StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept penal

Incheierea de sedinta

INCHEIEREA DE SEDINTA


Masuri premergatoare


Imediat dupa terminarea sedintei de judecata, grefierul de sedinta verifica numarul de dosare solutionate si numarul celor amanate, deplasandu-se in arhiva pentru a completa condica de termene a instantei. Completarea condicii de termene a instantei, se face imediat dupa terminarea sedintei de judecata si presupune trecerea in condica a tuturor cauzelor amanate, in functie de termenul si completul de judecata (de regula acelasi) la care s-au amanat.

Pana la ora la care presedintele completului de judecata a anuntat ca se vor face pronuntarile in sedinta publica, grefierul poate incepe deja cea mai interesanta, mai creativa si mai importanta parte din activitatea sa: redactarea incheierilor de sedinta.In privinta ordinii de redactare a incheierilor, grefierul va avea in vedere sa redacteze cu precadere incheierile de sedinta date in dosare amanate pentru termene scurte. Acest lucru este important, pentru a se asigura o predare a dosarului cat mai rapida in arhiva in vederea studierii de partile interesate si pentru a se asigura in acelasi timp o perioada suficienta pentru emiterea citatiilor si intoarcerea proceselor verbale de indeplinire a procedurii de citare.

Cu circa 2-3 minute inainte de ora stabilita de presedintele completului pentru pronuntarea hotararilor, grefierul de sedinta trebuie sa revina in sala de judecata si sa permita accesul publicului in sala de judecata.

Dupa pronuntarea hotararilor in sedinta publica, grefierul primeste de la presedintele completului, toate dosarele solutio 414j96e nate continand minutele intocmite imediat dupa inchiderea dezbaterilor si efectueaza comunicarea conform art. 360 C.pr.pen.

Prin urmare, dupa primirea dosarelor solutionate de la presedintele completului, grefierul este obligat sa intocmeasca de indata copii de pe minutele (dispozitiv) din dosare, care urmeaza a fi apoi comunicate de indata. Pentru comunicarea copiilor de pe dispozitiv, acestea vor fi insotite de o fila de comunicare (de cele mai multe ori - exemplar tipizat), care va cuprinde aceleasi mentiuni ca si citatia. Copiile de pe minuta se comunica asadar, partilor care au lipsit de la judecata si de la pronuntare. Prin sintagma 'partile care au lipsit de la judecata', legea se refera la acele parti care au lipsit la ultimul termen de judecata. De semenea, este important de retinut ca nu se comunica copii de pe dispozitiv decat partilor, nu si celorlalti participanti. Astfel, parti in procesul penal, sunt potrivit art.23 si 24 Cod penal: inculpatul, partea vatamata, partea civila si partea responsabila civilmente. Celorlalti participanti in procesul penal, cum ar fi procurorul, martorul, autoritatea tutelara, expertul etc., nu li se comunica copii de pe minuta, deoarece nu au calitatea de parti. Despre efectuarea comunicarilor, grefierul va mentiona sub semnatura, in partea de jos a minutei, data comunicarii si partile carora li s-a comunicat minuta.

Grefierul, va intocmi apoi incheierile de sedinta, conceptele de citare, adresele si celelalte lucrari dispuse de instanta pentru termenul urmator in 24 de ore de la inchiderea dezbaterilor, iar partea introductiva a hotararilor judecatoresti pronuntate la acest termen de judecata in termen de 40 de ore.

A doua zi, dupa pronuntarea hotararilor, grefierul este obligat sa noteze pe dosarele solutionate numerele sentintelor, din condica de hotarari penale a instantei. Apoi, grefierul trebuie sa prezinte dosarele solutionate grefierului sef spre a fi inregistrate in registrul de evidenta a redactarii hotararilor, in situatiile statistice si in celelalte evidente.

Dupa comunicarea copiilor de pe minuta, persoanelor aratate in art. 360 C.pr.pen. si dupa preluarea dosarelor solutionate de la grefierul sef, grefierul va preda dosarele solutionate serviciului de executari penale catre grefierul delegat la acest serviciu cu intocmirea lucrarilor de executare pentru ca hotararile pronuntate sa fie inscrise in registrul de executari penale.

Cel mai tarziu a treia zi dupa pronuntarea hotararii sau dupa inregistrarea caii de atac, grefierul de sedinta va preda dosarele solutionate judecatorilor in vederea motivarii hotararilor, dupa ce in prealabil a intocmit partea introductiva a acestora.


Continutul incheierilor de sedinta


Principala atributie a grefierului de sedinta, dupa incheirea sedintei de judecata este activitatea de intocmire a incheierilor de sedinta, pe baza notelor cu privire la desfasurarea procesului pe care este obligat sa le consemneze in caietul grefierului in cursul sedintei de judecata.

Incheierea de sedinta constituie un proces verbal in care se consemneaza dezbaterile ce au avut loc la acel termen, cererile si concluziile partilor si participantilor precum si masurile dispuse de instanta.

Spre deosebire de Codul de procedura civila care nu stabileste in concret care sunt mentiunile ce trebuiesc sa le cuprinda o incheiere, Codul de procedura penala stabileste prin art.305 ca incheierea de sedinta trebuie sa cuprinda:

a). ziua, luna, anul si denumirea instantei;

b). mentiunea daca sedinta a fost publica sau nu;

c). numele si prenumele judecatorilor, procurorului si grefierului;

d). numele si prenumele partilor, aparatorilor si ale celorlalte persoane care participa in proces si care au fost prezente la judecata, precum si ale celor care au lipsit, cu aratarea calitatii lor procesuale si cu mentiunea privitoare la indeplinirea procedurii de citare;

e). enuntarea faptei pentru care inculpatul a fost trimis in judecata si textele de lege in care a fost incadrata fapta;

f). inscrisurile ce s-au citit in sedinta;

g). cererile de orice natura formulate de procuror, de parti si de ceilalti participanti la proces;

h). concluziile procurorului si ale partilor;

i). masurile luate in cursul sedintei.

Incheierea de sedinta se intocmeste de grefier in termen de 24 de ore de la terminarea sedintei de judecata, cu exceptia cazului cand dosarul nu a mai suferit amanare si a fost luat in pronuntare, cand mentiunile consemnate la acel termen de grefier vor fi inserate in practicaua (partea introductiva) hotararii. Totusi, se mai intocmeste o incheiere separata chiar daca este vorba de ultimul termen de judecata si cauza a fost retinuta spre solutionare, atunci cand se amana pronuntarea hotararii.

In ceea ce priveste modul de redactare a incheierii de sedinta, legea nu stabileste o forma pe care trebuie sa o imbrace, asa cum reglementeaza continutul si forma hotararii penale in art.354 C.pr.pen. potrivit caruia hotararea trebuie sa contina: o parte introductiva, o expunere si dispozitivul.

Totusi, avand in vedere ca potrivit art.311 C.pr.pen. si incheierea este considerata de lege ca fiind tot o hotarare, in practica judiciara incheierea se intocmeste ca si o hotarare propriu-zisa cu cele trei parti:

- partea introductiva (practicaua). In acest paragraf al incheierii se trec mentiunile cuprinse in art.305 lit.a) - h) C.pr.pen., expuse deja mai sus;

- considerentele (motivarea). In acest paragraf se cuprind motivele de fapt si de drept pe care le-a avut in vedere instanta pentru admiterea sau respingerea cererilor formulate in cursul dezbaterilor de catre parti si participanti;

- dispozitivul. In acest ultim paragraf se vor insera de catre grefier toate masurile (hotararile) luate de instanta in cursul dezbaterilor pentru legala desfasurare a procesului.

Desi legea nu prevede expres, ultima mentiune din cuprinsul dispozitivului va fi ca incheierea a fost data in sedinta publica din data respectiva.

Exista unele incheieri de sedinta care pot fi atacate de catre partea interesata. Este vorba de exemplu de incheierile prin care se aplica amenzi judiciare vreunuia dintre participantii sau partile din proces. In acest caz, daca cel amendat nu este prezent, i se comunica o copie de pe incheiere, intrucat de la data primirii comunicarii acesta are dreptul de a se plange impotriva masurii luate. In dispozitivul aceleeasi incheieri se va mentiona ca 'persoana amendata are dreptul de a formula cerere de reducere sau scutire de amenda in termen de 10 zile de la comunicare'. Aceasta mentiune se va insera in incheiere si daca partea este prezenta cu specificarea ca termenul de a formula cererea de scutire sau reducere de amenda curge de la pronuntare intrucat cel amendat a fost prezent la luarea masurii.

In alte cazuri, instanta se pronunta asupra unor cereri incidente, privitoare la starea de libertate a inculpatului. In aceste cazuri, cum ar fi incheierea data in prima instanta prin care s-a dispus luarea, revocarea, inlocuirea sau incetarea masurii preventive, poate fi atacata separat cu recurs de procuror si de inculpatul pe care il priveste masura preventiva, termenul de recurs fiind de 24 ore si incepe sa curga de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei lipsa. Si in acest caz, in urma dispozitiei si sub indrumarea presedintelui completului, incheierea trebuie sa cuprinda mentiunea privind calea de atac a recursului, termenul de exercitare si daca masura luata care este supusa acestei cai de atac.

La sfarsitul incheierii, grefierul va intocmi citativul incheierii care cuprinde partile si celelalte persoane chemate sa participe la judecarea cauzei la termenul viitor, cu mentiunea in dreptul fiecareia daca are termenul in cunostinta sau va fi citata.

Incheierea se semneaza de presedintele completului de judecata si de grefier. Incheierea de amanare a pronuntarii se semneaza de judecatorii ce au compus completul de judecata si grefier. (Semnatura numai a presedintelui de complet si grefier constituie nulitate relativa).
Model de incheiere in penalROMANIA

Judecatoria Iasi

Dosar nr

I N C H E I E R E

Sedinta publica din


Presedinte.

GrefierS-a luat in examinare actiunea penala pusa in miscare la plangerea penala prealabila formulata de partea vatamata impotriva inculpatului pentru savarsirea infractiunii de .. prev. de art. . Cod penal.

In situatia in care instanta este sesizata cu rechizitoriul parchetului, formularea se schimba.

S-a luat in examinare actiunea penala pusa in miscare din oficiu impotriva inculpatilor . privind savarsirea infractiunii de .. prev. de art. . Cod penal.

La apelul nominal se prezinta partea vatamata personal si asistata de avocat din Baroul ., inculpatul asistat de aparator ales ( sau din oficiu) . din Baroul . , martorii .. si , lipsa fiind martorii . si

La acest paragraf, atunci cand exista numai un singur inculpat sau numai o parte vatamata nu este necesar sa se mai indice si numele lor deoarece numele si prenumele lor apar un alineat mai sus cand se arata cine a formulat plangerea si impotriva cui. Numai in situatia in care exista coparticipare procesuala - adica mai multe parti vatamate sau mai multi inculpati - si unii sunt prezenti iar altii nu, este necesar a se indica numele si prenumele partilor prezente si a celor lipsa.Atentie! Numele si prenumele martorilor trebuie insa sa fie trecute in mod obligatoriu in acest paragraf, indiferent ca ei sunt prezenti sau absenti ori ca unii lipsesc si altii nu.

Ministerul public este reprezentat de procuror . de la Parchetul de pe langa Judecatoria

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care .

Prima data se indica ce anume acte, adeverinte, cereri sau alte inscrisuri s-au depus intre termene la dosar, prin serviciul de registratura al instantei, de ex:

- se constata depusa la dosar o cerere de amanare din partea inculpatului in vederea angajarii unui aparator si a pregatirii apararii, sau

- se constata ajunsa la dosar fisa de cazier a inculpatului;

Apoi in acest paragraf se va mentiona tot ceea ce s-a intamplat in sala de sedinta in acel proces, respectiv:

- daca este primul sau al doilea termen si se intra in faza cercetarii judecatoresti prin audierea inculpatului si a partii vatamate se scrie: ' S-a dat citire actului de sesizare a instantei' (plangere prealabila sau rechizitoriu). Citirea actului de sesizare al instantei este un moment foarte important, deoarece din acest moment incepe judecata propriu-zisa si de aceea trebuie sa fie consemnat in incheiere. Tot pana la acest moment procesual, persoana pagubita prin infractiune se poate constitui parte civila in cauza.

Se va mentiona apoi despre declaratiile luate de instanta la acel termen de judecata, declaratia partii vatamate, a inculpatului, ale martorilor etc.

Se vor mentiona toate cererile si exceptiile invocate de parti, precum si cele invocate de procuror si de ceilalti participanti la proces.

Partile in procesul penal sunt: inculpatul, partea vatamata, partea civila si partea responsabila civilemente. Alti participanti in procesul penal sunt: procurorul, martori, experti, interpreti, parintii unui minor, autoritatea tutelara.

Potrivit legii, orice cerere formulata de vreuna din partile din proces trebuie pusa in discutia tuturor partilor prezente si a procurorului si instanta se pronunta asupra ei motivat.

Ideea pe care trebuie sa o retinem este urmatoarea: orice cerere formulata de oricare din parti trebuie sa apara in partea introductiva a incheierii de sedinta impreuna cu pozitia partilor adverse si a procurorului, dupa ce in prealabil toate aceste mentiuni fusesera inserate in caietul grefierului cu ocazia luarii notelor de sedinta.

S-ar putea ca instanta sa puna in discutie , din oficiu, o exceptie care, de asemenea, trebuie sa fie notata in incheiere impreuna cu pozitiile partilor si a procurorului.

Se vor trece apoi cererile martorilor, a expertilor, a interpretilor si a celorlalte persoane chemate sa participe la proces, daca sunt asemenea cereri.


Instanta


In acesta parte a incheierii, se trec considerentele, rationamentul judecatorului, respectiv motivele de fapt si de drept pentru care instanta admite sau respinge cererile si exceptiile formulate de catre parti si de catre procuror si pe care presedintele completului este obligat sa le prezinte oral in sedinta odata cu hotararea de admitere sau respingere a unei cereri.

Motivele de fapt sunt imprejurarile de fapt pe care se sprijina solutia judecatorului( completului, daca sunt mai multi judecatori).

De ex.: apreciind utila si pertinenta cererea de probatiune privind audierea martorului P.N., intrucat din dezbateri rezulta ca acesta a fost martor ocular si poate relata cum s-au petrecut faptele; sau


- avand in vedere nelegala citare a inculpatului pentru acest termen de judecata, deoarece acesta a fost citat la o adresa incompleta si in vederea legalei citari a acestuia; sau

- apreciind necesar a se cunoaste antecedentele penale ale inculpatului;

Motivele de drept sunt prevederile legale pe care se sprijina solutia judecatorului, articolele din Codul penal dar, mai ales, din Codul de procedura penala, in baza carora judecatorul hotaraste asupra cererilor formulate. De fiecare data cand presedintele completului va indica in motivarea sa orala din sedinta vreun articol, acesta va trebui sa fie mentionat in acesta parte a incheierii, dupa aratarea motivelor de fapt.

Intrucat judecatorul este obligat sa se pronunte asupra tuturor cererilor prin dispozitivul incheierii, motivatia admiterii sau respingerii tuturor exceptiilor si cererilor trebuie sa apara in acest paragraf.


Model exemplicativ:

Avand in vedere cererea de amanare formulata de catre inculpat pentru a-si angaja aparator, precum si disp. art. 6 lin. 4 Cod proc. pen. si art. 24 din Constitutie, apreciind acesta cerere admisibila si in vederea garantarii dreptului la aparare;

Vazand cererea de amanare formulata de catre aparatorul inculpatului pentru imposibilitatea obiectiva de prezentare si motivul invocat, considerand-o intemeiata si admisibila, pentru asigurarea contradictorialitatii procesului si respectarea dreptului la aparare;

Vazand ca din dezbateri rezulta ca martorii X si Y propusi de catre cunosc imprejurari legate de modul de savarsire a faptei, fiind martori oculari, apreciind proba ca fiind pertinenta si utila in cauza;

Apreciind utila proba privind efectuarea unei expertize solicitate de catre .. pentru a se stabili daca ..

Apreciind utila si pertinenta proba privind efectuarea unei anchete sociale la domiciliul condamnatului, formulata de aparatorul acestuia, pentru a se cunoaste situatia sociala a membrilor familiei condamnatului;

Apreciind inutila si neconcludenta proba cu martorul .. propusa de catre . intrucat .;

Vazand lipsa la acest termen a martorului .. incuviintat la termenul anterior, apreciind necesara solutionarii cauzei audierea acestuia;

Pentru a se cunoaste datele personale ale inculpatului, in vederea obtinerii fisei sale de cazier judiciar;

In vederea cunoasterii antecedentelor penale ale inculpatului;Dispune


In dispozitivul incheierii se insereaza masurile luate de instanta, tot ceea ce a dispus instanta, adica solutia instantei cu privire la toate cererile formulate de parti sau procuror. Nu trebuie sa existe in practica vreo cerere asupra careia instanta sa nu se pronunte prin dispozitiv, iar motivarea scurta a solutiei trebuie sa apara la paragraful anterior.

Eventual, in anumite cazuri se va trece in acest paragraf: ' asupra cererii de probatiune cu martorul . , instanta se va pronunta ulterior dupa ce partea va indica numele complet precum si adresa martorului'.

Niciodata nu va ramane o cerere asupra careia instanta sa nu se pronunte, inclusiv cererile de amanare formulate de una din parti.

De ex.: in cazul in care una din parti cere amanarea cauzei pentru angajare de aparator si instanta considera cererea intemeiata, nu este suficient sa se consemneze numai ca instanta amana judecarea cauzei, ci se va consemna in felul urmator:

' admite cererea de amanare si in consecinta amana judecarea cauzei pentru data de '


Iata un model de dispozitiv:


Admite cererea de probatiune cu martorii .. formulata de catre partea vatamata;(sau: incuviinteaza audierea martorului . )

Admite cererea de probatiune cu inscrisuri depuse de inculpat precum si cu martorii . propusi de catre inculpat;

Respinge cererea de audiere a martorului .. propus de partea vatamata;

Asupra probei privind efectuarea unei expertize instanta se va pronunta la termenul viitor dupa ce partea vatamata va depune inscrisurile pe care s-a obligat sa le puna la dispozitia instantei;

Dispune emiterea unei adrese catre I.P.J. Arad prin care se va solicita comunicarea fisei de cazier judiciar a inculpatului;

Admite cererea de amanare pentru un alt termen a judecarii cauzei formulata de catre procuror in vederea audierii martorilor incuviintati;

Amana judecarea cauzei pentru data de .. , pentru cand se vor cita martorii .., partea vatamata si inculpatul cunosc termenul.

Respinge exceptia de necompetenta materiala formulata de .Presedinte:

Grefier:


TC P. vat. Popescu Grigore, av. ales .

Inculpat: Teodorescu Ion, av. oficiu


Se citeaza martorul Popovici Silviu, Iasi - str. Bucium nr. 3
Model de adresa

ROMANIA

JUDECATORIA

Dosar nr. ..


Catre

.

cu sediul in ..In vederea solutionarii dosarului cu nr. ../ , privind pe inculpatul (eventual cu datele personale daca sunt necesare), trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de . , prev. de art. . Cod penal,

Va solicitam sa ne comunicati:

1.

2.

3.

Raspunsul dvs. va fi inaintat instantei cu trei zile inainte de termenul de judecata fixat pentru data de ..


Presedinte:

(nume si prenume) Grefier:

semnatura (nume si prenume)

semnatura

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact