StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept penal
Trimite articolul prin email Cauze care inlatura executarea pedepselor si reabilitarea : Drept penal Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Cauze care inlatura executarea pedepselor si reabilitareaCAUZE CARE INLATURA EXECUTAREA PEDEPSELOR SI REABILITAREA


GRATIEREA

o masura de clementa, acordata individual potrivit Constitutiei de Presedintele Romaniei si consta in iertarea unui condamnat de executarea in tot sau in parte a pedepsei, ori in comutarea pedepsei in una mai usoara; poate fi acordata si colectiv, prin lege, de catre Parlament

Felurile gratierii

a.       dupa modul de acordaregratierea individuala – poate fi acordata la cerere sau din oficiu, numai dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare;

gratierea colectiva – unui numar nedeterminat de persoane pentu o categorie de condamnari determinate prin natura pedepsei ori cunatumul lor sau pronuntate pentru anumite infractiuni.

b.      dupa criteriul conditiilor in care este acordata (la ambele, in actul de acordare pot fi puse anumite conditii):

gratierea conditionata – cand acordarea ei este conditionata de buna comportare a beneficiarului in viitor => apare 424b14e ca o forma juridica a suspendarii conditionate a executarii pedepsei (cand executarea nu a inceput pana la adoptarea actului de gratiere) sau o forma a liberarii conditionate (cand executarea incepuse);

gratierea neconditionata (pura si simpla)

c.       dupa criteriul intinderii efectelor ce le are in raport cu pedeapsa

totala = remitere de pedeapsa;

partiala reducere de pedeapsa;

comutarea – inlocuirea cu o pedeapsa de alta natura, mai usoara (ex: pedeapsa inchisorii este inlocuita cu amenda); se acorda, de regula, individual.

Efectele gratierii

a.      efectele asupra pedepselor principale:

executarea este inlaturata in tot sau in parte sau comutata, dupa caz;

o pedeapsa gratiata produce aceleasi efecte ca si o pedeapsa executata (este antecendent penal, produce interdictii, incapacitati, decaderi, poate forma primul termen al recidivei);

din momentul gratierii incepe sa fie executata pedeapsa complimentara a interzicerii unor drepturi si curge termenul de reabilitare;

are ca obiect pedeapsa aplicata pentru o infractiune, nu cea rezultanta a unui concurs, a unei pluralitati intermediare sau a unei recidive postcondamnatorii;

produce efecte de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare;

pentru infractiunile continue, continuate sau progresive – trebuie epuizate inainte de adoptarea decretului de gratiere;

in cazul gratierii conditionate, pedeapsa se considera stinsa tot de la data adoptarii actului de gratiere, daca in trmenul de definitivare beneficiarul nu savarseste o noua infractiune intentionata care sa duca la revocarea gratierii conditionate.

b.      efectele asupra pedepsei a carei executare a fost suspendata conditionat:

partea din termenul de incercare se reduce cu durata pedepsei sau cu fractiunea din pedeapsa gratiata;

daca in termenul de incercare redus intervine anularea ori revocarea suspendarii, beneficiul gratierii nu este inlaturat, ci doar efectul suspendarii conditionate a executarii pedepsei, care este reabilitarea de drept a condamnatului;

gratierea conditionata produce efecte asupra suspendarii conditionate numai in masura in care gratierea devine definitiva mai inainte de implinirea termenului de incercare si fara interventia vreunei cauze de anulare sau de revocare a suspendarii;

cand in termenul de incercare redus ca urmare a gratierii conditionate intervine o cauza de revocare sau de anulare, fractiunea de pedeapsa ce a ramas neexecutata se va executa, iar daca gratierea a fost totala, revocarea suspendarii se dispune oricum, chiar daca condamnatul nu mai are nimic de executat (pentru a impiedica intervenirea reabilitarii de drept);

daca termenul de incercare se implineste mai inainte de termenul de definitivare a gratierii, efectele suspendarii conditionate se produc, iar gratierea ramane fara obiect; savarsirea unei noi infractiuni in termenul de definitivare a gratierii nu mai produce revocarea;

cand atat in termenul de incercare cat si in termenul de definitivare condamnatul savarseste o noua infractiune – atrage atat revocarea suspendarii, cat si pierderea beneficiului gratierii conditionate.

c.       efectele asupra pedepselor complimentare – nu exista efecte (se executa), afara de cazul in care se dispune altfel prin actul de gratiere;

d.      efectele asupra masurilor de sigurnata si asupra masurilor educative – nu exista efecte;

e.      efectele gratierilor succesive – reducerea succesiva, corespunzator fiecarei gratieri; prin actul de acordare a gratierii se poate prevedea ca cei care au mai beneficiat de gratiere nu mai pot beneficia sau, dimpotriva, ca beneficiaza in conditii mai avantajoase.

PRESCRIPTIA EXECUTARII PEDEPSEI

stingerea fortei executive a unei hotarari de condamnare ca urmare a trecerii timpului; se stinge dreptul statului de a cere executarea si obligatia condamnatului de a executa pedeapsa;

Termenele de prescriptie

20 de ani – pentru detentiunea pe viata (sau pedeapsa care o inlocuieste) sau pedeapsa mai mare de 15 ani;

5 ani + durata pedepsei, dar nu mai mult de 15 ani, in cazul celorlalte pedepse cu inchisoarea;3 ani – in cazul in care pedeapsa este amenda.

1 an – pentru sanctiunile administrative.

se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare; in cazul revocarii suspendarii conditionate, a executarii sub supraveghere sau la locul de munca – de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare;

se calculeaza in functie de pedeapsa aplicata (pentru o singura infractiune, concurs, pluralitate intermediara sau recidiva postcondamnatorie);

termenele se reduc la jumatate pentru cei care, la data savarsirii faptei, erau minori.

Intreruperea cursului prescriptiei executarii pedepsei

are ca efect stergerea termenului curs anterior si curgerea unui nou termen dupa incetarea cauzei de intrerupere.

are loc prin:

inceperea executarii pedepsei;

savarsirea din nou a unei infractiuni;

sustragerea de la executare, dupa inceperea executarii pedepsei – determina curgerea unui nou termen de prescriptie, calculat de la data sustragerii.

Suspendarea cursului prescriptiei

este suspendat si reluat; in cazul exercitarii cailor extraordinare de atac sau in cazurile de amanare ori intrerupere a executarii pedepsei.

Efectele prescriptiei

inlatura executarea pedepsei principale si a celor accesorii; nu inlatura executarea pedepselor complimentare;

infractiunile contra pacii si omenirii – imprescriptibilitatea atat a raspunderii penale cat si a executarii sanctiunilor;

nu produce efecte asupra masurilor de siguranta – se vor executa indiferent de timpul scurs.

REABILITAREA

mijlocul legal prin care fostul condamnat este pe deplin integrat, pe plan juridic, in societate

este menita sa stimuleze efortul de indreptare.

Efectele reabilitarii:

incetarea decaderilor, interdictiilor si incapacitatilor ce rezulta din condamnare

interdictiile si decaderile – pot decurge din pedeapsa complimentara aplicata pe langa cea principala;

incapacitatile - pot decurge din legi extrapenale.

priveste viitorul condamnatului => condamnarea pentru care s-a obtinut reabilitarea nu mai poate fi luata in seama pentru primul termen al recidivei;

nu are ca urmare obligatia de reintegrare in functia din care a fost scos din cauza condamnarii; dar POATE ocupa o functie similara, sau chiar aceeasi, daca postul este liber;

efectele nu se intind asupra masurilor de siguranta, cu exceptia interzicerii de a se afla in anumite localitati.

Trasaturi caracteristice ale reabilitarii

poate fi obtinuta pentru orice condamnare, indiferent de gravitatea acesteia si de natura infractiunii; poate fi obtinuta si pentru condamnari pronuntate in strainatate si al caror efect a fost recunoscut;

inlatura pentru viitor decaderilor, interdictiilor si incapacitatilor ce rezulta din condamnare, fiind un mijloc de reintegrare;

reabilitarea priveste tot trecutul condamnatului, iar in cazul unor condamnari succesive, produce efecte cu privire la toate (caracter indivizibil).

Reabilitarea de drept

este forma de reabilitare ce intervine din oficiu pentru anumite condamnari de mica gravitate, la implinirea de catre condamnat a conditiilor;

intervine in cazul condamnarii la amenda sau la inchisoare de mai putin de 1 an, daca in decurs de 3 ani de la executarea pedepsei condamnatul nu a savarsit o alta infractiune;

intervine in 3 cazuri speciale

la implinirea termenului de incercare in cazul condamnarii cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei

la implinirea termenului de incercare in cazul condamnarii cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere

in cazul executarii pedesei intr-o inchisoare militaraConditiile reabilitarii de drept

a.       cu privire la condamnare

amenda sau la inchisoare de mai putin de 1 an – cea aplicata de instanta nu cea executata (care putea fi redusa);

poate interveni si in cazul condamnarilor succesive si care fiecare in parte indeplineste conditiile; daca una din reabilitarile succesive nu indeplineste conditiile – reabilitarea nu va opera, dar poate fi ceruta cea judecatoreasca;

nu opereaza daca in termenul de 3 ani condamnatul savarseste o noua infractiune, chiar daca pedeapsa aplicata pentru noua infractiune nu este exceptata de la reabilitarea de drept, si chiar daca de la executarea acesteia se implineste termenul de 3 ani; in aceste cazuri se poate cere reabilitarea judecatoreasca;

b.      cu privire la termenul de reabilitare:

trecerea unui termen de 3 ani de la executarea pedepsei ori de la stingerea executarii acesteia;

termenul este acelasi indiferent de natura pedepsei.

c.       cu privire la persoana condamnatului

buna conduita – in cei 3 ani nu trebuie sa mai savarseasca nici o infractiune;

savarsirea unei noi infractiuni in acest termen are ca efect inlaturarea reabilitarii de drept pentru care curgea termenul, cu exceptia cazului in care intervine amnistia pentru noua infractiune.

Reabilitarea de drept in cazuri speciale

ca efect al suspendarii conditionate a executarii pedepsei sau a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, la implinirea termenului de incercare, daca in cursul acestuia nu a intervenit o cauza de revocare sau de anulare; se aplica si in cazurile in care suspendarea conditionata a executarii pedepsei sau suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere au fost acordate in cazuri speciale (fara indeplinirea conditiilor – infractiunea de abandon de familie si condamnatul ce isi executa pedeapsa la locul de munca, daca devine inapt de munca);

pentru condamnatul militar in termen, care executa pedeapsa intr-o inchisoare militara, la terminarea executarii pedepsei sau a pedepsei reduse; intervine si la implinirea duratei pedepsei cand condamnatul militar a devenit inapt si a fost liberat conditionat.

Efectele reabilitarii de drept

scoaterea condamnatului din cazierul judiciar dupa ce au trecut 2 ani de la expirarea termenului de incercare;

pentu condamnarile la care este incidenta reabilitarea de drept poate fi ceruta si reabilitarea judecatoreasca – instanta va da o hotarare de constatare a reabilitarii de drept; interesul actiunii – sa nu mai treaca cei 2 ani.

Reabilitarea judecatoreasca

se acorda, la cererea fostului condamant, de catre instanta, in urma verificarii indeplinirii conditiilor

Conditiile reabilitarii judecatoresti

a.      cu privire la condamnare:

cele pentru care nu intervine reabilitarea de drept;

se poate cere si pentru o condamnare pentru care a intervenit amnistia, deoarece reabilitarea are efecte mai favorabile;

se acorda pentru toate condamanrile succesive, chiar daca pentru unele din acestea ar fi incidenta reabilitarea de drept.

b.      cu privire la termenul de reabilitare:

reprezinta intervalul de timp dintre executarea pedepsei sau stingerea executarii acesteia si judecarea cererii de reabilitare;

durata termenelor

pentru pedepse intre 1-5 ani – termenul este de 4 ani + ½ din durata pedepsei aplicate;

pentru pedepse intre 5-10 ani - termenul este de 5 ani + ½ din durata pedepsei aplicate;

pentru pedepse mai mari de 10 ani - termenul este de 7 ani + ½ din durata pedepsei aplicate;

in cazul in care detentiunea pe viata a fost inlocuita sau comutata cu pedeapsa inchisorii - termenul este de 7 ani + ½ din durata pedepsei aplicate;

Procurorul general poate dispune reducerea acestor termene, in cazuri exceptionale;

se stabileste in functie de pedeapsa aplicata, nu cea executata;

in cazul condamnarilor succesive – se stabileste in functie de pedeapsa cea mai grea

calcularea termenelor

luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care au inceput sa curga;se socoteste de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale, sau de la data la care s-a prescris;

in caz de gratiere totala sau a restului de pedeapsa – de la data actului de gratiere;

curge de la data punerii in libertate definitiva de la locul de detinere; daca este liberat conditionat – curge de la data implinirii pedespei, nu de la data liberarii conditionate;

in cazul executarii la locul de munca – de la data urmatoare ultimei zile de munca;

daca prin computarea arestarii preventive nu mai ramane de executat nici un rest – de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare;

in cazul in care executarea pedepsei aplicate are loc prin detinere preventiva care a luat sfarsit inainte de ramanerea definitiva a hotararii de condamnare – termenul curge de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare;

in cazul condamnarilor succesive – termenul se calculeaza in functie de pedeapsa ce mai grea, si curge de la data la care a luat sfarsit executarea ultimei pedepse;

in cazul unei pluralitati de condamnari definitive, daca ultima a fost pronuntata cu suspendarea conditionata a executarii – termenul se socoteste de la data la care s-a implinit termenul de incercare;

cand executarea pedepsei principale s-a stins prin prescriptie – de la data implinirii termenului de prescriptie;

daca executarea a avut loc prin gratiere

in cazul gratierii totale sau a restului de pedeapsa – de la data adoptarii decretului, daca este ulterior hotararii de condamnare;

cand gratierea priveste pedepse ce urmeaza a fi aplicate anterior adoptarii decretului – de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, cu conditia ca gratierea sa fie totala sau sa priveasca restul ce mai ramasese de executat dupa computarea eventualei arestari preventive;

cand gratierea este conditionata, iar in termenul de definitivare nu a intervenit revocarea – de la data adoptarii decretului de gratiere; termenele vor curge in paralel.

c.       cu privire la conduita condamantului

in cursul termenului de reabilitare condamnatul sa nu fi suferit o noua condamnare

o noua condamanre (nu savarsirea unei noi infractiuni) intrerupe termenul si acesta urmeaza sa curga de la data executarii pedepsei ori stingerea acesteia si in raport cu pedeapsa cea mai grea;

conditia este indeplinita si cand solicitantul a fost condamnat pentru o noua fapta, dar care ulterior a fost amnistiata ori a intervenit dezincriminarea acesteia.

condamnatul care cere reabilitarea sa aiba asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste

legea nu limiteaza nici durata si nici felul muncii;

conditia este indeplinita si atunci cand fostul condamnat este pensionar, ori fiind incapabil de munca se afla in intretinerea membrilor din familie.

solicitantul reabilitarii sa fi avut o conduita buna – in familie, la locul de munca, in societate; nu pp insa o comportare deosebita, care sa duca la evidentieri;

achitarea in intregime a cheltuielilor de judecata si a despagubirilor civile la care a fost obligat, afara de cazul in care partea vatamata renunta la ele sau instanta observa ca si-a indeplinit cu regularitate obligatiile; conditia nu este indeplinita cand condamnatul s-a sustras de la plata acestora pana cand s-au prescris; daca neplata nu se datoreaza r-c a condamnatului, reabilitarea se va dispune.


cererea de reabilitare nu poate fi respinsa pe motiv de oportunitate, sau ca infractiunile pentru care a fost condamnat au un caracter grav;

daca respingerea se datoreaza conditiilor de fond, o noua cerere va putea fi facuta:

dupa trecerea unuii termen de 3 ani in cazul condamnarilor la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani;

dupa trecerea unui termen de 2 ani in cazul condamanrilor la pedeapse intre 5-10 ani;

dupa trecerea unuii termen de 1 an in cazul condamanrilor mai mici de 1 an.

termenele incep sa curga de la data hotararii definitive prin care a fost respinsa cererea; conditiile trebuie indeplinite in continuare;

daca cererea de reabilitare a fost respinsa datorita nerespectarii conditiilor de forma, o noua cerere va putea fi reintrodusa oricand.

Anularea reabilitatii judecatoresti

daca dupa acordarea ei s-a descoperit ca cel reabilitat mai suferise o condamnare care, daca ar fi fost cunoscuta, ar fi dus la respingerea cererii de reabilitare – anularea este obligatorie.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact