita calitatii partilor, in aparenta are o natura juridica mixta (civila si comerciala) deoarece una din parti este comerciant iar cealalta este necomercaint;

- conex sau accesoriu care evoca principiul comercialitatii accesorii si presupune ca un contract dobandeste caracter comercial daca este conex sau accesoiu unui alt contract comercial principal.

In baza acestor criterii, Codul comercial distinge 4 categorii de acte juridice comerciale:

- acte de comert obiective;

2.- acte de comert subiective;

3. acte comert unilaterale sau mixte;

4.- acte de comert conexe sau accesorii.


● Alte criterii de identificare a contractelor comerciale

forma si clauzele contractului;

cauza comerciala a contractului, sau a obligatiei;

obiectul material al contractului;

destinatia bunului.

Faptele juridice comerciale

.Faptele juridice comerciale licite

2. Faptele juridice comerciale ilicite


Sectiunea 3. Fondul     de comert


Definitia si natura juridica a fondului de comert

Fondul de comert este un ansamblu de bunuri mobile si imobile, corporale si incorporale utilizate de comerciant in vederea desfasurarii activitatii sale.

Elementele corporale ale fondului de comert

In aceasta categorie sunt incluse materiale, utilaje, echipamente, imobile, deci bunurile corporale care servesc comerciantului la activitatea de comert.

Elementele incorporale ale fondului de comert

Elementele incorporale ale fondului de comert sunt: firma, emblema, marca, clientela, vadul comercial, drepturile de proprietate industriala, drepturile de autor, know-how etc.

Contracte avand ca obiect fondul de comert

1.Vanzarea fondului de comert

2.Aportul in societate a fondului de comert

3.Locatiunea fondului de comert

4.Gajarea fondului de comert

5.Donatia fondului de comert
Dar orice litigiu derivat din acele contracte sau operatiuni este supus legii comerciale.

Stanciu D. Carpenaru, Drept comercial roman, Bucuresti 1994 (apud Ion Turcu, op cit.).

Stanciu D. Carpenaru; V.Patulea, C.Tureanu, Intitutii de drept economic si comercial, Bucuresti, 1994;

I. Turcu, op.cit.pag.62.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact