StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept comercial
Trimite articolul prin email Comerciantii : Drept comercial Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

ComerciantiiCOMERCIANTIIDefinitie


Codul Codului comercial roman, subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atat comerciantii, cat si necomerciantii. Reglementarile comerciale se aplica oricarei persoane care savarseste faptele de comert prevazute de art. 3 C. com, indiferent daca persoana care le savarseste are sau nu calitatea de comerciant.Codul comercial nu da o definitie a comerciantului. Acesta se limiteaza la a preciza cine are calitatea de comerciant. Art. 7 prevede ca: "sunt comercianti aceia care fac fapte de comert avandcomertul ca profesie obisnuita si societatile comerciale". Art. 9 vine in completare si precizeaza expres ca este supusa legilor si jurisdictiei comerciale, orice persoana care, intr-un chip accidental, face o operatie de comert desi nu este considerata comerciant. Mai precizeaza Codul comercial ca statul, judetul si comuna nu pot avea calitatea de comerciant.


Categoriile de comercianti


Principalele categorii de comercianti, dar care nu sunt singure, sunt:

- comerciantii persoane fizice (comercianti individuali);

- societatile comerciale (comerciantii colectivi).


Persoanele fizice


Persoanele fizice au calitatea de comercianti daca savarsesc fapte de comert cu caracter profesional. Persoana fizica are deci calitatea de comerciant cand savarseste fapte de comert cu caracter profesional atat in mod independent, cat si in cazul cand realizeaza aceasta activitate in cadrul unei asociatii familiale sau in asociatiile in participatiune reglementate de art. 251-256 Cod comercial.


Societatile comerciale


Societatile comerciale sunt atat cele infiintate in baza Legii nr. 31/1990, cat si cele infiintate prin reorganizarea fostelor unitati economice socialiste in temeiul Legii nr. 15/1990.

Prin Legea nr. 15/1990, pentru reorganizarea unor foste unitati economice de stat au fost create regiile autonome. Acestea desfasoara o activitate comparabila cu cea a societatilor comerciale, fiind persoane juridice care functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

Societatile comerciale pot fi constituite intr-una din urmatoarele forme:

- societate in nume colectiv;

- societate in comandita simpla;

- societate pe actiuni;

- societate in comandita pe actiuni;

- societate cu raspundere limitata.


a) Societatea in nume colectiv - este forma tipica a societatilor de persoane. Este societatea constituita 353d31d prin asocierea, pe baza deplinei increderi, a doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri pentru a desfasura o activitate comerciala, in scopul impartirii beneficiilor rezultate si in care asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile societatii.


b) Societatea in comandita simpla - se caracterizeaza prin existenta a doua categorii de asociatii:

- comanditatii - care raspund pentru obligatiile sociale nelimitat si solidar;

- comanditarii - care raspund numai in limita aportului lor.

Acest tip de societate a aparut in Evul Mediu cand detinatorii de capitaluri nu le puteau valorifica fie datorita faptului ca dreptul canonic nu le permitea sa dea imprumuturi cu dobanda, fie datorita faptului ca nu puteau exercita profesiunea de comerciant data fiind situatia lor sociala (clerici, nobili, militari). Acestia, in baza unui contract numit commenda, incredintau sume de bani unor capitani de corabii sau unor negustori pentru a le folosi in afaceri si a imparti beneficiile. Ei riscau numai sumele incredintate. Societatea avea la baza increderea.

Deci societatea in comandita simpla este o societate constituita prin asociere, pe baza deplinei increderi, a doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in scopul impartirii beneficiilor si in care raspund pentru obligatiile sociale, dupa caz, nelimitat si solidar (asociatii comanditati) sau in limita aportului lor (asociatii comanditari).


c) Societatea pe actiuni este societatea constituita prin asocierea mai multor persoane (minim 5 in legea romana) care contribuie la formarea capitalului social prin anumit cote de participare, reprezentate prin titluri numite actiuni, in vederea desfasurarii unor activitati comerciale, in scopul impartirii beneficiilor si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aporturilor lor.


d) Societatea in comandita pe actiuni. La fel ca si societatea in comandita, are doua categorii de asociati - comanditari si comanditati, care raspund in aceleasi conditii. Deosebirea consta in faptul ca in acest caz capitalul social este impartit in actiuni, la fel ca la societatile comerciale. este o forma rar intalnita.


e) Societatea cu raspundere limitata este societatea constituita 353d31d , pe baza deplinei increderi, de doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri inclusiv sume de bani, pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea impartirii beneficiilor si care raspund pentru obligatiile societatii in limita aportului lor. Pot exista si societati cu raspundere limitata cu asociat unic.


Mai au calitatea de comerciant:

- organizatiile cooperatiste;

- micii meseriasi.

Asociatiunea in participatiune
Este reglementata de art. 251-256 din Codul comercial.

Asociatiunea in participatiune are loc numai cand un comerciant sau o societate comerciala acorda uneia sau mai multor persoane ori societati o participatiune la beneficiile si pierderile uneia sau mai multor operatiuni sau chiar asupra intregului comert. Poate sa se realizeze si pentru operatiunile comerciale facute de necomercianti. In raporturile cu tertii nu constituie persoana juridica distincta de participantii la asociatiune. Tertii nu au nici un drept si nu se obliga decat fata de acela cu care au contractat.

Participantii nu au nici un drept de proprietate asupra lucrurilor puse in asociatiune chiar daca ei au fost cei care le-au procurat, dar pot stipula ca lucrurile ce le-au adus in asociatiune sa le fie restituite in natura si daca acest lucru nu este posibil de facut sa fie despagubiti pentru pierderea suferita. Asociatiunea in participatiune este scutita de formalitatile stabilite pentru societati dar trebuie probata prin act scris.Jurisprudenta

- Speta -

Asociere in participatiuneIn privinta asocierii in participatiune, care se concretizeaza in contractul de asociere in participatiune, nici o dispozitie legala nu impune impartirea beneficiilor in mod egal sau participarea la pierderi in mod egal, intrucat s-ar incalca libertatea de vointa a partilor si s-ar nesocoti caracterul dispozitiv al normelor care reglementeaza aceasta forma contractuala. De asemenea, sunt interzise asa-numitele clauze leonine, care-i favorizeaza pe unii asociati in detrimentul celorlalti, intrucat s-ar incalca un principiu fundamental, privind egalitatea partilor in tratarea unei afaceri comerciale.

C.S.J. s. com. dec. nr. 1851/2003
Jurisprudenta

- Speta -

Asociere in participatiuneClauza inserata in contractul de asociere in participatiune, prin care se stabileste in favoarea uneia dintre parti dreptul la o cota minima fixa din profit, indiferent de profitul realizat, nu este o clauza leonina, lovita de nulitate, conform art. 1513 C. civ., pentru ca, in acest mod, partea nu si-a atribuit totalitatea castigurilor si neparticiparea la pierderi.

C.S.J. s. com. dec. nr. 2894/2003Asociatiunea de asigurare mutuala


Asociatiunea de asigurare mutuala are scopul de a imparti intre asociati pierderile cauzate prin riscurile care constituie obiectul asociatiunii. In raporturile cu tertii este o persoana juridica distincta de persoana asociatilor.


Grupul de interes economic (G.I.E.)


Sediul materiei il constituie art. 118-231 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

Grupul de interes economic reprezinta o creatie juridica relativ recenta in lume. El a cunoscut consacrare legislativa, pentru prima oara, in Franta in anul 1967. Functionarea lui multipla, succesul si statutul sau original consacrat in legislatia franceza au condus la necesitatea reglementarii acestei institutii si pe plan european. Consecinta o reprezinta adoptarea Regulamentului nr. 2137 din 25 iulie 1985 privind grupurile europene de interes economic, menite sa faciliteze cooperarea economica sub forma acestei institutii intre persoanele fizice si juridice din statele membre ale Uniunii Europene.

In Romania, grupul de interes economic este o institutie juridica si comerciala cu caracter de noutate, fiind reglementat pentru prima oara prin Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei. Tot aici sunt reglementate si grupurile europene de interes economic. Aceste noi entitati au un rol mai mult de definire a unei strategii comune a unor agenti economici si de coordonare a dezvoltarii activitatii acestora.

Grupul de interes economic reprezinta o asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, al caror numar de membri nu poate depasi douazeci, constituit pe o durata determinata, in scopul inlesnirii si dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si a rezultatelor activitatii acestora.

In cadrul grupului de interes economic rolul primordial il joaca membrii asociati, nu capitalul. In consecinta, una din trasaturile grupului de interes economic o constituie raspunderea nelimitata si solidara a membrilor sai fata de obligatiile grupului. De aici putem observa ca o serie din caracteristicile societatilor comerciale, in special al celor de persoane, le intalnim la grupul de interes economic. De exemplu, regimul drepturilor conferite membrilor in baza detinerii de parti de interes, precum si motivele de dizolvare a grupului sunt similare celor prevazute pentru societatile de persoane.

Grupurile de interes economic sunt persoane juridice cu caracter sui-generis. Ele permit exploatarea in comun de catre membrii grupului a anumitor mijloace de productie, care le permite desfasurarea activitatilor proprii intr-un mod mult mai eficient si cu costuri mai mici decat daca aceasta exploatare ar fi exercitata in mod izolat.

Un aspect interesant de retinut este faptul ca legiuitorul a conferit grupului de interes economic o ambivalenta conceptuala si functionala care permite acestora sa se plaseze atat in sfera civila, cat si in cea comerciala. Astfel, grupul de interes economic poate avea atat calitatea de comerciant, cat si pe cea de necomerciant. Se poate constitui atat cu capital, cat si fara capital, iar in situatia in care membrii sai decid afectarea unui anume capital pentru desfasurarea activitatii grupului, nu se impune o valoare minima a capitalului, iar aporturile pot avea orice natura.Formalitatile de constituire a grupului de interes economic sunt similare celor aplicabile societatilor comerciale.

Titlurile de participare la grupul de interes economic se numesc parti de interes, insa legea nu detaliaza asupra naturii juridice si efectelor acestora.

Grupul de interes economic este o persoana juridica avand scop patrimonial, care poate sa aiba sau nu calitatea de comerciant. Se constituie prin asocierea, pe o durata determinata, a doua sau mai multe persoane fizice sau juridice si are ca scop inlesnirea sau dezvoltarea activitatii economice a membrilor sai si pentru imbunatatirea respectivei activitati economice.

In actul constitutiv al grupului trebuie inscris obiectul de activitate cu precizarea domeniului si a activitatii principale, precum si natura comerciala sau necomerciala a activitatii. Activitatea grupului trebuie sa se raporteze la activitatea economica a membrilor sai si sa aiba un caracter accesoriu fata de aceasta.

Numarul membrilor grupului de interes economic nu poate fi mai mare de douazeci.

In ce priveste activitatea grupului de interes economic, prin lege au fost stabilite o serie de interdictii si limitari:

- interdictia de a exercita, in mod direct sau indirect, o activitate de administrare ori de supraveghere a activitatii membrilor sai sau a unei alte persoane juridice, in special in domeniile personalului, finantelor si investitiilor;

- interdictia de a detine titluri de participare (actiuni, parti sociale sau de interes) la una dintre societatile comerciale membre. Aceste lucru este permis doar in masura in care detinerea titlurilor este necesara pentru indeplinirea obiectivelor grupului si daca se face in numele membrilor;

- limitarea numarului de personal angajat la cel mult 500 persoane;

- interdictia folosirii de catre o societate comerciala sau societate civila in scopul creditarii, in alte conditii decat cele prevazute expres de Legea nr. 31/1990 a unui administrator ori director al societatii comerciale sau a sotului, rudelor sau afinilor pana la gradul IV;

- interdictia de mai sus este valabila si pentru transmitere de bunuri daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care persoanele aratate au o cota de cel putin 20% din capitalul social subscris, cu exceptia cazului in care una dintre societatile comerciale respective este filiala celeilalte;

- interdictia de a fi membru al altui grup de interes economic sau grup european de interes economic.

Raspunderea membrilor grupului de interes economic este nelimitata pentru obligatiile grupului si solidar, in lipsa unei stipulatii contrare cu tertii co-contractanti. Creditorii grupului de interes economic trebuie sa se indrepte mai intai impotriva acestuia si daca acesta nu plateste in 15 zile de la data punerii in intarziere se pot indrepta impotriva membrilor grupului.


Grupul european de interes economic (G.E.I.E.)


La fel ca si grupul de interes economic se constituie prin asocierea a doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, este constituita pe o perioada determinata sau nedeterminata, in scopul inlesnirii ori dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective. Se constituie in baza unui act constitutiv, avand obligatia inmatricularii sale in registrul special desemnat in acest scop de statul membru al Uniunii Europene pe teritoriul caruia grupul isi stabileste sediul.

Deosebirea intre G.E.I.E. si grupul de interes economic este ca poate fi constituit si pe o perioada nedeterminata si prin faptul ca membrii sai pot fi companii sau firme, precum si alte persoane juridice de drept public sau privat, infiintate conform legislatiei unui stat membru al U.E. si care au sediu social, precum si centrul principal sau de gestiunea activitatii statutare pe teritoriul unui stat din U.E. mai pot fi membri G.E.I.E. si persoanele fizice care desfasoara activitati industriale, comerciale, mestesugaresti sau agricole ori care furnizeaza servicii profesionale sau de alta natura pe teritoriul unui stat membru al U.E.

In ce priveste compunerea, G.E.I.E. trebuie sa fie alcatuit din minim 2 membri care pot fi ori doua companii, firme ori persoane juridice, ori doua persoane fizice din cele aratate mai sus, ori o companie, firma, persoana juridica si o persoana fizica din cele aratate, avand centre principale de conducere si de gestiune a activitatii statutare in state membre diferite.

Reglementarea functionarii G.E.I.E. in Romania este facuta prin art. 232-238 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

Grupurile europene de interes economic pot infiinta filiale si sucursale, reprezentante si alte unitati fara personalitate juridica. Infiintarea acestora este supusa tuturor dispozitiilor referitoare la inmatricularea, mentionarea si publicarea actelor si faptelor cerute pentru G.E.I.E.

G.E.I.E. nu este supus autorizarii prevazute de Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine, cu modificarile si completarile ulterioare.


Dobandirea calitatii de comerciant


Dobandirea calitatii de comerciant de catre persoana fizica


Din art. 7 Cod comercial rezulta doua conditii: a) sa savarseasca acte de comert obiectiv; b) actele de comert sa fie savarsite ca profesie obisnuita. In doctrina au mai fost formulate doua conditii: 1) faptele de comert sa fie savarsite in nume propriu; 2) conditia existentei autorizatiei administrative. Aceasta ultima conditie a fost contestata fiind considerata o conditie pentru exercitarea comertului si nu pentru dobandirea calitatii.


Dobandirea calitatii de comerciant de catre societatile comerciale


Deoarece scopul constituirii ei este tocmai desfasurarea unei activitati comerciale, conditia este de a se constitui cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

Dovada calitatii de comerciant
- In cazul persoanelor fizice. Este o stare de fapt ce trebuie probata in sensul ca a savarsit una sau mai multe fapte de comert ca profesiune obisnuita si in nume propriu, nefiind suficiente existenta autorizatiei, inmatricularea fondului de comert, plata taxelor si impozitelor, titulatura.

- In cazul societatii comerciale. Este suficienta dovedirea constituirii societatii in conditiile legii.


Incetarea calitatii de comerciant


- In cazul persoanelor fizice. Inceteaza atunci cand nu mai savarseste acte obiective de comert cu caracter profesional. Ea poate fi si temporara. Trebuie sa fie efectiva.

- In cazul societatilor comerciale. are loc in momentul incetarii ei ca persoana juridica prin dizolvare si lichidare. Poate avea loc prin: implinirea termenului pentru care a fost constituita; imposibilitatea realizarii obiectului de activitate; prin hotararea adunarii generale.


Obligatiile profesionale ale comerciantilor


Comerciantii au urmatoarele obligatii profesionale:

- obligatia de publicitate prin inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului;

- obligatia de tinere a registrelor comerciale. Societatile comerciale pe actiuni, spre exemplu, pe langa evidentele prevazute de lege, conform art. 172-181 din Legea nr. 31/1990 (republicata), trebuie sa tina urmatoarele registre:

- un registru al actionarilor, care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor, cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta de un registru independent privat al actionarilor, conform Legii nr. 52/1994;

- un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;

- un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;

- un registru al sedintelor si deliberarilor comitetului de directie;

- un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor;

- un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunirlo emise si al celor rambursate, precum si numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta conform Legii nr. 52/1994.

- obligatia de exercitare a comertului in limita concurentei loiale.


Termeni cheie comerciant; comercianti persoane fizice; societatile comerciale; asociatia in participatiune; asociatia de asigurare mutuala; dovada calitatii de comerciant; obligatiile profesionale ale comerciantilor


INTREBARI DE AUTOEVALUARE


La raporturile juridice de drept comercial pot lua parte si necomerciantii?

Care sunt categoriile de comercianti?

Care sunt limitele raspunderii comanditatilor? Dar ale raspunderii coman-ditarilor?

Pentru ce fel de operatiuni comerciale se constituie asocierea in participatie?

Care sunt conditiile pentru dobandirea calitatii de comerciant?

Cum se face dovada calitatii de comerciant?

Care sunt obligatiile profesionale ale comerciantilor?
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact